Videópályázat az 50. vándorgyűlésre

Kedves Kollégák!

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Elnöksége az 50. vándorgyűlés tiszteletére történetmesélő pályázatot hirdet minden jelenlegi és korábbi egyesületi tag és érdeklődő könyvtár szakos hallgató számára. Pályázni lehet egy legfeljebb 5 perces kisfilmmel, amelyben egy olyan vándorgyűlési sztori elevenedik meg. amely a történet mesélőjével esett meg, vagy szájhagyomány útján maradt fenn. A kisfilmben a személyiségi jogokat tiszteletben tartva csak olyan személyek neve kerüljön említésre, akik ehhez írásban is hozzájárulásukat adták. Egyéb esetekben ne legyenek nevesítve a szereplők. Az elkészült kisfilmeket elektronikus levél csatolmányaként kell elküldeni az alábbi címre: vandorgyules50@gmail.com. A filmek a beérkezésüket követően két munkanapon belül felkerülnek az MKE Facebook oldalára, ott lehet majd azokat megtekinteni és lájkolni. A legtöbb tetszésnyilvánítást begyűjtő kisfilmet és alkotóját az MKE 50. Vándorgyűlésén, Keszthelyen az MKE elnöke fogja kihirdetni és díjazni a záró plenáris ülésen.

A pályázat végső beküldési határideje: 2018. június 22. Természetesen minél korábban kerül ki a Facebook oldalra az alkotás, annál több lájkot gyűjthet be.

A pályázat fődíja: az elmúlt években Fitz-díjban részesült könyvekből álló ajándékcsomag.


Hallgatói pályázat 2018. – pályázati felhívás

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) pályázatot hirdet az MKE 50. vándorgyűlésén való részvételre. Az idei rendezvényünkre 2018. július 4-6. között Keszthelyen kerül sor „Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége” címmel.

PÁLYÁZAT CÉLJA: könyvtáros hallgatók szakmai konferencián való részvételének támogatása.

PÁLYÁZAT TARTALMA: a nyertes pályázók a vándorgyűlésen való részvétel teljes költségét (részvételi díj, 2 éjszakai szállás, 2 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, baráti találkozó, utazási költség) nyerhetik el.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: nappali, esti, levelező tagozatos, távoktatásban részt vevő; a 30. életévüket be nem töltött informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szakos hallgatók.

A PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

1. Formai követelmények:

 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be; egy eredeti példányban, valamint az eredetivel teljesen megegyező elektronikus formában (Figyelem: mindkét forma kötelező!)
 • A pályázati anyagnak a kiírás 2. pontjában felsoroltakat értelemszerűen kell tartalmaznia
 • A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható (egyoldalas, olvashatóan, hiánytalanul kitöltve)
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség

2. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A kitöltött “Pályázati adatlap”-ot
 • Azon főiskola/egyetem informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szak felelősének, vagy vezető oktatójának ajánlását, amellyel a hallgatónak jogviszonya áll fenn
 • Az MKE valamely – területi vagy szakmai – szervezetének ajánlását
 • Esti, levelező, távoktatásban résztvevő pályázók esetében a munkahely ajánlását is.

A „Pályázati adatlap” letölthető: az http://mke.info.hu/ honlapról és megtalálható a felsőoktatási intézmények Könyvtártudományi Tanszékein is.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. MÁJUS 25. JÚNIUS 5.

A pályázatot ajánlott küldeményként kérjük feladni!

CÍM: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület 439. szoba

A pályázat elektronikus változatát (hallgatónként egy fájlba szerkesztve, a pályázó vezetéknevével megnevezve) a kissg@alpha.dfmk.hu, valamint az mke@oszk.hu címekre kérjük párhuzamosan eljuttatni. Az elektronikus változat beadása szintén kötelező és a nyomtatott verzióval megegyező tartalmú legyen. Az elektronikus dokumentum nagysága ne legyen nagyobb 3 MB-nál, formátuma pedig pdf.

A kiírás követelményeinek nem megfelelő, hiányos vagy határidő után érkezett pályázatot nem áll módunkban elbírálni.

A pályázat elbírálásáról a MKE elnöksége által megbízott 3 tagú bizottság dönt, 2018. június 11-ig; döntését nem köteles indokolni és az ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a hallgatók, akik a MKE-nek 2018-ban, vagy már régebb óta tagjai.

