Felhívás országos Twilight vetélkedőre

Bejegyzés ideje: 2010. augusztus 31., kedd. Kategória: Iskolai könyvtár 2.0,Olvasás. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

Hamarosan (holnap) kezdődik a tanév, s itt egy jó lehetőség, amellyel ismételten tanítványaink szívébe férkőzhetünk.

 A Hódemezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény könyvtára Pap Éva kolléganő vezetésével  országos internetes Twilight vetélkedőt szervez elsősorban középiskolások, ill. felső tagozatosok számára.

A verseny szeptemberben indul, 6 hónapon és 6 fordulón keresztül tart, a szervezők 3 fős csapatok jelentkezését várják. Minden további tudnivaló – jelentkezés, regisztráció, stb. –  megtalálható az iskolai könyvtár folyamatosan bővülő honlapján: http://www.eotvos.hiszk.hu/konyvtar/vetelkedo

Letölthető plakát: http://mke.info.hu/konyvtarostanar/files/2010/08/Twilight_orszagos_felhivas_plakat.pdf

A határidő szoros, érdemes a gyerekeket minél hamarabb tájékoztatni a lehetőségről!

Twilight_Saga

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 25. szám

Bejegyzés ideje: 2010. augusztus 30., hétfő. Kategória: Jogszabályok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2010. augusztus 30-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 25. száma.

Benne többek között:

– 2010. évi LXXII. törvény az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról
— Eszerint a kormány rendletben határozza meg a felsőoktatási felvételhez szükséges emelet szintű vizsgatárgyakat.

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/25.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Megjelent a Könyv és Nevelés idei első száma

Bejegyzés ideje: 2010. augusztus 25., szerda. Kategória: Folyóiratok,Szakirodalom. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

Örömmel értesítem Önöket, hogy megjelent a Könyv és Nevelés 2010. évi 1. száma. Előfizetőink részére a folyóiratot már postáztuk is.

A kiadványt megrendelhetik a bilicsi.erika@opkm.hu  e-mail címen vagy az 1/323-55-32-es telefonszámon, ill. megvásárolható az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban (1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.)

Az elektronikus változatot 2010. novemberben érhetik majd el a jelenleg is fejlesztés alatt álló Olvasás Portálon.

Üdvözlettel:

Bilicsi Erika
OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49
Tel.: 1/323-5532

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 24. szám

Bejegyzés ideje: 2010. augusztus 25., szerda. Kategória: Jogszabályok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2010. augusztus 24-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 24. száma.

Benne többek között:
– 2010. évi LXVI. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról
– 2010. évi LXIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
– 2010. évi LXX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról
– 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
— Az 1-4. évfolyamon nem szakrendszerű oktatás folyik [megszűntek a százalékos kitételeket], 5-6. évfolyamig pedig legalább 50%-ban szakrendszerű.
— Az osztályzat és szöveges értékelés tárgyában. Melyek a megadott feltételek mellett, már ettől a tanévtől bevezethetők. Ez pedagógiai program módosítását igényli, ami alkalom lehet arra is, hogy szükség esetén az iskolai könyvtárra vonatkozó egyéb változtatásokat is kezdeményezzék.
— Magasabb évfolyamba lépés tárgyában.
– 216/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
– 2/2010. (VII. 8.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról
– Felhívás a Dr. Nagy B. József Országos Középiskolai Művelődéstörténeti Tanulmányi Versenyre

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/24.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 23. szám

Bejegyzés ideje: 2010. augusztus 23., hétfő. Kategória: Jogszabályok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2010. augusztus 19-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 23 száma.

Benne többek között:
– 2010. évi LXIII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
— a közoktatási intézmény megszüntetésére, átszervezésére vonatkozóan
– Tanulmányi versenyfelhívás a Bolyai matematika csapatversenyre és a Bolyai anyanyelvi csapatversenyre

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/23.pdf 

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Megújult a Mérei Intézet könyvtára

Bejegyzés ideje: 2010. augusztus 23., hétfő. Kategória: Hírek. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet Pedagógiai könyvtára megújult! Várunk minden kedves kollégát változatlan nyitvatartási renddel és lelkesedéssel ebben a tanévben is. 

A Fővárosi Könyvtárostanárok nyitó konferenciája, amely egyben a Lendület éve nyitányát is jelenti, 2010. szeptember 15-én lesz. Részletek már olvashatóak a honlapunkon!

