Korszerű könyvtár 2010. novemberi kiegészítő kötet

Bejegyzés ideje: 2010. november 25., csütörtök. Kategória: Folyóiratok,Szakirodalom. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

Megjelent a Korszerű könyvtár 2010. novemberi kiegészítő kötetete, benne több iskolai könyvtárat értintő írással:

  • Szakmári Klára: Állományvédelem az iskolai könyvtárban a jogszabályi, helyi szabályozók és az intézményi együttműködés segítségével
  • Hársas Oszkárné: Környezeti nevelés a könyvtár terein belül és kívül
  • Dömsödy Andrea: Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja 2010-ben
  • Dán Krisztina: Jeles napok, évfordulók az iskolai könyvtárban a 2010-2011. tanévben : módszertani ajánlás 

 

Üdvözlettel:
Cs. Bogyó Katalin

Korszerű Könyvtár 2010. augusztus

Bejegyzés ideje: 2010. szeptember 24., péntek. Kategória: Folyóiratok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

Megjelent a Korszerű könyvtár 2010. augusztusi kiegészítő kötete.

Benne többek között:

– Gosztonyi Enikő – Fehér Miklós: Tőmondatokban a TIOP és TÁMOP pályázatokról, A projektötlettől a pályázat benyújtásáig
– Nagy Erzsébet Viktória: A könyvtáros megjelenése a magyar és világirodalmi alkotásokban
– Dán Krisztina: Az állományelemzés mint a gyűjtemény fejlesztésének lényeges eleme és feltétele
– Fehér Miklós – Szabó László István: E-könyvek (elektronikus könyvek) a modern könyvtárakban
– Dömsödy Andrea: Képzési utak, lehetőségek iskolai könyvtárosoknak
– Gráberné Bősze Klára: Iskolatörténet könyvtári dokumentációs bázison

Üdvözlettel:
Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 10. száma

Bejegyzés ideje: 2010. április 14., szerda. Kategória: Jogszabályok,Közérdekű. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2010. április 13-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi 10. száma.

Benne:

– 30/2010. Korm. rend. az egyházi fenntartók kiegészítő támogatásáról
– 5/2010 EüM Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsról
– 2/2010 SZMM rend. a felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatban
– 2/2010 MeHVM rend. a kisebbségi támogatásokról
– 13/2008 SZMM rendelet módosításáról (szakképzési hozzájárulás)
– határozatok
– közlemények
— Heves megyei szaktanácsadók jegyzéke (köztük 2 iskolai könyvtári
szaktanácsadóval)

Teljes szöveg:
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/10.pdf

Üdvözlettel:
Dömsödy Andrea
OPKM

Hírek a Mérei Intézetből

Bejegyzés ideje: 2010. március 16., kedd. Kategória: Folyóiratok,Programok,Szakirányú továbbképzés. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

 Mire ismét fölvesszük a szokásos lendületet a lapozó már elérhető lesz : http://www.fppti.hu/konyvtar/ajanlo/lapozo  

Ezen a napon délután indul a következő 50+ felhasználóképzés pedagógusoknak sorozat a Mérei Intézetben Murányi Adrienn vezetésével.

Szerdán két programot is kínálunk: a gyakorlóiskolák könyvtárostanárait várjuk az Ady E. Fővárosi Gyakorló Iskola könyvtárába szerdán 17-én 10 órára. Témánk a szakfelügyeleti vizsgálat jelentése, tapasztalatai.

Ugyancsak szerdán 17-én 19 órai kezdettel lesz ismét a Mérei Filmklub: http://www.fppti.hu/mfpihirado/hirek/filmklub.html

Pénteken délután a legkisebbek, az 5-6.évfolyamosok számára meghirdetett Győri Gáspár verseny lesz a Kós Károly Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola könyvtárában 13 órától. Témája: Budapest zenéje – a zene Budapestje

Pénteken lesz a következő szoftver ügyelet! 13 órától várjuk az érdeklődőket az Intézet könyvtárába: SZIRÉN, Szikla, Huntéka… Ha gondja van, mi segítünk!

Szép hetet kíván

 Hock Zsuzsanna
Könyvtárvezető – könyvtárpedagógiai szakértő
közoktatási szakértő

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. 7.

Bejegyzés ideje: 2010. március 09., kedd. Kategória: Folyóiratok,Jogszabályok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2010. március 5-én megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. 7. száma.

Benne:

– 277/1997-es Korm. rend. módosítása a ped. továbbképzésről, oklevélről, engedélyről, továbbképzési jegyzék

Egységbe foglalt szöveg:

– Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006-os rendelet módosítása pl.: rendszeresen ellenőrzi a szakértői tevékenységet

– 2/2010 OKM rend. a muzeális intézmények működési engedélyéről benne a múzeumi könyvtárakról is

– 4/2010 OKM rend. a pedagógiai szakszolgálatokról pl.: a szükséges könyvtári dokumentumokról

– Bibliotéka Emlékérem és más díjak

A teljes közlöny:

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/7.pdf

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári szakreferens
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
domsody.andrea@opkm.hu
06-1-323-55-55

Hírek a Mérei Intézetből

Bejegyzés ideje: 2010. március 08., hétfő. Kategória: Folyóiratok,Programok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

Találkozási alkalmakban is gazdag hetünk lesz! A rendezvények zömmel a Pedagógiai Szakkönyvtárban ( 1088 Vas u. 8-10.) lesznek.