A MKE döntéséről – a döntéstől számított 10 napon belül – minden pályázó e-mailben kap értesítést.

A nyertes pályázók névsorát a MKE honlapján jelentetjük meg.

További információk: MKE titkársága tel.: 06-1-311-8634, e-mail: mke@oszk.hu

Budapest, 2018. április 25.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége

Letölthető pályázati felhívás (.pdf)


Pályázati felhívás „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére – 2018

Tisztelt Kollégák!

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az ’A’ vagy a ’B’ pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.

 1. Egy szakterületi gyakorlatból származó téma még nem publikált írásbeli kidolgozásával.
 2. Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon választott műfajú (diabemutató, film, hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.) anyag elkészítésével.

Az előző években nem nyertes pályamunkák a pályázati feltételek megfelelése esetén ismét benyújthatók. Nem lehet díjazott az, aki a díjat az előző 4 év valamelyikében már elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem nyújtható be!

Pályázati feltételek:

 • Jelölés. A díjra a pályamunkát összeállító fiatalt munkahelyének, vagy az MKE / IKSZ valamely szervezetének jelölnie kell. Nem lehet díjazott, aki a díjra jelölésről nem tud, azt nem fogadja el.
 • Életkor. A jelölt a pályázati határidő napján (május 31) nem lehet idősebb 35 évesnél.
 • Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottság. A jelöltnek a jelöléskor könyvtáros munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell lennie és rendelkeznie kell legalább 3 év könyvtári munkakörben eltöltött munkaviszonnyal.
 • Formai kritériumok betartása. Terjedelem 20-50 A/4-es oldal, 12-es betűnagyság, 1,5 ös sortáv, Times New Roman betűtípus. Bemutató esetében maximum 15 perces időtartam.

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Jelölési űrlap (letölthető az MKE / IKSZ honlapról)
 • Pályamunka
 • A pályázó szakmai életútjának ismertetése (ennek részeként publikációs lista)
 • A megvalósulásnak teret adó intézmény bemutatása
 • Nem kötelező, de bírált tartalom: Bármi egyéb, a pályázó által fontosnak tartott melléklet

A pályázati dokumentációt lehetőség szerint nyomtatott (1 pld.) és elektronikus formában is (1 pld.) kérjük benyújtani.

A pályázatok bírálata a díj Alapító Okiratában foglalt szempontok/pontozás szerint történik. A feltételeknek nem megfelelő, vagy hiányos dokumentációjú pályázatokat a kuratórium érdemi értékelés nélkül elutasítja!

Beérkezési határidő: 2018. május 31. csütörtök, 14.00 óra.

Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 50. Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén (Keszthely, 2018. július 4.) kerül sor. A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom (100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Az Év fiatal könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályázó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támogatásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiadható.

A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széchényi Könyvtár – MKE Titkárság 439-es szoba) vagy postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), elektronikus dokumentumok beküldése esetén: mke@oszk.hu

Barátné dr. Hajdu Ágnes sk.
elnök, MKE

Ramháb Mária sk.
elnök, IKSZ

Letölthető felhívás (pdf)


Elérhető a Vándorgyűlés honlapja

Kedves Kollégák!

Elérhető a Vándorgyűlés honlapja, a http://www.fgyvk.hu/vandorgyules/ címen. A konferenciával kapcsolatos legtöbb információ már megtalálható az oldalon, a szálláshelyekről, kirándulásokról, szabadidős programokról már lehet tájékozódni. A honlap tartalmát folyamatosan fejlesztjük, az új információkról rendszeresen küldünk tájékoztatást a levelezőlistán.

A weboldal indulásával indul a jelentkezés is!

A jelentkezési lap elérhető a Főoldal->Jelentkezés menüpontból, illetve közvetlenül a nyitó oldalról.

A kedvezményes regisztrációs időszak határideje 2018.04.30.

A jelentkezés leadásakor a kitöltés során megadott e-mail címre ellenőrzést követően visszaigazolást küldünk. Amennyiben nem érkezik meg a visszaigazolás, úgy vegye fel velünk a kapcsolatot a vandorgyules@fgyvk.hu címen.

Találkozzunk Keszthelyen!

