Kronológia

 A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE

BÁCS-KISKUN MEGYEI SZERVEZETÉNEK TÖRTÉNETE

AZ ESEMÉNYEK TÜKRÉBEN. 1977-2008

(Összeállította: Papp Margit – Vasné Mészáros Katalin)

(Közreműködött: Gyergyádesz Lászlóné, Padányi Emese)

1977.
1977. május 27.
A kiskőrösi Petőfi Sándor Városi-Járási Könyvtárban tartották meg a Bács-Kiskun megyei szervezet, alakuló ülését, amelyen mintegy 80 könyvtáros vett részt. Az MKE elnökségét Kovács Dezső főtitkár és Billédi Ferencné elnökségi tag képviselte, aki az elnökség részéről az új szervezet megalakításának előkészítésében is közreműködött
Kovács Dezső – az MKE Elnöksége 1975. február 12-ei ülésén lett a Bács-Kiskun megyei tagság patronálója – ismertette az MKE célkitűzéseit, munkáját, valamint az addig megalakult megyei szervezetek tevékenységét és lehetőségeit.
A megyei szervezetet 54 könyvtáros alapította meg. Lisztes László, megyei könyvtárigazgató az előkészítő bizottság nevében javaslatot tett a megyei szervezet megválasztandó vezetőségére. Elnöknek Király Lászlónét, titkár Németh Gábort választották. Az év végén már 85 tag volt.
 
1977. október 27.
Kiskunfélegyházán Gereben Ferenc (OSZK KMK munkatárs) „Az olvasásszociológiai kutatások szerepe és funkciója” címmel előadást és konzultációt tartott.
1977. december 21.
Kiskunhalason a megyei szervezet taggyűlésén „Vita a könyvtári törvényről”címmel Futala Tibor, a (Kulturális Minisztérium tanácsosa) előadását hallgatták meg a résztvevők.
 
1978.
1978. március 14.
Kalocsán Nagy Attila (OSZK KMK munkatárs) „A könyvtári munka hatékonyságának keretei” címmel tartott előadást és konzultációt.
 
1978. március 14-15.
Az MKE Ifjúsági Szekció Kecskeméten rendezte továbbképzését. Felkeresték a Katona József Megyei Könyvtárat, a Kodály Intézet Könyvtárát, a Zrínyi Ilona Általános Iskola Könyvtárát.
A program lebonyolítását a szervezet segítette.
 
1978. május 18.
Kecskeméten Czine Mihály (irodalomtörténész, egyetemi tanár) „A felszabadulás utáni magyar irodalom I.”címmel előadást tartott. Ezzel elindítottunk egy több előadásból álló irodalomtörténeti sorozatot a könyvtárosoknak.
 
1978. szeptember 8.
Kecskeméten dr. Bényei Miklós (tudományos munkatárs) tartott előadást, „A könyvtárak helyismereti munkája” címmel.
1978. szeptember 29.
Baján Kamarás István (KMK osztályvezető) „A KMK olvasáskutatási vizsgálatai” címmel tartott előadást.
1978. november 14.
Kecskeméten Czine Mihály (irodalomtörténész, egyetemi tanár) „A felszabadulás utáni magyar irodalom II.”címmel megtartotta 2. előadását.
 
1979.
1979-ben a megyei szervezet egyesületi összekötője Billédi Ferencné lett.
1979. április 10.
Kecskeméten előadást tartott Verseghy György (KM főosztályvezető helyettes) „Fenntartói feladatok és problémák a közművelődési könyvtárakban” címmel.
1979. május 8.
Kecskeméten Czine Mihály (irodalomtörténész, egyetemi tanár) előadássorozatának III. része hangzott el a felszabadulás utáni magyar irodalomról.
 
1979. szeptember 24-25.
A vezetőség tapasztalatcsere látogatása Hajdú-Bihar megyében. Dr. Király Lászlóné, Gyergyádesz Lászlóné, Németh Gábor találkozott Debrecenben az ottani szervezet vezetőivel.
 
1979. október 18-19.
Belföldi szakmai tapasztalatcsere Miskolcon. A megyei könyvtárat és az egyetemi könyvtárat látogatták meg.
 
1979. október 16.
Kiskőrösön „Bemutatkozik a Könyvtáros” címmel a szakfolyóirat tevékenységéről tartott előadást dr. Gerő Gyula főszerkesztő.
 
1980.
1980. március
Kalocsán a „Helyismereti munka kérdései” címmel dr. Péter László, (Somogyi Könyvtár tudományos főmunkatárs) előadását hallgatta meg a tagság és az érdeklődő közönség.
 
1980. június 16-17.
Kecskeméten az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója konferenciát rendezett „A könyvtárközi kölcsönzés kérdései” tárgyában. A program keretében a résztvevők megtekintették a megyei könyvtárat, a Kodály Intézet Könyvtárát és a város más kulturális intézményeit. A program lebonyolításában közreműködtek a szervezet tagjai.
 
1980. szeptember
Kecskemétre szervezett továbbképzésnek a „Gyermekirodalmunk szerepe és fontossága” volt a témája Losoncz Mihályné (Óvónőképző Intézet tanára) előadását hallgatták meg.
A szervezet taglétszáma 1980-ban 110 fő volt.
 
1981.
1981.
Az MKE Bibliográfiai Bizottság Lisztes Lászlót, a szervezet alapító tagját megválasztotta a Bibliográfiai Bizottság elnökének.
 
1981. január 9.
Kecskeméten Pomogáts Béla irodalomtörténész „A felszabadulás utáni magyar próza” címmel tartott előadást. Folytatása a könyvtárosoknak szervezett irodalomtörténeti sorozatnak. A beszámoló taggyűlésen megválasztották az országos küldöttértekezlet küldötteit.
 
1981. május 13.
Kecskeméten dr. Zsidai József könyvtárigazgató, az MKE elnöke „Könyvtárügyünk aktuális kérdései” címmel tartott előadást.
 
1981. május 21.
Kecskeméten a megyei szervezet, a KJMK a Szépirodalmi Kiadó és a Könyvértékesítő Vállalat az Ünnepi Könyvhét alkalmából szakmai tanácskozással egybekötött könyvkiállítást rendezett, amelyen Győri Erzsébet, a Könyvértékesítő Vállalat főosztályvezetője a könyvtári ellátás helyzetéről és feladatairól adott tájékoztatást, Belia György főszerkesztő a Szépirodalmi Könyvkiadó tevékenységét és kiadványait mutatta be.
 
1981. július 28.
Kovács Pál, megyei könyvtárigazgató-helyettes előadása Kecskeméten: A VI. ötéves terv célkitűzései a megye könyvtári hálózatában.
 
1981. szeptember 25-26.
Kecskeméten az MKE Bibliográfiai Bizottsága tanácskozást rendezett, melyen a házigazda feladatait a szervezet vállalta.
 
1981. szeptember 26.
Kecskeméten „Az új címleírási szabvány és a nyomtatott katalóguscédula-ellátás viszonyának elemzése” címmel Bodor Jenőné osztályvezető tartott előadást.
 
1981. december 4.
Kiskőrösön a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban tartották az éves taggyűlést.
 
