101. szám

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége békés, boldog új esztendőt kíván tagjainak, az egyesületen kívüli könyvtáros kollégáknak és együttműködő partnereinek! Köszönjük eddigi támogatásukat, amelyek az egyesület elmúlt évi sikereihez vezettek, kérjük a jövőben is  forduljanak hasonló aktivitással az egyesületi munkához.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete kommunikációs stratégiájában fontos szempont a tagság informálása. Ehhez leggyorsabb eszközként – az MKE Kommunikációs bizottságának javaslata alapján – a jövőben a www.mke.oszk.hu weboldalat használja. Az internetes honlap fejlesztése mellett azonban továbbra is fontosnak ítéli a tagok írásbeli tájékoztatását. 2004-ben három alkalommal tervezi szokásos Hírlevelét közzétenni.

Ennek egyik megjelenési helye a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros című folyóirat lesz.

A lap szerkesztősége szorosabbra kívánja fűzni kapcsolatát a MKE-vel és fórumot kíván biztosítani az egyesület eseményeinek bemutatására a lapon belül.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének hírei

2003. második félév

 1. A 2003. augusztus 14-16-án Nagykanizsán lezajlott az MKE XXXV. Vándorgyűlése. Rendkívül gazdag program és jó hangulat jellemezte a rendezvényt. A plenáris ülésnek vendégelőadói voltak Hiller István NKÖM miniszter, és Szabó Vilmos MEH, a határon túli magyarokért és a hazai nemzetiségekért fe­lelős politikai államtitkár, a megye és a város vezetői. Megjelent több, az illetékes minisztériumokat képviselő államtitkár, helyettes államtitkár és főosztályvezető.
 2. A Vándorgyűlésen a következő kollégáink vettek át kitüntetést: az MKE emlékérmet Kállainé Vereb Mária, Bencsikné Kucska Zsuzsa, Kastaly Beatrix, Horváthné Jakubecz Ilona, Boda Miklós, Papp József kapták; az Év Ifjú Könyvtárosa díjat Hegyi Ádám Alex nyerte el ez évben.
 3. Idén is kiosztásra kerültek a Fitz-díjak, amelyeket az egyesület javaslata alapján ítélt oda a könyvszakma az alábbi könyeknek:
 4. A média több alkalommal és nagy terjedelemben számolt be a Vándorgyűlés eseményeiről. 44 újságcikk jelent meg rólunk, valamint számos rádió- és tv-műsorban is szó volt rendezvényünkről.
 5. A 2004. évi Vándorgyűlés helyszíne Miskolc. A 36. vándorgyűlés megrendezésére és a házigazda szerepére Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója vállalkozott.
 6. A 2003. október 9-10-én a Millenáris D épületében megrendezett Civiliáda 2003 kiállításon az egyesület önálló standon jelent meg. A látogatók megismerhették az egyesületet és az MKE szervezeteit az alkalomra készült írásos anyaga és CD bemutató alapján. A civil szervezetek számára ajánló bibliográfia készült, melyet a helyszínen osztottak szét kollégáink.
 7. KitüntetésekA Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapta Dr. Ambrus Zoltán;
  Széchényi Ferenc-díjat

   kapott Dr. Borsa Gedeon, Dr. Mader Béla, Dr. Szabó Sándor;

Szinnyei József-díjat

  kapott: Bertalanné Kovács Piroska, Dr. Egyházi Márta, Engel Tibor, Herczigné Mlakár Erzsébet, Rády Ferenc;

Füzéki-díjat

  kapott: Dr. Horváth Tibor

Bibliotéka Emlékérmet kapott

  az MKE javaslata alapján: Bobokné dr. Belányi Beáta, Hajnal Jenő
 • Pályázatok

NKÖM: határontúli magyar könyvtárosok támogatása
Komárom Esztergom Megyei Szervezet                                                      40.000 Ft

Tatabánya – Lokalitás, regionalitás, európaiság XXXII. Könyvtári hét

Pécsi és Baranyai Szervezet                                                                         100.000 Ft

Pécs    – Horvát-Magyar Könyvtári Konferencia

Somogy Megyei Szervezet                                                                           80.000 Ft

Kaposvár – Elektronikus Európa (Pulman konfrencia)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet                                                 250.000 Ft

Nyíregyháza – A megyei/térségi és települési könyvtárak

együttműködése

Zempléni Könyvtárosok Szervezete                                                            300.000 Ft

Sárospatak/Szerencs – A határontúli magyar könyvtárosok VIII.

