Műszaki és természettudományi könyvtárak a kutatás szolgálatában

Bejegyzés ideje: 2008. november 07., péntek. Kategória: Könyvtárak világa,Kutatások,Programok. Szerző: konyvtarostanar

HUNRA program júniusban

Bejegyzés ideje: 2008. május 17., szombat. Kategória: Felsőoktatás,Kutatások,Olvasás,Pedagógusképzés,Stratégia. Szerző: konyvtarostanar

Felhívás

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar

Nyelvészeti és Irodalomtudományi Intézete

valamint a

Magyar Olvasástársaság

2008. június 19-20-án rendezi meg

II. Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban

című konferenciáját.

A konferencia helyszíne a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kara, Kecskemét, Kaszap u. 6-14.

A konferencia nyelve: magyar

Letölthető program: hunra_08_juni

Fontos cikk a hvg.hu-n a net-generációról

Bejegyzés ideje: 2008. január 17., csütörtök. Kategória: Ifjúság könyvtári ellátása,Kutatások,Olvasás,Szakirodalom. Szerző: konyvtarostanar

“Magára hagyott nemzedék? Pragmatikus, esélyeit jól felmérő? Apolitikus? Talpraesett? Számító? Kulturálatlan? Az idősebb generációk hajlamosak úgy tekinteni, hogy az utánuk jövőkkel véget ér, elvész valami. Pedig csak arról van szó, az újak mások. A hvg.hu szociológusokat, tanárokat és kultúrakutatót kérdezett, milyen a rendszerváltás körül született, nagykorúvá érő generáció.”

Folytatás a hvg.hu-n!

További bőséges szakirodalom – hazai és külföldi szemlék, saját írások –  az ifjúság könyvtári ellátásáról, olvasási és kulturális szokásairól a FIKSZ Webzine ifjúsági könyvtárosok kategóriája alatt!

eMapps projekt

Úgy 2005 májusában a könyvtárostanárok levelezőlistáján már népszerűsítettem egy európai projektet, amely a diákok infokommunikációs fejlesztését tűzte ki célul, új eszközökkel, játékos formában, de más országokban már komoly eredményekkel.

Már akkor is jeleztem, hogy ebben a kifejezetten projektmunkát igénylő kezdeményezésben az iskolai könyvtárak hazánkban is komoly szerepet tölthetnének be, hiszen a háttéranyagokkal ők már az intézményeken belül segíthetik az anyaggyűjtést, a kutatást. Azóta több magyar iskola is bekapcsolódott a projektbe, és a az alábbi programra történő meghívóban láthatjátok, hogy milyen eredményekkel. Az OPKM-be tervezett országos programon további részleteket is megtudhattok: eMapps_program

***

Kedves Kollégák!

A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának Könyvtár- és Információtudományi Tanszéke, Szombathely isztelettel meghívja Önöket A mobil tanulás lehetőségei az általános iskolákban – az eMapps project eredményei és tapasztalatai című konferenciára.

A konferencián lehetőségük van megismerni egy nemzetközi európai uniós projekt eredményeit, tapasztalatait és folytatási lehetőségeit.
A projekt célja az volt, hogy felső tagozatos tanulókat vonjon be egy új tanulási formába.
A tanulóknak az iskola falain kívül, a mobiltechnológiákat (pl. PDA, mobiltelefon, GPRS, notebook stb.) és az internet adta lehetőségeket maximálisan kihasználva egy keretjátékon belül önállóan kellett feldolgozni és elsajátítani a tantervben megadott tananyagot.

A könyvtárak feladata lehet az ilyen jellegű projektek támogatása és információs bázisának biztosítása.

A nemzetközi mezőnyben a magyar iskolák kiemelkedően szerepeltek, így a február 12-i prágai projektzáró konferenciára az iskolák néhány diákja is meghívást kapott.

Időpont: 2007. január 17 (csütörtök) 10.00 óra
Helyszín: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.

További információk az eMapps programmal kapcsolatban:

A projekt honlapjának címe: >>
A projektben részvevő intézmények honlapjainak címe:

A konferenciára január 13-ig lehet jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon: eMapps_jellap

E-mailben a monik ‘at’ bdtf.hu címen, vagy levélben a következő címen:
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának Könyvtár- és Információtudományi Tanszéke
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A konferenciára való regisztráció csak abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha a jelentkező arról e-mail-ben, vagy telefonon két napon belül visszaigazolást kap. Ellenkező esetben, kérem, ismételje meg jelentkezését.

A konferencián a részvétel ingyenes.

A rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a fenti címeken, vagy a
06-30/588-6068-as telefonszámon.

Tisztelettel:

Ördögné Kovács Mónika
Könyvtár- és Információtudományi Tanszék
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központja
Szombathely

Forrás: KATALIST

Könyvtárostanárok képzése

Bejegyzés ideje: 2007. április 03., kedd. Kategória: Akkreditált képzések,Felsőoktatás,Könyvtárosképzés,Könyvtárostanárok képzése,Közoktatás,Kutatások,Pedagógusképzés. Szerző: konyvtarostanar

Feladó: Törökné Jordán Katalin

Kedves Kollégák,

amint az megújult honlapunk képzési hírei között is olvasható, a
Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0258-04) 2007 júniusában “Könyvtárosok mentálhigiénéje II.” (FAT-lajstromszám: PLM-030) címmel akkreditált tanfolyamot indít.

A továbbképzés időpontja: 2007. június 4-5., 11-12. jelentkezési határidő: 2007. május 25.

