Szervezeti felépítés

Szervezeti diagram
Tisztségviselők
Vezető szervek
Munkacsoportok
Szervezetek
Együttműködő könyvtáros-egyesületek


Szervezeti diagram

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezeti diagramja (.pdf)

Tisztségviselők (2023-2027)

 

Elnök

Gerencsér Judit
általános főigazgató-helyettes, Országos Széchényi Könyvtár
1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
E-mail: 
mkeelnok@gmail.com, gerencser.judit@oszk.hu 

 

Főtitkár

Istók Anna

igazgatóhelyettes, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

2100 Gödöllő, Dózsa György út 8.

E-mail: istoka@gvkik.hu

 

Alelnökök

Gaálné Kalydy Dóra

általános főigazgató-helyettes, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ

1051 Budapest, Arany János u. 1.

E-mail: kalydy.dora@konyvtar.mta.hu

 

Villám Judit

osztályvezető, Országgyűlési Könyvtár

1055 Budapest Kossuth tér 1-3

E-mail: villam.judit.ogyk@gmail.com

 

 

Elnökségi tagok

Eszenyiné dr. Borbély Mária
egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem BTK Média-és Könyvtártudományi Intézet Könyvtár-és Információtudományi Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Levélcím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
E-mail:borbely.maria@arts.unideb.hu

 

Haszonné Kiss Katalin
régióigazgató, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
2. régió 1093 Budapest, Közraktár utca 34.
E-mail: kiss.kati@fszek.hu

 

Kiss Gábor
főkönyvtáros, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.

E-mail: kissg@alpha.dfmk.hu

 

Oros Sándor

szervezési igazgatóhelyettes, Eötvös Károly Megyei Könyvtár

8200 Veszprém, Komakút tér 3.

E-mail: oros.sandor@ekmk.hu, oros.sandor@gmail.com

 

Péterfi Rita

főigazgató, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.

E-mail: peterfi.rita@oh.gov.hu

 

Elnökségi póttagok

 

Sándor Viktória

könyvtárvezető, Győri Törvényszék

9021 Győr, Szent István út 6.

E-mail: viki.sandor@gmail.com, sandorv@birosag.hu

 

Baráthné Molnár Mónika

igazgató, Berzsenyi Dániel Könyvtár

9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.

E-mail: bmmonika@bdmk.hu

 

Az Ellenőrző Bizottság elnöke

Dr. Aczél-Partos Adrienn
könyvtárvezető, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar
1088 Budapest, Szentkirályi u. 30.
E-mail: aczel-partos.adrienn@jak.ppke.hu

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjai

Kührner Éva

könyvtárvezető, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19.

E-mail: e.kurner@gmail.com

 

Nuridsány Judit
könyvtári szakértő és szaktanácsadó
E-mail: nuridsany.elte.ttk@gmail.com

 

Magdics Erika

oktató, könyvtárostanár, Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum

9024 Győr, Örkény István u. 8-10.

E-mail: magdicserika0@gmail.com

 

Senkei-Kis Zoltán

egyetemi adjunktus, ELTE BTK KITI

1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., fszt. 8-as szoba

E-mail: senkei-kis.zoltan@btk.elte.hu-

 

A Tanács elnöke

Kukkonka Judit, elnök

könyvtáros, osztályvezető Gyűjteményi és helyismereti osztály, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár

6720 Szeged Dóm tér 1-4.

E-mail: kukkonka.judit@sk-szeged.hu

 

Titkárság:

Ügyvezető titkár

Hantal Zsófia

 

Titkársági munkatárs

Molnár Jánosné

Elérhetőségeik:

Tel.: (1) 311-8634
E-mail: mke@oszk.hu
Skype: mkegyesulet

 

Vezető szervek

 • Küldöttgyűlés (az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve)
 • Elnökség (az egyesület munkájának irányítója, szervezője – 9 tagú)
 • Tanács (a szervezetek képviselőiből áll; az elnökség tanácsadó szerve és a szervezetekkel fenntartott kapcsolatait biztosító testület – 31 tagú)
 • Ellenőrző Bizottság (5 tagú)

 

Munkacsoportok, munkabizottságok

 • 3K Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Barátné dr. Hajdu Ágnes

 • Marketing és Kommunikációs Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Haszonné Kiss Katalin

 • Hungarikum Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Oros Sándor

 • Oktatási és Képzési Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Eszenyiné dr. Borbély Mária

 • Etikai Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Venyigényé Makrányi Margit

Az Etikai Bizottság ügyrendje

 • Honlap Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Szóllás Péter

 • Gazdasági Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Venyigényé Makrányi Margit

 • GDPR Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Gerencsér Judit

 • Könyvfesztivál Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Bakos Klára

 • Stratégiai Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Dr. Redl Károly

 • Év fiatal könyvtárosa Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Eszenyiné dr. Borbély Mária

 • Füzéki díj Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Kiss Gábor

 • MKE Vándorgyűlések Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Kiss Gábor

 • Fitz díj Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Horváth Tamás

 • Nemzetközi ügyek Munkabizottság

A bizottság vezetője és tagja:
Barátné dr. Hajdu Ágnes, Gerencsér Judit

 • Jogi Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Gerencsér Judit

 

Szervezetek
Az egyesület tagjai 16 lakhely / munkahely szerint szerveződő területi (általában megyei) és – jelenleg – 12 könyvtártípusok, könyvtári tevékenységek és közös érdeklődési területek szerint szerveződő szakterületi szervezetben tömörülnek. Egy tag több szervezetben is regisztráltathatja magát és gyakorolhatja jogait.

A szervezetek listája és elérhetőségeik

Az egyesület szervezetei lehetnek önálló egyesületek is, amelyek társult szervezetként csatlakoznak a Magyar Könyvtárosok Egyesületéhez. Az ismertetett központi rendezvények és más szolgáltatások mellett az egyesületi tevékenység jelentős része a szervezetek keretében kerül sorra (rendezvények, továbbképzés, együttműködés szervezése, stb.).


Együttműködő könyvtáros-egyesületek

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete
Könyvtárostanárok Egyesülete

 

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Gerencsér Judit profilképe
  Oros Sándor profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Admin profilképe
  Tolnai György profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Vajda Henrik profilképe