Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 22. szám

Bejegyzés ideje: 2010. augusztus 20., péntek. Kategória: Jogszabályok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2010. augusztus 12-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 22. száma.

Benne többek között:
– 2010. évi LI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
— ingatlan egyházi tulajdonba adásáról
— közoktatási megállapodásról, kiegészítő hozzájárulásról
– 32/2010. (VI. 11.) OGY határozat a közúti járművezetői képzésben való részvétel alapfokú iskolai végzettséghez kötéséről
– Közlemény a nemzeti erőforrás miniszter határozata az árvízi veszélyhelyzet miatti emelt szintű szóbeli vizsganap kijelöléséről
– Állás: Biatorbágy magyar tanár könyvtári feladatokkal (2488. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/22.pdf

Tisztelettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Szólj hozzá!

*