Fitz József-könyvdíj

1989 óta kerül kiosztásra a Fitz József-könyvdíj, amelyet a könyvtárosok
szavazatai alapján ítélnek oda az előző évben megjelent, a könyvtáros szakma által legértékesebbnek, legszebbnek tartott könyveknek.

 A Fitz József-könyvdíj eljárásrendje

A 2000-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. Gergely Anikó: Magyar kóstoló. -Bp.: Vince Kiadó
 2. Kalandozás a keresztény művészet világában. -Bp.: Athenaeum
 3. Nagy képes millenniumi hadtörténet. -Bp.: Rubicon – Aquila
 4. Pannonhalma: a hegyen épült város. -Bp.: Magyar Könyvklub – Pannonhalmi Apátság
 5. Vámos Miklós: Apák könyve. -Bp.: Ab Ovo

 

A 2001-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. Magyar történelmi városok/ szerk. Karádi Ilona. -Bp: Magyar Könyvklub
 2. Bús János-Szabó Péter: Béke poraikra. -Bp.: Varietas 93 Kft.
 3. Magyar építészet sorozat:  Buzás Gergely: Gótika és kora reneszánsz. -Bp.: Kossuth
 4. Esti tündérmesék/ összeállította Boldizsár Ildikó. -Bp.: Novella
 5. Faludy György: Latin költészet. -Bp.: Glória

 

A 2002-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. Kincsek a nemzet könyvtárából / szöveg Monok István ; fotók Hapák József.  Budapest, 2002. Magyar Könyvklub
 2. Száraz Miklós György: Magyarország csodái Budapest, 2002. Magyar Könyvklub
 3. Szabó Magda: Für Elise. Budapest, 2002. Európa
 4. Gall, Antony: Kós Károly műhelye. Tanulmány és adattár Budapest, 2002. Mundus
 5. Pap János: Hang – ember – hang: rendhagyó hangantropológia Budapest, 2002. Vince Kiadó
 6. Bölcsics Márta – Csordás Lajos: Budapesti Krúdy-kalauz. Budapest, 2002. Helikon

 

A 2003-ban megjelent könyvek díjazottjai

 1. Kolta Magdolna: Képmutogatók : fotográfiai látás kultúrtörténete. – [Kecskemét] : Magyar Fotográfiai Múzeum, 2003. – 193 p. : ill. – (A magyar fotográfia történetéből ; 29)
 2. Könyvtárosok kézikönyve / szerk. Horváth Tibor ; Papp István. – 5. köt. Segédletek / [írták] Poprády Géza ; Berke Zsuzsa ; Hegyközi Ilona ; a mutatót összeáll. Papp István. – Osiris, 2003. 454 p.
 3. Mednyánszky: Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Kossuth, 2003. 414 p.
 4. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen. – Magvető, 2003. 205 p.
 5. Walker, Alan: Liszt Ferenc. – Budapest : Editio Musica. 1.: A virtuóz évek, 1811-1847. – 2. jav. kiad. – 2003. 479 p. ; 3. köt.: A utolsó évek, 1861-1886. – 2003. – 557 p.

 

A 2004-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. Kalotás Zsolt: Nemzeti parkok Magyarországon. Természet és táj. Alexandra
 2. Kányádi Sándor: Zümmögő. Holnap Kiadó
 3. Képes magyar zenetörténet. Szerk. Kárpáti János. Rózsavölgyi és Társa
 4. Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris
 5. Laubier, Guillaume de – Bosser, Jacques: A világ legszebb könyvtárai. Korona

 

A 2005-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. Világirodalom / főszerk.: Pál József.- Akadémiai Kiadó Rt.
 2. Magyar művelődéstörténeti lexikon. Balassi Kiadó
 3. Reich Károly [Album.] Szerk. Kratochwill Mimi. Nap Kiadó
 4. Barbier, Frédéric: A könyv története. Ford. Balázs Péter. Osiris
 5. Deáky Zita – Krász Lilla: Minden dolgok kezdete. A születés kultúrtörténete Magyarországon a XVI-XX. században. Századvég Kiadó

 