1981. december 9.
Kalocsán Ungváry Rudolf (OSZK KMK tudományos főmunkatársa) „Katalógusszerkesztés – osztályozási rendszerek – gépi feldolgozás” címmel tartott előadást.
 
1981. december 18.
Kalocsán, Pomogáts Béla irodalomtörténész „A nyugati magyar emigráció magyar irodalma” címmel tartott előadást. 
 
1982.
1982. február 14.
A könyvtárosok megyei szervezete, a Művelődési Központ és a Magyar Népművelők Egyesülete megyei szervezete közös rendezésében megtartotta a Népművelők Bálját.
 
1982. május 20-22.
Külföldi szakmai tapasztalatcserét, jugoszláviai tanulmányutat szerveztek az MKE támogatásával. Novi Sadon az Orvostudományi Egyetem Könyvtárát, a Pedagógia Akadémia Könyvtárát, a Mezőgazdasági Kar Központi Könyvtárát, valamint a városi Népkönyvtárat keresték fel.
 
1982. június 22.
Az MKE Pest Megyei Szervezete tapasztalatcsere-látogatást tett Kecskeméten, amelynek keretében meglátogatták a Katona József Megyei Könyvtárat, a Széchenyivárosi fiókkönyvtárat, és egyéb kulturális intézményeket. Tájékoztatót adott a megyei könyvtár munkájáról Lisztes László könyvtárigazgató, a megyei szervezet munkájáról dr. Király Lászlóné elnök.
 
1982. szeptember 15.
Lisztes Lászlót újra elnökének választotta a Bibliográfiai Bizottság.
 
1982. november 30.
Kecskeméten taggyűlést tartottak, ahol négy évre megválasztották az új vezetőséget.
 
1983.
1983. február 12.
Kecskeméten a Magyar Népművelők Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete, az Erdei Ferenc Művelődési Központ, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezete megrendezte a Népművelők Bálját.
 
1983. március 10.
Kiskunhalason dr. Halász Béla (Veszprémi Megyei Könyvtár igazgatóhelyettes) „Az olvasószolgálat helye és szerepe a könyvtárügyben. Olvasói típusok” címmel előadást tartott. Az új vezetőség tájékoztatót tartott az egyesületi munkáról, feladatokról, valamint a munkaterv kiegészítéséről.
 
1983. május 10.
Kecskeméten az új SZMT székházban tartott rendezvényen, Szekér Endre irodalomtörténész, (főszerkesztő-helyettes) tartott előadást a „Forrás” folyóirat tevékenységéről. Szabó Csaba a megyei tanács főelőadója tájékoztatójában a megye könyvtári hálózatairól és az alakuló iskolai könyvtárhálózatról adott tájékoztatást.
 
1983. május 19.
Baján a Tanítóképző Főiskola könyvtárában Nagy Attila (OSZK, KMK munkatárs) „A könyvtáros személyisége”című előadását hallgatta meg az érdeklődő szakmai közönség.
 
1983. augusztus 20.
Kiemelkedő egyesületi munkája elismeréseként dr. Király Lászlóné tagtársunk, a szervezet korábbi megyei elnöke Szocialista Kultúráért Kitüntetést kapott.
 
1983. október 13.
Kecskeméten az SZMT székházban „A helytörténeti, üzemtörténeti munka segítése” című előadásával dr. Péter László a szegedi Somogyi Könyvtár tudományos főmunkatársa volt a továbbképzés meghívottja.
 
1983. december 1.
A Kiskunhalason megtartott egyesületi rendezvényen kihirdették az „Olvasó Ifjúságért” pályázat eredményét. A „Tiszatáj” irodalmi folyóirat munkatársai, Vörös László főszerkesztő és Annus József főszerkesztő-helyettes adtak tájékoztatót a folyóirat tevékenységéről, terveiről.
A taglétszám az év végére elérte a 126 főt.
 
1984.
1984. február 11.
Kecskeméten a Magyar Népművelők Egyesülete Bács-Kiskun megyei Szervezete, az Erdei Ferenc Művelődési Központ, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei szervezete ismét megrendezte a Népművelők Bálját.
 
1984. március 29.
Kiskunhalason találkozót szerveztek a „Jelenkor” folyóirat szerkesztőivel, meghívták Szederkényi Ervin főszerkesztőt és Bertók László költőt.
 
1984. április 19.
A megyei szervezet a bajai Tanítóképző Főiskola Könyvtárával és a bajai Ady Endre Városi Könyvtárral közösen rendezvényt tartott „A gyermekek olvasási kultúrája” címmel. Előadó volt Nagy Attila az OSZ KMK tudományos munkatársa.
 
1984. augusztus 15.
A Kiskunmajsán rendezett könyvtáros találkozón Zvara Pál mondott beszédet a 30 éve alapított könyvtárban.
 
1984. október 8.
Kecskeméten, a Katona József Megyei Könyvtár, a Szakszervezetek Bács-Kiskun Megyei Tanácsa- és könyvtára valamint a MKE megyei szervezete közösen „Török világ Pesten-Budán” címmel kiállítást rendezett. A kiállítást Iványosi-Szabó Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Levéltár igazgatója nyitotta meg. Tárlatvezetést Kiss Jenő a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója tartott.
 
1984. október 18-19.
Belföldi szakmai tapasztalatcsere látogatást szerveztek Baranya megye könyvtáraiba. Felkeresték a Mohácsi Városi Könyvtárat, a pécsi SZMT Központi Könyvtárat, a Nevelési Központot valamint az Egyetemi Könyvtárat. A mohácsi történelmi emlékhelyet is meglátogatta a csoport.
 
1984. november 21.
Kecskeméten az SZMT Központi Könyvtárban „Kitekintés a Kelet- és közép-európai irodalomra” címmel Katona Tamás irodalomtörténész, az Európa Könyvkiadó főmunkatársa tartott előadást. Ezt követően a taggyűlésre került sor. Beszámolt a vezetőség az 1983-84. évi munkáról, javaslatot tett a következő év feladataira.
 
1985.
1985. március 22.
Folytatódott az „Irodalmi lapok bemutatkoznak”elnevezésű sorozatunk a kiskunhalasi városi könyvtárban, ahol vendégeink voltak az „Alföld” folyóirat szerkesztői: dr. Márkus Béla főszerkesztő-helyettes, Köteles Pál író, Simon Zoltán kritikus.
 
1985. május 8.
Kecelen a könyvtárban tartotta a megyei szervezet a szakmai továbbképzését. A program keretében Ungor Gyula (magyar szakos tanár) és Szedres Károlyné (könyvtáros) VII. osztályos könyvtári bemutató óráján vettek rész, majd elemezték a tanórát, majd Montágh Imre (Színház- és Filmművészeti Főiskola docense) előadását – a „Szép magyar beszéd”címmel – hallgatták meg.
 
1985. november 25.
A kiskunfélegyházi városi könyvtárban megyei szervezet rendezésében Kovács István irodalomtörténész „A mai lengyel irodalomról”tartott előadást.
 
1985. december 12.
A megyei szervezet tagsága látogatást tett az OSZK-ban és megtekintette a kódex-kiállítást.
 
