Szervezeti felépítés

Szervezeti diagram
Tisztségviselők
Vezető szervek
Munkacsoportok
Szervezetek
Együttműködő könyvtáros-egyesületek


Szervezeti diagram

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezeti diagramja (.pdf)

Tisztségviselők (2019-2023)

Elnök

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes
egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszék
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Tel.: (1) 485-5200/5224
E-mail: hajdu.agnes@btk.elte.hu

Főtitkár

Gerencsér Judit
általános főigazgató-helyettes, Országos Széchényi Könyvtár
1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
Tel.: (1) 487-8663
E-mail: gerencser.judit@oszk.hu, mkefotitkar@gmail.com

 

Alelnökök

Kiss Gábor – közkönyvtárak képviselete
igazgató, Deák Ferenc Megyei Könyvtár
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.Levélcím: 8900 Zalaegerszeg Pf. 16.Tel.: (92) 311-341E-mail: kissg@dfmk.hu

Dr. Redl Károly – tudományos, felsőoktatási és szakkönyvtárak és határon túli könyvtárak képviselete
igazgatóhelyettes, Országgyűlési Könyvár
1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Tel.:  (1) 441-4638
E-mail: redl.karoly@parlament.hu

 

Elnökségi tagok

Eszenyiné dr. Borbély Mária
egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem BTK Média-és Könyvtártudományi Intézet Könyvtár-és Információtudományi Tanszék
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Levélcím: 4010, Debrecen Pf.: 12
Tel.: (52) 512-900/ 75129
E-mail: borbely.maria@inf.unideb.hu

Haszonné Kiss Katalin
régióigazgató, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
2. régió 1073 Budapest, Kertész utca 15
Tel: (1) 317-3016
E-mail: kiss.kati@fszek.hu, kati.katalin@gmail.com

Oros Sándor
könyvtáros, Somogyi-könyvtár
6720, Szeged, Dóm tér 1-4.
Tel:. (62) 425-525; (62) 630-634
E-mail: oros.sandor@sk-szeged.hu; oros.sandor@gmail.com

Szóllás Péter
főosztályvezető EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Tel:. (1) 795-5457
E-mail: peter.szollas@emmi.gov.hu

Venyigéné Makrányi Margit
nyugalmazott igazgatóhelyettes, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
3580 Tiszaújváros, Babits Mihály utca 20.
Tel:. 06-70-411-2094
E-mail: venyigene.margit@gmail.com

 

Az Ellenőrző Bizottság elnöke

Dr. Aczél-Partos Adrienn
könyvtárvezető, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar
1088 Budapest, Szentkirályi u. 30.
Tel.: +36-1-429-7200 / 233, +36-20-256-6751, 5005
E-mail: aczel-partos.adrienn@jak.ppke.hu

Az Ellenőrző Bizottság tagjai

Nuridsány Judit
könyvtári szakértő és szaktanácsadó
E-mail: nuridsanyj@gmail.com 

Pogány György
nyugalmazott könyvtárigazgató, Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi ház, Pilis
2721 Pilis, Kávai út 1.
E-mail: bibliofil52@freemail.hu

Fülöp Attiláné

A Tanács elnöke

Horváth Tamás
olvasószolgálati csoportvezető, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
1012 Budapest, Attila út 93.
Tel.: (1) 489-4950, 489-900/950; 489-4964 (olvasószolgálat)
E-mail: horvath.tamas@mmgm.hu

 

Titkárság:

Ügyvezető titkár

Szikszai Tamara

 

Titkársági munkatárs

Molnár Jánosné

Elérhetőségeik:

Tel.: (1) 311-8634
E-mail: mke@oszk.hu
Skype: mkegyesulet

 

Vezető szervek

 • Küldöttgyűlés (az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve)
 • Elnökség (az egyesület munkájának irányítója, szervezője – 9 tagú)
 • Tanács (a szervezetek képviselőiből áll; az elnökség tanácsadó szerve és a szervezetekkel fenntartott kapcsolatait biztosító testület – 31 tagú)
 • Ellenőrző Bizottság (5 tagú)

 

Munkacsoportok, munkabizottságok

 • 3K Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Barátné dr. Hajdu Ágnes

 • Marketing és Kommunikációs Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Haszonné Kiss Katalin

 • Hungarikum Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Oros Sándor

 • Oktatási és Képzési Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Eszenyiné dr. Borbély Mária

 • Etikai Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Venyigényé Makrányi Margit

Az Etikai Bizottság ügyrendje

 • Honlap Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Szóllás Péter

 • Gazdasági Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Venyigényé Makrányi Margit

 • GDPR Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Gerencsér Judit

 • Könyvfesztivál Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Bakos Klára

 • Stratégiai Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Dr. Redl Károly

 • Év fiatal könyvtárosa Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Eszenyiné dr. Borbély Mária

 • Füzéki díj Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Kiss Gábor

 • MKE Vándorgyűlések Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Kiss Gábor

 • Fitz díj Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Horváth Tamás

 • Nemzetközi ügyek Munkabizottság

A bizottság vezetője és tagja:
Barátné dr. Hajdu Ágnes, Gerencsér Judit

 • Jogi Munkabizottság

A bizottság elnöke:
Gerencsér Judit

Szervezetek
Az egyesület tagjai 16 lakhely / munkahely szerint szerveződő területi (általában megyei) és – jelenleg – 12 könyvtártípusok, könyvtári tevékenységek és közös érdeklődési területek szerint szerveződő szakterületi szervezetben tömörülnek. Egy tag több szervezetben is regisztráltathatja magát és gyakorolhatja jogait.

A szervezetek listája és elérhetőségeik

Az egyesület szervezetei lehetnek önálló egyesületek is, amelyek társult szervezetként csatlakoznak a Magyar Könyvtárosok Egyesületéhez. Az ismertetett központi rendezvények és más szolgáltatások mellett az egyesületi tevékenység jelentős része a szervezetek keretében kerül sorra (rendezvények, továbbképzés, együttműködés szervezése, stb.).


Együttműködő könyvtáros-egyesületek

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete
Könyvtárostanárok Egyesülete

 

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Gerencsér Judit profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Tolnai György profilképe
  Tóth-Müller Márta profilképe
  Vajda Henrik profilképe
  zondaz profilképe
  Dávid Bogi profilképe