Vándorgyűlések

Hallgatói részvétel a Vándorgyűléseken

A Vándorgyűlés az MKE központi rendezvénye. Az egyesület 1969 óta évente hirdeti meg, vándorló helyszínekkel, az immár önálló fogalommá vált szakmai napokat. A helyszín változtatás tudatos politika. Alkalmat nyújt a házigazdáknak arra, hogy új, vagy átépített könyvtárukat, vagy “csak egyszerűen” a tevékenységüket, értékeiket az ország távolabbi pontjain élő kollégáik számára is bemutathassák. Látunk és tanulunk. A beszélgetésre, konzultációra alkalom van négyszemközti beszélgetés és plenáris ülés keretében is.

A Vándorgyűlés ívét mindig a központi témaválasztás adja meg. Ehhez igazodnak a plenáris előadások és a szakmai, területi szervezeteink tevékenységébe is bepillantást engedő szekciós programok. S nemcsak egymástól, hanem a szakmai kiállítóktól, köztük például bútorgyártóktól, információs szolgáltatóktól, kiadványterjesztőktől is tanulhatunk.

A 6-800 érdeklődő könyvtáros egyszerre való jelenléte a kisebb városokban, de még a jelentős nagyvárosokban is egészen különleges miliőt teremt. Már a vasútállomás üdvözli a vendégeket. Kulturális rendezvények köszöntenek. A párhuzamos helyszínek forgataga lenyűgöző. A kultúra gazdagsága és a könyvtárak, könyvtárosok gazdagsága méltó eseményeket involvál. Hangversenyeket, baráti találkozót, városnéző, városkörnyéket beutazó kirándulásokat.

Meghívott állandó vendégeink a határon túli magyar kollégák, a külföldi társszervezetek képviselői és a fiatal, szakmába most kerülő hallgatók. A Vándorgyűlés nyitottságát fokozza, hogy a plenáris ülésen alkalmat biztosítunk a szervezeti élet jeles személyiségeinek kitüntetésére, továbbá a Fitz-díj átadására és az Év fiatal könyvtárosa díj kitüntetettjének köszöntésére is.

A Vándorgyűlés a miénk, könyvtárosoké. Mindannyiunké. Hogy az egész társadalomé is legyen, a szakmai program lezárultával mindannyiunk gondolatát összegző nyilatkozattételre kerül sor. A Vándorgyűlések korábbi helyszíneiről, témáiról, tartalmáról az alábbi áttekintő táblázat nyújt információt.

Szeretettel várjuk aktuális Vándorgyűlésünkre!

 

 