1986.
1986. február 18.
A nagy érdeklődésre való tekintettel ismét látogatást szerveztek az OSZK kódex-kiállításra, majd a Madách Színházban Arthur Miller: A salemi boszorkányok c. előadást nézték meg.
 
1986. április
A Bács-Kiskun Megyei Tanács Művelődési Osztálya előadások, tapasztalatcserék fedezetére megyei szervezetet 10 000 Ft támogatásban részesítette.
 
1986. április 25.
Kecskeméten az SZMT Központi Könyvtára, a Katona József Megyei Könyvtár és az MKE megyei szervezete közösen „Nemzetközi könyvtári plakátkiállítást” rendezett, melyet dr. Arató Antal a KMK osztályvezetője nyitott meg, a tárlatvezető Pócs Péter grafikus volt. Ezt követően Pálvölgyi Mihály, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola adjunktusa az USA könyvtárait mutatta be.
 
1986. augusztus
Kiemelkedő egyesületi munkája elismeréseként Gyergyádesz Lászlóné, a szervezet titkára, az országos elnökség tagja Szocialista Kultúráért Kitűntetést kapott. Még ebben az évben Zvara Pál, a szervezet elnöke is megkapta ezt a kitüntetést.
 
1986. augusztus
Izsák László, kiskőrösi könyvtárigazgató, a megyei szervezet tagja, az MKE felterjesztésével Szabó Ervin Emlékérmet kapott.
 
1986. október 7.
Baján a városi könyvtárban a taggyűlést megelőzően, „Az irodalmi lapok bemutatkoznak” sorozat keretében, vendégek voltak a „Kortárs” folyóirat szerkesztői: Páskándi Géza író, főmunkatárs és Simon László munkatárs. Ezt követően tájékoztatót hallgattak meg a városi könyvtár munkájáról.
 
1986. október 15-21.
Az MKE Elnökségének pályázata tette lehetővé Gyergyádesz Lászlóné lengyelországi tanulmányútját. Krakkó és Tarnow könyvtárait látogatta meg.
1986. november 18-20.
A lengyel testvérszervezet küldöttje, a krakkói városi könyvtár igazgatója ellátogatott megyénkbe is, tanulmányozta a különböző könyvtárak munkáját.
 
1986. november 20.
Kecskeméten művelődéspolitikai előadást és vezetőségválasztó taggyűlést tartottak. Tájékoztatót adott Kisné dr. Csányi Anikó (MSZMP MB PMO vezetője) a megye művelődéspolitikai törekvéseiről, és Kiss Márta (Megyei Tanács közművelődési csoportvezetője) megyénk könyvtári hálózatainak helyzetéről. Beszámoló hangzott el a megyei szervezet 1983-1986. év között végzett munkájáról. Ezt követően került sor a vezetőségválasztásra és a küldöttek megválasztására.
 
1987.
1987. március 26.
Kiskunhalason, taggyűlés keretében került sor „Az irodalmi lapok bemutatkoznak” sorozat folytatására. Vendégeink voltak a „Mozgó Világ” szerkesztői. P. Szűcs Julianna főszerkesztő, Bognár Róbert szociográfus és Mező Ferenc rovatvezető.
 
1987. szeptember 18-20.
Külföldi szakmai tapasztalatcsere-látogatás Jugoszláviában. A látogatás célja: kapcsolatfelvétel, ismerkedés a jugoszláv könyvtári rendszerrel, tájékozódás a magyar anyanyelvű lakosság könyvtári ellátásáról. Szabadka és Zombor városi könyvtárait, egy általános iskola könyvtárát, valamint a Belgrádi Nemzeti Könyvtárat keresték fel.
 
1987. november 12.
Vendégünk volt Zofia Rogowska, a lengyelországi Tarnow Vajdasági Könyvtárának igazgatója, aki kecskeméti és kiskőrösi könyvtárakat, múzeumokat, kulturális intézményeket látogatott meg.
 
1987. december 8.
Kecskeméten a HNF Olvasó Népért Mozgalom Albizottságával közös tanácskozást szervezett a gyermekek olvasóvá nevelésének pedagógiai és könyvtári helyzetéről, feladatairól. Vitavezető: Ballai József újságíró. A szervezet 10 tagja vett részt a tanácskozáson, melyről a megyei sajtóban összefoglaló cikk jelent meg.
 
1987. december 16.
Kecskeméten a „90 éves a kecskeméti Városi Könyvtár” évforduló alkalmából megtartott ünnepi rendezvényen Dr. Fülöp Géza (ELTE Könyvtártudományi Tanszék vezetője, egyetemi docense) „A polgári társadalom és polgári könyvtárügy Magyarországon” címmel, Lisztes László (Katona József Megyei Könyvtár tudományos főmunkatársa) „90 éves a kecskeméti városi könyvtár” címmel tartott előadást. A programhoz kapcsolódóan csoportos látogatást szerveztek a megyei könyvtárba, a megyei levéltárba, a Református Egyház és a Kodály Intézet szakkönyvtáraiba.
Ebben az évben is a megyei napilap, a Petőfi Népe rendszeresen megjelentette az egyesület rendezvényeiről, eseményeiről szóló hosszabb-rövidebb írásokat. A könyvtártörténeti rendezvényről tudósító írás a megye legkezdeményezőbb közművelődési egyesületeként említi szervezetet.
 
1988.
1988. április 14.
A kecskeméti SZMT székházban megtartott taggyűlésen Dér Mária, a Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet munkatársa „Az emberi tényezők bonyolultsága” címmel a művelődési szokások társadalmi meghatározottságáról beszélt. Ezt követően a szervezeti élet aktuális kérdéseiről és az 1988. évi munkatervi feladatokról esett szó.
 
1988. április 29.
Kecskeméti könyvtárosok találkoztak az MSZMP Oktatási igazgatóság „Népszabadság klubjában”, a programon a megyei szervezet is képviseltette magát. A találkozó célja a könyvtárközi együttműködés lehetőségeinek megvitatása.
 
1988. május 26.
Kiskunhalason folytatódott „Az irodalmi lapok bemutatkoznak” elnevezésű sorozatunk. Találkoztunk az „Életünk” folyóirat munkatársaival: Pete György főszerkesztővel, Ambrus Lajos főszerkesztő-helyettessel és Csengey Dénes íróval.
 
1988. október 24.
A kecskeméti SZMT székházban tartott taggyűlésen Wintermantel István a „Szovjet Irodalom” c. folyóirat szerkesztője „Művek és viták a mai szovjet irodalomban” címmel tartott előadást. Ezt követően a tagok tájékoztatót kaptak az egyesület aktuális feladatairól, valamint megválasztották a decemberi közgyűlés küldötteit.
 
1988. november
Megyei tagságunk ill. a megye főállású könyvtárosaink bérhelyzetének rendezésére felmérést végeztek 1988 novemberében a könyvtárakban dolgozók besorolásáról, béréről, szakmai képzettségéről, Az adatlapok összesítése után javaslatot tettek a megyei tanácsnak, melyben kérték a könyvtárosok bérhelyzetének javítását.  
A szervezet véleményét is kérte a Megyei Tanács Művelődési Osztálya annak a pályázatnak a kiírásához, amelynek eredményeképpen a könyvtárak 40 százalékos dokumentum beszerzési keretnövekedést érhetnek el 1989-ben.
 