A 2006-ban megjelent könyvek díjazottjai

 1. A Pokol tornácán / Faludy György. – Pécs: Alexandra. – Karoton / Faludy György. – Pécs : Alexandra
 2. A Debreceni Református Kollégium kincsei / Gáborjáni Szabó Botond; Hapák József. – Debrecen : Blende Bt.
 3. A magyar klasszicizmus / Sisa József: – Bp.: Corvina. (Stílusok – korszakok ; 4)
 4. A magyar bibliofília képeskönyve / Monok István – Buda Attila. – Bp. : Korona – OSZK
 5. Magyar elsők / Rózsa György.- Bp.: Kossuth. + Krónika, 1956 / főszerk. Izsák Lajos. – Kossuth ; Tekintet Alapítvány

 

A 2007-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. Kierkegaard élete és filozófiája / Gyenge Zoltán. – Máriabesnyő ; Gödöllő : Attraktor K.
 2. A világ tizenkét tételben : versolvasókönyv gyermekeknek / szerk. Falcsik Mari. – Budapest : Helikon
 3. Magyarország emlőseinek atlasza / szerk. Bihari Zoltán, Csorba Gábor, Heltai Miklós. – Budapest : Kossuth
 4. A 20. század képes története : Magyarország története – világtörténet / Romsics Ignác. – Budapest : Rubicon
 5. Saját utamat jártam : Batthyány Lajos miniszterelnök, 1807-1849 / Hermann Róbert, Molnár András. – Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár

 

A 2008-ban megjelent könyvek díjazottjai

 1. Hétköznapi élet Mátyás király korában. – Bp. : Corvina Kiadó
 2. Óz, a csodák csodája. – Bp. : General Press Kiadó
 3. Magyarországi barokk kertművészet. – Bp. : Helikon Kiadó
 4. Magyarország története képekben, valamint Petőfi Sándor élete és költészete. – Bp. : Osiris Kiadó
 5. Ady, a portrévá lett arc: Ady Endre összes fényképe. – Bp. : Petőfi Irodalmi Múzeum

 

A 2009-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár könyvritkaságai – válogatás a 11-19. századokban megjelent kéziratos és nyomtatott művek közül / Surányi Imre. – Eger: Líceum Kiadó
 2. Királylány születik / Boldizsár Ildikó-Szegedi Katalin. – Bp.: Naphegy Kiadó
 3. Pannon Enciklopédia – a magyar építészet története: kitekintéssel a Kárpát-medence egészére. – Bp.: Urbis Könyvkiadó

 

A 2010-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. Divatok és korok / Imrehné Sebestyén Margit. – Celldömölk: Apáczai Kiadó
 2. A mindentvarró tű / G. Szász Ilona ; Szegedi Katalin rajzaival. – Bp.: General Press
 3. Sorsával tetováltan önmaga : válogatás Lesznai Anna naplójegyzeteiből / … vál., jegyz. ell., a mellékleteket és az illusztrációs anyagot összeáll. Török Petra . – Bp.:  Petőfi Irodalmi Múzeum ; Hatvan : Hatvany Lajos Múzeum

 

A 2011-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. „Jó kis fiúk és leánykák” : A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon / Deáky Zita. -Budapest: Századvég
 2. Perkultúra: a bíróságok világa / Kengyel Miklós. -Budapest: Dialóg Campus
 3. Képes magyar zenetörténet / szerk. Kárpáti János. -Budapest: Rózsavölgyi és Társa Kiadó

 

A 2012-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. Levélben értesítsen engem! Kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról / szerk., a leveleket vál. és sajtó alá rend. Deák Eszter és Zvara Edina. -Budapest:OSZK-Kossuth
 2. Így szerettek ők: magyar irodalmi szerelmeskönyv / Nyáry Krisztián. -Budapest: Corvina
 3. Elfelejtett lények boltja / szerk. Lovász Andrea ; [írták Bátky András et al.] ; [ill. Gyöngyösi Adrienn et al.]. -Szentendre: Cerkabella

 

A 2013-ban megjelent könyvek díjazottjai

 1. Régi idők Balatonja / Kovács Emőke. – Budapest: Széphalom Könyvműhely
 2. A legendás földek és helyek története / Umberto Eco. – Budapest: Európa
 3. Magyar szőlőfajták / Hajdu Edit. – Budapest: Mezőgazda

