Együttműködési megállapodás

DSC00359

2017. december 15-én az ELTE BTK Központi olvasótermében, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségi ülésének részeként együttműködési megállapodást írt alá Dr. Redl Károly az MKE alelnöke és Dr. habil. Kiszl Péter az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet igazgatója.

Az eseményen készült fotók megtekinthetőek a képtárunkban.


Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható fejlődés megvalósításáért

23738020_933033933517873_3700179697247870651_o

Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható fejlődés megvalósításáért címmel a Magyar Könyvtárosok Egyesülete – az NKA támogatásával – szemináriumot rendezett az ENSZ Fenntartható fejlődési célokkal (angol rövidítéssel: SDG-kkel) kapcsolatos könyvtári lehetőségekről, a könyvtári érdekérvényesítésről. A szeminárium helyszíne: az Országos Széchényi Könyvtár volt. Időpontja: 2017. november 22.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége szisztematikus munkával törekszik arra, hogy az egyesületi erőforrásokat, kapacitásokat a mindennapi egyesületi élet operatív tennivalóinak ellátásán túl olyan témák kimunkálására, feldolgozására szánja, mellyel kapcsolódni tud világ trendekhez, az IFLA törekvésekhez, a könyvtárosság jövőjét alapjaiban érintő kérdésekhez. Az ENSZ fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatos tennivalók – a szeminárium végére minden résztvevő számára világossá vált, hogy nem könyvtári lehetőségekről, hanem tényleges könyvtári tennivalókról kell, beszéljünk – feldolgozása ezt a célkitűzést messzemenően szolgálta.

A 2017. augusztus 17-25. között Wroclawban megrendezett 83. IFLA konferencia is foglalkozott az ENSZ SDG-jeinek könyvtári támogatásával. A szeminárium ötlete és módszertana is az IFLA ezirányú tevékenységére reflektált, de természetesen adaptálva a hazai gyakorlatra, a témával kapcsolatos eddigi könyvtári, könyvtárosi ismeretekre. A szeminárium megvalósításával az MKE elnöksége elsődleges célként a szakma képviselőinek érzékenyítését tűzte ki maga elé. További cél volt a kapcsolatfelvétel a téma hazai képviselőivel, nem könyvtáros partnereivel annak láttatása érdekében, hogy jelezhessük, a hazai könyvtáros társadalom felelősséget érez Földünk fenntartható jövőjéért, képes és kész együttműködni a társadalmi szereplőkkel és cselekedni a kimunkált fejlesztési célok megvalósításáért. Meg kell jegyezni, hogy előadóink a könyvtárak társadalmi felelősségéről és szerepvállalásáról igen komoly elismeréssel szóltak!

A szeminárium keretei az MKE tagszervezetek delegálása útján 40 fő részvételét tették lehetővé a programon, mely 10 órakor rövid, de nagyon tudatosan felépített előadássorozattal indult. Ezek az előadások szükségesek voltak annak megalapozására, hogy minden résztvevő azonos ismeretek mentén legyen képes továbbgondolni a teendőket. Előadónk volt Kőrösi Csaba igazgató, Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága, Köztársasági Elnöki Hivatal, aki az SDG-k kidolgozása idején a felelős ENSZ bizottság társelnöke volt, ilyen módon az SDG-k nemzetközileg is legavatottabb szakértője, dr. Kuntár Tamás főosztályvezető, Külgazdasági és Külügyminisztérium, Dr. Gellér Zita Márta vezető stratégiai koordinátor, Földművelésügyi Minisztérium, Barátné dr. Hajdu Ágnes MKE elnök, Lükőné Őrsi Gabriella főigazgatóhelyettes, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, Ramháb Mária elnök, IKSZ, Kovácsné Koreny Ágnes főigazgatóhelyettes, FSZEK. A résztvevők megismerkedhettek a 17 SDG-vel, ennek 169 alprojektjével, azokkal a kihívásokkal, melyekre az SDG-k reagálnak, valamint azokkal a hazai könyvtári gyakorlatokkal, melyek már példaként állhatnak előttünk a fenntartható fejlődési célok megvalósításában. Az első négy előadást csoportmunka követte, s ezt követően előadás és csoportmunka váltotta egymást. A témafeldolgozás ezen módszertana igen hatásosnak bizonyult. A fárasztó munkanap ellenére a résztvevők folyamatosan aktívak maradtak. Szinte mindenki szerepet is kapott, hiszen a csoportmunka eredményeit egymásnak prezentáltuk, ezzel is tágítva az ismereteinket. A résztvevők nemcsak élménnyel gazdagodtak, de vállalták, hogy a megszerzett ismereteket alkalmazva jó gyakorlatokat gyűjtenek az egyes SDG-k könyvtári támogatásához.