1988. november 4.
Kecskemétre látogatott a Szabadkai Városi Könyvtár könyvtárosainak küldöttsége. A szakmai tapasztalatcserén Urbán Pálné, az SZMT Központi Könyvtár igazgatója tartott tájékoztatót, majd a Széchenyivárosi Fiókkönyvtárban Háry Péterné osztályvezető mutatta be a megyei könyvtár tevékenységét, feladatait. A szervezet segítette a program lebonyolítását.
 
1989.
1989. február 23.
A megyei szervezet, a Kisszállás Községi Tanács és az Általános Művelődési Központ közös szervezésében „Sallai István” emlékülést, emléktábla avatást és névfelvételi ünnepséget tartottak, melyen a szervezet vezetősége és több tagjai is részt vett. Előadók voltak: Dr. Gerő Gyula (OSZK, szakfelügyelő) és Szente Ferenc (OSZK, főigazgató helyettes.)
 
1989. április 29.
Dunapatajon az „Egyesületi élet Bács-Kiskun megyében” elnevezésű program keretében 13 Bács-Kiskun megyei kulturális és szabadidős egyesület találkozott azzal a céllal, hogy megalakítsák a Bács-Kiskun megyei Kulturális és Szabadidős Egyesületek és Közösségek Megyei Szövetségét.
 
1989. május 25.
Kiskunfélegyházán, a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban folytatták az irodalmi lapokat bemutató sorozatot. A „Hitel” szerkesztőivel találkoztak: Alexa Károly főszerkesztő-helyettessel és Dippold Pál szerkesztővel.
 
1989. június 12.
A bajai Ady Endre Városi Könyvtárban Drucker Tibor a (TÉKA) Könyvértékesítő és Könyvkiadó Vállalat igazgatója tartott előadást. Majd ezt egy tapasztalatcsere követte az Eötvös József Tanítóképző Főiskola Közművelődési Tanszékén és a főiskola könyvtárában. Házigazda: Dr. Frick Mária tanszékvezető és Dunainé Mészáros Éva könyvtárvezető voltak.
 
1989. december 14.
Kecskeméten taggyűlés keretében, előadást tartott Szente Ferenc, a KMK igazgatója „A struktúraváltás története a könyvtárakban” címmel. Ezt követte a beszámoló az egyesület éves munkájáról és a következő évi feladatok megbeszélése.
 
1990.
1990. április 25.
A kiskunhalasi Városi Könyvtárban az „Irodalmi lapok bemutatkoznak” sorozat keretében a „Tiszatáj” folyóirat munkatársait hívták meg: Vörös Lászlót, a szerkesztőség elnökét, Annus József főszerkesztőt és Olasz Sándor főszerkesztő-helyettest.
 
1990. október 10.
A bajai Ady Endre Városi Könyvtár, az Eötvös József Tanítóképző Főiskola és a megyei szervezet közösen tartott rendezvényén Nagy Attila (OSZK KMK osztályvezetője) „Kulturális tradíciók, értékrend és olvasási szokások” címmel a Kelet- és Nyugat-Magyarország egy-egy megyéjében, a 6-10 éves korú gyerekek körében végzett olvasásszociológiai vizsgálatot mutatta be.
 
1990. november 21.
Kecskeméten vezetőségválasztó taggyűlésre és szakmai tanácskozásra került sor. Dr. Kenyéri Katalin (OSZK KMK) aktuális szabályozási kérdésekről tartott előadást. Ezt követte a beszámoló a szervezet 4 éves munkájáról, majd a vezetőségválasztás, a küldött megválasztása az egyesület tanácsába, valamint a megyei szervezet küldötteinek megválasztása a tisztújító közgyűlésbe.
 
1991.
A BKM Közgyűlés Művelődési- Oktatási- Vallásügyi- és Sportbizottsága a rendelkezésre álló elkülönített alapjából a megyei szervezetet szakmai, érdekvédelmi és továbbképzési munkájához való hozzájárulásként 20 000,- Ft egyösszegű támogatásban részesítette.
 
1991. március 21.
Kecskeméten, a Mezőgazdasági Könyvhónap keretében, szakmai tanácskozásra került sor a Széchenyivárosi Fiókkönyvtárban. Schármár Ivánné (Károlyi Mihály Országos Mezőgazdasági Könyvtár) „A mezőgazdasági szakirodalom gondozása” címmel tartott előadást és konzultációt. Ez követően Gallyas Csaba, a Mezőgazdasági Kiadó igazgatója adott tájékoztatót a kiadó tevékenységéről.
 
1991. június 4.
Kecskeméten, az Ünnepi Könyvhét keretében, a megyei könyvtárral közösen író-olvasótalálkozót tartottak Ungvári Rudolf könyvtárossal, szépíróval. A megyei szervezet tagjai részt vettek a felépítendő új megyei könyvtár terveit bemutató kiállításon és az ehhez kapcsolódó rendezvényen.
 
1991. július 1.
A bajai Ady Endre Városi Könyvtárban „Tanúk baráti meghallgatása” címmel, szakmánk két jeles megyei képviselőjét köszöntötték: Bárdos Ferencet 80. és Martonosi Pált 75. születésnapja alkalmából. A beszélgetést Szente Ferenc (OSZK, főigazgató-helyettes) vezette.
 
1991. július 25.
Pályázatot nyújtottak be a Bács-Kiskun megyei Közgyűlés Művelődésügyi, Oktatási, Vallásügyi és Sportbizottságának, melyben 30 000 Ft támogatást kért a szervezet szakmai, érdekvédelmi és továbbképzési céljai segítéséhez.
 
1991. augusztus 22.
Az MKE 23. Vándorgyűlésén, Pécsett Lisztes László, nyugalmazott megyei könyvtárigazgató, bibliográfus, a Bibliográfiai Szekció javaslatára, MKE- emlékérmet kapott.
 
1991. szeptember 23.
Baján a városi könyvtárban vezetőségi ülést tartottak. Elkészítették a megyei szervezet szervezeti és működési szabályzatának tervezetét.
 
1992.
1992. március 31.
A Kecskeméten tartott taggyűlésen Ramháb Mária, megyei könyvtárigazgató előadást tartott A taggyűlésen az MKE elnökségét Biczák Péter, az MKE tanácsát Mauer Péter elnök képviselte. Ezen a taggyűlésen a megyei szervezet elfogadta szervezeti és működési szabályzatát.
 
1992. április 30. – május 2.
Megyei szervezet külföldi szakmai tapasztalatcserét szervezett Erdélybe, Székelyudvarhelyre. Látogatást tettek a Benedek Elek Tanítóképző Könyvtárába, megnézték a város emlékhelyeit. Könyvajándékot vittek a térség több községi könyvtárának. A programot az egyesület 70.000 Ft-tal támogatta.
 
1992. május 29.
Kecskeméten könyvtári szemináriumot tartottak. A dániai Viborg megyét bemutató rendezvény és kiállítás keretében ismerkedtek a dán könyvtárak működésével.
 