Üdvözlettel a Szervezők nevében:

Pappné Beke Judit
az MKE Zala Megyei Szervezetének elnöke


TINIK A KÖNYVTÁRBAN. Kamaszokra hangolva – prezentációk

2018. április 20-án a Millenáris Supka Géza termében rendezte meg a Magyar Könyvtárosok Egyesülete a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál nagytermi könyvtáros programjait. A “TINIK A KÖNYVTÁRBAN. Kamaszokra hangolva” programsorozat moderátora Barátné dr. Hajdu Ágnes, az MKE elnöke volt.

A rendezvényen készült fotók ide kattintva tekinthetők meg.

Az alábbiakban a címre kattintva az egyes előadások prezentációit lehet letölteni, felhasználni.

Kávézó vs. Könyvező – hogyan alakul át a mai fiatalok információ éhsége? Előadó: Lauter Adrienn pszichológus, mediátor

Mit is döntögetünk?! – Tabuk nélkül a problémaközpontú ifjúsági irodalomról. Előadó: Mészöly Ágnes író, pedagógus

Somogyi-könyvtár, ahol a régi és új Téged vár! – A szegedi Somogyi-könyvtár fiatalokat megszólító projektjei, szolgáltatásai, kezdeményezései. Előadó: Dobosné Brezovszky Anikó osztályvezető, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

F2F az ifyusággal! Előadó: Cserfalvi Katalin ifjúsági könyvtáros, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Kikötő és mentőcsónak – Közösségi tér, alkotó műhely, játéksziget a FSZEK kispesti Üllői úti könyvtárában kamaszoknak, fiatal felnőtteknek. Előadó: Varga Lilla gyermekkönyvtáros, FSZEK Üllői úti könyvtára

Ifititák avagy a fiatalok könyvtára. Előadó: Jeneiné Ecsedi Mariann ifjúsági könyvtáros, Ceglédi Városi Könyvtár


Letölthetőek a március 14-i konferencia anyagai

2018. március 14-én az Országos Széchényi Könyvtárban rendeztük meg az “Újra a könyvtárosok szakmai kompetenciáiról: kihívások és megoldások” című konferenciát. Az alábbiakban a címre kattintva letölthetőek az egyes előadások prezentációi.

A konferencián készült fotókat ide kattintva lehet megtekinteni.

Green Literacy: Competencies and Goals of Managing the Green Library Előadó: Petra Hauke, The Environment, Sustainability and Libraries Special Interest Group of IFLA (ENSULIB)

Az ökoszemlélet kialakítása és erősítése egy városi könyvtárban Előadó: Kállainé Vereb Mária, Petőfi Sándor Városi Könyvtár Kiskunfélegyháza

Education of librarians in Poland. Dilemmas and challenges Előadó: Elzbieta Zybert, University of Warsaw, Lengyelország

Integrating Scholarly Communication Competencies into the LIS Curriculum : A Case Study of Thailand Előadó: Namtip Wipawin, Sukhothai Thammathirat Open University, Thaiföld

Kutatói kompetenciák – a könyvtártudományi doktori képzés a szakmai innovációért Előadó: Kiszl Péter, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Könyvtár- és Információtudományi Intézet

Hitetekhez ragasszatok tudományt: könyvtáros kompetenciák a XXI. század egyházi felsőoktatásában Előadó: Mészáros Kornélia, Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára

Libraries: Predominantly women, but not dominated by them Előadó: Evviva Weinraub, IFLA Women, Information, & Libraries SIG

How to manage changes in competencies of librarians? Előadó: Baiba Holma, University of Latvia, Lettország

A végzettség és a könyvtárosok digitális kompetenciaszintje közötti összefüggések összehasonlító elemzése Előadó: Eszenyiné Borbély Mária, Magyar Könyvtárosok Egyesülete (http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2018/05/Eszenyine_kompetencia.pdf)

What should a public library actually offer? What skills do we need? – The Malmö example Előadó: Torbjörn Nilsson Malmö City Library, Svédország (http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2018/05/Presentation_Budapest_Torbjorn_Nilsson.pdf)

Egy kistelepülési könyvtár(os) eszközei és lehetőségei a közösségfejlesztés területén Előadó: Paraginé Tóth Edina könyvtáros, Zákányszék

Preparing librarians to lead: competencies for complexity Előadó: Leda Bultrini, Operating Systems and Knowledge Management Division of the ARPA Lazio (Regional Agency for Environment Protection), Olaszország

Szlovákiában magyar – a jelen könyvtárai, könyvtárosai Előadó: Egyházi Dóra alelnök, Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

 


Megjelent a Könyvtárvilág webmagazin legújabb száma!

