Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA trendek és a Lyoni deklaráció tükrében: konferenciasorozat

Kedves Kollégák!

A Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége, az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) a közelmúltban a könyvtárak és a könyvtárosság jövőjéről felelősséggel gondolkodók számára meghatározó fontosságú dokumentumokat tett közzé, az IFLA trendeket 2013-ban, majd a trendekkel kapcsolatos legfrissebb fejleményeket 2016-ban, a Lyoni nyilatkozatot pedig 2014 nyarán.

Az IFLA trendek arra keresik a választ, hogy a könyvtáraknak és a könyvtárosoknak milyen kihívásokkal, változásokkal kell szembenézniük napjainkban és a közeljövőben. A Trend Reportról megjelenése óta már harminc országban több, mint hatvan szakmai fórumot szerveztek.

A Lyoni nyilatkozat deklarálja, hogy a megnövekedett információ-felhasználás megalapozza és fejleszti az információs műveltséget, mely egyik nélkülözhetetlen alappillére a fenntartható fejlődésnek. Az információhoz való hozzáférés nélkül az embereknek pont az az eszköz, esély hiányzik, amely jobbá teheti az életüket. A nyilatkozatot mára ötszáznál több könyvtáros egyesület, könyvtár és más információs szervezet írta alá, köztük a Magyar Könyvtárosok Egyesülete is.

Az IFLA Trend Reportot egy széles szaktudású szakértői csoport készítette, melynek tagjai jelentős nemzetközi szervezeteket, alapítványokat, egyetemeket, média és internetes cégeket képviseltek. (UNESCO, OECD, BBC, Google, APC, stb.)

Magyarországon mindezidáig nem volt szakmai diskurzus a két IFLA anyagban megfogalmazottakról. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezendő konferenciasorozatán ezt az elmaradást szeretné pótolni.

A két konferencia napon a következő tematikus blokkokban vizsgáljuk meg a vonatkozó trendeket és a deklaráció főbb pontjait, célkitűzéseit.

 

2016. november 9. Helyszín: Budapest, OSZK – Meghívó

2016. november 22. Helyszín: Budapest, OSZK – Meghívó

 

Üdvözlettel:

 

Gerencsér Judit

az MKE főtitkára


Megjelent a Könyvtárvilág, az MKE webmagazinjának idei 5. száma!


Könyvtárosok a forradalomban – felhívás MKE tagok részére

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete minden évben megemlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról, az Országos Széchényi Könyvtárban, a tragikus sorsú Füzéki István emléktáblájánál – ekkor kerül átadásra a Füzéki István-emlékérem is.

Most, a forradalom 60. évfordulójához kapcsolódva Egyesületünk elnöksége felhívással fordul a tagságunkhoz. Kérjük, hogy kutassák fel azokat a könyvtárosokat, akik cselekvő résztvevői voltak a forradalmi eseményeknek, és készítsenek róluk rövid (legfeljebb két oldalas) életrajzot, különös tekintettel a forradalom idején kifejtett tevékenységükre, illetve annak következményeire, valamint könyvtárosi pályafutásukra. Az életrajzokból az egyesületi honlapon szeretnénk, Könyvtárosok a forradalomban címmel egy sorozatot létrehozni – kérjük, hogy képpel együtt juttassák el Kiss Gábor alelnöknek (kissg@alpha.dfmk.hu) az ismertetőket, aki gondoskodik a honlapra kerülésről.

A beküldési határidő: folyamatos.

2016. október 23.

Barátné dr. Hajdu Ágnes

az MKE Elnöke

 


BECSÜLETKERESZT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

Tisztelt Kollégák!

 

Józsefváros Önkormányzata Becsületkereszt kitüntetést adott át az Országos Széchényi Könyvtárnak az 1956-os forradalom 60. évfordulójának alkalmából.