1992. október 29.
A bajai Ady Endre Városi Könyvtárban Nagy Attila olvasásszociológus (OSZK KMK) „Olvasói kultúra – nemzeti azonosságtudat” címmel, majd ugyanezen a napon, délután „Olvasás –iskola – könyvtár” címmel tartott előadást és konzultációt.
 
1992. november 4.
A Kiskőrösön megtartott szakmai napon Sóron László (MKM Könyvtári Osztály vezetője) az új könyvtári törvénytervezet koncepciójáról tartott tájékoztatót. A taggyűlés, állást foglalt a tervezett törvénnyel kapcsolatban, s véleményét, javaslatait megküldte az elnökségnek.
A szakmai napot követően megválasztották szervezet küldötteit.
 
1992. november 17.
Kecskeméten a szervezet vezetősége a Könyvtári és Informatikai Kamara megyei tagozatával közösen megvitatta „A könyvtár és szakirodalmi tájékoztatásügy törvényi szabályozásának koncepciója” című anyagot és állásfoglalását eljuttatta az egyesület elnökségének és az MKE Tanácsának.
 
1993.
1993.
Javaslat „Szakember kerestetik” címmel pályázat kiírására. A megyében dolgozó könyvtárosok számára a különböző szakmai kérdések megvitatására és közös állásfoglalás kialakítására. Erre 21 témajavaslat érkezett egyénektől és kollektíváktól. Ebből oktatási témát, a szakemberképzést kiemelték, melyet regionális keretek között Ramháb Mária fogott össze. Az MKE a munkához 50 000 Ft támogatást nyújtott.
 
1993.
A szervezet Ramháb Mária dániai szakmai tanulmányútját 10.000 Ft támogatásban részesítette.
 
1993. április 22.
Kecskeméten az Erdei Ferenc Művelődési Központban beszélgetésre került sor Vadász Jánossal a KKDSZ országos titkárkárával. Ezt követte a szervezet taggyűlése.
 
1994.
1994. március 8.
Taggyűlés a kiskunhalasi könyvtárban. Folytatódott az irodalmi lapokat bemutató sorozat. Vendégek voltak: Módos Péter, az „Európai Utas” főszerkesztője és Pomogáts Béla irodalomtörténész
 
1994. március 17.
Az MKE elnöksége a megyei szervezet programjainak támogatására 50.000 Ft támogatást nyújtott.
 
1994. április 21.
A bajai könyvtár és a szervezet közös rendezésben „Gyermekkönyvtári nap”-ot szervezetett. Nagy Attila (KMK osztályvezetője) „Hol terem a jó olvasó?”címmel előadást tartott, majd ezt követően bemutató foglalkozásra és konzultációra került sor.
 
1994. április 29. – május 1.
Szlovákiai tapasztalatcsere látogatást szerveztek. Salgótarján – Rozsnyó – Krasznahorka – Poprád – Svit –Szepescsütörtök – Lőcse – Késmárk – Szepesváralja – Eperjes – Kassa útvonalon.
 
1994. szeptember 27.
Kecskeméten beszámoló az 1990-94 között végzett munkáról, ezt követően vezetőségválasztó taggyűlést tartottak.
 
1994. november 18-19.
Kecskeméten a megyei könyvtár és a megyei szervezet közös rendezésében „A könyvtárosképzés jelene és jövője” címmel regionális tanácskozást és szakmai munkacsoportos konzultációt szerveztek három megye Bács-Kiskun, Békés és Csongrád könyvtárosainak részvételével.
 
1995.
1995. március 28.
Kiskőrösön tartották az éves taggyűlést. Vendégünk volt dr. Striker Sándor, aki a Művelődési Minisztérium tevékenységéről, a könyvtárakkal kapcsolatos változásokról, tervekről tájékoztatta a tagságot, majd kérdésekre válaszolt.
 
1995. március 29-31.
Kétegyházán (Békés megye) folytatták a „Szakember kerestetik”megnevezésű programot a könyvtárak és a könyvtárosok társadalmi helyét kereső tréningen.
 
1995. május
Az MKE Elnöksége úgy döntött, hogy megyei szervezet programjainak megvalósítását, 35.000 Ft támogatásban részesíti.
 
1995. június 9.
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Oktatási- és Kulturális Bizottsága határozata alapján a „Szakember kerestetik”címmel benyújtott pályázatot elbírálta és 20.000 Ft támogatásban részesítette.
 
1995. szeptember 1.
Kecskeméten a Társadalomtudományi Szakkönyvtárban a Könyvtári és Informatikai Kamara megyei tagozata és az MKE megyei szervezete vezetősége „Összefogás a könyvtárakért” akcióterv keretében előkészítő megbeszélést tartott.
 
1995. október 20-22.
A szervezet szakmai tapasztalatcsere látogatást tett a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban és a Szakszervezetek Vas Megyei Könyvtárában. A program keretében a környék kulturális és történelmi nevezetességeivel is ismerkedtek: Kőszeg, Güssing, (Németújvár) Oberwart, (Felsőörs), Bernstein, (Borostyánkő) Stadtschlaining Lockenhaus (Léka vára).
 
1996.
1996.
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottsága a szervezet szakmai programjaihoz 20.000 Ft támogatást nyújtott.
 
1996. január 30.
Kiskunfélegyházán tartotta a szervezet éves taggyűlését és szakmai napját. Együtt ünnepelte a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárral, hogy 30 éve költözött a könyvtár a „Hattyúházba”. Két szakmai előadás hallgattak meg: Kell-e a könyvtár a ma és a jövő emberének? címmel Szente Ferenc előadását; Hogyan élték meg a könyvtárak és a könyvtárosok az elmúlt 10 év változásait? címmel pedig Szabó Ferenc számolt be az elmúlt évek kutatásairól.
A taggyűlésen a szervezet elnöke, Gyergyádesz Lászlóné beszámolt az 1995-ös év munkájáról, az „Összefogás a könyvtárakért”elnevezésű akcióról.
Az 1996-os évi munkaterv készítésénél már számoltak a kecskeméti új megyei könyvtár átadásával, (1996. augusztus 16.) amely várhatóan új lehetőségeket nyit majd a szakmai szervezet számára is.
 
1996. február 18. – 1996. március 1.
Mikulás Gábor szakmai tanulmányútját – British Council, könyvtári továbbképzés – kérésére, a szervezet 10.000 Ft támogatásban részesítette, azzal a feltétellel, hogy szakmai útja tapasztalatairól beszámolót tart tagságunknak.
 
1996. május 9.
Az MKE Elnöksége a szervezetnek 70.000 Ft támogatást nyújtott, egy nemzetközi konferencia megszervezéséhez a megyei könyvtár átadása alkalmából.
 
1996. július
Az NKA Könyvtári Kollégiuma 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a szervezetet. Ez az összeg a Katona József Könyvtár új épületének felavatására szervezett rendezvényhez, meghívók, propagandaanyagok készítéséhez használták fel.
 
1996. augusztus 16.
A Katona József Könyvtár új épületének átadásával a szervezet székhelye is megváltozott, Kecskemét, Piaristák tere 8.
A szervezet javaslatára Ramháb Mária könyvtárigazgató Színnyei József- Díjban részesült.
Ugyancsak a szervezet javaslatára Dr. Eördögh Endréné bajai könyvtárigazgató „Bács-Kiskun Megye Közművelődési-Díja” kitüntetést kapott.
 