 Minden kedves könyvtárostanár kollégánknak kívánunk mosolygós és lendületes tanévet! 

Hock Zsuzsanna
könyvtárvezető-könyvtárpedagógiai szakértő
közoktatási szakértő

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 22. szám

Bejegyzés ideje: 2010. augusztus 20., péntek. Kategória: Jogszabályok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2010. augusztus 12-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 22. száma.

Benne többek között:
– 2010. évi LI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
— ingatlan egyházi tulajdonba adásáról
— közoktatási megállapodásról, kiegészítő hozzájárulásról
– 32/2010. (VI. 11.) OGY határozat a közúti járművezetői képzésben való részvétel alapfokú iskolai végzettséghez kötéséről
– Közlemény a nemzeti erőforrás miniszter határozata az árvízi veszélyhelyzet miatti emelt szintű szóbeli vizsganap kijelöléséről
– Állás: Biatorbágy magyar tanár könyvtári feladatokkal (2488. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/22.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 21. szám

Bejegyzés ideje: 2010. augusztus 10., kedd. Kategória: Jogszabályok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2010. augusztus 2-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 21. száma.

Benne többek között:

– 2010. évi XLVIII. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény módosításáról
– Országos tanulmányi versenyek meghirdetése
— OKTV-k (a felhívásokban szerepel a kötelező irodalom is, ami fontos állománygyarapítási szempont is lehet)
— nemzetiségi tanulmányi versenyek
— művészeti versenyek
— sajátos nevelési igényű tanulók versenyei
— “Szép Magyar Beszéd”, “Édes Anyanyelvünk”
— Kaán Károly, elsősegély, Dunaismeret

Teljes szöveg:

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/21.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

“Testvérkönyvtár” program – pályázat

Bejegyzés ideje: 2010. augusztus 05., csütörtök. Kategória: Pályázatok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet hazai könyvtárak (közművelődési, iskolai, felsőoktatási, egyházi, egyesületi) számára, hogy könyvadománnyal támogathassák határon túli magyar testvérintézményüket, illetve testvérszervezetüket. A Testvérkönyvtár segítő program keretében a pályázónak vállalnia kell, hogy az elnyert összegből értékes tartalmú szépirodalmat., szakirodalmat, gyermekirodalmat vásárol a hazai könyvtermésből a partner igényelnek megfelelően, és gondoskodik az adomány célba-juttatásáról.

A “Testvérkönyvtár” program keretében 2010-ben is lehet pályázatokat benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó szervezet nevét, címét, telefonját, számlaszámát (hiteles banki igazolással)
2. A támogatandó partner nevét, címét, vezetőjének nevét, beosztását.
3. A testvérkapcsolat előzményeit, jellemzést tartalmazó rövid leírást (mekkora közösséget szolgál a könyvadomány).
4. Milyen saját erőt fordítanak a partner támogatására?
5. Nyertek-e más alapítványtól támogatást a korábbi esztendőkben?
6. Kötelezettségvállalási nyilatkozat arról, hogy a küldeményt célba juttatja, és az adományozott az átvételi elismervényével és a számlákkal elszámol folyó év december 31-ig.

A cégszerű aláírással ellátott pályázatot 2010. szeptember 30-ig két példányban kell benyújtani a Kölcsey Alapítvány levelezési címére (Budapest, 1138, Róbert Károly krt.20.) ajánlott levélben

Képviselő:

Szente Ferenc
Ügyvezető
Tel: +36-1 332-6411
+36-30 2426244

Az alapítvány honlapja: http://www.kolcseyalapitvany.fw.hu/

Év Könyvtára 2010 pályázat

Bejegyzés ideje: 2010. augusztus 05., csütörtök. Kategória: Pályázatok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

Mivel a Minősített Könyvtári cím elnyerése csak a jövő évben válik elérhetővé a könyvtárak számára, ezért idén még meghirdetésre kerül az “Év Könyvtára” pályázat, amely megjelent a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján

Az “Év Könyvtára” cím elnyerésére meghirdetett pályázat célja, hogy a könyvtárakat megújulásra, korszerű, sokszínű, felhasználóbarát szolgáltatások nyújtására, s ezek minőségének javítására késztesse.

A címre típusától függetlenül minden könyvtár pályázhat!

A pályázatokat az Nemzeti Erőforrás Minisztérium Könyvtári Osztályára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) kell beküldeni 2010. szeptember 10-ig.

További részletek, pályázati adatlap a honlapon.

Következők »