Szervezeti felépítés

Szervezeti diagram
Tisztségviselők
Vezető szervek
Munkacsoportok
Szervezetek
Együttműködő könyvtáros-egyesületek


Szervezeti diagram

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezeti diagramja (.pdf)

Tisztségviselők (2015-2019)

Elnök

Barátné dr. Hajdu Ágnes
tanszékvezető egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszék
1088 Budapest Múzeum krt. 6-8.
Tel.: (1) 485-5200/5224
E-mail: hajdu.agnes@btk.elte.hu

Főtitkár

Gerencsér Judit
könyvtárvezető, Kúria Jogi Szakkönyvtára
1055, Budapest Markó utca 16.
Tel: (1) 268-4713
Email: gerencser@kuria.birosag.hu, judit.gerencser@gmail.com

Alelnökök

Kiss Gábor – közkönyvtárak képviselete
igazgató, Deák Ferenc Megyei Könyvtár
8900 Zalaegerszeg Deák tér 6.
Levélcím: 8900 Zalaegerszeg Pf. 16.
Tel.: (92) 311-341
E-mail: kissg@dfmk.hu

Dr. Redl Károly – tudományos, felsőoktatási és szakkönyvtárak és határon túli könyvtárak képviselete
igazgatóhelyettes, Országgyűlési Könyvár
1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Tel.:  (1) 441-4638
E-mail: redl.karoly@parlament.hu

Elnökségi tagok

Buzai Csaba
könyvtárigazgató, Justh Zsigmond Városi Könyvtár
5900 Orosháza, Kossuth Lajos utca 3.
Tel.: (68) 412-012
E-mail: bcsaba@justhvk.hu

Eszenyiné dr. Borbély Mária
egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatika Tanszék
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Levélcím: 4010, Debrecen Pf.: 12
Tel.: (52) 512-900/ 75129
E-mail: borbely.maria@inf.unideb.hu

Fehér Miklós
igazgató, OSZK Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály
1827 Budapest Budavári Palota „F” épület
Tel.: (1) 224-3882
E-mail: mfeher@oszk.hu, fehermik@gmail.com

Oros Sándor
könyvtáros, Somogyi-könyvtár
6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
Tel:. (62) 425-525; (62) 630-634
E-mail: oros.sandor@sk-szeged.hu; oros.sandor@gmail.com

Takáts Béla
szakmai igazgatóhelyettes, Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézmény
Szolnok, Kossuth tér 2.
Levélcím: 5001 Szolnok, Postafiók: 139.
Tel.: (56) 510-112
E-mail: tbela@vfmk.hu

Elnökségi póttagok

Venyigéné Makrányi Margit
megyei hálózati igazgatóhelyettes, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
3530 Miskolc, Görgey A. u. 11.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 176.
Tel:. (49) 739-257
E-mail: venyigene@rfmlib.hu, venyigene.margit@gmail.com

Zsigáné Kóródy Judit
információszolgáltató központvezető, Infodok Kft.
1015 Budapest Batthyány u. 50.
Tel:. (1) 457-4858
E-mail: korody.judit@telekom.hu

Az Ellenőrző Bizottság elnöke

Dr. Amberg Eszter
igazgatóhelyettes, Csorba Győző Könyvtár
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Tel.: (72) 501-500/28001
E-mail: amberg.eszter@csgyk.hu

Az Ellenőrző Bizottság tagjai

† Bartók Gertrud

Dr. Hangodi Ágnes
osztályvezető, OSZK Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály
1827 Budapest, Budavári palota F épület
Tel.: (1) 2243-821
E-mail: hangodi@oszk.hu

Koglerné Hernádi Ágnes
igazgató, Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A.
Tel:.(53) 505-047
E-mail: kogleragi@cegledikultura.hu

Pogány György
nyugalmazott könyvtárigazgató, Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi ház, Pilis
2721 Pilis, Kávai út 1.
E-mail: bibliofil52@freemail.hu

EB póttag

Nuridsány Judit
könyvtári szakértő és szaktanácsadó
E-mail: nuridsanyj@gmail.com

A Tanács elnöke

Szóllás Péter
könyvtáros
Balatonalmádi
Tel.: (88) 542-413
E-mail: pszollas@gmail.com

Ügyvezető titkár

Hantal Zsófia

Titkársági munkatárs

Molnár Jánosné

Tel.: (1) 311-8634
E-mail: mke@oszk.hu
Skype: mkegyesulet

Vezető szervek

 • Küldöttközgyűlés (az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve)
 • Elnökség (az egyesület munkájának irányítója, szervezője – 9 tagú)
 • Tanács (a szervezetek képviselőiből áll; az elnökség tanácsadó szerve és a szervezetekkel fenntartott kapcsolatait biztosító testület – 33 tagú)
 • Ellenőrző Bizottság (5 tagú)

 

Munkacsoportok

 • PR Munkabizottság

A PR Munkabizottság ügyrendje

 • Hungarikum Munkacsoport

A bizottság elnöke:
Eszenyiné dr. Borbély Mária, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, egyetemi adjunktus

Tagok:
Venyigéné Makrányi Margit, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, igazgatóhelyettes
Zselinszky Lászlóné, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, nyugdíjas

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

 • Oktatási és Képzési Bizottság

A bizottság elnöke:
Eszenyiné dr. Borbély Mária, Debreceni Egyetem Informatikai Kar, egyetemi adjunktus


Tagok:
† Guszmanné Nagy Ágnes
Dr. Hangodi Ágnes, Könyvtári Intézet, Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály, osztályvezető
Hock Zsuzsanna, Veres Pálné Gimnázium, könyvtárostanár
Dr. Kiszl Péter, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, intézetigazgató
Koglerné Hernádi Ágnes, Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár, igazgató
Lükőné Őrsi Gabriella, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, könyvtári-főigazgató helyettes
Nagy Zsuzsanna, Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, főigazgató
Vasné Mészáros Katalin, MKE, Bács-Kiskun Megyei Szervezet, elnök
Dr. Voit Pál, József Attila Megyei és Városi Könyvtár, igazgató

 • Etikai Bizottság


Elnök:
Takáts Béla (tbela@vfmk.hu)

Tagjai:
Dr. Hangodi Ágnes (hangodi@oszk.hu)
Dr. Dippold Péter (dippold.peter@fszek.hu)

Az Etikai Bizottság ügyrendje

Szervezetek
Az egyesület tagjai 16 lakhely / munkahely szerint szerveződő területi (általában megyei) és – jelenleg – 12 könyvtártípusok, könyvtári tevékenységek és közös érdeklődési területek szerint szerveződő szakterületi szervezetben tömörülnek. Egy tag több szervezetben is regisztráltathatja magát és gyakorolhatja jogait.

A szervezetek listája és elérhetőségeik

Az egyesület szervezetei lehetnek önálló egyesületek is, amelyek társult szervezetként csatlakoznak a Magyar Könyvtárosok Egyesületéhez. Az ismertetett központi rendezvények és más szolgáltatások mellett az egyesületi tevékenység jelentős része a szervezetek keretében kerül sorra (rendezvények, továbbképzés, együttműködés szervezése, stb.).


Együttműködő könyvtáros-egyesületek

Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete
Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete
Könyvtárostanárok Egyesülete

 

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Buzai Csaba profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Tóth-Müller Márta profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  MKE SZSZB profilképe
  zondaz profilképe
  Dávid Bogi profilképe
  Szabó Ildikó profilképe