A Magyar Közlöny legutóbbi számai

Bejegyzés ideje: 2011. február 09., szerda. Kategória: Folyóiratok,Jogszabályok,Közérdekű. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2011. január 24-én megjelent a Magyar Közlöny 2011. évi 7. száma.

Benne többek között:
– Az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 25/2010. (V. 14.) OKM rendelet módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11007.pdf

—————-

2011. január 26-án megjelent a Magyar Közlöny 2011. évi 8. száma.

Benne között:

– 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésérõl és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet módosításáról
“A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz 
[…] Videokazetták (archív felvételek, a tánc összes műfaját tartalmazó videokazettán)
Diasorozat (történelmi korok szerint, archív felvételeket tartalmazó sorozat)
Kézi könyvtár (tánctörténeti kötetek, kiadványok, újságok)”

Emellett a tanterv több ponton előírja vagy ajánlja a könyvtárlátogatást, könyvtárban, interneten való kutatkodást.

A népművészet szakirányon pedig 9. évfolyamon a tanterv része a “könyvtárazás alapjai”

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11008.pdf

—————————

2011. január 28-án megjelent a Magyar Közlöny 2011. évi 9. száma.

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11009.pdf

————————————-

2011. január 31-én megjelent a Magyar Közlöny 2011. évi 10. száma.

Benne többek között:

– 4/2011. (I. 31.) NGM rendelet A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2011. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11010.pdf

————————————

2011. február 3-án megjelent a Magyar Közlöny 2011. évi 11. száma.

Benne többek között:

– 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról

“biztosítja a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyûjtemények és más oktatási, tudományos és kulturális szervezetek információs infrastruktúrájának és országos számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt fejlesztését, valamint az országos és nemzetközi hálózati kapcsolatok, információs szolgáltatások elérését.”

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11011.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55

Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 2. és 3. szám

Bejegyzés ideje: 2011. február 09., szerda. Kategória: Folyóiratok,Jogszabályok,Közérdekű. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2011. január 21-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 2. száma.

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/2.pdf

———————————————

2011. január 31-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. évi 3. száma.

Benne többek között:
-267/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
– 1276/2010. (XII. 8.) Korm. határozat a 2011-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/3.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55

Tisztújítás 2011 – meghosszabbított határidő

Bejegyzés ideje: 2011. január 20., csütörtök. Kategória: Hírek,Közérdekű,KTE. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Mivel az egyesületi tagoktól nem érkezett elegendő jelölés az elnökség a jelölési határidőt meghosszabbította.

Meghosszabbított jelölési határidő: 2011. február 15.

Egyesületünk elnökségi tagjai közül többen lemondtak jelenlegi tisztségükről, így a KTE elnöksége 2011. március 9-re részleges tisztségmegújító közgyűlést hirdet. Ennek előkészítésére jelölőbizottságot kért fel.

 A jelölőbizottság tagjai

  • Bilicsi Erika, OPKM
  • Szepesi Hajnal, Budapest
  • Tóth Józsefné, Irénke, Kecskemét

Tisztújításra kerülő elnökségi és ellenőrző bizottsági posztok:

  • elnök
  • titkár
  • gazdálkodási felelős
  • irattár és archívum felelőse
  • ellenőrző bizottság elnöke
  • ellenőrző bizottság tagja

A megválasztott új tisztségviselők megbízása a jelenlegi elnökség megbízásával együtt jár le.

Ki jelölhető? Mire jelölhető?

Csak 2010-ben érvényes tagsággal rendelkező tag lehet választható. Csak a megadott tisztségekre lehet jelölni. Minden tisztségre csak egy tag jelölhető. De egy tag több tisztségre is jelölhető.

 A jelölés érvényessége

Csak 2010-ben érvényes tagsággal rendelkező tag lehet választó. Másoktól érkező jelölések nem érvényesek. Ha nem jelöl minden funkcióra tagot, a jelölés akkor is érvényes. Ha egy funkcióra több tagot jelöl, akkor az ő jelölésük érvénytelen, de a többi tisztségre szóló jelölése még érvényes lehet. Mindenki csak egy jelölőlapot adhat le, a KTE tagsági száma az azonosító.

 A jelölés beküldése

A jelölések beküldése, történhet elektronikusan vagy postai úton, de a tagsági szám megadása kötelező.

Letölthető jelölőlap

Jelölési határidő: 2011. január 13.

Elektronikus cím: ktetisztujitas@gmail.com

Postacím: OFI-OPKM, Bilicsi Erika, 1363 Budapest,  Pf. 49.

Letölthető jelölőlap

A KTE állásfoglalásai – új közoktatási törvény, életpályamodell tervezetek

Bejegyzés ideje: 2011. január 05., szerda. Kategória: Könyvtárostanárok,Közérdekű,KTE. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2010. december 3-án a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjára felkerültek az új közoktatási törvény tervezet és a pedagógusok életpályamodellje tervezet vitaanyagai, amelyekre 2010. december 30-ig várták a szövegszerű, tényleges javaslatokat. December 15-ig kértük és vártuk a kollégák hozzászólásait, észrevételeit, s ezúton hálásan köszönjük, hogy sokan segítségünkre voltak állásfoglalásaink kialakításában.