A szeminárium tehát nem lezárt, hanem éppen megnyitott egy közös gondolkodási, együttműködési folyamatot, tudtuk meg Barátné dr. Hajdu Ágnestől, a program főszervezőjétől és egyben a szemináriumi munka vezetőjétől, mely folyamatról e rövid helyzetjelentés mellett részletes tartalmi beszámolóval is tájékoztatni fogjuk az érdeklődő kollégákat.

Fotók a rendezvényről >>

 


Gyermekek a könyvtárban – továbbképzés sorozat határontúli könyvtárosoknak

Hogyan is kerülök ide?
Az IFLA-HUN levelezőlistán Hicsik Dóra, szabadkai könyvtáros nemrég feltette a hírt, hogy 2017. november 7-én Zentán, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben továbbképzés folyt vajdasági könyvtárosoknak. A hír olvasata után felkértek, hogy írjak már erről valamelyes beszámolót.

Mielőtt bárhová is jutnék az írásban, kezdjük az elején. Ha most csak Vajdaságról írnék, életbe lépne a melyik ujjam harapjam meg állapot. Az izgalmas történet pont egy éve, tavaly novemberben indult. A kellemes veszprémi vándorgyűlésen Hangodi Ági és Bartos Évi fejéből kipattant az az ötlet, hogy mi lenne, ha nekiindulnék a nagyvilágnak, és új kínálható témaként szerepelne a gyermekkönyvtáros munka a határontúli továbbképzési palettán. Így lett! Continue reading ‘Gyermekek a könyvtárban – továbbképzés sorozat határontúli könyvtárosoknak’


Megjelent a Könyvtárvilág, az MKE webmagazinjának idei 5. száma!

konyvtarvilag

Kedves Kollégák!

Megjelent a Könyvtárvilág, az MKE webmagazinjának idei 5. száma!

Ízelítő a tartalomból:

MKE és IFLA hírek Új elképzelések tűzijátéka az IFLA 2017-es konferenciáján – Barátné Hajdu Ágnes személyes beszámolója az IFLA 2017-es wroclawi konferenciájáról

Szervezeti élet – Beszámolók a Jogi, a Gyermekkönyvtáros és a Vas megyei Szekciók szakmai napjairól

Szakmai műhely –  Szakmai beszámolók könyvtármarketing, digitalizálási és webarchiválási konferenciákról

Szakmai barangolások – Merre kirándult a PEMEKSZ, a Mezőgazdasági és a Műszaki Szekció?

Ötágú síp – dr. Csáky Sörös Piroska vajdasági egyetemi tanár, könyv- és sajtótörténész kitüntetése

Portré Nagy Edit, az alkotó könyvtáros

Civil infó: Programajánló

Sziporkák A királynő is olvas – könyvajánló borús napokra

Továbbra is várjuk a híreket, tudósításokat, fotókat, információkat a konyvtarvilag@gmail.com címre is!

Üdvözlettel: Kóródy Judit


A programozás hete az Európai Parlamentben

generation_code_2017

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviseletében Barátné Hajdu Ágnes elnök asszony vett részt a 2017. október 17-18 között megtartott Generation Code: born at the library címmel szervezett interaktív kiállításon az Európai Parlamentben. Public Libraries 2020 program az Európai Unió Kódolás hete (2017.október 7–22.) programsorozat keretében ismételten a közkönyvtárak fontosságára és a könyvtáros egyesületek szerepére kívánta felhívni a figyelmet. Az idei téma a Smart Cities, Smart Citizens, Smart Libraries volt.