1996. szeptember 30. – október 4.
A Könyvtári és Informatikai Kamara Bács-Kiskun Megyei Tagozata és megyei szervezet a kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár közreműködésével számítógépes továbbképzést szervezett a TextLib felhasználásáról a Bács-Kiskun megyei könyvtári szakemberek számára.
 
1996. október 14.
Kecskeméten vezetőségi ülést tartottunk, melynek programja a 1997-ben Kecskeméten megrendezendő vándorgyűlés előkészítése volt.
 
1996. november 4.
A szervezet beszámoló taggyűlést tartott az elmúlt két évben végzett munkájáról. Az elnökség részéről Papp István vett részt a taggyűlésen, értékelte a megyei szervezet tevékenységét, tájékoztatta a tagságot az egyesület aktuális feladatairól, a gazdálkodásról és a vándorgyűléssel kapcsolatos elnökségi állásfoglalásról.
Küldötteket választottak a november 28-i küldöttközgyűlésre.
 
1996. november 4.-től
A megyei szervezet fogadta az Erdélyi Magyar Könyvtárosok Egyesületétől szakmai tanulmányútra érkezett Orbán Edit és Iszlai Ilona könyvtárosokat. A Katona József Könyvtár volt az egy hónapos szakmai program központi helye.
 
1997.
1997. február 5.
Az MKE Tanácsa és Elnöksége kibővített, kihelyezett ülést tartott Kecskeméten a Katona József Könyvtárban. A vándorgyűlés tartalmi előkészítésével kapcsolatban a szekcióülések témáit készítették elő.
 
1997. március 4.
A szervezet vezetőségi ülést tartott Kecskeméten, melynek a vándorgyűlés előkészítése és a következő taggyűlés feladatainak, programjának meghatározása volt a célja.
 
1997. április 7.
Az MKE Elnöksége a 29. Vándorgyűlés szakmai programjainak előkészítéséhez 400.000 Ft támogatást nyújtott.
 
1997. április 22.
A megyei szervezet a Petőfi Sándor Városi Könyvárral közösen továbbképzést szervezett Kiskunfélegyházán, Nemzeti alaptanterv és a könyvtár címmel. Előadást tartottak: Balogh Mihály az MKE Iskolai Könyvtáros Szekciójának elnöke és Sáráné dr. Lukátsy Sarolta könyvtáros-informatikai szakértő.
 
1997. május 27.
Kecskeméten a megyei könyvtár és az egyesület megyei szervezete közös rendezésében Lisztes László: Könyvek, könyvrészletek Kecskemétről c. válogatott bibliográfiájának szakmai bemutatójára került sor. A rendezvény előadói: Dr. Csatári Bálint, az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója és Gyuris György, a szegedi Somogyi Könyvtár igazgatója voltak.
 
1997. augusztus 7-9.
Kecskeméten a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 29. Vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezte, a Katona József Könyvtár és Bács-Kiskun megye könyvtárai közösen szervezték. A vándorgyűlés témája: „Szolgáltatások – térítések – szponzorálás”.
 
1997. augusztus 7.
A kecskeméti vándorgyűlésen Gyergyádesz Lászlóné, a szervezet elnöke megkapta az MKE-emlékérmet.
 
1998.
1998. május 21.
Szakmai nap Kecskeméten. A könyvtári törvényt követő jogszabályok címmel elhangzott Ramháb Máriának, a Katona József Könyvtár igazgatójának előadása. Dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész Petőfi Sándor összes költeményeinek kritikai kiadását mutatta be. A szakmai programot követte a taggyűlés.
 
1998. október 26.
Kecskeméten beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlésre jött össze a szervezet. Az elmúlt két év tevékenységéről (1996-1998.) számolt be a vezetőség. Két jelentős, országos rendezvényről részletesen beszámoltak a programok felelősei: A MKE 29. Vándorgyűléséről, amelyre Kecskeméten a Katona József Könyvtár és a Bács-Kiskun Megyei Szervezet lebonyolításában 1997-augusztus 7-9. került sor, valamint az 1998. július 15-17. között megrendezésre került V. Országos Helyismereti Tanácskozásáról, kiskunhalasi – kalocsai programokkal. A taggyűlést követően szakmai beszélgetésre került sor: Hogyan látják a könyvtárosok a különböző típusú települések dolgozóinak és könyvtárainak helyzetét, jövőjét megyénk könyvtári rendszerében.
A program másik rendezvénye: Találkozás „Szív Ernő”-vel. Vendégünk volt Darvasi László író, a beszélgetést Füzi László irodalomtörténész vezette. 
 
1998. november 2.
Belföldi szakmai tapasztalatcsere. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár felújított épületében, Szolnokon Bertalanné Kovács Piroska igazgató kalauzolta a Bács-Kiskun megyei kollégákat, bemutatva az új szolgáltatási tereket. A Lakiteleki Népfőiskola Könyvtárát és Emigráns Gyűjteményéről Fehérné Kiss Márta adott tájékoztatást.
 
1999.
1999. március 9.
Szakmai nap Mélykúton. Kis települések könyvtárosainak szakmai találkozóját szervezték meg a Katona József Könyvtárral és a mélykúti Fenyő Miksa Községi Könyvtárral közösen. Az összejövetel témái voltak: A mélykúti könyvtár bemutatkozása. Mit kell, hogy tartalmazzon a községi könyvtár alapító okirata és a szervezeti és működési szabályzata? A nyilvános könyvtári jegyzék szerepe. A megyei könyvtári rendszer szolgáltatásai. A községi könyvtárak helye, szerepe a könyvtári rendszerben. Felkérték előadásra Bariczné Rózsa Máriát, a NKÖM Könyvtári Osztályának főtanácsosát, Ramháb Máriát, a megyei könyvtár igazgatóját.
 
1999. március 22.
Szakmai nap Kecskeméten. A taggyűlés napját használták fel arra, hogy a községi, városi könyvtárakban dolgozó kollégáknak a számítógéppel történő szolgáltatásokat és a KJK egyéb szolgáltatásait is bemutassuk.
Könyvtáros! Fedezd fel a könyvtárat! címmel képzési programot állítottak össze. A KJK minden szolgáltatási egysége támogatta a képzési délutánt. A Katona József Könyvtár kollektívája, a szolgáltatásvezető, Padányi Emese segítette a program megvalósítását.
Hogyan pályázzunk? NKÖM NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának elnöke, Ramháb Mária adott tájékoztatást. A taggyűlés követte a képzési programot.
 
1999. március 20. – május 31.
Kérdőíves elégedettségi vizsgálatot végeztek a tagság körében. Béleczki Petra állította össze a kérdőívet. A vizsgálatot Padányi Emese és Rónyai Ibolya bonyolította le.
 
1999. április 12.
Szakmai nap Kiskunmajsán. A gyermekek könyv és, könyvtár iránti érdeklődése az ezredfordulón címmel szerveztek továbbképzést. Vendégünk Nagy Attila olvasáskutató volt. Nagy érdeklődés kísérte a nyilvános továbbképzést, amelyen a város polgármestere is hozzászólt. A rendezvényt a kiskunmajsai könyvtárral közös szervezték.
 