Kedden (márc. 9.) 15 órától kezdődik a Mérei Akadémia, ahol Sonkoly Gábor , az ELTE tanszékvezető egyetemi docense beszél majd a kulturális örökség tudomány és gyakorlat közti kapcsolatáról. A programot főként a történelemtanároknak, magyartanároknak, művésztanároknak és természetesen minden érdeklődőnek , könyvtárostanárnak ajánljuk! 

Szerdán (márc. 10.) 14 órától az EZ IS AZ IS klub keretében húsvéti készülődést ígér Szakmári Klára könyvtárostanár.

Pénteken (márc. 12.) 13 órától várjuk konzultációra a Kézfogás kör keretében a pályakezdőket, a bizonytalankodókat és a megújulni vágyókat.

Mellékelem a lapozót… Köszönöm a kollégáimnak és Szepesi Hajnalnak a lelkes munkát. Lapozó

Szép Ünnepi pillanatokat kívánok!

Hock Zsuzsanna

 

Legfrissebb közlönyök

Bejegyzés ideje: 2010. március 03., szerda. Kategória: Folyóiratok,Jogszabályok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

Megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. évi különszáma.

Benne:
Az ORTT pályázati felhívás tervtezete műsorszórási jogosultságokra

Teles szöveg:
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/kozlonyok/32/pdf/2010/kulonszam1.pdf

2010. február 26-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. 6. száma.

Benne:
– 17/2004-es kerettantervek kiadásáról szóló rendelet új kerettantervekkel egészült ki
— AJTP
— AJTP előkészítő évfolyam
(A teljes szöveg a Magyar Közlöny 2010/1. számában olvasható:http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/2246)
– új alapítási és indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programok

Teljes szöveg:
http://www.kozlonykiado.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/6.pdf

2010. március 2-án megjelent a Magyar Közlöny 2010. 30. száma.

Benne többek között:
– 10/1994-es MKM rendelet módosítási a pedagógiai szakmai szolgáltatókról
— szaktanácsadók adatainak közzétételével kapcsolatban
— az országos szakmai szolgáltatások szervezésével kapcsolatban, melyeket az OFI hatáskörébe utal
— országos szakmai szolgáltatást kell szervezni a következő területeken:
— kisebbség-pedagógiai szolgáltatások
— közoktatásfejlesztési pályázatok támogatása
— különleges gondozás feladatai
— konfliktuskezelés támogatása
— HHH gyerekek nevelésének, oktatásának támogatása
— országos mérés értékelés segítése

Teljes szöveg:
http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/5507

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
OPKM

Hírek a Mérei Intézetből

Bejegyzés ideje: 2010. február 15., hétfő. Kategória: Programok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

Lapozónk olvasható a honlapon: http://www.fppti.hu/konyvtar/ajanlo/lapozo/lapozo_2010/lapozo_107.html ( közben megjelent a Magyar Közlönyben a tankönyvpiac rendjéről szóló rendelet módosítása: 7/2009. OKM rendelet )

 A hét keddjén 19 órától az Egyetem téren ismét lesz filmklub. Résztesen a honlapon – A metamorfózis csodái

Pénteken szoftver-ügyelet a könyvtárban.

 Még lehet jelentkezni az 5 kreditet jelentő Elvárások – kapcsolatok c. továbbképzésünkre , amely február 24-én 10 órától kerül megrendezésre. Részletek a honlapunkon.

 Hock Zsuzsanna

Lapozó év végére

Bejegyzés ideje: 2009. december 21., hétfő. Kategória: Folyóiratok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák,

Intézetünk munkatársai és a Könyvtár nevében kívánok MIndenkinek jó pihenést , Áldott Karácsonyi Ünnepeket és olvasásban, olvasóban gazdag Új Esztendőt!

szeretettel,

 Hock Zsuzsanna

Mellékelem a lapozót, amely legközelebb január 4-én jelenik meg:

Élet és Tudomány LXIV. évfolyam 51-52. szám

Kálvin-év:
Az Élet és Tudomány idei utolsó száma Kálvin-év melléklettel jelent meg. Ebben olvashatunk Kálvin magyar fordítójáról, Szenci Molnár Albertről, a genfi Kálvin-év nagyszabású rendezvénysorozatáról, a Budapesti Történeti Múzeumban látható, a Duna-menti reformációt bemutató Kálvin hagyománya című kiállításról.
A Debreceni Református Kollégium a természettudományok terén is élen járt. A cívisváros művelődéstörténetéből szemezgetett Gáborjáni Szabó Botond. A reformáció terjesztése – könyvalapon címmel a hazai könyvnyomtatás kezdetéről is találunk cikket. A Varsói Egyetemi Könyvtár gyűjteményében sok kora újkori magyar vonatkozású mű található, köztük a hazai protestáns és katolikus művelődéstörténet dokumentumai is. Petneki Áron Régi magyar könyvek a Visztula partján címmel mutatja be a könyvtár hungarikumait.

Sajtószemle 40.

Bejegyzés ideje: 2009. október 05., hétfő. Kategória: Folyóiratok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

A 40. héten kollégáink a Köznevelés, a Természet Világa, a Heti Világgazdaság, a Pszichológia, a Mindennapi Pszichológia és a Drámapedagógiai Magazin legutóbbi számaiból válogattak.

Köznevelés, 2009.31.

A vezércikk, az első interjú dr. Bona Gáborral az emlékezésé: 1849.október 6., az aradi vértanúk emléknapja.

Horváth Mihály születésének 200.évfordulóján a Szemere – kormány, vallás – és közoktatási minisztere, korának egyik legismertebb történész alakját R. Várkonyi Ágnes, akadémikus idézi föl egy interjúban.

Következők »