Korszerű Könyvtár 2010. február

Bejegyzés ideje: 2010. február 15., hétfő. Kategória: Szakirodalom. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

Megjelent a Korszerű könyvtár 2010. februári kiegészítő kötette.

Benne többek közt:

——————–

Dán Krisztina: Az iskolai könyvtárak építészeti, térszervezési és berendezési sajátosságai, 2. rész, A funkcionális könyvtártervezési jellemzők modellálása és a hazai gyakorlat tapasztalatainak kritikai bemutatása

Szakmári Klára: Évkör egy iskolai könyvtár életében, avagy tervezés, szervezés, megvalósítás, ellenőrzés a könyvtárostanár munkájában

Tóth Viktória: Könyvtárközi kölcsönzés egy iskolai könyvtár gyakorlatában

Dömsödy Andrea: A gyakorlóiskolai könyvtári munkáról

——————

Az első különösen ajánlott építés/felújítás/átalakítás előtt álló könyvtáraknak, igazgatóknak, építészeknek.

A második kettő pedig azért is nagyon aktuális, mert a szakfelügyeleti vizsgálatok szerint mindkét terület olyan, amiben fejlődniük kellene az iskolai könyvtáraknak. Sok szakfelügyeleti jelentés emelte ki, hogy a munka gyakran nincsen megtervezve és ami még nagyobb gond, nem készül beszámoló, vagyis nincsen dokumentálva, “reklámozva” az óriási befektetett munka és eredménye.

A könyvtárközi kölcsönzést pedig iskolai könyvtáraink minimális arányban használják/tudják használni.

A kiadványt keressék könyvtáraikban, pedagógiai könyvtáraikban!

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea
OPKM

Elvárások-kapcsolatok – konferencia a Mérei Intézetben

Bejegyzés ideje: 2010. február 13., szombat. Kategória: Iskolai könyvtárak,Programok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Elvárások – kapcsolatok

Az iskolai könyvtár felé sokan fogalmaznak illetve fogalmazhatnak meg elvárásokat: a pedagógus kollégák, a diákok, sőt még a szülők is. Az elvárások közül a legfeszítőbb, legnehezebben megoldható a dokumentumok iránti igény. Természetesnek tűnik mindenki számára, hogy az iskolai könyvtárban mindent megtalál…

A konferencia időpontja: 2010. február 24. 10.00-15.00

Helyszíne: MFPI Pedagógiai Szakkönyvtár és Információs Központ
(1053 Budapest Egyetem tér 5. I. em. 7.)

A konferencia részletes programja:

9.30 – 10.00 Regisztráció

10.00 – 10.10 Köszöntő

10.10 – 10.40 dr. Csík Tibor: Valóságos és virtuális kapcsolat az iskolai könyvtárakkal (OFI-OPKM)

10.40 – 11.05 dr. Koltay Klára: Az ODR mindennapjai (DEENK)

11.05 – 11.25 Sinkó Márta: Miért nem? Miért igen? (Modell Divatiskola)

11.25 – 11.45 Babákné Kálmán Mariann: A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségei (FSZEK)

11.45 – 12.05 Szák-Kocsis Katalin: Elvárható elvárások? Munkakörön kívül… hivatása könyvtárostanár (könyvbemutató)

12.05 – 12.45 Szünet

12.45 – 13.10 Karlovicz János: Kölcsönzés helyett : tájékoztatás (KELLÓ Nonprofit Kft., TANOSZ)

13.10 – 13.35 dr. Kenyéri Katalin: Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásainak fejlesztése (OKM)

13.35 – 14.00 Murányi Adrienn: Vadász szenvedély (MFPI)

14.00 – 14.30 A 2009 – 2010. évi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny győzteseinek köszöntése

14.30 – 15.00 Hock Zsuzsanna: Elvárások? Szakmai képzések könyvtárostanároknak!

A részvétel díjtalan, a pedagógusok hét éves képzési kötelezettségeibe beszámítható!

A résztvevők számára 5 kreditről szóló igazolást állítunk ki.

Jelentkezés a muranyi.adrienn@fppti.hu e-mail címen.

Bővül a könyvtárpedagógia-tanár MA-ra jelentkezők köre Szegeden

Bejegyzés ideje: 2010. február 10., szerda. Kategória: Felsőoktatás,Könyvtár-pedagógia,Könyvtárostanárok képzése. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei változása miatt az eddigieken túl még van lehetősége a valamely pedagógusi (gyógypedagógusi, tanítói, szociálpedagógusi, szakoktatói) alapképzési szakot elvégzőknek is a könyvtárpedagógia-tanár MA – egyetemi szintű diplomát adó – képzésre való jelentkezésre.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet Könyvtár- és múzeumpedagógiai szakcsoportja szervezésében 2010. szeptemberétől újra indítja fenti képzését levelező és nappali tagozaton, állami finanszírozású és költségtérítéses formában egyaránt. Korábbi információk, Hálóterv

Jelentkezési határidő: 2010. febr.15.

 Tisztelettel:

 Barátné dr.Hajdu Ágnes szakfelelős

hajdu@jgypk.u-szeged.hu

Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. 4.

Bejegyzés ideje: 2010. február 09., kedd. Kategória: Folyóiratok,Jogszabályok. Szerző: cs.-bogyo-katalin

Kedves Kollégák!

2010. február 8-án megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. 4. száma.

