Hallgatói pályázati felhívás 2017

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) pályázatot hirdet az MKE 49. vándorgyűlésén való részvételre. Az idei rendezvényünkre 2017. július 05-07.  között Miskolcon kerül sor ”Az élet minősége-Könyvtárosok a társadalomért” címmel.

PÁLYÁZAT CÉLJA: könyvtáros hallgatók szakmai konferencián való részvételének támogatása.
PÁLYÁZAT TARTALMA: a nyertes pályázók a vándorgyűlésen való részvétel teljes költségét (részvételi díj, 2 éjszakai szállás, 2 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, baráti találkozó, utazási költség) nyerhetik el.
PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: nappali, esti, levelező tagozatos, távoktatásban részt vevő; a 30. életévüket be nem töltött informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szakos hallgatók.

A PÁLYÁZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

 1. Formai követelmények:
 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be; egy eredeti példányban, valamint az eredetivel teljesen megegyező elektronikus formában (Figyelem: mindkét forma kötelező!)
 • A pályázati anyagnak a kiírás 2. pontjában felsoroltakat értelemszerűen kell tartalmaznia
 • A pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható (egyoldalas, olvashatóan, hiánytalanul kitöltve)
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség
 1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • A kitöltöttPályázati adatlap”-ot
 • Azon főiskola/egyetem informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szak felelősének, vagy vezető oktatójának ajánlását, amellyel a hallgatónak jogviszonya áll fenn
 • Az MKE valamely – területi vagy szakmai – szervezetének ajánlását
 • Esti, levelező, távoktatásban résztvevő pályázók esetében a munkahely ajánlását is.

A „Pályázati adatlap” letölthető: az http://mke.info.hu/ honlapról és megtalálható a felsőoktatási intézmények Könyvtártudományi Tanszékein is.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. MÁJUS 26.
(a postára adás utolsó napja).
A pályázatot ajánlott küldeményként kérjük feladni!

CÍM: Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület 439. szoba
A pályázat elektronikus változatát (hallgatónként egy fájlba szerkesztve, a pályázó vezetéknevével megnevezve) a kissg@alpha.dfmk.hu, valamint az mke@oszk.hu címekre kérjük párhuzamosan eljuttatni. Az elektronikus változat beadása szintén kötelező és a nyomtatott verzióval megegyező tartalmú legyen. Az elektronikus dokumentum nagysága ne legyen nagyobb 3 MB-nál, formátuma pedig pdf.
A kiírás követelményeinek nem megfelelő, hiányos vagy határidő után érkezett pályázatot nem áll módunkban elbírálni.
A pályázat elbírálásáról a MKE elnöksége által megbízott 3 tagú bizottság dönt, 2017. június 12-ig; döntését nem köteles indokolni és az ellen fellebbezésnek helye nincs. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azok a hallgatók, akik a MKE-nek 2017-ben, vagy már régebb óta tagjai.
A MKE döntéséről – a döntéstől számított 10 napon belül – minden pályázó e-mailben kap értesítést.
A nyertes pályázók névsorát a MKE honlapján jelentetjük meg.
További információk: MKE titkársága tel.: 06-1-311-8634, e-mail: mke@oszk.hu

 

Budapest, 2017. május 9.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége

 


Az év fiatal könyvtárosa – Pályázati felhívás 2017

Tisztelt Kollégák!

 

Az MKE és az IKSZ ismét meghirdeti a 35 évnél fiatalabb kollégák számára „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére irányuló pályázatát. Pályázni az ’A’ vagy a ’B’ pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal lehet.

 1. Egy szakterületi gyakorlatból származó téma még nem publikált írásbeli kidolgozásával.
 2. Projekt bemutatást tartalmazó, szabadon választott műfajú (diabemutató, film, hangjáték, riport, szöveges tanulmány stb.) anyag elkészítésével.

 

Az előző években nem nyertes pályamunkák a pályázati feltételek megfelelése esetén ismét benyújthatók. Nem lehet díjazott az, aki a díjat az előző 4 év valamelyikében már elnyerte. Szakdolgozat pályamunkaként nem nyújtható be!

 

Pályázati feltételek:

 

 • Jelölés. A díjra a pályamunkát összeállító fiatalt munkahelyének, vagy az MKE / IKSZ valamely szervezetének jelölnie kell. Nem lehet díjazott, aki a díjra jelölésről nem tud, azt nem fogadja el.
 • Életkor. A jelölt a pályázati határidő napján (május 31) nem lehet idősebb 35 évesnél.
 • Könyvtáros munkakörben foglalkoztatottság. A jelöltnek a jelöléskor könyvtáros munkakörben aktív foglalkoztatottnak kell lennie és rendelkeznie kell legalább 3 év könyvtári munkakörben eltöltött munkaviszonnyal.
 • Formai kritériumok betartása. Terjedelem 20-50 A/4-es oldal, 12-es betűnagyság, 1,5 ös sortáv, Times New Roman betűtípus. Bemutató esetében maximum 15 perces időtartam.