Az akkreditált képzés 30 órás, a könyvtárosok hétéves kötelező továbbképzési tervébe felvehető. Programunkat a pedagógus továbbképzésben is akkreditálták, tehát iskolai könyvtárosok jelentkezését is várjuk.

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, 540. tanterem

Részvételi díj: 25.000,- Ft

Jelentkezni a honlapunkról letölthető jelentkezési lap
postai visszaküldésével lehet.Levélcím: OSZK Könyvtári Intézet Oktatási Osztály

1827 Budapest Budavári palota F.ép.

További információ: Törökné Jordán Katalin; tel: 224-3820; e-mail: tjkata@oszk.hu

A jelentkezés feltétele a Könyvtárosok mentálhigiénéje I. tanfolyam elvégzése.

Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés a könyvtárban

A konfliktuskezelés gyakorlatban történő alkalmazását, illetve a csoportban való
tapasztalatszerzést állítja a középpontba. A csoportfoglalkozások témái: Az
irányított és szándékolt figyelem gyakorlásának fontossága: a másik emberre való
figyelés és saját magunkra figyelés dimenziójában, konfliktushelyzetek alaptípusai
könyvtáros és könyvtárhasználó, könyvtáros és könyvtáros, illetve könyvtárhasználó és könyvtárhasználó között, viselkedési stílusok ütközése, igények és szükségletek ütközése, értékrendek ütközése, konfliktuskezelés, problémamegoldás, a könyvtáros tanácsadó szerepe, segítő felelősségének határai, és korlátai.

***

Feladó: Hangodi Ágnes

“Kedves Kollégák,

amint az megújult honlapunk képzési hírei (lásd itt) között is olvasható, a Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási száma: 01-0258-04) 2007 tavaszán akkreditált tanfolyamot indít Könyvtári szakfelügyeleti ismeretek (FAT lajstromszám: PLM-110) címmel.

Az akkreditált képzés 30 órás, a könyvtárosok hétéves kötelező továbbképzési tervébe felvehető(kivéve: könyvtárostanárok).

A jelentkezés feltétele: érvényes kulturális, ill. oktatási szakértői engedély, amelynek másolata benyújtandó a jelentkezési lap mellékleteként.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a minisztérium által kiadásra kerülő könyvtári szakfelügyelői engedély megszerzéséhez a tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány megléte alapfeltétel, szakfelügyelői megbízást pedig azok vállalhatnak, akik az engedéllyel rendelkeznek.

A továbbképzés időpontja: 2007. május 16-17., 30-31.

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, 540. tanterem

Részvételi díj: 30.000,- Ft

Jelentkezni a honlapunkról letölthető jelentkezési lap postai visszaküldésével lehet.
(Levélcím: OSZK Könyvtári Intézet Oktatási Osztály 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.)

Jelentkezési határidő: 2007. május 2.

További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel: 224-3821; e-mail:
hangodi@oszk.hu

Tájékoztató a program tartalmáról:
A program célja az, hogy elvégzése után a könyvtári szakfelügyelői engedélyt megszerző könyvtáros szakértők egységes jogértelmezés alapján, egységesen igényes, magas színvonalon karbantartott ismeretanyaggal végezhessék felelősségteljes munkájukat. Ennek érdekében a program a könyvtári szakfelügyelet célja és jogszabályi háttere mellett a könyvtári szakfelügyelet gyakorlatát, működését (a szakfelügyeleti vizsgálat dokumentumainak elkészítése, a rögzített tapasztalatok elemzése és felhasználása, a szakszerű és hatékony könyvtári működés dokumentumai), a minőségi szakfelügyeletet és az egyes könyvtártípusok (köz-, felsőoktatási, iskolai, múzeumi, egyházi könyvtárak) szakfelügyeletének jogi hátterét és működését érinti.”

****

Itt várjuk a képzőhelyektől az információs bejegyzéseket, a képzéseken résztvevők tapasztalatait, véleményét, a könyvtárostanárok képzésével kapcsolatos poblémák megvitatását.

Az oldalt egy PHD hallgató, Györe Géza kérésével kezdem. A könyvtárostanárok levelezőlistájára feltettem a kérdőívet, aminek kitöltésével a területünket érintő kutatást támogatjátok. Vegyetek rajta részt minél többen!

Bondor Erika, KTE elnök

***

“Tisztelt Bondor Erika!

Egy nagy kéréssel fordulok Önhöz, mint a Könyvtárostanárok Egyesületének elnökéhez. Végzős doktorandusz vagyok a Pannon Egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájában Pedagógusképzés pedagógiája alprogramon. Kutatási témám a könyvtárostanár-képzés Magyarországon. Egyebek mellett az iskolakönyvtárosok, könyvtárostanárok szakmával
kapcsolatos nézeteit is szeretném megismerni és elemezni. Erre készítettem egy kérdővet, amelyet csatolok. Ezeket ugyan szétküldtem a közoktatási intézményekbe e-mailben. Rengetek kézbesíthetetlen levél jött vissza. A kitöltött kérdőívek száma viszont elenyésző. Gondolom, a könyvtárosok jó része meg sem kapta a kérdőívet.
Segítségét abban kérném, hogy az Egyesület megtudná-e arra kérni, a tagjait, hogy vegyenek részt a felmérésben?
Külön hangsúlyozom, hogy anoním a felmérés, és kizárólag kutatási célokat szolgálnak az adatok.

A pozitív válasz reményében üdvözlettel,

Györe Géza

okleveles könyvtáros”