Zempléni nemzetközi tanácskozása

Helyismereti Könyvtárosok Szervezete                                                       100.000 Ft

Budapest – A Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének X.

Országos Tanácskozása

Olvasószolgálati Szekció                                                                             130.000 Ft

Révfülöp – Irányzatok, kiemelkedő személyiségek és

alkotások a XX. századi magyar irodalomban

Az NKA őszi fordulójának nyertes pályázatai

MKE központi pályázat                                                                               400.000 Ft

MKE szervezetek

Komárom-Esztergom Megyei Szervezet                                                      139.500 Ft

Borsod Megyei Szervezet                                                                            394.000 Ft

Nógrád Megyei Szervezet                                                                            380.000 Ft

Somogy Megyei Szervezet                                                                           360.000 Ft

Pest Megyei Szervezet                                                                                 400.000 Ft

Vas Megyei Szervezet                                                                                  385.000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet                                                 300.000 Ft

Jász-Kun-Szolnok Megyei Szervezet                                                           398.000 Ft

Veszprém Megyei Szervezet                                                                        370.600 Ft
Zempléni Könyvtárosok Szervezete                                                            200.000 Ft

Benyújtott további pályázat:

Fővárosi Önkormányzat Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához 2004. évi működési pályázat                                                         a döntés folyamatban van

 1. Kapcsolatépítés kormányszervekkel

 

Az elnökség megbízásából Bakos Klára elnök, Bartos Éva és Teveli Judit elnökségi tagok tárgyalást folytattak az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal hivtalvezetőjével, Kiss Róberttel, valamint a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárával,Baja Ferenccel a 2004. évi együttműködési lehetőségekről.

l0. Személyi hírek

Jáki Éva ügyvezető titkár 2004. január 1-jén nyugdíjba vonult. Személyében egy munkáját nagy odaadással és lelkiismerettel végző munkatárstól váltunk meg. Az MKE elnöksége és az MKE Tanácsa 2003. dec. 3-án ünnepélyes keretek között megköszönte munkáját.

Az elnökség 2003. november 12-i ülésén az alábbi személyi kérdésekben döntött:

2004. január 1-től az MKE ügyvezető titkári megbízását főállásban Molnár Jánosné (főiskolai könyvtárakban dolgozott 22 éven át, majd az Allianz Hungária Biztosító Rt. szakkönyvtárában 7 évig) tölti be, aki 2003. májusa óta 4 órás megbízott munkatársként dolgozott az egyesület titkárságán.

2004 január 1-től dr. Wimmer Évát, aki 2003. augusztus óta megbízott munkatársként tevékenykedett az egyesület titkárságán, a továbbiakban szakértőként kívánja –megbízással – foglalkoztatni (dr. Wimmer Éva az ELTE Egyetemi Könyvtárban dolgozott 20 éven át, majd az Allianz Hungária Biztosító Rt. szakkönyvtárában 14 évig).

2003. november 7-én Gálos Lászlóné felmondta a könyvelői feladatok ellátására vonatkozó megbízását. Az MKE megbízza Opitzné Sarneczky Viola-t a könyvelői feladatok ellátásával. Ez a tevékenység különösen nagy hangsúlyt kap az egyesület működésében, a közhasznúsági tevékenységből adódó lehetőségek kiaknázása és a szervezetek gazdasági működésének áttekintése céljából.

Az egyesület főtitkári feladatainak ellátására az MKE elnöksége jelöltként meghallgatta Nagy Anikót,  a Bibliográfiai Szekció elnökét: 1972-től az OSZK munkatársa (osztályvezetője) volt, onnan 2003-ban vonult nyugdíjba.

11.  Könyvtáros Bál

Az immár 35 éves hagyománnyá vált vándorgyűlés mellett az MKE

kezdeményezi a könyvtáros szakma újabb hagyományteremtő országos rendezvényét. 2004-ben megrendezi a Könyvtáros Bált.