A 2016. október 24-én tartott ünnepségen a szabadságharc emlékét őrző intézményeknek és a Józsefvárosban harcoló hősöknek adott át kitüntetéseket az önkormányzat vezetése. Az eseményen Díszpolgári címet adományoztak három egykori forradalmárnak, és Józsefvárosi Becsületkereszt kitüntetést adtak át az érintett intézményeknek.

Az Országos Széchényi Könyvtár kitüntetését Dr. Tüske László főigazgató vette át.

Az MKE Elnöksége nevében szívből gratulálok a kitüntetéshez!

 

Forrás: http://www.oszk.hu/hirek/becsuletkereszt-kituntetes

Gerencsér Judit
MKE főtitkár

 

 


Könyvtárosok a Maradj talpon! című televíziós vetélkedő műsorban – 2016. október 24. 19.25

Tisztelt Kollégák!

Kedves Tagtársak!

 

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából a Maradj talpon! című televíziós vetélkedő műsor speciális játékot hirdetett könyvtárosok és könyvtárostanárok körében.

A Könyvtárostanárok Egyesülete és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete örömmel delegált és javasolt kollégákat játékosoknak.

A mai napon, este 19.25-kor lesz látható a Duna Televízió tematikus Maradj talpon! című adása, amely központjában a könyvtárak és könyvtárosok állnak, és ahol kollégáink és könyvtáros hallgatóink vetélkednek.

Szurkoljunk együtt a könyvtárosokért!

 

Köszönettel és üdvözlettel:

Gerencsér Judit

az MKE főtitkára


Füzéki István-emlékérem átadása – 2016. október 21.

Tisztelt Kollégák!

Dr. Füzéki Bálint testvére, az 1956-ban hősi halált halt Füzéki István könyvtáros emlékére díjat alapított. Az emlékérmet minden évben az a könyvtáros kapja meg, aki a megelőző évben, években a legtöbbet tette, kiemelkedő teljesítményt nyújtott a könyvtári szolgáltatások és/vagy tudományok terén.

Ezúton tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önöket rendezvényünkre és az idei évi díjátadóra:

Emlékezés 1956 forradalmi eseményeire és hőseire
Füzéki István-emlékérem átadása
2016. október 21., 10.30
Országos Széchenyi Könyvtár

 

Idei évi kitüntettünk Haraszti Pálné, akinek ezúton is szívből gratulálunk.

Laudáció

 

A program hivatalos meghívója.

Képek az eseményről:

Gerencsér Judit

az MKE főtitkára

 


Programozás hete 2016

A Code Week-et, a Programozás Hetét már negyedik alkalommal rendezik meg az EU tagországai,  így Magyarország is, azzal a céllal, hogy ebben az egy hétben közelebb hozzák a tanárokhoz, diákokhoz, szülőkhöz a programozást és azt, hogy programozni ma már bárki meg tud tanulni, akinek minimális érdeklődése és affinitása van a téma iránt. A magyarországi programok koordinátora az IVSZ: kapcsolatot tart az európai szervezőkkel, összefogja és egy platformra hozza a keresletet és kínálatot, vagyis a programot kínáló cégeket és az érdeklődő iskolákat.

Az idei évben október 15. és 23. között a lesz a kódolásé a főszerep, ez az a hét, amikor minél többen kipróbálhatják a programozás alapjait, bepillantást kaphatnak a programozók mindennapjaiba, munkájukba, és abba, hogyan hat a digitalizáció és az informatika a mindennapi életünkre!

2016-ban csatlakozott a Code Week kezdeményezéshez a Public Libraries 2020 azzal a céllal, hogy minél több könyvtár is kapcsolódjon be ebbe a nemzetközi kezdeményezésbe. A nemrégiben megtartott brüsszeli EU Code Week fórumon több könyvtár képviselője mellett jelen volt Ilona Kish a 65 ezer könyvtárat tömörítő Public Libraries Association igazgatója is.