A Könyvtárostanárok Egyesülete az alábbi állásfoglalásokat továbbította 2010. december 30-án a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságára:

A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása a Közoktatási törvény koncepciójának vitaanyagához

A Könyvtárostanárok Egyesületének hozzászólása A pedagógusok életpálya-modellje törvénykoncepcióhoz

Üdvözlettel,

a KTE elnöksége

Jövőnket meghatározó vitaanyagok – dec. 15-ig várjuk a véleményeket!

Bejegyzés ideje: 2010. december 05., vasárnap. Kategória: Iskolai könyvtárak,Jogszabályok,Közérdekű,Közoktatás,Oktatás. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

Megjelent a NEFMI honlapján a közoktatási törvénytervezet és a pedagógus életpályamodell vitaanyagai, melyek meghatározók az iskolai könyvtárak és az iskolai könyvtárosok vonatkozásában.

Minisztériumi közlemény: http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/sajtokozlemenyek/ertekelvu-lesz

Kt: http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/sajtokozlemenyek/uj-kozoktatasi-torveny-101203

életpálya: http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/sajtokozlemenyek/pedagogusok-eletpalya-101203

A minisztérium dec. 30.ig várja az észrevételeket, így a KTE kéri a kollégákat, hogy legkésőbb 2010. dec. 15-ig jutassák el javaslataikat, véleményüket a KTE e-mail címére, hogy egységes szakmai álláspontot állíthassunk össze belőlük.

Az e-mail: ktegyesulet@gmail.com

Köszönettel:

Dömsödy Andrea
alelnök
Könyvtárostanárok Egyesülete
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Bejegyzés ideje: 2010. november 24., szerda. Kategória: Hírek,Közérdekű. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves KTE Tagok! Kedves Kollégák!

Mivel a napilapoknál az idő fontos tényező, tovább nem vártunk a hozzászólásokkal. Az alábbi levelet fogalmaztuk meg a szerkesztőknek (előzmények):

Tisztelt Szerkesztő Úr!

Az alábbi cikkel kapcsolatban szeretnénk észrevételeket tenni: Farkas Melinda: Pedagógusokból könyvtárosok? In: Magyar Nemzet, 2010. 313. sz., 4. p.

A cikkben említett pedagóguséletpálya-modell munkaanyagát Egyesületünk eddig még nem láthatta, így nem tudjuk, hogy a könyvtárosokat érintő rész a munkaanyagból vagy az újságírótól származik-e. Szeretnénk viszont egy félreértésre felhívni a figyelmet, és kérni, hogy valamilyen módon ezt javítsák.

Azok a pedagógusok, akik esetleg nem mennek át a minősítő vizsgán, nem lehetnek könyvtárosok, így könyvtáros asszisztensek sem, mert az a munkakör könyvtáros szakképzettséghez kötött. Másrészt a könyvtáros asszisztens nem kötelező munkakör, így nagyon kevés iskolában alkalmaznak ilyen szakembereket, pedig nagy szükség lenne rájuk a könyvtárostanárok munkájának támogatásában.

Mindemellett a cikk címválasztása sértő a könyvtárosokra és különösen az iskolákban dolgozó könyvtárostanárokra nézve. A cím egyértelműen alacsonyabb rangúnak állítja be a könyvtáros munkakört, a könyvtáros szakmát, miközben ők a más szakos pedagógusokkal együttműködve, velük egyenrangú szerepben nélkülözhetetlen feladatokat látnak el az iskolákban (olvasóvá nevelés, információs műveltség fejlesztése, egész életen át tartó tanulásra való felkészítés, kulturális programok szervezése, tehetséggondozás …)

Így kérjük és javasoljuk, hogy ismerjék meg a könyvtárostanárok és a könyvtáros asszisztensek munkáját, problémáit, és lapukban olvasóik figyelmét is hívják fel rájuk. Önökre sokan figyelnek, a fenti írást is sokan átvették, így különösen fontos, hogy szakmánkról is reálisan írjanak. Az életpálya-modell kapcsán pedig különösen érdekes, hogy a két szakma határán működő pedagógusok életpályáján milyen lehetőségek lesznek majd.

A következő intézményekben könyvtárostanárt és könyvtáros asszisztenst is alkalmaznak, így interjúra, tájékozódásra ajánljuk a kollégákat és könyvtáraikat:

– Árpád Gimnázium, 1034 Budapest, Nagyszombat u. 19., könyvtárostanár: Rónyai Tünde

– Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, 1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8., könyvtárostanár: Tóth Viktória

Továbbá figyelmükbe ajánljuk Egyesületünk honlapját, melynek segítségével tájékozódhatnak az iskolai könyvtárak magyarországi helyzete és problémái felől.