Helyszín, dátum Téma Bibliográfia
I. Tata, 1969. június 27-28. Az olvasó népért http://mke.info.hu/kronologia/
II. Miskolc, 1970. június 3-4. A könyvtáros pályakép, a képzés- és továbbképzés Sz. S.: A konferenciai előkészületek, képzési és bérezési kérdések a könyvtárosok II. vándorgyűlésén.
In: Könyvtáros, 20. évf. 1970. 7. sz. 415-416. p.
III. Szombathely, 1971. július 8-10. A könyvtáros képzésről és továbbképzésről Tóth Gyula: A Magyar Könyvtárosok Egyesületének III. vándorgyűlése.
In: Könyvtári Figyelő. 17. évf. 4. sz. (1971.), p. 318-319.
IV. Debrecen, 1972. október 3-5. MKE eddigi tevékenységéről és további feladatairól, alapszabály-módosítás G. Gy. : A könyvtárosok országos találkozója Debrecenben.
In: Könyvtáros. 22. évf. 1972. 11. sz. 652-653. p.
V. Zalaegerszeg, 1973. október 24-26. A magyar könyvnyomtatás 500. évfordulója Németh László : A könyvtáros egyesület ötödik vándorgyűlése.
In: Könyvtáros, 23. évf. 1973. 12. sz. 733. p.
VI. Pécs, 1974. október 17-18. A jövő könyvtára Vértesy Miklós : A könyvtáros egyesület pécsi vándorgyűlése.
In: Könyvtáros, 24. évf. 1974. 12. sz. 709-711. p.
VII. Eger, 1975. szeptember 18-20. A könyvtáros hivatás, könyvtáros etika G. H. : A könyvtárosetikáról tárgyal a könyvtárosegyesület idei vándorgyűlése.
In: Könyvtáros, 25. évf. 1975, 7. sz. 415.p.
VIII. Nyíregyháza, 1976. augusztus 17-19. A könyvtárak közönségkapcsolatai Pelejtei Tibor : Az MKE nyíregyházi vándorgyűlése.
In: Könyvtáros, 26. évf. 1976. 10. sz. 576-578. p.
IX. Budapest, 1977. november 3-4. A közművelődési törvény könyvtári vonatkozásairól Vértesy Miklós : A Könyvtárosegyesület IX. vándorgyűlése.
In: Könyvtáros, 28. évf. 1978. 1. sz. 13-14. p.
X. Sopron, 1978. augusztus 22-23. A könyvtári és tájékoztatási központi szolgáltatások fejlesztésének fő irányai Vértey Miklós : A Könyvtárosegyesület X. vándorgyűlése.
In: Könyvtáros, 28. évf. 1978. 10. sz. 571-574. p.
XI. Veszprém, 1979. augusztus 9-11. A könyvtárközi munkamegosztás és együttműködés a hatékonyság és gazdaságosság szolgálatában s.n. : Együtt! In: Könyvtáros, 29. évf. 1979. 10. sz. 571. p.
XII. Szombathely, 1980. augusztus 14-16. 3. országos könyvtárügyi konferencia óta eltelt időszak fejlődését, a konferencia ajánlásainak végrehajtásában elért eredmények vizsgálata s.n. : Konferenciától konferenciáig. In: Könyvtáros, 30. évf. 1980. 10. sz. 571-572. p.
XIII. Kaposvár, 1981. augusztus 23-25. A magyar könyvtárügy feladatai a 4. országos könyvtárügyi konferencia ajánlásainak tükrében Gerő Gyula : Konferencia után ? a cselekvés jegyében. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének XIII. vándorgyűlése Kaposváron.
In: Könyvtáros, 31. évf. 1981. 10. sz. 571-573.p.
XIV. Miskolc, 1982. augusztus 27-29. A szakirodalmi információellátás helyzete és fejlesztési irányai Magyarországon Kovács Dezső : A Könyvtárosegyesület XIV. vándorgyűlése.
In: Könyvtáros, 32. évf. 1982. 12. sz. 700-706. p.
XV. Győr, 1983. augusztus 25-27. A könyvtár és olvasója. Olvasóvá nevelés, a felhasználók és a könyvtár kapcsolata s.n. : A könyvtárosegyesület XV. Vándorgyűlése.
In: Könyvtáros, 33. évf. 1983. 12. sz. 699-703. p.
XVI. Szeged, 1984. augusztus 2-4. A könyvtárak közvetítő szerepe a szakirodalmi tájékoztatásban s.n. : A Magyar Könyvtárosok Egyesületének XVI. Vándorgyűlése.
In: Könyvtáros, 34. évf. 1984. 11. sz. 635-638. p.
XVII. Gödöllő, 1985. augusztus 28-29. Az MKE tevékenysége, múltja, jelene és jövője http://mke.info.hu/kronologia/
XVIII. Békéscsaba, 1986. auguzstus 13-15. A könyvtár jövője, állomány, épület, számítástechnika Cs. L. : Az MKE vándorgyűlése
In: Könyvtáros, 36. évf. 1986. 11. sz. 636-637. p.
XIX. Szolnok, 1987. augusztus 5-8. A könyvtárak szerepe az információközvetítésben. Társadalmi igények, információs szolgáltatások és értékesítésük Poprády Géza : A Magyar Könyvtárosok Egyesületének XIX. Vándorgyűlése.
In: Könyvtáros, 37. évf. 1987. 11. sz. 637-639. p.
XX. Szekszárd, 1988. július 7-9. Könyvtárpolitika és gazdaság Vajda Kornél : A Magyar Könyvtárosok Egyesületének XX. Vándorgyűlése.
In: Könyvtáros, 38. évf. 1988. 10. sz. 573-575. p.
XXI. Keszthely, 1989. augusztus 15-17. Új technika a könyvtárakban Bereczky László : A Magyar Könyvtárosok Egyesületének XXI. Vándorgyűlése.
In: Könyvtáros, 39. évf. 1989. 11. sz. 636-638. p.
XXII. Székesfehérvár, 1990. július 11-14. Múlt és jelen a könyvtárak értékőrző és ismeretadó szerepe a társadalomban http://www.mke.oszk.hu/docs/vandorgyules/22.html
XXIII. Pécs, 1991. augusztus 22-25. Változó világ – változó könyvtár – változó egyesület http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2010/10/vandorgyules23.pdf
XXIV. Sárospatak, 1992. augusztus 13-16. Nemzeti erőforrásunk az információ http://www.mke.oszk.hu/docs/vandorgyules/24.html
XXV. Győr, 1993. augusztus 11-14. Művészetek és a könyvtár http://www.mke.oszk.hu/docs/vandorgyules/25.html
XXVI. Körmend, 1994. augusztus 3-6. Történetiség és könyvtár http://www.mke.oszk.hu/docs/vandorgyules/26.html
XXVII. Eger, 1995. augusztus 9-12. A könyvtár és gazdája http://www.mke.oszk.hu/docs/vandorgyules/27.html
XXVIII. Debrecen, 1996. augusztus 7-10. Könyvtár – Kommunikáció – Társadalom http://www.mke.oszk.hu/docs/vandorgyules/28.html
XXIX. Kecskemét, 1997. augusztus 7-9. Szolgáltatások – térítések – szponzorálás http://www.mke.oszk.hu/docs/vandorgyules/29.html
XXX. Salgótarján, 1998. júl. 30-aug. 1. A könyvtárak együttműködése az információs társadalom kiszolgálásában http://www.mke.oszk.hu/docs/vandorgyules/30.html
XXXI. Pápa, 1999. augusztus 5-7. A könyv alkotója – kiadója – terjesztője és a könyvtár http://www.mke.oszk.hu/docs/vandorgyules/31.html
XXXII. Esztergom, 2000. augusztus 10-12. Nemzeti hagyományaink és a korszerű szolgáltató könyvtár http://mke.info.hu/wp-content/uploads/2010/10/vandorgyules32.pdf
XXXIII. Nyíregyháza, 2001. augusztus 9-11. Iskola a könyvtárban, könyvtár az iskolában http://mke.info.hu/kronologia/
XXXIV. Budapest, 2002. augusztus 8-10. Nemzet és könyvtára
XXXV. Nagykanizsa, 2003. augusztus 14-16. A könyvtár – kapu a világra
Beszámoló a vándorgyűlésről