Bízunk abban, hogy a hazai könyvtárak is kedvet éreznek ahhoz, hogy bekapcsolódjanak a Code Week szervezésébe. Ennek lehetőségei megtalálhatók a hazai honlapon: http://ivsz.hu/codeweek/konyvtarak-a-code-week-en/

További információk elérhetők a Code Week hazai honlapján (http://ivsz.hu/codeweek/), valamint a nemzetközi honlapon (http://codeweek.eu/).

Üdvözlettel:

Barátné dr. Hajdu Ágnes

az MKE elnöke


Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE Elnöke, Rektori Kiválósági Különdíjban részesült

Tisztelt Kollégák!

2016. október 3-án Barátné Hajdu Ágnes, az MKE Elnöke, Rektori Kiválósági Különdíjat vehetett át Mezey Barnától, az ELTE rektorától.

Az ELTE kiemelkedő oktató-kutatói egy éven keresztül részesülnek a Különdíjban: a díjátadó ünnepségen 96 oktató jelent meg és vette át az elismerést. A pályázók oktatási tevékenységét, tudományos kutatásait és egyetemi közéleti aktivitását egyaránt értékelték, a Különdíjban azok a pályázók részesülhettek, akik mindhárom komponens esetében kiemelkedő munkát végeznek.
Ezúton szeretnék szívből gratulálni Elnök Asszonyunknak ehhez a fantasztikus elismeréshez az MKE elnöksége és tagsága nevében.
rekikul5
Fotók: ELTE Online
Üdvözlettel:
Gerencsér Judit
az MKE főtitkára

 


MKE – IKSZ közös vélemény az EFOP 4.1.7-16 projekt kiírásához 2016. 09. 30.


Együttműködési megállapodás – KSH – MKE – IKSZ

Tisztelt Kollégák!

A Központi Statisztikai Hivatal együttműködési megállapodást kötött a Magyar Könyvtárosok Egyesületével és az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel. Az együttműködés célja a mikrocenzus időszakában a lakosság tájékozottságának növelése, valamint az internetes válaszadás népszerűsítése, elősegítése.

A Mikrocenzus 2016, vagyis a népesség-összeírás gördülékeny és biztonságos lebonyolítása érdekében a Központi Statisztikai Hivatal 2016. szeptember 21-én együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Könyvtárosok Egyesületével és az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel. A megállapodások értelmében mindkét szervezet vállalja, hogy tagi hálózata segítségével felhívja a lakosság figyelmét az összeírás fontosságára és az internetes kérdőívkitöltés lehetőségére, valamint a könyvtári infrastruktúra használatának lehetővé tételével segíti a mikrocenzus kérdőíveinek online kitöltését az önkitöltés 2016. október 1. és október 9. közötti szakaszában.

Az együttműködés keretében a mikrocenzus gördülékeny és biztonságos lebonyolítása érdekében az MKE vállalja, hogy

 • segíti a tagjai és a KSH szervezeti egységei közti személyes kapcsolatfelvétel megteremtését,
 • a rendelkezésére álló eszközökkel információt nyújt a lakosság számára a mikrocenzussal kapcsolatban, különös tekintettel az internetes válaszadás lehetőségéről,
 • a tagságába tartozó könyvtárak körében megszervezi a könyvtáraknál rendelkezésre álló informatikai infrastruktúra internetes adatszolgáltatásra történő felhasználását, illetve saját maga és tagjai útján felhívja a lakosság figyelmét a könyvtári infrastruktúra felhasználásának lehetőségére.

A szervezeti elnökök részére részletes tájékoztató levél kerül megküldésre az együttműködési megállapodásra vonatkozóan a hét folyamán.

A megállapodást Dr. Németh Zsolt, a KSH elnökhelyettese, Barátné dr. Hajdu Ágnes, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, valamint Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke látta el szignójával.

mke_ksh_03mke_ksh_02

Budapest, 2016. szeptember 26.

Gerencsér Judit

az MKE főtitkára

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Nagy Zoltán profilképe
  zondaz profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Admin profilképe
  Barton Dávid profilképe
  Dávid Bogi profilképe
  Tolnai György profilképe
  Oláhné Gócza Krisztina profilképe