Együttműködésünket ajánlva:

A Könyvtárostanárok Egyesületének tagjai nevében:

Dömsödy Andrea
szakmai alelnök
06-1-323-55-55
06-30-552-66-49
www.ktep.hu

Pedagógusból könyvtáros? Várjuk a véleményeket!

Bejegyzés ideje: 2010. november 19., péntek. Kategória: Közérdekű. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák! Kedves KTE tagok!

Már bizonyára sokan olvastátok a napisajtóban a pedagógus-életpályamodellről szóló híradásokat.
Sajnálatos módon két helyen is ezekben az írásokban a könyvtáros, könyvtárosasszisztens munkát negatív színben tüntetik fel és nem veszik figyelembe, hogy a munkakör betöltéséhez speciális szakvégzettség szükséges.

Mit gondoltok? Hogyan kellene reagálni?

Várjuk a gyors véleményeket, hogy Egyesületünk a tagsággal egyetértésben reagálhasson.

Az említett írások:

Farkas Melinda: Pedagógusokból könyvtárosok? In: Magyar Nemzet, 2010. 313. sz., 4. p.

Könyvtárosok lehetnek a megbukott tanárokból In: Mucsi Csaba
főszerk.): Híradó online, Bp., MTV, 2010.11.17. URL: http://www.hirado.hu/Hirek/2010/11/17/05/Konyvtarosok_lehetnek_a_megbukott_tanarokbol.aspx Utolsó letöltés: 2010.11.19.

Köszönettel:
A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöksége

Tankönyvek, elsősorban budapestieknek

Bejegyzés ideje: 2010. november 15., hétfő. Kategória: Iskolai könyvtárak,Közérdekű,Közoktatás. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

 Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nevében szeretném Önöknek felajánlani az állományunkba be nem dolgozott, többletpéldányként megkapott tankönyveket. 

Úgy gondoljuk, talán iskolai könyvtárakban használhatóak lennének ezek a kiadványok (pl. tanári, tanárjelölti példány), de a diákoknak is oda lehetne adni ingyen, ha nem is tanórára, talán gyakorlásra jó lenne nekik.

Egy osztálynyi példányt nem tudunk adni, 1-4 db van átlagban belőlük. Teljesen frissek, ahogy kapjuk a kötelespéldányokat, úgy tesszük félre belőlük a feleslegeset.

Lista sajnos nincs róluk, de ha el tudnának látogatni intézményünkbe (1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.), hétköznap 9-17 óra között lehet belőle válogatni.

Sajnos a szállítást sem tudjuk biztosítani.

 Amennyiben válogatnának, kérem vegyék fel velem a kapcsolatot időpontegyeztetés céljából (bilicsi.erika@opkm.hu vagy 1/323-5532), hogy valaki biztosan a rendelkezésükre álljon.

 Kérem segítsék ennek az állománynak a hasznosulását!

 Köszönettel:

Bilicsi Erika
könyvtáros
OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49
Tel.: 1/323-5532

Könyvtárostanári állás

Bejegyzés ideje: 2010. október 15., péntek. Kategória: Állás,Közérdekű. Szerző: konyvtarostanar
A Budapest XIII. kerületi Ady Endre  Gimnázium könyvtári gyakorlattal rendelkező, fiatalokat szerető, az informatikában járatos (amire egy könyvtárosnak szüksége van) könyvtárostanárt alkalmazna.
A gimnáziumba 560 diák jár, s a könyvtár 2010. júniusáig igazi szellemi műhely volt, ahol tanárok, diákok szívesen töltöttek el rövidebb-hosszabb időt.

Határozatlan időre keresünk kollégát, de a próbaidőhöz ragaszkodunk.
(Az iskola metróval illetve a 120-as busszal jól megközelíthető.)

Herczig Ferencné ig.
Ady E. Gimnázium
1139 Budapest Röppentyű u. 62.
Tel.: 06/30 439 0448   klarih ‘at’ t-online.hu

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 10. száma

Bejegyzés ideje: 2010. április 14., szerda. Kategória: Jogszabályok,Közérdekű. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2010. április 13-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 10. száma.

Benne:

– 30/2010. Korm. rend. az egyházi fenntartók kiegészítő támogatásáról
– 5/2010 EüM Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsról
– 2/2010 SZMM rend. a felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatban
– 2/2010 MeHVM rend. a kisebbségi támogatásokról
– 13/2008 SZMM rendelet módosításáról (szakképzési hozzájárulás)
– határozatok
– közlemények
— Heves megyei szaktanácsadók jegyzéke (köztük 2 iskolai könyvtári
szaktanácsadóval)

Teljes szöveg:
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/10.pdf

Üdvözlettel:
Dömsödy Andrea
OPKM

Következők »