Kedves Kollégák!

Megjelent a Könyvtárvilág, az MKE webmagazinjának idei 2. száma!

Ízelítő a tartalomból:

 • MKE és IFLA hírek – 50 éves az MKE vándorgyűlések sorozata; Beszámoló a könyvtáros kompetenciák témában szervezett nemzetközi konferenciáról
 • Szervezeti élet – Könyvtáros programok a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon; Beszámolók a Helyismereti könyvtárosok, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Területi Szervezet és a KTE szakmai napjairól
 • Szakmai műhely – Marketing a könyvtárakban, avagy a szerelmes olvasó; A Jövő Könyvtára felé
 • Ötágú síp – Tóth Bátori Erzsébet könyvtáros-dokumentátor, Újvidék, Szerbia
 • Szakmai barangolások – A Békés Megyei Szervezet Nagyszalontára, a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet a Balaton-felvidékre kirándult a Könyvtárosok Világnapja alkalmából
 • Portré – Balogh Mihály, az „örök tanár” könyvtáros és helytörténetíró
 • Civil infó: Programajánló
 • Sziporkák – A Könyvtári Humorzsák gyűjtéséből

Továbbra is várjuk a híreket, tudósításokat, fotókat, információkat a konyvtarvilag@gmail.com címre is!

Üdvözlettel: Kóródy Judit

konyvtarvilag


Elhunyt Guszmanné Nagy Ágnes, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárosa, az MKE Tanácsa és a Heves Megyei Szervezet korábbi elnöke

Tisztelt Kollégák!

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége nagy megrendüléssel és fájó szívvel tudatja Önökkel, hogy méltósággal viselt, hosszú, súlyos betegsége után 2018. április 26-án elhunyt Guszmanné Nagy Ágnes ny. könyvtáros.

15697712_1196091397149472_8233531293039400181_n

Guszmanné Nagy Ágnes 1975-től negyven éven át dolgozott a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban, mint hivatása iránt elkötelezett helyismereti könyvtáros.

Ismerhettük Őt felkészült szakemberként, helyismereti kiadványok szerkesztőjeként, mindig derűs, segítőkész munkatársként. Könyvtári szakértőként nyújtott tanácsaival sok települési könyvtár működését jobbította.

Aktív tagja volt a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. Évtizedekig vezette az MKE Heves Megyei Szervezetét, dolgozott az MKE Országos Tanácsának elnökeként, tevékenyen részt vett az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetében. A közösségért végzett munkáját MKE-emlékéremmel ismertük el.

Guszmanné Nagy Ágnes egy nagyon kivételes és kiváló szakember volt, aki nagyon sokat tett a Magyar Könyvtárosok Egyesületéért és a Heves Megyei Szervezetért, a szakmánkért és a kollégákért. Hatalmas veszteség számunkra halála.

Hamvainak temetése 2018. május 17-én, csütörtökön 14 órakor a Hatvani temetőben (Eger, Király u. 15.) lesz.

Ezúton is szeretnénk kifejezni együttérzésünket és osztozni a család és a kollégák gyászában.

Emlékét örökre megőrizzük szívünkben és lelkünkben.

 

Budapest, 2018. május 13.

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes

az MKE elnöke


Tatán rendezték a Magyar Könyvtárosok Egyesületének jubileumi emlékülését

IMG_5573_0

“Április 25-én a Fischer Házban került sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. jubileumi emlékülésére.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) az ország egyik legnagyobb létszámú, több mint 80 éve működő kulturális szervezete. Az egyesület kétezernél is több egyéni és intézményi tagot számlál a hazai és a határon túli könyvtárosok körében. Hagyományaik közé tartozik, hogy évről – évre az egész könyvtári szakmát megszólító vándorgyűlést szerveznek, minden évben más városban. Az éves vándorgyűlés a könyvtárosok ünnepe, ilyenkor adják át az egyesületi szakmai kitüntetéseket, elismeréseket. A rendezvény ugyanakkor a legnagyobb könyvtáros konferencia is, hiszen az adott évben megjelölt témakörhöz több mint tíz szekcióban szerveznek előadásokat, melyek iránt mindig óriási az érdeklődés.

