Stratégia

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete stratégiája a 2016-2021 közötti időszakra

 

Erős könyvtárak, felkészült könyvtárosok

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a civil szakmai szervezetek sorában kimagasló reprezentativitással bíró, professzionálisan működő és az általa képviseltek érdekében hatékonyan cselekvő szervezet. Megkerülhetetlen szakmai partner minden, a könyvtárak és a könyvtárosság jövőjét meghatározó kérdésben.

Küldetés:

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete mint civil szakmai szervezet, feladatának tekinti az új és innovatív szakmai kezdeményezések ösztönzését, támogatását és megismertetését; a tagság szakmai és általános ismereteinek, valamint kompetenciáinak folyamatos építését; önmaga szüntelen fejlesztését, múltjának szakszerű, hű feltárását, hagyományainak ápolását, a magyar könyvtáros társadalom szakmai érdekképviseletét a változó társadalmi és szakmai körülmények között.

Átfogó cél:

A könyvtárak és könyvtárosok a versenyképes ország kialakításában betöltött meghatározó tevékenységének, valamint az általuk képviselt értékeknek a tudatosítása és képviselete mind a társadalomban, mind a kormányzati szervekben.
A könyvtári rendszer szerepének erősítése a nemzeti kulturális örökség megőrzésében és az információk közvetítésében a tudástársadalom kihívásainak megfelelően.
A hozzáférés lehetőségeinek növekedésével a teljesítmények emelkedésének és a kitűzött célok megvalósításának elősegítése.

Kulcsterületek:

Kulturális alapellátás, a szolgáltatások folyamatos fejlesztése, a könyvtári folyamatok szabályozása, szervezetfejlesztés, kommunikáció, partnerközpontúság, közösségfejlesztés, minőségorientált felhasználó központú gondolkodás, kompetenciafejlesztés, rugalmas hozzáférés, esélyegyenlőség, tehetséggondozás, könyvtárosképzés, könyvtáros életpályamodell, értékteremtés és -megőrzés, tudásmegosztás és – disszemináció.

Célok:
 1. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és tagszervezetei működésének folyamatos fejlesztése, hatékonyságának, alkalmazkodási képességének növelése. A könyvtárosok szakmai identitásának erősítése.
 2. Kezdeményező részvétel a könyvtárpolitika, valamint a szakirodalmi és információs politika alakításában. A társadalmi nyilvánosság területeinek erősítése, fórumainak igénybevétele.
 3. Hatékony érdekérvényesítés és érdekképviselet. A szakmai érdekvédelmi tevékenység további erősítése, együttműködve más könyvtáros és civil szervezetekkel.
 4. A könyvtáros szaktudás folyamatos megújításának és elismerésének biztosítása. A könyvtárosi hivatás megbecsülésének megőrzése és növelése.
 5. A könyvtárosi ismeretek, kompetenciák és készségek fejlesztése, és ennek kapcsán időszakos felmérések a könyvtárak, könyvtárosok szerepéről, megítéléséről a szervezetek bevonásával.
 6. Aktív részvétel a könyvtárosképzésben érdekelt felek párbeszédének folyamatos fenntartásában.
 7. Az új partnerkapcsolatokra való nyitottság a könyvtárak társadalmi beágyazottságának és szerepvállalásának növelése érdekében.
 8. Innovatív és hatékony módszerek keresése és megismertetése a várható kihívások kezelésében.
 9. A könyvtárosok szerepvállalásának ösztönzése a digitális ökoszisztéma fejlesztésében: a digitális kompetencia fejlesztése a lakosság egészére, valamint célcsoportokra fókuszálva, az egyenlőtlenségek mérséklésére.
 10. A nemzeti kulturális örökség megóvása és közvetítése, az információs műveltség, digitális írástudás, olvasásnépszerűsítés terjesztése érdekében programok kidolgozása, rendezvények szervezése.
 11. A fiatal generációk bevonása és elköteleződésének elősegítése az egyesület munkájában.
 12. A nemzetközi szerepvállalás erősítése. A határokon átívelő szakmai kapcsolatok támogatása, különös tekintettel a kárpát-medencei magyar könyvtárosok együttműködésére és a nemzetközi szervezetekben végzett munkára.

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete stratégiája a 2016-2021 közötti időszakra (letölthető PDF)

 

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Nagy Zoltán profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Oros Sándor profilképe
  Admin profilképe
  Tolnai György profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Vajda Henrik profilképe