1999. május 6-9.
Külföldi szakmai tapasztalatcsere Szlovéniába. Muraszombaton a Muraszombati Baráti Kör tagjaival találkoztak megérkezésünk napján. Ezt követően Maribor egyetemi könyvtárát látogatták meg, a szlovén kollégák megmutatták a szlovén könyvtári rendszer egységes integrált programját. A következő állomás Koper volt. A városi könyvtárban a város helyismereti gyűjteményének kincseit láthatták az intézmény munkatársának szakszerű ismertetésével. Portorozs, Pirán volt a következő két város, majd a főváros, Ljubljana, ahol a szlovéniai Magyar Nagykövetség munkájával ismerkedtek meg a konzul-helyettes asszony tájékoztatásával. Muraszombaton keresztül érkeztek haza. 
 
1999. május 20-22.
Az MKE Olvasószolgálati Szekciója, az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete és a Kiskunhalasi Városi Könyvtár közös rendezvénye „Az elérhető könyvtár. A tájékoztatás hagyományos és modern eszközei.” címmel szervezett program.
 
1999. augusztus 5.
MKE-emlékérmet kapott Varga-Sabján Gyula kiskunhalasi tagtársunk.
 
1999. augusztus 5-7.
Kecskeméten 1997-ben indult a Jeromos-játék, melynek folytatására a pápai kollégák a Bács-Kiskun megyei szervezetet kérték meg, hogy készítsék el a pápai fordulót, a városukat bemutató totót.
 
1999. szeptember 20.
Belföldi szakmai tapasztalatcserét szerveztek Veszprémbe, ahol látogatást tettek a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárba. Tanulmányozták a nyilvános megyei közkönyvtár működését a kibővített új könyvtári épületben.
 
1999. október 15.
Kiskunfélegyházán „Helytörténeti tankönyvek, olvasókönyvek az oktatásban és a könyvtárakban”címmel honismereti konferenciát szerveztek.
Az Országos Honismereti Szövetség, az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete, az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete, a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület, a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár, a Katona József Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum közösen rendezte a konferenciát. A program eladói: Pokorni Zoltán oktatási miniszter, Bényei Miklós, Csorba Csaba, Kováts Dániel. A rendezvény költségére a szervezet adott be pályázatot a NKA Könyvtári Kollégiumához. 200 ezer Ft támogatást kaptak. Kállainé Vereb Mária és munkatársai vállalták a helyi lebonyolítást.
 
1999. november 15.
A tagságát nem újította meg 1999. évre Jakab Éva (Baja) megválasztott vezetőségi tag. A vezetőség munkájába bekapcsolódott Zadravecz Istvánné, kiskunmajsai könyvtáros kollégát.
 
1999. november 22.
Szakmai nap és taggyűlés Kecskeméten. Meghallgatták Lipóczyné dr. Csabai Sarolta főiskolai tanár (Kecskeméti Tanítóképző Főiskola) élménybeszámolóját a Frankfurti Könyvvásárról, és előadását a frankfurti Goethe Egyetem gyermek- és ifjúsági irodalmi kutatóintézetének konferenciájáról. Szakmai beszélgetésre került sor a gyűjteményszervezésről és a megyei könyvtár új területi szolgáltatásáról, az Ajánló kiskönyvtárról. A szakmai nap programját követően ült össze a taggyűlés.
 
2000.
2000. március 6.
Simonné Retkes Edit (Kiskunfélegyháza) nem újította meg tagságát a 2000. évre, a vezetőség munkáját Turán Istvánné (Kiskőrös) segíti ettől az évtől. A tagnyilvántartás és a gazdálkodás lebonyolításába Padányi Emese vállalt egyre több feladatot.
 
2000. március 20.
 Szakmai nap Kecskeméten. Az Internet világa címmel szerveztek képzést. A programon kezdőknek, és gyakorlottabb könyvtárosknak volt lehetősége a Katona József Könyvtár Infotékájában gyakorolni az elektronikus információk keresését. Az Infotéka tájékoztatói, Süveges Katalin és Bitó Zsuzsa segítettek a kollégáknak. A képzési nap programját a taggyűlés követte.
 
2000. április 3.
Szakmai nap Kiskunmajsán. Az Olvasás Éve akcióra felkészítő továbbképzési program újabb előadására Kamarás Istvánt hívták meg. Az olvasás szociológiája, antropológiája, ontológiája címmel nagy érdeklődést kiváltó rendezvény a városi könyvtárral és a Katona József Könyvtárral közösen szervezett rendezvény volt.
 
2000. május 4-6.
Külföldi tanulmányutat szerveztek Csehországba, a cseh fővárosba, Prágába. A Csongrád megyei és a Békés megyei könyvtári szervezethez is eljuttatták a felhívást, a szlovéniai tanulmányút útitársai közül is többen csatlakoztak az utazókhoz. A Prágai Városi Könyvtár épületét, szolgáltatását az intézmény igazgatóhelyettese mutatta be. A szervezést a Katona József Könyvtár nemzetközi kapcsolatok szakmai referense, Nehéz Györgyike segítette. A program szervezői: Padányi Emese, Papp Margit és Vasné Mészáros Katalin.
 
2000. május 30.
A Fitz József Könyv-díjat előkészítő bizottságában, 2000-ben a szervezet is részt vett. Katona Tibor, Padányi Emese, Rozsnyai Sarolta tájékoztató könyvtárosok gyűjtötték össze a javaslatokat a megyei könyvlistára. A megyei listán szereplő művek közül több könyv került a díjazottak közzé.
 
2000. május 30.
Kecskeméten, a Katona József Könyvtárban, a gyermekkönyvtárosoknak szervezett továbbképzés nyilvánossá vált a tagság részére. A programban Komáromi Gabriella „A gyermekirodalom kézikönyve” című művét a szerző mutatta be. Az Olvasás Éve akció előkészítésének újabb felkészítő előadásán vehettek részt a kollégák.
 
2000. június 4.
Szakmai nap Kecskeméten. A megyei levéltár új, forrásfeldolgozó kiadványának – 1956. Bács-Kiskun megyei kronológiája és személyi adattára – bemutatóját a megyei honismereti egyesülettel közösen szervezték. A kötetet bemutatta Á. Varga László, a Budapesti Fővárosi Levéltár igazgatója. A helyismereti kézikönyv bemutatója nyilvánosan meghirdetett, nagy érdeklődéssel kísért rendezvény volt.
 
2000. augusztus 10.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete esztergomi vándorgyűlésén Ramháb Mária (Kecskemét) megyei könyvtárigazgató kapta meg a Magyar Könyvtárosok Egyesületéért-emlékérmet.
 
2000. szeptember 18.
Belföldi szakmai tapasztalatcsere látogatás Csongrád megyében. A régió városi könyvtárainak szolgáltatásait ismerhették meg. Megnézték, milyen feltételek mellett, milyen szolgáltatásokat nyújtanak Csongrádon, Szentesen és Hódmezővásárhelyen a városi könyvtárak.
 