A 2018. évi vándorgyűlést Keszthelyen szervezik meg 2018. július 3. és 6. között „Értékeink a jövőt formálják – vándorgyűléseink öröksége” címmel. Az MKE 49 évvel ezelőtt rendezte meg első vándorgyűlését Tatán, amely fontos alapját jelenti szakmai munkájuknak, s 1969 óta a vándorgyűlés önálló fogalommá vált a könyvtári szakmában. Az első ilyen esemény a Komárom Megyei Szervezet rendezésében, „Az olvasó népért” címmel valósult meg, 90 résztvevővel. A szakmai tanácskozást a vértesszőlősi ásatások és a szabadtéri múzeum megtekintése követte. Az első tatai vándorgyűlés előtt tisztelegve 2009-ben sor került városunkban egy országos emlékkonferenciára, melyen a 40. évforduló alkalmából egy emléktáblát is felavattak. Az 50. évfordulót az MKE ismét méltóképpen ünnepelte meg Tatán április 25-én délelőtt egy kihelyezett elnökségi ülés keretében, majd egy ünnepi megemlékezéssel a Fischer Házban, ahol köszöntőt mondott Barátné dr. Hajdu Ágnes az MKE elnöke , Michl József Tata polgármestere és Sinkó Ildikó a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója. Ezt követően a programban a résztvevők szakmai előadásokat hallhattak, majd megkoszorúzták az 1969-es vándorgyűlés tiszteletére állított emléktáblát a Magyary Zoltán Művelődési Központ falán.

Sinkó Ildikó a Móricz Zsigmond városi könyvtár igazgatója az eseménnyel kapcsolatban elmondta: – az első, Tatán megrendezett vándorgyűlés idején nagyon korszerű volt a művelődési ház, ezért szervezték városunkba az eseményt. Mára a program kinőtte magát és többnapos rendezvénnyé fejlődött, amelynek a tatai könyvtár most már nem tud megfelelő helyszínt biztosítani, így egy emlékülés keretében idézték fel az 1969-es eseményeket.

A tatai emlékülés egy visszatekintés volt, a folytatásban az évfordulót az éves vándorgyűlésen fogják megünnepelni.”

Forrás: http://tata.hu/17744/tatan_rendeztek_a_magyar_konyvtarosok_egyesuletenek_jubileumi_emlekuleset


Együtt a könyvtárak érdekérvényesítéséért! Regionális szeminárium cseh, lengyel, román, szlovák, ukrán és magyar könyvtárosok részvételével

2018. április 17-én és 18-án kerül sor erre a rendezvényre, amely az IFLA támogatásával valósul meg. A szervezésben az MKE partnere a Lengyel Könyvtárosok Egyesülete (SBP – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich).

A rendezvénnyel azt demonstráljuk, hogy a könyvtárak magukénak vallják az ENSZ 2030-ig tartó, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos programjának céljait (Agenda 2030, Sustainable Development Goals, SDGs, http://ensz.kormany.hu/a-2030-fenntarthato-fejlodesi-keretrendszer-agenda-2030), és a kormányzatok partnereiként elkötelezetten részt vállalnak azok megvalósításában helyi, regionális és globális szinten egyaránt.

A rendezvény meghívott előadói: Kőrösi Csaba igazgató, Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatósági Igazgatósága és Vizi László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Kulturális Diplomáciai Főosztályának vezetője. A szeminárium keretében a könyvtárosegyesületek képviselői kicserélik tapasztalataikat és megosztják egymással jó gyakorlataikat. Erre az alkalomra elkészítettük a Könyvtárosok az ENSZ 20230 Agenda és fenntartható fejlődés megvalósításáért című MKE-kiadvány angol változatát.

Barátné dr. Hajdu Ágnes az MKE elnöke

SDG_sztorik_ENG_korr jav2-page-001


Könyvfesztivál, Könyvtáros Klub

Kedves Kollégák!

Várunk mindenkit nagy szeretettel a Könyvfesztivál könyvtáros programjaira! A könyvfesztivál programfüzete innen tölthető le, a Könyvtáros Klub programjaiért ide érdemes kattintani.

2018_Konyvtarosklub_program

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Nagy Zoltán profilképe
  Szabó Ildikó profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Admin profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Dávid Bogi profilképe
  Vajda Henrik profilképe