Beszámoló az MKSZ 2016. évi veszprémi Vándorgyűlésén végzett munkájáról

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) éves vándorgyűlését 2016-ban Veszprémben tartotta, melyen a jelentkezőket tekintve rekordszámú, több  mint 800 regisztrált fő vett részt.

A Vándorgyűlés plenáris ülésének megnyitása előtt a Hangvillában  Dr.Kovács Gyula, a Pannon Egyetem kancellárja megnyitotta  a kiállítást, amelyen a 14 neves cég mutatkozott be. Ezen cégek többnyire a könyvtári infrastruktúra fejlesztésében nyújtanak újabb szolgáltatást, de megtaláljuk köztük a szoftverfejlesztőket és a nemzetközi adatbázisok képviselőjét.

Farkas István bemutatja a könyvbarát szkennert az érdeklődőknek

Farkas István bemutatja a könyvbarát szkennert az érdeklődőknek

Itt szerepelt a PEDRO kft új könyvbarát szkennercsalád Zeutschl OS 16000 típusú csúcsmodellje, amelyet Farkas István gépészmérnök ügyvezető igazgató, a Műszaki Szekció Ellenőrző Bizottságának vezetője mutatott be nagy érdeklődés közepette.

A konferencia ez évi központi témája a kapcsolatépítés és a könyvtárak közösségszervező ereje volt, mely kapcsán mind a nyitó plenáris ülés, mind a szekcióprogramok keretében hangoztak el előadások.

Baráthné, dr.Hajdu Ágnes megnyitja a Vándorgyűlést

Baráthné, dr.Hajdu Ágnes megnyitja a Vándorgyűlést

A program a nyitó plenáris üléssel kezdődött 2016. július 8-án 14.00-kor, melyen az Egyesület elnök asszonya, Barátné dr. Hajdu Ágnes köszöntötte a megjelenteket.

Dr. Navracsics Tibor az EU megújuló könyvtár-támogatásáról beszél

Dr. Navracsics Tibor az EU megújuló könyvtár-támogatásáról beszél

Ezt követte Dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosának köszöntővel egybekötött előadása: „Kapcsolat – könyvtár – együttműködés az Európai Unióban” címmel. Előadásában kiemelte, hogy a könyvtáraknak nagy szerepük van a felhasználóik számára, ugyanis komoly közösségszervező erejük van. Emiatt is nagyon fontos, hogy megfelelő szakemberek dolgozzanak a könyvtárakban, ehhez pedig elengedhetetlen a folyamatos képzés, továbbképzés, akár uniós forrásból is. A könyvtárak fejlesztése többek között társadalompolitikai ügy is, hiszen a társadalom műveltsége a jövő gazdaságára és versenyképességére is komolyan kihat.

Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária a könyvtáros életpályakép új lehetőségeit ismerteti

Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária a könyvtáros életpályakép új lehetőségeit ismerteti

Köszöntőt mondott továbbá Sepsey Tamásné dr. Vígh Annamária, az EMMI Közgyűjteményi Főosztály főosztályvezetője. A könyvtárosi szakmát tekintve fontos feladatként említette a közösség- és kapcsolatépítést, mely a könyvtár típusától függetlenül mindenhol kiemelten fontos. Megyei könyvtár esetében a kistelepülések ellátása során, kisebb könyvtáraknál pedig a helyi igények kielégítése kapcsán.
Közérdekű információként a főosztályvezető asszony hivatalosan is bejelentette, hogy az Országos Széchényi Könyvtár nem költözik, hanem jelenlegi helyén fog megújulni. A munkák során figyelembe fogják venni a nemzetközi gyakorlatot és a trendeket, hiszen nagyon fontos, hogy a magyar nemzet könyvtára korszerű és az európai színvonalnak megfelelő intézmény legyen.

Porga Gyula, Veszprém  Megyei Jogú Város polgármestere örömét fejezte ki, hogy 37 év után ismét városukban kerül megrendezésre a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése. A város nagy volumenű fejlődésen van túl, mely érintette a kulturális életet, így a könyvtárakat is.  Egy várost, ahogy fogalmazott „meg lehet ítélni abból a szempontból, hogy hogyan bánik a könyvtárával”. Ha elegendő figyelmet és forrást biztosít, az a városi közösségre is jó hatással lehet. Ez a feladat nem túl „hálás”, mert nem egy látványos vagy gyors hasznot hozó fejlesztés, de hosszú távon mindenképpen megtérítődik.

A vándorgyűlés plenáris ülésének résztvevői

A vándorgyűlés plenáris ülésének résztvevői

Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora a tudományosan fejlett társadalom meglétének fontosságára hívta fel a figyelmet a köszöntőjében. Ennek a társadalomnak a bázisa a könyvtár, amely nélkül elképzelhetetlen a fejlődés, a különböző újabb és újabb találmányok. Az egyetemes tudás alapköve a könyvtár, melyben olyan könyvtárosok dolgoznak, akik nemcsak szakmailag felelnek meg a követelményeknek, hanem munkájuk egyben a hivatásuk is.

