Zene-nevelés-pedagógia – Meghívó

Bejegyzés ideje: 2009. január 29., csütörtök. Kategória: Programok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteménye szeretettel vár minden érdeklődőt a

ZENE – NEVELÉS – PEDAGÓGIA

A népdal a zenei nevelés alappillére

című szakmai napjára.

Időpont: 2009. február 18. (szerda)

Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteménye (Budapest, VIII. Ötpacsirta utca 4., a Központi Könyvtár mellett)

Program:

10.00 A Ringató program bemutató foglalkozása Vezeti: Gállné Gróh Ilona

10.45-12.15 Művészeti nevelés? Dr. Vekerdy Tamás

Az éneklésen alapuló kommunikáció lehetőségei kisgyermekkorban Mélykútiné Dietrich Helga

12.15-12.30 Kávészünet

12.30-13.30 Szórakoztatva nevelés Sebő Ferenc

A Ringató program ismertetése Gállné Gróh Ilona

17.00 A SEBŐ együttes koncertje

Tankönyv-felajánlás

Bejegyzés ideje: 2009. január 28., szerda. Kategória: Hírek. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

A Török Ignác Gimnázium (Gödöllő) felajánlja az alábbi könyveket:

Erkölcstan KN-0039, 2005 – 30 db
A filozófia alapjai NT-13386,2007 – 20 db
Filozófusok az emberről – 30 db
Technika 2000 Hatodik oszt. MK-0608101 – 10 db
Látás és ábrázolás NT-13136/2 – 30 db
Műalkotások elemzése NT-13112  – 18 db
Halász Előd: Német-magyar szótár, Nesztor Kiadó, [1997] – 30 db
Petik László: Magyar-angol szinonimaszótár, Major Bt.,1992. – 10 db
Cserébe esetleg elfogadnánk:

Összefoglaló feladatgyűjtemény kémiából NT-81316
Geometriai feladatok gyűjteménye I. és II.
Matematika feladatgyűjtemény I. NT-13135/I.
Mozgóképkultúra és médiaismeret KO-0097 vagy az újabb, kétkötetes kiadás.

Jó munkát!

Vargáné Balogh Katalin

(Forrás: Könyvtárostanárok fóruma)

Német szaknyelvi tanfolyam

Bejegyzés ideje: 2009. január 27., kedd. Kategória: Szakirányú továbbképzés. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Nem régiben adtunk hírt az Angol szaknyelvi tanfolyamról, a németül tudóknak pedig következzen a Német szaknyelvi tanfolyam a Katalistről:

Tisztelt Kollégák,

a Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2009 tavaszára újra meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési programját, Német szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére (Berufssprachlicher Deutschkurs für Bibliothekare) (PLM 112) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2009. március 9-10., 23-24., április 6-7.

Jelentkezési határidő: 2009. február 23.
Részvételi díj: 45.000,- Ft

A tanfolyam 60 órás (3×15 óra csoportos munkával töltött tanóra; kéthetes időközökben, a köztes időszakokban 1×10 és 1×5 tanóra egyénileg végzett projektmunka), a könyvtárosok hétéves kötelező továbbképzési tervébe felvehető.

A jelentkezés feltétele: min. 1-2 éves szakmai tapasztalat, a német nyelv ismerete min. a Közös európai referenciakeret szerinti A2/B1 szinten.
A tanfolyam helyszíne: Goethe Institut (1092 Budapest, Ráday u. 58.)

Kérjük, hogy a honlapunkról letölthető jelentkezési lapokat a megjelölt határidőig a mellékletekkel együtt juttassák el postai úton a Könyvtári Intézetbe
(1827 Budapest, Budavári palota F. ép.).

További információ:
Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790; e-mail: editrep@oszk.hu
Marton Erika, tel.: 374-4063

Londoni úti beszámoló

Bejegyzés ideje: 2009. január 25., vasárnap. Kategória: Programok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Paszternák Ádám, a KTE elnökségének tagja, emellett az  Országos Idegennyelvű Könyvtár Olvasószolgálati és állománygondozó osztály munkatársa, valamint Horváth István, az OIK  főigazgató-helyettese 2008. októberében  Londonban jártak, ahol részt vettek az Internet Librarian International 2008 konferencián.

