“Testvérkönyvtár” program – pályázat

Bejegyzés ideje: 2010. augusztus 05., csütörtök. Kategória: Pályázatok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet hazai könyvtárak (közművelődési, iskolai, felsőoktatási, egyházi, egyesületi) számára, hogy könyvadománnyal támogathassák határon túli magyar testvérintézményüket, illetve testvérszervezetüket. A Testvérkönyvtár segítő program keretében a pályázónak vállalnia kell, hogy az elnyert összegből értékes tartalmú szépirodalmat., szakirodalmat, gyermekirodalmat vásárol a hazai könyvtermésből a partner igényelnek megfelelően, és gondoskodik az adomány célba-juttatásáról.

A “Testvérkönyvtár” program keretében 2010-ben is lehet pályázatokat benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó szervezet nevét, címét, telefonját, számlaszámát (hiteles banki igazolással)
2. A támogatandó partner nevét, címét, vezetőjének nevét, beosztását.
3. A testvérkapcsolat előzményeit, jellemzést tartalmazó rövid leírást (mekkora közösséget szolgál a könyvadomány).
4. Milyen saját erőt fordítanak a partner támogatására?
5. Nyertek-e más alapítványtól támogatást a korábbi esztendőkben?
6. Kötelezettségvállalási nyilatkozat arról, hogy a küldeményt célba juttatja, és az adományozott az átvételi elismervényével és a számlákkal elszámol folyó év december 31-ig.

A cégszerű aláírással ellátott pályázatot 2010. szeptember 30-ig két példányban kell benyújtani a Kölcsey Alapítvány levelezési címére (Budapest, 1138, Róbert Károly krt.20.) ajánlott levélben

Képviselő:

Szente Ferenc
Ügyvezető
Tel: +36-1 332-6411
+36-30 2426244

Az alapítvány honlapja: http://www.kolcseyalapitvany.fw.hu/

Szólj hozzá!

*