 

A pályázati dokumentációnak kötelezően az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

 • Jelölési űrlap (letölthető az MKE / IKSZ honlapról)
 • Pályamunka
 • A pályázó szakmai életútjának ismertetése (ennek részeként publikációs lista)
 • A megvalósulásnak teret adó intézmény bemutatása
 • Nem kötelező, de bírált tartalom: Bármi egyéb, a pályázó által fontosnak tartott melléklet

 

A pályázati dokumentációt lehetőség szerint nyomtatott (3 pld.) és elektronikus formában is (1 pld.) kérjük benyújtani.

 

A pályázatok bírálata a díj Alapító Okiratában foglalt szempontok/pontozás szerint történik. A feltételeknek nem megfelelő, vagy hiányos dokumentációjú pályázatokat a kuratórium érdemi értékelés nélkül elutasítja!

 

Beérkezési határidő: 2017. május 31. kedd, 14.00 óra.

 

Az elismerés ünnepélyes átadására az MKE 48. Vándorgyűlés nyitó plenáris ülésén (Miskolc, 2017. július 5.) kerül sor. A címmel elismerő oklevél, pénzjutalom (100 e/Ft), valamint egyéb szakmai támogatás jár. Az Év fiatal könyvtárosa díj mellett, arra érdemes pályázó esetén a Kovács Máté Alapítvány anyagi támogatásával az Év fiatal könyvtárosa díj különdíja is kiadható.

 

A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széchényi Könyvtár – MKE Titkárság 439-es szoba) vagy postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), elektronikus dokumentumok beküldése esetén: mke@oszk.hu

 

 

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes sk.                   Ramháb Mária sk.

elnök, MKE                                             elnök, IKSZ

 


Támogatás (1%)

Tisztelt Tagtársak!

Idén is lehetőség van az MKE, mint civil szervezet adó 1 %-kal történő támogatására.

Kérjük a Kollégákat, az MKE tagjait, támogatóinkat, hogy

adójuk

1%-át a Magyar Könyvtárosok Egyesületének ajánlják fel

a 19000895-1-41 adószámon.

Az MKE a felajánlott összegből minden évben könyvtár szakos hallgatók vándorgyűlési részvételét támogatja pályázat útján.

Érdeklődését, támogatását az MKE nevében tisztelettel köszönjük!

Budapest, 2017. április 25.

Gerencsér Judit
MKE főtitkár


Elérhető a 49. MKE Vándorgyűlés honlapja

 

Tisztelt Kollégák!

2017. április 19-től elérhető az idei vándorgyűlés honlapja a vandorgyules.rfmlib.hu címen.

Az élet minősége – könyvtárosok a társadalomért. Ezzel a témával foglalkozik a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 49. vándorgyűlése, melyet július 5–7. között tartunk Miskolcon. A szervezők, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum, valamint az MKE Borsod Megyei Szervezete folyamatosan frissíti, tölti fel tartalommal ezt a honlapot, hogy időben értesülhessenek minden fontos információról.

Várunk mindenkit Miskolcon!

A kedvezményes regisztrációra május 15-éig van lehetőség.

A jelentkezés határideje: 2017. június 30.

Üdvözlettel:

Gerencsér Judit

az MKE főtitkára

 


Elhunyt Balogh Margit

Balogh_Margit_keretesTisztelt Tagtársaink!
Mély fájdalommal és megrendüléssel továbbítjuk a szomorú gyászhírét annak, hogy Balogh Margit, az MKE Műszaki Szekció egyik alapító tagja, aktív résztvevője a Műszaki Szekció több évtizedes fejlődésének, később a szekció vezetőségi képviselője, majd két cikluson át az elnöke, s az MKE elnökségének is tagja – hosszú betegségét türelemmel elviselve 2017. május 13-án szerető családja körében elköltözött az élők világából.
Kitartó, eredményes munkásságának igen sokat köszönhet a Műszaki Szekció minden tagja.

Temetéséről a családja intézkedik, melyről előzetesen értesíteni fogjuk tagtársainkat.
Margit emlékét örökké a szívünkben őrizzük!

Nagy Zoltán
MKE MKSZ elnök


Agrárkönyvtárak a változó világban – Prof. Ajay P. Singh előadásai

Tisztelt Tagtársak!

 

Az MKE és Mezőgazdasági Szervezete, az IFLA Agricultural Library SIG és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Agrárkönyvtárak a változó világban – angol címe: International Workshop for Agricultural Librarians & Information Scientists – címmel szakmai napot tartott 2017. március 24-én.

 

Prof. Ajay P. Singh előadásai elérhetőek az alábbi linkek segítségével:

 

IFLA and its role in promotion of global librarianship – angolul magyarul

 

Changing paradigm of agricultural librarianship – angolul magyarul

 

Szívből gratulálok az MKE Mezőgazdasági Szervezetének a sikeres rendezvény megvalósításához.