A minőségi on-line szolgáltatások témakörében szerzett tapasztalataikról 2009. január 28-án, szerdán 10-órától számolnak be az OIK  kiállítótermében.

(Forrás: OIK honlap)

Bibliotéka Emlékérem-díj

Bejegyzés ideje: 2009. január 22., csütörtök. Kategória: Hírek. Szerző: cs.-bogyo-katalin

A Könyvtárostanárok Elnöksége és tagsága nevében gratulálunk és további sikereket kívánunk a 2009. évi Bibliotéka Emlékérem-díj kitüntetettjeinek:

Bánhegyi Zsolt (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának osztályvezetője)
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában végzett több évtizedes és a magyar könyvtári kultúra fejlődése érdekében kifejtett elméleti és gyakorlati munkájáért.

Dr. Berényi Ernőné (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Társadalomtudományi Könyvtárának vezetője)
Magas színvonalú bibliográfiai munkásságáért és a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kara könyvtárának kialakításában és működtetésében kifejtett munkájáért.

Dr. Gál Józsefné (Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár osztályvezetője)
Zenei könyvtárosi munkásságáért és a Móricz Zsigmond könyvtár minőségelvű szolgáltatásainak kialakításában végzett tevékenységéért.

Horváthné Jakubecz Ilona (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budai-régió igazgatója)
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár stratégiai fejlesztési koncepcióinak kidolgozásában és megvalósításában való részvételéért, valamint a tagkönyvtárak szolgáltatásainak fejlesztéséért.

Huszár Katalin (Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály)
A honvédségi könyvtárak korszerűsítéséért végzett kimagasló munkájáért.

Lovászné Vona Katalin (Országos Széchényi Könyvtár osztályvezető-helyettese)
A nemzeti könyvtár gyűjteményének fejlesztésében végzett kimagasló munkájáért.

Márkus Julianna (Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár nyugalmazott igazgatója)
Győr közkönyvtárában, majd felsőoktatási könyvtárában kifejtett jelentős tevékenységéért.

Pádár Lászlóné Tóth Olga (Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár vezetője)
Nógrád Megye könyvtári ellátásában, illetve az országos és a helyi könyvtáros szakmai szervezetekben végzett több évtizedes kimagasló szakmai munkájáért.

Szeli Valéria (Országos Széchényi Könyvtár osztályvezetője)
A nemzeti könyvtár tájékoztató szolgálatában végzett kiváló felkészültségű és szolgálatkész munkájáért.

Szepesi Hajnal (Bókay Humán Szakközépiskola könyvtárostanára)
Több évtizedes kiemelkedő iskolai könyvtárosi és könyvtárostanári munkájáért.

Lázárné Szanádi Csilla
Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke

Educatio 2009

Bejegyzés ideje: 2009. január 22., csütörtök. Kategória: Közoktatás,Programok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Educatio 2009 – Gondolkodom, tehát ott vagyok!

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. 2009. január 23-24-én rendezi meg az Educatio 2009 Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást a SYMA Sport- és Rendezvényközpont “A” és “C” csarnokában.

“A kiállítás tehát egyedülálló lehetőséget biztosít a pedagógusok és intézményvezetőik számára, hogy figyelemmel kísérjék a szakma újdonságait, a taneszközök és módszerek korszerűsödését. A szakmai érdeklődők mellett számítunk az alap-, közép- és felsőfokú intézmények diákjai, szüleik és tanáraik részvételére.” (Educatio 2009)

A rendezvényre vonatkozó információk – kiállítók, program – megtalálhatók a rendezvény honlapján.

Meghívó az OIK-ba

Bejegyzés ideje: 2009. január 22., csütörtök. Kategória: Programok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár szeretettel meghívja Önt 2009. január 28-án, szerdán 17 órára a

MIT KERES ALDUS HORGONYA AZ ABLAKRÁCSON?
Nyomdászjelvények amerikai könyvtárépületek díszítőelemeiben című előadásra

Előadó:
Simon Melinda tanársegéd,
a Szegedi Tudományegyetem
Könyvtártudományi Tanszékének
munkatársa

Helyszín:
Országos Idegennyelvű Könyvtár
kiállítóterem
1056 Budapest, V. Molnár utca 11.

