Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 24. szám

Bejegyzés ideje: 2010. augusztus 25., szerda. Kategória: Jogszabályok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2010. augusztus 24-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 24. száma.

Benne többek között:
– 2010. évi LXVI. törvény a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a tankötelezettség teljesítésével összefüggő módosításáról
– 2010. évi LXIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
– 2010. évi LXX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításáról
– 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
— Az 1-4. évfolyamon nem szakrendszerű oktatás folyik [megszűntek a százalékos kitételeket], 5-6. évfolyamig pedig legalább 50%-ban szakrendszerű.
— Az osztályzat és szöveges értékelés tárgyában. Melyek a megadott feltételek mellett, már ettől a tanévtől bevezethetők. Ez pedagógiai program módosítását igényli, ami alkalom lehet arra is, hogy szükség esetén az iskolai könyvtárra vonatkozó egyéb változtatásokat is kezdeményezzék.
— Magasabb évfolyamba lépés tárgyában.
– 216/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
– 2/2010. (VII. 8.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról
– Felhívás a Dr. Nagy B. József Országos Középiskolai Művelődéstörténeti Tanulmányi Versenyre

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/24.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55

Szólj hozzá!

*