Pálmann Judit a Vándorgyűlésünk egyik fő szervezője

Pálmann Judit a Vándorgyűlésünk egyik fő szervezője

Pálmann Judit, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója külön kiemelte, hogy rekordot döntött a Vándorgyűlésre jelentkezők száma. A rendezvény szervezése egy dolgos év eredménye, amit nagyon összehangoltan oldott meg az egyetemi és a megyei könyvtár.

A plenáris ülés szakmai programját Barátné dr. Hajdu Ágnes: „Erős könyvtár, felkészült könyvtárosok” című előadása zárta, melyben határozott irányt mutatott a jövő könyvtárosaikra vonatkozóan: olyan szakmailag kompetens, fiatal szakemberekre van szükség, akik megfelelő kommunikációs készségekkel és közösségszervező képességekkel rendelkeznek. A szakma további erősödéséhez nélkülözhetetlen a könyvtárügy szakmapolitikai szerepe, az érdekvédelmi tevékenység, illetve a jelenleg tárgyalások alatt álló életpályamodell.

Ezt követték a különböző díjak átadásai

Fitz-díjat kapott:

 • Gyuricza Eszter (főszerk.): 100 magyar népmese (A Magyar népmesék sorozat teljes kiadása) Alexandra Kiadó, 2015
 • Csányi Vilmos: Íme az ember, Libri Kiadó, 2015
 • Podhorányi Zsolt: Mesélő kastélyok, Kossuth Kiadó, 2015

MKE emlékérmét kapott:

 •  dr. Pintérné Kék Krisztina (MKE Somogy Megyei Szervezet, Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár)
 • Gulyás Lászlóné (MKE Borsod Megyei Szervezet, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Médiatár)
 • Keszeiné Barki Katalin(MKE Vas Megyei Szervezet,  Savaria Egyetemi Központ Könyvtára)
 • Sárköziné Sárovics Hajnalka (MKE Veszprém Megyei Szervezet, Városi Könyvtár, Balatonfüred)
 • Szakmári Klára (Könyvtárostanárok Egyesülete, Budai Nagy Antal Gimnázium Könyvtára)
 • Kecskés Ildikó (Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Anton Bernolák Könyvtár)

Az év fiatal könyvtárosa díjat kapta:

 • Gergely Ildikó (Gödöllő)

Kovács Máté Alapítvány különdíjasa:

 • Rózsa Dávid (KSH)
 • Kertész Gyula-díjat kapott:
 • Berényi Ernőné (DEENK)

Füzéki István emlékérem díjazottja:

 • Varga Róbert

A díjak átadását egy rövid zárszó követte, majd az egyesület elnök asszonya elköszönt a jelenlévőktől.
A szekcióprogramok 2016. július 9-én egész nap zajlottak.

A Műszaki Könyvtáros Szekció programja

A Műszaki Könyvtáros Szekció programjában a Széchenyi István emlékév kapcsán – mint a reformkor nagy hazai és nemzetközi kitekintésű kapcsolatteremtőjére fókuszáltunk s  számos tevékenysége közül a Balaton és a reformkori turizmus kifejlesztésére tekintettel  a hajózás technológiai fejlődésében elért eredményeket s azok máig tartó pozitív hatását mutatták be  az előadóink, különböző érdekes kiállítások, fejtörők és találós kérdések formájában is. Programunkat Nagy Zoltán köszöntője és ismertetője nyitotta meg.

Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész Füredről beszél

Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész Füredről beszél

Az egyetemi épületben megrendezett szekcióprogram Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész lebilincselő videó előadása Balatonfüredről Széchenyi István korában méltó nyitása volt a rendezvénynek. Eddig nem ismert történeteket mesélt el a balatoni hajózásról, az akkori komoly lobbizásokról a hajózás megindításának érdekében s szólt Széchényi István hallatlan nagy szervező és kapcsolatteremtő képességéről s annak. humoros  eseményeiről is.

.

.

Egervölgyi Dezső az éremkiállítását ismerteti

Egervölgyi Dezső az éremkiállítását ismerteti

Meghallgattuk Egervölgyi Dezső zirci Széchenyi-gyűjtő előadását, amely felidézte Széchenyi István legfontosabb műveit és a műveiben megfogalmazott kiemelkedő gondolatait. Ennek lényege, hogy a korszak legnagyobb fejlesztő és kapcsolatteremtő egyénisége volt, aki a Hitel Világ Stádium írójaként örök értékű fejlődést biztosított a magyar népnek. Sokan nem tudták olvasni a korabeli veretes, ma már talán nehezen olvasható szöveget, de maga Egervölgyi Dezső is közreműködött egy modern átiratú kiadás megszülessen, mely mindenkihez eljuttatja Széchényi István gondolatait.

.

Egervölgyi Dezső páratlan értékű Széchenyi emlékérem-gyíüjteménye

Ezt követte Egervölgyi Dezső által évtizedek alatt páratlan érmegyűjteményének bemutatása.  Ezt az igen látványos és országosan is ritka  s több esetben csak egyetlen példányban fellehető numizmatikai  példányokat tartalmazó  tárló kiállítást a vándorgyűlés további részében a Hangvillában a plenáris nagyelőadó előterében tekinthette meg a félezernél is nagyobb létszámú résztvevő  könyvtáros  kollégáink.