További információ:
zsizsmann.eva@oik.hu

További információ:
zsizsmann.eva@oik.hu

Kovács Máté élete és munkássága – meghívó

Bejegyzés ideje: 2009. január 21., szerda. Kategória: Programok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Tisztelt Kollégák,

a Magyar Pedagógiai Társaság keretei közt létrejött Kiss Árpád Műhely megszervezi beszélgetés-sorozatát az “abszolút pedagógusokról” mint a XX. századi magyarországi értelmiségtörténet fontos, ám elhanyagolt jelenségéről.

A Műhely első rendezvényén Kovács Máté élete és munkássága lesz a beszélgetés tárgya. A bevezető előadásokat Hankiss Elemér és Tóth Gyula tartják. A találkozóra — s egy csésze forró teára — a Műhely szervezői tisztelettel hívnak és várnak mindenkit.

Időpont: 2009. január 26. (hétfő) 16 óra
Helyszín: a Magyar Pedagógiai Társaság irodája (Budapest, V. Petőfi Sándor u. 3.)

Részletes meghívó itt.

Hangodi Ágnes, a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumi titkára

Forrás: KATALIST

Angol szaknyelvi tanfolyam

Bejegyzés ideje: 2009. január 20., kedd. Kategória: Szakirányú továbbképzés. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Tisztelt Kollégák,

még várunk jelentkezőket a Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919; felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) által 2009 tavaszára meghirdetett Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére (PLM 123) elnevezésű akkreditált továbbképzési programra.

A tanfolyam időpontja: 2009. február 2., 9., 16., 23., március 2., 9.
Jelentkezési határidő: 2009. január 19.

Részvételi díj: 55.000,- Ft

A tanfolyam 60 órás (hetente 6×7,5 óra csoportos munkával töltött tanóra, a köztes időszakokban 1×10 és 1×5 tanóra egyénileg végzett projektmunka), a könyvtárosok hétéves kötelező továbbképzési tervébe felvehető.

A jelentkezés feltétele: min. 1-2 éves szakmai tapasztalat, az angol nyelv ismerete (min. állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt középfokú A típusú nyelvvizsga)

Kérjük, hogy a honlapunkról letölthető jelentkezési lapot  a megjelölt határidőig a mellékletekkel együtt juttassák el postai úton a Könyvtári Intézetbe (1827 Budapest, Budavári palota F. ép.).

Tanfolyamfelelős: Harkainé Perhócs Petra; tel: 224-3789; e-mail: ppetra@oszk.hu

A tanfolyam leírása olvasható itt.


Harkainé Perhócs Petra

Könyvtári Intézet
Oktatási osztály

(Forrás: KATALIST)

Pedagógusok közalkalmazotti státusza

Bejegyzés ideje: 2009. január 19., hétfő. Kategória: Ajánlók,Közoktatás. Szerző: cs.-bogyo-katalin

A könyvtárosok után a pedagógusoknál is felmerült a közalkalmazotti státusz megszünetetésének lehetősége.

A FigyelőNet közöl cikket a kérdésről Megszüntetnék a pedagógusok közalkalmazotti státuszát címmel.

“Elhibázott önkormányzati rendszert hoztunk létre a rendszerváltás idején, ennek megváltoztatása nélkül nem lehet a közoktatást sem megújítani – állítja Varga Júlia. Kistérségi önkormányzatokra van szükség és a pedagógusok közalkalmazotti státusának megszüntetésére.

Ahogy azt az Oktatási az Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal (OKA) által kidolgozott Zöld könyvben le is írja, kétfajta közoktatás-fenntartási rendszer működik a világon. Magyarországon sok kis helyi önkormányzat működik, ahogy például Franciaországban vagy Olaszországban. Ám az utóbbiakban a helyi fenntartókhoz nincsenek olyan feladatellátási kötelezettségek rendelve, mint nálunk, a közoktatást sem a helyi önkormányzatok irányításával, hanem központilag finanszírozzák. Ezekben az országokban az iskolákat, óvodákat a központi kormányzat tartja fenn. A másik típusú működőképes rendszer decentralizált, de ezekben elég nagyok, működőképesek az önkormányzati egységek, és ezekhez rendelték a közoktatási (és egyéb feladatok) ellátását. Nálunk egy hibrid rendszert sikerült a rendszerváltás során létrehozni, ami ezer sebből vérzik – állítja Varga.”

A teljes cikk elolvasható itt.

Következők »