Bemutatkozás

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) a könyvtárosok és szakinformációs tevékenységet végzők, a könyvtárak és szakinformációs intézmények országos hatáskörű, civil, non-profit szervezete.
Alapításának éve: 1935

Az MKE alapszabálya és ügyrendje
Célok
Tevékenység és szolgáltatások
Az MKE logója

Célok

 • kezdeményezőleg részt vesz a könyvtárpolitika és szakinformációs politika alakításában; az erre vonatkozó törvényhozási, kormányzati és egyéb társadalmi döntések előkészítésében, meghozatalában és végrehajtásában;
 • gyarapítja tagjainak szakmai és általános ismereteit és fejleszti hivatástudatát; állást foglal a könyvtáros-képzés és -továbbképzés kérdéseiben; figyelemmel kíséri és véleményezi a képző intézmények munkáját
 • képviseli a könyvtárosok, szakinformációs tevékenységet végzők, valamint a könyvtárak és szakinformációs intézmények szakmai érdekeit
 • előmozdítja a könyvtárak és szakinformációs intézmények együttműködését, munkamegosztását, rendszerbe szerveződését; ennek érdekében tanácsaival segíti a könyvtárakat fenntartók (állami, önkormányzati és más intézmények) könyvtárakkal kapcsolatos munkáját
 • előmozdítja és ápolja az együttműködést a belföldi és külföldi, nemzeti, és nemzetközi szakmai és egyéb szervezetekkel, különös tekintettel a határokon túl élő magyar könyvtárosok szervezeteire.

Tevékenység és szolgáltatások

 • vitaüléseket, konferenciákat, tanfolyamokat, tanulmányutakat és más rendezvényeket szervez
 • a könyvtári szolgálat érdekeinek védelme és fejlődésének előmozdítása céljából részt vesz a szakma felügyeletét ellátó minisztérium által létrehozott bizottságokban; véleményezi a szakmát érintő jogszabályok tervezeteit
 • szakmai ajánlásokat, javaslatokat készít, kiadványokat jelentet meg
 • támogatja tagjainak külföldi konferenciákon, tanulmányutakon való részvételét, ösztöndíjakhoz jutását; pályázatokkal segíti szakmai fejlődésüket.
 • tájékoztatja tagjait és a nyilvánosságot tevékenységéről és az aktuális szakmai kérdésekről.

Az MKE logója

Letöltés

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Oros Sándor profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Admin profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Tolnai György profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Vajda Henrik profilképe