A Könyvtáros Bál eseményének meghirdetése a legszélesebb nyilvánosság körében történik. A Könyvtáros Bál programja a 2004. évi IFLA konferencia helyszínéhez, Buenos Aireshez kapcsolódva a latin zenei kultúra jegyében zajlik. A különböző menüsorok, folyamatos ital- és kávébár elegáns külsőségek között biztosítja a vendégek szórakozását. A meghívottak számát 600 főre tervezzük. Ennek megfelelően a lehetséges helyszín az Iparművészeti Múzeum vagy a Millenáris. A bál belépődíja az MKE tagjainak 7000,- Ft, a többi vendég számára 10.000,- Ft. A tervezett időpont április 24., szombat este.

Szakmánk presztizsének növelése érdekében mind az est tervezett programjának, mind a vendégek ellátásának, a rendezvény promóciójával együtt a lehető legmagasabb színvonalúnak kell lennie. A legkényesebb igényeket is kielégítő esemény megszervezésével külső, professzionális céget bízunk meg.

A Könyvtáros Bál megrendezésének költségeit a résztvevők által befizetett belépődíjon felül szponzoroktól kívánjuk megszerezni. Így a bál költségei nem érintik az MKE tagdíjból és szakmai pályázatokból származó bevételeit.

12.  Támogatás

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2002. évi adójuk 1%-át a Magyar Könyvtárosok Egyesülete számára ajánlották fel. Az összegyűlt  91.444.-Ft-ot az egyesület tevékenységét bemutató kiadvány elkészítésére használjuk fel.

Az MKE bevételeinek gyarapításában fontos szerepe lehetne a jövőben is a személyi jövedelemadó 1%-a felajánlásának. Kérjük, hogy a 2003. évi jövedelmük bevallásakor az MKE alábbi adószámának javára tegyék meg a felajánlást:

19000895-1-41

13.  Tanácsülés

 

Az MKE tanácsa 2003. december 3-án ülésezett az OSZK-ban, ahol az egyesület elmúlt félévének fontos eseményeirõl kapott tájékoztatást az elnökség két tagjától, Bartos Évától és Teveli Judittól, majd sor került a 2004. évi munkaterv megbeszélésére.

Megalakult a Fitz-díj bizottság, melyben állandó tagként szerepel majd az Olvasószolgálati Szekció és a Közkönyvtári Egylet. Hozzájuk társul minden évben egy-egy szervezet/szekció képviselője. A tanács kitűzte maga elé az oktatási bizottság munkájának és a tagdíjreform tapasztalatainak áttekintését, valamint a miskolci vándorgyűlés előkészítését.

A tanács következő ülésére 2004. február 11-én kerül sor.

14. Szervezetek hírei

 

A Borsod megyei Szervezet tapasztalatcserén járt Erdélyben.szeptember 26-28-án. A székelyudvarhelyi Városi Könyvtárat látogatták meg. Részletes beszámoló olvasható az útról a Könyvtári Levelezõ/Lapban.

A Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete szeptember 5-7-én tanulmányutat szervezett, melyen tájékozódtak Veszprémben az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár szolgáltatásairól, megtekintették Graz nevezetességeit és az Őrség kulturális emlékhelyeit.

Az egyesület szeptember 27-én könyvtárlátogatást szervezett Kalocsára, melynek során a barokk környezetű 140000 kötetes Főszékesegyházi Könyvtárat, az Érseki Palotát, az Érseki Kincstárat és múzeumokat látogattak meg.

Minőségmenedzsment tanfolyamokat szerveztek a városi könyvtárosok részére szeptember 11-én, október 9-én, november 6-án, november 13-án és december 11-én.  Skaliczki Judit, a NKÖM Könyvtári osztályának vezetője, Zalainé Kovács Éva, a SZIE KÉT Könyvtár és Levéltár igazgatója és Ramháb Mária, a Katona József Megyei Könyvtár igazgatója tartott előadást.

A rendezvény az NKA Könyvtári Kollégiumának pályázati támogatásából valósult meg.

November 20-án könyvtári programbemutatót szerveztek az iskolai és községi könyvtárosoknak Mohai Lajos programfejlesztő bemutatta a Szirén 9. könyvtári integrált programot.