Benne többek között:

– szakképzési törv. módosítása

— szakmai vizsgáról

– felsőoktatási törv. módosítása

— alapító okiratról, SZMSZ-ről, minőségbiztosításról, gazdálkodás,

vállalkozó közintézet, szakkollégium, akkreditáció

A teljes közlöny elérhető:

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2010/4.pdf

Üdvözlettel:

Dömsödy Andrea

Magyar könyvtártörténeti kronológia

Bejegyzés ideje: 2010. február 04., csütörtök. Kategória: Más szervezetek,Szakirodalom. Szerző: konyvtarostanar

Kedves Kollégák,

az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában megjelent a

Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 1–3. kötet.
Összeállította: Gerő Gyula
ISBN
A kiadvány ára 6.000.- Ft.

Megrendelhető az alábbi elérhetőségeken.

Rövid ismertető:

A Magyar könyvtártörténeti kronológia 996-2007 című háromkötetes munka – bízvást állítható – alapvető kézikönyv,
a magyar könyvtártörténet teljesség igényű időrendi áttekintése. A dr. Gerő Gyula, a Könyvtáros című folyóirat nyugalmazott
főszerkesztője által összeállított munka a hazai könyvtárügy több mint ezer évét rögzíti a könyvtárak felügyeleti szerveinek,
fenntartóinak, a könyvtárak alapításának és működésének, fejlesztésének és átalakításának krónikáját, a személyi változások,
a tudományos fokozatok, a kitüntetések és díjátadások fontos és érdekes eseményeit, továbbá a könyvtáros képzés,
a szakmai konferenciák, a kiadványok megjelenésének és a kampányok történéseit.
Az első kötetben kapott helyet a kronológia 996 és 1983. december 31-e közötti anyaga.
A második kötet 1984 elejétől 2007. december 31-ig veszi számba a hazai könyvtárügy eseményeit, és itt kapott helyet a rövidítésjegyzék.
A harmadik a mutatókötet, amely három fejezetre tagolódik: a személynevek, az intézmény- és földrajzi nevek mutatójára, valamint a tárgymutatóra.
A kronológia méreteit nem csupán a három vaskos kötet jelzi, hanem a benne föltárt adatok mennyisége is.
Több mint 16 ezer eseményt, mintegy 4700 perszonáliát rögzít a hatalmas mű, összesen 3000-nél is több intézményt említve.
A Magyar könyvtártörténeti kronológia 996-2007 a tudományterület nélkülözhetetlen alapműve.

Üdvözlettel,
Budai-Király Tímea


Budai-Király Tímea
Országos Széchényi Könyvtár Kiadványtár
Tel.: 22-43-878
Fax: 22-43-744
Email: kiadvany ‘at’ oszk.hu

Forrás: KATALIST

Kódex Könyvtáros Klub

Bejegyzés ideje: 2010. február 01., hétfő. Kategória: Más szervezetek,Programok. Szerző: konyvtarostanar

M e g h í v ó

A Kódex Könyvtáros Klub következő összejövetelét
2010. február 2-án 1630 órától tartjuk a Kódex Könyváruházban
(Budapest, V. ker., Honvéd u. 5.)

Vendégeink:
Dr. Sajó Andrea, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója és
Rónai Iván, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezető-helyettese,
a Könyvtári Osztály vezetője


Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
__________________________________________________________
A klubról felvilágosítást ad: Bariczné Rózsa Mária, Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 1134 Bp. Váci út 19.
Tel.: 237-6908; Fax: 239-2715; e-mail: bariczne.maria ‘at’ kello.hu

Bod Péter Verseny Kassán

Bejegyzés ideje: 2010. február 01., hétfő. Kategória: Bod Péter Verseny. Szerző: konyvtarostanar

Kedves Kollégák!

Ebben a tanévben kísérleti jelleggel Kassán is lebonyolításra került a
Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny.

Ezt nagyon köszönjük Fülöp Éva kolléganőnek, aki vállalta a szervezést.

A kassai középiskolások a II. korcsoport feladatlapját három fős
csapatokban oldották meg. És a beszámoló tanulsága szerint nagyon
élvezték a versenyt.

Bízunk benne, hogy a jövő tanévre sikerül forrásokat találnunk arra is,
hogy a Bodot nemzetközivé téve továbbjutási lehetőséget biztosítsunk a
határon túli tanulóknak is.

A versenyről készült beszámoló >>

Remélem, hogy hamarosan a megyei fordulókról is olvashatunk hasonló
beszámolókat. Ezekről szívesen hallanánk a levelezőlistán is.

Üdvözlettel:
Dömsödy Andrea
OPKM

Boszorkány hava

Bejegyzés ideje: 2010. február 01., hétfő. Kategória: Olvasás,Programok. Szerző: konyvtarostanar

Kedves Kollégák!

Köszöntök mindenkit a Mese útja Boszorkány hava első napján.

Az IBBY hetedhét országra szóló olvasásnépszerűsítő projektjének
februári hónapja a boszorkányokról szól.

Csatlakozzanak a programsorozathoz! Akár résztvevőként, akár saját
programmal iskolájukon belül!

Bővebben >>

Az egyesületi tagokat már tájékoztattuk róla, hogy a március a Tündér
hava
az OPKM és a KTE közös koordinációja alatt fog megvalósulni. Már
erre is lehet készülni.

Jó boszorkánykodást!

Üdvözlettel:
Dömsödy Andrea
OPKM
KTE

meseutja

« Előzők