VII. Nevelésügyi Kongresszus

Bejegyzés ideje: 2008. augusztus 18., hétfő. Kategória: Hírek,Könyvtár-pedagógia,Közoktatás,KTE,Programok. Szerző: konyvtarostanar

2008. augusztus 25-28. között zajlik Budapesten a VII. Nevelésügyi Kongresszus. Az oktatás témájával széleskörűen foglalkozó szakmai konferencia programja a rendezvény honlapján követhető.

A szervezők célkitűzései és a szakmai felhívás is olvasható a honlapon.

A kongresszus felhívását támogató szervezetek sorához csatlakozott a Könyvtárostanárok Egyesülete is.

A KTE képviseletében Dömsödy Andrea vesz részt a kongresszuson, aki reményeink szerint tudósít majd minket a szakmai történésekről.

Részlet a Felhívásból:

„AZ OKTATÁS KÖZÜGY!”

Az 1993-ban megtartott VI. Nevelésügyi Kongresszus óta Magyarországon a társadalmi átalakulás az oktatási rendszerben is radikális változást eredményezett. Ennek egyik következménye lett az új jogszabályi háttér megszületése, amely érintette az iskolaszerkezetet, a tartalmi szabályozást, a követelményeket, az értékelést és a minőségirányítást egyaránt. Az iskolarendszer vertikális és horizontális szerkezetének a módosulása mellett az oktatásban nagymértékű expanzió zajlott le, ami együtt járt a tankötelezettség időtartamának meghosszabbodásával. Kiépültek a piacgazdaság és a demokrácia intézményei, átalakult a társadalom szerkezete, alapvető változások zajlottak le a gazdaság és a munka világában is.

További oktatáspolitikai, szerkezeti, illetve financiális következményekkel járt, hogy hazánk 2004-ben tagja lett az Európai Uniónak. Az időszak reformtörekvései azonban sokszor – politikai közmegegyezés híján – megtorpantak.

Az átalakulás során sok, új, ma még megoldatlan probléma is keletkezett. Ilyenek például a globalizálódás által felerősített kulturális, technológiai, környezeti és gazdasági következmények, a leszakadók és a veszélyeztetettek növekvő létszáma, a változások kedvezményezettjei és vesztesei között nagyra nyílt olló, amelyekre a ma iskolájának, a pedagógus szakmának is megoldásokat kell keresnie.

Ráhangolódás az új tanévre

Bejegyzés ideje: 2008. augusztus 15., péntek. Kategória: Hírek,Jogszabályok,Közoktatás. Szerző: konyvtarostanar

A vakáció vége felé közeledve az OKM honlapjáról néhány linket ajánlok a figyelmetekbe friss információkkal:

  • A 2008/2009. tanév rendje: >>
  • Tanévkezdő kiadvány 2008/2009: >>
  • Jogszabályváltozások a közoktatásban: >>

Pályázati felhívás az “Év Könyvtára 2008” cím elnyerésére

Bejegyzés ideje: 2008. augusztus 05., kedd. Kategória: Hírek,Pályázatok. Szerző: konyvtarostanar

Az “ÉV KÖNYVTÁRA” cím elnyerésére meghirdetett pályázat célja, hogy a
könyvtárakat megújulásra, szolgáltatásaik minőségének javítására késztesse.

A címre típusától függetlenül minden könyvtár pályázhat.

A könyvtárak a pályázaton a Pályázati adatlap kitöltésével vehetnek részt.

A pályázati adatlaphoz mellékletként csatoljanak minden olyan dokumentumot,
amely az adatlapon szereplő információkat alátámasztja, illusztrálja.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a pályázatok értékelésénél az idén ismét
figyelembe vesszük a könyvtár használóinak véleményét, ezzel is jelezve, hogy
a könyvtár csak akkor lehet jó, ha a használó is annak tartja.

A könyvtárhasználók véleményüket a Könyvtári Intézet honlapján található
“Felhasználói kérdőív az Év Könyvtára 2008 pályázathoz” című űrlap
kitöltésével mondhatják el a könyvtárról. Elérhetősége: >>
Erre a lehetőségre a pályázók saját helyiségeikben
és weblapjaikon is hívják fel használóik figyelmét.

A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztályára
(1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) kell beküldeni 2008. szeptember 10-ig.

A borítékra kérjük ráírni: “ÉV KÖNYVTÁRA”

A cím adományozására a szakmai szervezetek képviselőiből összeállított
bizottság tesz javaslatot.

OKM Könyvtári Osztály

Népmese Napja 2008

Bejegyzés ideje: 2008. augusztus 05., kedd. Kategória: Hírek,Ifjúság könyvtári ellátása,Olvasás,Programok. Szerző: konyvtarostanar
Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!

A Népmese Napjának 2008-as központi rendezvényét Tokajban szervezzük meg szeptember 26-27-én, de az előző évek nagysikerű megmozdulásaihoz hasonlóan idén is szeretnénk országossá bővíteni a programokat. Kérjük a könyvtárosokat, óvónőket, pedagógusokat és a mesével foglalkozó szakembereket, valamint a meseszerető gyerekeket és felnőtteket, hogy Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án vagy az azt megelőző hétvégén megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.

Elevenítsék fel a mesemondás ősi művészetét, hallgassák meg egymás legkedvesebb meséit, emlékezzenek meg mesemondóinkról, mesegyűjtőinkről, és a mesékbe szőtt bölcsesség máig érvényes üzeneteiről, arról a mindennapjainkban is használható tudásról, ami minden népmese sajátja. Kérjük az intézmények vezetőit, tegyék lehetővé, hogy ezen a napon minden gyerek legalább egy népmesét tarisznyájába (iskolatáskájába) tehessen, okulásul, vigasztalásul vagy egyszerűen csak örömforrásként, hiszen egy megfelelő pillanatban megkapott mese olykor egész életünkre kihathat.

Baráti szeretettel kérünk minden kedves, ezügyben elkötelezett kollégánkat, hogy csatlakozási szándékát e-mail címét és egy rövid tervezett programleírást jelezzen Végh Miklósnak ( vegmik ‘at’ gmail.com), honlapunk szerkesztőjének, aki az akció létét s az e-mail, illetve az esetleges egyedi honlapok segítségével, annak tartalmát ugyancsak visszakereshetővé, megismerhetővé teszi minden érdeklődő számára. Segítsük, bátorítsuk egymást az ötletek, a módszerek nyilvánosságával!

Ne hagyjuk veszendőbe menni mindazt, ami évszázadokon át élni segítette az embereket!

Forrás: HUNRA honlapja