 

A 2014-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. Lengemesék / Berg Judit. -Budapest: Sanoma
 2. Natura 2000 / szerk. Haraszthy László. – Csákvár: Pro Vértes Alapítvány
 3. A magyarországi zsidóság képes története / Jalsovszky Katalin, Tomsics Emőke, Toronyi Zsuzsanna. -Budapest: Vince

A 2015-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. 100 magyar népmese. -Pécs: Alexandra
 2. Íme, az Ember / Csányi Vilmos. – Budapest: Libri
 3. Mesélő kastélyok / Podhorányi Zsolt. -Budapest: Kossuth

 

A 2016-ban megjelent könyvek díjazottjai

 1. Árnyékban éles fény vagy – A Radnóti-házaspár fényképei / szerk. Krähling Edit. -Budapest: Jaffa
 2. Mesélő Budapest / Tittel Kinga. -Budapest: Kolibri
 3. Emlékeim, naplótöredékek, levelek / Munkácsy Mihály. -Budapest: Szépmíves

 

A 2017-ben megjelent könyvek díjazottjai

 1. “Gyeremekvilágháború” – 1914-1918 rajzokban / szerk. Bogdán Melinda. – Eger: EKE ; Budapest: OFI OPKM
 2. És most elmondom, hogyan lifteztem / Dániel András. – Budapest: Pagony kiadó
 3. A Biblia növényei / Fráter Erzsébet. – Budapest: Scolar

 

A 2018-ban megjelent könyvek díjazottjai

 1. Molnár Katalin: Lamping József 1881 – 1939: a század eleji Kaposvár építésze – Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
 2. Fodor Veronika: Szentivánéji álom – Holnap Kiadó
 3. A magyar politikai karikatúra története / szerk. Tamás Ágnes – Országház Könyvkiadó

 

A 2019-ben megjelent könyvek díjazottjai

 • Rozsondai Marianne: A magyar könyvkötés a gótikától a művészkönyvekig – Kossuth Kiadó, MTA Könyvtár és Információs Központ
 • Víg Károly: A rovartani kutatások története Magyarországon: A kezdetektől a Magyar Entomológiai Társaság megalapításig – Savaria Múzeum
 • I. Mátyás és az igazságszolgáltatás. Az Országos Bírósági Hivatal tudományos konferenciája szerk. Peres Zsuzsanna, Révész T. Mihály – Országos Bírósági Hivatal

 

A 2020-ban megjelent könyvek díjazottjai

 • Kertész Edina: A lány, aki szavakkal varázsolt – Naphegy Könyvkiadó
 • Kocsis Noémi: Bakancslista – Magyarország – 777 lenyűgöző hazai kaland és úti cél – Scolar Kiadó
 • Petercsák Tivadar: A magyar képeslap története – Látóképek, csókküldemények, ünnepi üdvözletek – Kossuth Kiadó

 

A 2021-ban megjelent könyvek díjazottjai

 • Galambos Krisztina, Orbánné Horváth Márta, Szabó Béla: Győri képeskönyv. Emlékművek, köztéri képzőművészeti alkotások, táblák – Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
 • Boldizsár Ildikó: Amália álmai. Mesék a világ legszomorúbb boszorkányáról – Pagony Kiadó
 • Marék Veronika: Kéményseprő Kelemen – Magvető Kiadó

 

A 2022-ben megjelent könyvek díjazottjai

 • Kerek élet fája. Jeles napok mesekalendáriuma. Bajzáth Mária válogatása, Gyetkó Krisztina rajzaival. Lampion könyvek – Centrál Médiacsoport
 • Kocsis Noémi: Bakancslista. Kastélyok, várak, kúriák. Titkok, tárgyak, történetek. Scolar Kiadó
 • Zsoldos Attila: A 800 éves Aranybulla. Országház Könyvkiadó

 

 • Ki van jelen?

  Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
 • Legutóbbi aktív tagok

  Nagy Zoltán profilképe
  Gerencsér Judit profilképe
  Oros Sándor profilképe
  Admin profilképe
  Tolnai György profilképe
  Buzai Csaba profilképe
  zondaz profilképe
  Vajda Henrik profilképe