A Fejér Megyei Szervezet augusztus 1-2-án. Nyugat-magyarországi tanulmányutat szervezett tapasztalatcsere céljából a Fejér megyei könyvtárosokkal.
Szombathelyen megtekintették a felújított Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtárat, a Sikerkönyvtárat, a Püspöki Könyvtárat és a Városi Levéltárat.
Másnap továbbutaztak Kőszegre, Velembe, Felsőcsatárra, végül Sümegre.

A megyei könyvtárban minden hónap első hétfőjén továbbképzést tartanak a
megyében dolgozó könyvtárosok számára, amelyek témáit részben a szekció javasolja. Októberben dr. Nagy Attila előadását hallhatták, december 1-jén
pedig többek közt Vidra Szabó Ferencet A teljesítménymérés helye és
szerepe a könyvtári minőségmenedzsmentben címmel.

A megyei könyvtárak fennállásának 50. évfordulója alkalmából emlékérmet alapítottak, amelyet Tóth Györgyről, a megyei könyvtár egykori
igazgatóhelyetteséről neveztek el. Célja, hogy az alapítás évében 10, a későbbiekben 3-3 főt tüntetnek ki vele munkásságuk elismeréseképpen. Az éremre a megyében dolgozó minden könyvtáros javaslatot tehet, amelyet kuratórium bírál el. Az idei kitüntetettek: Imre László, a sárbogárdi Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója, Pálfalvi Mária, a székesfehérvári Városi Könyvtár Széna Téri fiókjának
vezetője és Varga Éva, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár könyvtárközi kérésekkel foglalkozó dolgozója.

A Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtárral közösen október 7-én szakmai napot szervezett Esélyegyenlőség a könyvtárakban címmel. Előadást tartott dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet osztályvezetője, Billédiné dr. Holló Ibolya könyvtári tanácsadó, Pappné Farkas Klára, az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központjának igazgatója és Havas Katalin a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tanácsosa

Október 10-én szakmai kirándulást szerveztek Budapestre, ahol meglátogatták a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központot, a BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtárat, valamint a Terror Háza múzeumot

A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet a XXXII. Könyvtári Napok rendezvény keretében szeptember 22-én taggyűlést tartott a József Attila Megyei Könyvtárban, ahol Bakos Klára, az MKE elnöke ismertette az egyesület céljait és terveit. A rendezvény címe “Lokalitás, regionalitás és európaiság” volt, melynek keretében előadást tartott Mikolasek Zsófia Magyarságtudat és Európa-ismeret Komárom-Esztergom megyében címmel, valamint Zsok Gizella a szlovákiai magyar nemzeti kisebbség könyvtári ellátásáról. Az eseményt az MKE belső pályázata támogatta a Nemzeti Kulturális Minisztériuma a Határon túli magyar könyvtárosok pályázata keretében.

A Komárom-Esztergom Megyei Szervezet továbbképzést hirdetett 2003. október 6-ára  “Konfliktuskezelés a könyvtárakban”. címmel  A 8 órás tréning előadója Vidra Szabó Ferenc volt.

A Pest Megyei Szervezet október 15-én Gödöllőn, a Városi Könyvtárban tanácskozást tartott “Új lehetőségekhez új módszerek: a teljesítménymérés helyzete a hazai könyvtárakban” címmel. Előadók voltak többek között Dr. Skaliczky Judit, Vidra-Szabó Ferenc és Zalainé Kovács Éva.
A szervezet pályázatot írt ki “ha én lennék a könyvtár vezetője…” címmel fiatal könyvtárosok számára. Sajnos nem érkezezett be pályázat.
Pest megye önkormányzata támogatásával pályázatot hirdettek a könyvtárak névadóiról is. Sándor Tibor, Takáts Béla és Biczák Péter zsűrizte a beérkezett 6 pályaművet, az eredményhirdetés december 10-én lesz.

A szervezet vezetősége (3 fő) részt vett egy ipolysági tanácskozáson, mely  a váci könyvtár szervezésében zajlott. Felvették a kapcsolatot a zselizi, a lévai és az ipolysági könyvtárakkal.

A Somogy Megyei Szervezet a Publika Magyar Könyvtári Körrel és a siófoki Városi Könyvtárral közösen tájékoztató napot szervezett október 28-án. A program címe: Felkészülés-szintentartás. Workshop az európai és hazai közkönyvtári programokról, tervekről és eredményekről. A rendezvényt támogatta az MKE.