 

Üdvözlettel:

 

Gerencsér Judit

az MKE főtitkára

 

 

 


Így ismerhetjük fel az álhíreket – Nagy Ádám szakmai sikere

Tisztelt Kollégák!

 

Örömmel láthattuk a 2017. március 1-jei szakmai konferenciánkon, hogy Maria Cotera is felhasználta előadásában azt az infografikát, amelyet Nagy Ádám, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár munkatársa fordított le az IFLA oldaláról magyar nyelvre, és neki köszönhetően terjedt el villámgyorsan hazánkban.

 

Az alábbi cikket nagy örömmel ajánlunk figyelmükbe a téma kapcsán és nagyon sok szeretettel gratulálunk Ádámnak ehhez fantasztikus szakmai sikerhez.

 

Üdvözlettel:

Gerencsér Judit

az MKE főtitkára


Önkéntes munkalehetőség és részvétel a 2017. évi IFLA konferencián

Tisztelt Kollégák!

Kedves Tagtársak!

 

Az 1927-ben alapított IFLA (International Federation of Library Associations), a Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi  Szövetsége, a könyvtári érdekeket képviselő szervezetek vezető nemzetközi testülete, melynek jelenleg 1500 tagja van, a világ 150 országából.

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1938 óta tagja az IFLA-nak.

 

2017-ben a lengyelországi Wroclaw ad otthont az IFLA éves konferenciájának.

 

Az IFLA önkéntes munkalehetőség révén lehetőséget biztosít az éves kongresszuson való részvétel céljából külföldi könyvtárosok számára.

 

A pályázati feltételek és a részletek angolul az alábbi linken találhatóak meg.

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ezúton ajánlja szíves figyelmükbe ezt a lehetőséget. Jó lenne, ha minél nagyobb számban jelentkeznének önkéntesnek, hogy ezzel is segítsük a lengyel egyesületet, de egyben különleges személyes élményben is legyen részük, és nem utolsó sorban olyan szakmai programokon vegyenek részt, amelyre sajnos ritkán nyílik lehetőség.

Kérem, hogy amennyiben visszaigazolják jelentkezésüket a helyi szervezők, akkor értesítsék a Titkárságot mke@oszk.hu, hogy esetleg valamilyen közös programot szervezhessünk akár Budapesten, akár Wroclawban.

 

Üdvözlettel:

 

Barátné dr. Hajdu Ágnes

az MKE elnöke

 


Pályázati felhívás a 2017. évi IFLA konferencián való részvétel támogatása céljából

Tisztelt Kollégák!

Kedves Tagtársak!

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Elnöksége pályázatot hirdet a 2017. évi IFLA konferencián való részvétel támogatása céljából.

A pályázat célja magyar állampolgárságú könyvtárosok számára lehetőséget biztosítani a 2017. évi IFLA konferencián való részvétel támogatása céljából.

Az alábbi link tartalmazza az MKE Elnöksége pályázati kiírását.

 

A pályázati támogatás tervezett úti célja és ideje:

Lengyelország – Wrocław – 2017. augusztus 19 – 25.

A pályázat benyújtása:

A pályázat benyújtható személyesen (Országos Széchényi Könyvtár – MKE Titkárság 439-es szoba) vagy postai úton (Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest, Budavári Palota “F” épület), illetve elektronikus dokumentumok beküldése esetén: mke@oszk.hu címre.

Pályázat beadásának határideje: 2017. március 31. 16 óra. Meghosszabbítva: 2017. április 21. 16 óra

A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseik esetén, kérjük, keressék az MKE Titkárságát e-mailen vagy telefonon.

 

Köszönettel és üdvözlettel:

Barátné dr. Hajdu Ágnes

az MKE elnöke


Magyar Örökség díj az Országos Széchényi Könyvtár Restauráló laboratóriumának pergamenkódex-restauráló eljárásáért

Tisztelt Kollégák!

 

A Magyar Örökség és Európa Egyesület Magyar Örökségdíj Bírálóbizottsága az Országos Széchényi Könyvtár Restauráló laboratóriumának pergamenkódex-restauráló eljárását Magyar Örökség díjjal jutalmazta.

A díjat Beöthyné Kozocsa Ildikó és Érdi Marianne együtt veszi át az MTA dísztermében március 25-én. Laudátor Kastaly Beatrix lesz. Elismerés illet minden restaurátor kollégát, akik egykor (25-30 éve) a Corvina programban dolgoztak. Az általuk kidolgozott pergamenöntési technikát használják máig világszerte.

Az MKE Elnöksége szívből gratulál az elismeréshez.

 

Üdvözlettel:

Barátné dr. Hajdu Ágnes

az MKE elnöke

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Nagy Zoltán profilképe
  Dávid Bogi profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Tolnai György profilképe
  mekmusz profilképe
  Admin profilképe
  zondaz profilképe
  Barton Dávid profilképe