http://www.halisnagykanizsa.bibl.hu/vandorgyules/program.htm
XXXVI. Miskolc, 2004. július 29-31. Könyvtár – esély a jövőhöz http://www.rfmlib.hu/vandorgyules
XXXVII. Gödöllő, 2005. július 21-23. Hivatása könyvtáros http://mke.info.hu/kronologia/
XXXVIII. Kecskemét, 2006. július 27-29. Középpontban az állampolgár. A könyvtárak közösségi közszolgáltató szerepe http://www.kjmk.hu/vandorgyules
XXXIX. Szeged, 2007. július 12-14. Digitális könyvtár. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv forráslehetőségei http://vandor2007.bibl.u-szeged.hu
XL. Szombathely, 2008. július 24-26. A könyvtárak örök reneszánsza. Mátyás könyvtárától a 21. századi tudásközpontig.
http://vandorgyules.bdf.hu
XLI. Debrecen, 2009. július 9-11. Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig http://vandorgyules.lib.unideb.hu
XLII. Baja, 2010. július 15-17. Kultúrák találkozása – könyvtárak és könyvtárosok a kölcsönös megértés szolgálatában http://vandor2010.ejf.hu/
XLIII. Pécs, 2011. július 14-16. Tanulás, tudás, műveltség – könyvtárosok a jövő szolgálatában http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu/
XLIV. Győr, 2012. július 12-14. Stabilitás – innováció – inspiráció: Könyvtárak változó környezetben http://vandorgyules.sze.hu/
XLV. Eger, 2013. július 18-20. Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért http://vandorgyules-eger.ektf.hu/
XLVI. Sopron, 2014. július 17-19. Intelligens szolgáltatás – a szolgáltatások intelligenciája http://mke46.nyme.hu/
XLVII. Szolnok, 2015. július 16-18. A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár http://vandorgyules.vfmk.hu/
XLVIII. Veszprém, 2016. július 7-9. Kapcsolat-könyvtár-együttműködés: felelősséggel a sikeres közösségekért http://vandorgyules.ekmk.hu/
XLIX. Miskolc, 2017. július 5-7. Az élet minősége – könyvtárosok a társadalomért http://vandorgyules.rfmlib.hu/
L. Keszthely, 2018. július 3-6. Értékeink a jövőt formálják – Vándorgyűléseink öröksége http://www.fgyvk.hu/vandorgyules/
LI. Székesfehérvár, 2019. július 3-5. Hiteles hely – mindenhol, mindenkinek http://konyvtar.vmk.hu/vandorgyules/
LII. Budapest, 2021. július 8-9. Nemzedékek szolgálatában https://vandorgyules.oszk.hu/
LIII. Kaposvár, 2022. július 14-16. Fenntarthatóság, felelősség, szemléletformálás
LIV. Tatabánya, 2023. július 13-15. Inspiráció – Elköteleződés – Képessé tétel – Kapcsolatrendszer https://mkevandorgyules.hu/

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Gerencsér Judit profilképe
  Oros Sándor profilképe
  Admin profilképe
  Nagy Zoltán profilképe
  Tolnai György profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Vajda Henrik profilképe