.

1.1.Kiállítási07_MKSZ_Tábla1-500A szekcióprogramhoz tematikus poszterek is készültek (Széchenyi Istvánnal kap-csolatosan: hajózás, Lánchíd, Akadémia), melyet a szerkesztő, Kiss Annamária röviden be is mutatott.

Kiss Annamária a tablókiállítást ismerteti

Kiss Annamária a tablókiállítást ismerteti

.

Horváth Zoltánné (T-Systems Magyarország Zrt.) „A könyvtárak digitális evolúciójának hálózati konvergencia” címmel a hálózati adatkapcsolatok fontosabb jellemzőit mutatta be. A könyvtár új feladata lesz, hogy a különböző hálózati kapcsolatokat, jelenségeket feltérképezze, mely során a tudomány és a kutatás is új lehetőségeket kap.

A Műszaki Szekció hallgatósága

A Műszaki Szekció hallgatósága

A délelőtti program a szellemi TOTÓ eredményhirdetésével zárult.

A totó számos számos olyan kérdést tartalmazott, amelyekre a válaszokat az előadásokban és a kiállításokon bemutatott képek alapján a figyelmes hallgató meg tudta válaszolni. A tárgya természetesen kapcsolódott a hajózáshoz, az Akadémia alapításhoz és a Lánchíd létrehozásához, miután Széchényi István emlékévét kívántuk ezzel is kiemelten bemutatni.

4.toto5_Kovács_Bea-800

Nosztalgia hajóútunk Füreden

Kisfaludy gőzös a Balatonon

Kisfaludy gőzös a Balatonon

Szelle Zoltán hajómérnök ismerteti a füredi gyár történetét

Szelle Zoltán hajómérnök ismerteti a füredi gyár történetét

A program délutáni része Balatonfüreden zajlott, a Kisfaludy gőzhajón. A hajóút során meghallgathattuk Szelle Zoltán hajómérnök rendkívül szakértő és érdekes előadását a balatoni hajózásról, annak történetéről, illetve technikai fejlődéséről.
A balatonfüredi hajógyár mérnökeként összefoglalta számunkra azt a több, mint száz éves ipartörténeti hagyományt, amelyet ez az egyetlen magyar nagy-hajó építő műhely tudott csak képviselni. Bár a hajógyártás már sajnálatosan megszűnt Balatonfüreden, de az ott gyártott neves hajók még most is hasítják a Balaton vízét.

Nagy Zoltán bemutatja az előadókat: Bodó Ivánt és Szelle Zoltánt

Nagy Zoltán bemutatja az előadókat: Bodó Ivánt és Szelle Zoltánt

Bodó Iván halászati mérnök (Balatonlelle) halfelismerő előadásával és kérdezz felelek  játékkal örvendeztette meg a hajózó közönséget. Ennek során még mélyebb ismeretekre tehettünk szert ebben a valóban igen szellemes és vidámító formában. Tréfás, irodalmi idézeteivel jól és könnyen felismerhetővé tette a Balatonban élő igen ritka és értékes halfajokat is.

Bodó Iván tréfás versével vidám légkört teremt

Bodó Iván tréfás versével vidám légkört teremt

A jó és pozitív válaszokat adóknak ötlete nyomán tényleg kijárhatott egy egy Balaton  csoki szelet.

Kollégáink derűs kiszállása a Kisfaludy gőzösről

Kollégáink derűs kiszállása a Kisfaludy gőzösről

A visszatérést követően a záró plenáris ülésen minden szekció ismertette az ez évi  rendezvénye alapján összeállított jelmondatát, mottóját.  A Műszaki Könyvtáros Szekció összefoglaló gondolatát Nagy Zoltán elnök, a programunk moderátora adta elő a megjelent  több száz részvevő előtt:

gr. Széchenyi István

gr. Széchenyi István

„ Ahogy Széchenyi István a reformkor nagy kapcsolatteremtője volt, az akkori modern világ s az ipari forradalom eredményeinek idehaza hozója, úgy kell nekünk is a műszaki, informatikai és szak könyvtárosoknak átvivő szerepet elvállalnunk és végeznünk és a csúcsismeretek közhasznúvá és közérthetővé tevőinek is  lennünk „

 Az este Baráti Találkozóval zárult, a szombati napon pedig a szervezett kirándulásokon vettek részt az előzetesen jelentkezők.

A 2016-ban megrendezett Vándorgyűlésen ismét rengeteg szakmai tapasztalatot és ismeretet szerezhettek a résztvevők, remek találkozási hely volt nemcsak a kiállítókkal, hanem a többi könyvtárossal is; olyan kapcsolatok születtek, amelyek akár további együttműködéshez, közös munkához  és újabb eredményekhez is vezethetnek.

Kiss Annamária
titkár
MKE MKSZ

Fotó: Tolnai György

Meghívó

 

A bejegyzés kategóriája: Hírek, Kiállítások, Könyvbemutató, Rendezvények, Vándorgyűlések, Veszprém-Balatonfüred
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*