A Bibliográfiai szekció november 11-ére meghívta tagjait és az érdeklődőket a megalakulásának 6. évfordulóját ünneplő Neumann-házba. A résztvevők megismerkedhettek a Bibliotheca Hungarica Internetiana, a Digitális Irodalmi Akadémia éás a WebKat.hu történetével és szolgáltatásaival.

1973. november 20.-án alakult meg a Bibliográfiai Bizottság. A 30 éves évforduló megünneplésére a szekció tagjai Debrecenben tartottak ünnepi ülést. A megemlékezéseket komoly szakmai program követte. Itt került sor a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma ünnepélyes  díjátadására is.

A Gyermekkönyvtáros szekció szeptember 5-6-án közreműködőként résztvett a “Mese – anyanyelv – olvasásfejlesztés, mese és azonosságtudat” című, a Kecskeméti Főiskola és a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) kecskeméti konferenciájának 2.szekcióján.

November 7-8-án Egerben a szekció és az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megrendezte a Gyerekek és fiatalok az EU-ban. Hogyan érinti a gyerekeket, a kultúrát, a könyvtárakat az Európai Uniós csatlakozás? című országos gyermekkönyvtáros konferenciát.

A Gyerekkönyvtáros Szekció vezetősége által 2003. augusztus 14-én a legjobb gyerekkönyvtár díjazására alapított Vándorbagoly díjat Bencsikné Kucska Zsuzsa kapta.

 

A Közkönyvtári Egylet a Publika Magyar Könyvtári Körrel és a Pest Megyei Szer­veze­ttel együttműködve pályázatot nyújtott be a követ­kező témában: Európai közkönyvtári fejlesztések a társadalmi fel­zár­kóz­tatás érdekében. Hazai kapcsolódás programjának támogatása.

A Műszaki Könyvtáros szekció október 8-9-én kétnapos szlovéniai tanulmányutat szervezett, amely a most átadásra került Muraszombati területi és tartományi könyvtár megtekintését tűzte ki célul. Ezen kívül számos látnivaló mellett meglátogatták a szentmártoni (Martjanci) középkori templomot, .a Lendvai Városi Könyvtárat és a várat, megkoszorúzták Hadrovich László nyelvész-szótárszerkesztő szülőházát. Jutott idő a Szapáry és a Bánffy kastélyok megtekintésére is.

November 12-én “A hadtudományi szakirodalmi információs rendszer, mint a hazai információszolgáltatás egy modellje” címmel országos konferenciát tartottak a ZMNE Egyetemi Központi Könyvtárával közösen, annak megújult olvasótermében. A Hadtudományi Szakirodalmi Információs Rendszer új modellje mellett megismerkedtek az ODR és a MOKKA mai helyzetével is.
A Szekció 2003. december 12-én tartotta az év utolsó, egyben az évet összegző rendezvényét a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A program keretében kerül sor az “E-világi beszélgetések” című könyv bemutatójára. A könyv tíztudóssal készült interjúsorozatot tartalmaz.

Az Olvasószolgálati szekció szeptember 18-28. között olaszországi szakmai tanulmányutat szervezett, melynek során szicíliai könyvtárakat és a Vatikáni Könyvtárat is meglátogatták.

A Társadalomtudományi szekció május 23-án könyvtárlátogatást szervezett.  Az egynapos út során ellátogattak Dunapatajon az Általános Művelődési Központba és Kalocsán a Főszékesegyházi Könyvtárba az Érseki Palotában, és az Érseki Kincstárba és múzeumokba.

A szekció a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai Gyűjteményével együttműködve november 27-28-án megrendezte a Magyar Szociológiai Társaság konferenciáját a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat keretében. A konferencia témája AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

A szervezetekről azok a rendezvényi hírek kerültek be jelen hírlevelünkbe, amelyeket a szervezetek beküldtek a Kommunikációs munkabizottság vezetőjének.

 

Vélemény, hozzászólás?

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Nagy Zoltán profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Oros Sándor profilképe
  Admin profilképe
  Tolnai György profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Vajda Henrik profilképe