Az eseményen az IFLA, az Eblida és Európai Unió tagországainak könyvtáros egyesületei képviseltették magukat a legmagasabb szinten. Az alkalom a számítástechnika, a robotika, valamint a közkönyvtárak oktatásban betöltött szerepének megvilágítása mellett alkalmat adott az egyesületeknek az EP képviselőikkel való találkozásra. A Meet & Greet során Barátné Hajdu Ágnes megbeszélést folytatott Erdős Norbert, valamint dr.Kósa Ádám képviselőkkel a digitális kor könyvtári válaszairól, a fogyatékkal élők könyvtári ellátásáról és az aktuális szakmapolitikai kérdésekről.

Az alapítvány munkatársai erre az alkalomra készítették el a legújabb infografikájukat az EU országok közkönyvtárak adataival:

http://www.publiclibraries2020.eu/content/country-factsheets

http://www.publiclibraries2020.eu/sites/default/files/atoms/files/Hungary%202017.pdf

 


A Füzéki István Emlékérem idei díjazottja: Dr. Arató Antal

Kedves Kollégák! Dr. Füzéki Bálint testvére, az 1956-ban hősi halált halt Füzéki István könyvtáros emlékére díjat alapított. Az emlékérmet minden évben az a könyvtáros kapja meg, aki a megelőző évben, években a legtöbbet tette, kiemelkedő teljesítményt nyújtott a könyvtári szolgáltatások és/vagy tudományok terén.

A Füzéki István Emlékérem idei díjazottja: Dr. Arató Antal.

Szívből gratulálunk!

Dr. Arató Antal laudációja innen tölthető le, a korábbi évek díjazottjairól itt tájékozódhat.

Fotók a 2017. október 25-i díjátadóról.

bty


Felhívás vándorgyűléstörténeti kiállítás összeállításához

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyűlés sorozata 2018-ban 50. vándorgyűlését tartja Keszthelyen. Az első Vándorgyűlésre 1969-ben, Tatán került sor.

Azért, hogy ezt a nagyszerű jubileumot emlékezetessé tegyük, az MKE elnöksége felhívással fordul az MKE területi és szakterületi, valamint társult szervezeteihez, hogy a jubileum kapcsán segítsenek anyagot gyűjteni a keszthelyi vándorgyűlésen megszervezendő Vándorgyűléstörténeti kiállítás összeállításához. Elképzelésünk szerint tárgyakat, fényképeket, nyomtatott anyagokat állítanánk ki.

Kérjük, hogy az anyagot felajánlók készítsenek egy pontos listát a kiállítás céljára felajánlott dokumentumaikról. A kiállítás szervezői a listáról válogatva határozzák meg, hogy mely dokumentumot kérnék el a kiállításhoz.

A felajánlott és kiválasztott dokumentumokat június közepéig kell majd eljuttatnunk Keszthelyre.

Javasoljuk, hogy az átadásra kerülő dokumentumokon – amennyiben lehetséges – kerüljön rögzítésre a tulajdonos neve, elérhetősége, a tárgyhoz kapcsolódó, felajánló által ismert információs tartalom, pl. egy fotó hol készült, kit, mit ábrázol.

A kiállítást a vándorgyűlés végén bontjuk, a kölcsönadott dokumentumokat, tárgyakat a felajánlók csütörtökön este vehetik át és hazavihetik.

Kérjük, hogy szervezeteket, hogy segítsenek méltó módon megünnepelni az 50. évfordulót és kezdjék el népszerűsíteni a felhívást a tagság körében, hogy körülbelül február végéig képünk legyen a kiállítás lehetséges helyigényéről. A szervezés zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérem 2017. november 15-ig jelezzék az MKE Titkárságon a kapcsolattartó nevét, e-mail címét, skype nevét és telefonszámát, hogy láthassuk, hogy kikkel együttműködve tudjuk megvalósítani a kiállítást és tudjuk velük egyeztetni a részleteket.

2017. október 23.

Barátné dr. Hajdu Ágnes
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke

A felhívás teljes szövege pdf-ben


Véleményezés az egyes kulturális és sporttárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztésről


Az MKE véleménye és észrevételei a közalkalmazottak jogviszonyáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban


Az MKE véleménye és észrevételei az “Egyes kulturális tárgyú rendeletekről” előterjesztésről

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Nagy Zoltán profilképe
  zondaz profilképe
  Tolnai György profilképe
  Barton Dávid profilképe
  Vajda Henrik profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  Admin profilképe
  Gerencsér Judit profilképe