Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 21. szám

Bejegyzés ideje: 2010. augusztus 10., kedd. Kategória: Jogszabályok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2010. augusztus 2-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 21. száma.

Benne többek között:

– 2010. évi XLVIII. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény módosításáról
– Országos tanulmányi versenyek meghirdetése
— OKTV-k (a felhívásokban szerepel a kötelező irodalom is, ami fontos állománygyarapítási szempont is lehet)
— nemzetiségi tanulmányi versenyek
— művészeti versenyek
— sajátos nevelési igényű tanulók versenyei
— “Szép Magyar Beszéd”, “Édes Anyanyelvünk”
— Kaán Károly, elsősegély, Dunaismeret

Teljes szöveg:

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/21.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Szólj hozzá!

*