2000. október10.
Szakmai nap Jánoshalmán. A Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület, a városi könyvtár és a szervezet közös rendezvényén Bernáth Árpád volt a szervezet vendége. A német irodalom barátainak, ismerőinek, a honismeret iránt érdeklődőknek ajánlották figyelmébe a rendezvényt. A városi könyvtár kiváló szervezésének köszönhetően nagyon értékes napot tölthettek a városban.
 
2000. november 20.
Szakmai nap Kiskunhalason. Gereben Ferenc előadása A magyar társadalom olvasáskultúrájáról a helyi pedagógusok érdeklődését is felkeltette.
Őszi taggyűlésüket is itt tartották meg.
 
2001.
2001. március 12.
Szakmai nap Kecskeméten. Költségvetési intézmények, nonprofit szervezetek, alapítványok gazdálkodása és adózási kérdései címmel tartott előadást Katus Éva az APEH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága főmunkatársa. Ezt követően a SUNBOOKS rendszert mutatta be a Sunbooks Könyvkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Budapest) területi képviselője, Nagy Ildikó. A programot taggyűlés követte.
 
2001. március 12.
Béleczki Petra (Kiskunhalas) lemondott a vezetői tagságáról. A vezetőség úgy határozott, hogy a meglévő létszámmal is irányítani tudja a szervezetet.
 
2001. április 30.- május 3.
Külföldi szakmai tapasztalatcsere Lengyelországba, Krakkóba. Meglátogatták az egyetem híres műemléki könyvtárát és a város egyik nyilvános közkönyvtárát. A városi könyvtárban a könyvtár szolgáltatásairól, közönségkapcsolatáról tájékozódtak. A program megvalósítását a lengyel könyvtárosok szervezetének tagjai segítették.
 
2001. május 21.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete, a Magyar Népművelők Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete, a kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár a megye közművelődési szakembereinek, honismereti kutatóinak konferenciát szervezett.
Egy település kultúrája címmel megtartott szakmai napon Kapitány Gábor: „Merre tart a világ? Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón”, Füzi László: „Homok-haza Irodalmi művészeti hagyományaink Bács-Kiskun megyében”, Csörgő Zoltán: „A múlt hagyománya a jövőben” előadásokat hallgatták meg. A délutáni program előadói voltak: Fehér Zoltán (Bátya), Réthey-Prikkel Miklós (Akasztó), Szénásiné Harton Edit (Bácsalmás), Bella Tibor (Kiskőrös). Dulai András (Kiskőrös) „A kiskőrösi szlovákság múltja és jelene” című kiállításról tartott tárlatvezetést. A könyvtárakban folyó helyismereti tevékenységről Egyediné Gál Erika (Kecskemét) és Urbán Miklósné (Kiskunfélegyháza) tartott beszámolót. Székelyné Kőrösi Ilona az Országos Honismereti Akadémia Bács-Kiskun megyei programját mutatta be. Barkóczi Ferenc Kiskőrös város polgármestere is köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Zárszót mondott Csörszné Zelenák Katalin a Magyar Népművelők Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete elnöke.
2001. június 21.
 A Fitz József Könyv-díj előkészítő bizottságában Vasné Mészáros Katalin képviselte szervezetet. A megye tájékoztató könyvtárosainak javaslata segítette a könyvlista összeállítását.
 
2001. augusztus 9-11.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete nyíregyházi vándorgyűlésén Padányi Emese, a Katona József Könyvtár munkatársa kapta a Magyar Könyvtárosok Egyesületéért-emlékérmet.
 
2001. szeptember 17.
Belföldi szakmai tapasztalatcsere látogatás Békés megyében. A régió városi könyvtárai programsorozatban a Dél-alföld városi könyvtárainak szolgáltatásait ismerik meg a tagok. Békés megye városi könyvtárai közül két könyvtárat, az orosházit és a békéscsabait nézték meg. A könyvtárlátogatás mellett a városokkal való megismerkedés is része volt a programnak. A város kulturális nevezetességeiről hallgattak meg tájékoztatót, megnézték a város legjelentősebb kiállítóhelyeit, köztéri alkotásait.
 
2001. október 29.
Szakmai nap Kiskunfélegyházán. A könyvtárak teljesítménye témában szervezett képzési nap programja a következő volt: Fehér Miklós (Könyvtári Intézet Szervezési és Elemző Osztály, Budapest): Átalakulóban (továbbra is) a könyvtári rendszer. Teljesítménymérés, teljesítménymutatók alkalmazása a könyvtárban; Gyergyádesz Lászlóné (Katona József Könyvtár, Kecskemét): Az adatszolgáltatásunk jelenlegi gyakorlata. A KJK statisztikai adatgyűjtése és adatszolgáltatása.
 
2001. november 5.
Az ODR tagkönyvtárak megismerését segítő szakmai képzési programban látogatást tettek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba. A látogatáshoz kapcsolódóan megnézték a Petőfi Irodalmi Múzeum könyvtárát és az állandó kiállításait. Mind a két helyen kitűnő szakmai vezetést kaptak.
 
2002.
2002. február 25.
Szakmai nap és taggyűlés Kecskeméten. Az összejövetelen Magyar Könyvtárosok Egyesülete szakmai szervezeteit mutatták be a szervezetek tagjai. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete taggyűlésén a 2002. évi vezetőségválasztás előkészítését, a jelölőbizottság megválasztásával elkezdték.
 
2002. május 3-4.
Belföldi szakmai tapasztalatcser úton a Dunántúl új és felújított könyvtárait nézték meg Kaposváron és Nagykanizsán. Nagykanizsán Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója mutatta be az új épületet. Részletesen beszélt a könyvtár szolgáltatásairól. Rövid sétát tettek a városban, majd autóbuszra ültek és Gelsén megismerkedtek a Községi Könyvtár és Teleház leendő működésével. Kaposvár felújított megyei könyvtárát Varga Róbert igazgató mutatta be. A Rippl-Rónai Ödön Gyűjtemény megtekintését követően látogatást tettek a Rippl-Rónai Házba. A program részeként Balatonszárszón megnézték Ortutay Tamás 1996-ban felavatott József Attila-emlékművét.
 
2002. május 27.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete megalakulásának 25. évfordulójáról a kiskunhalasi Városi Könyvtárban konferencián emlékeztek meg.
Előadások hangoztak el: B. Gelencsér Katalin, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosztály munkatársa: A szakmai egyesületek szerepe egy-egy szakma társadalmi elfogadottságában; Ottovay László, az MKE ellenőrző bizottságának elnöke: Az MKE lehetőségei a közhasznú szervezetté válás után. Az előadó beszélt az új alapszabályról és annak hatásáról a szervezetek tevékenységére. A szervezet megalakulását a meglévő dokumentumok alapján Gyergyádesz Lászlóné, Kerekes Magdolna, Ortutai Jánosné, Martonosi Pál, Németh Gábor elevenítette fel.
Ez követően Gerő Gyula melegszívű, tisztelgő emlékezését hallgatták meg Bács-Kiskun megye jeles könyvtárosairól.
Az emlékezések után a meghívottak kötetlen beszélgetést folytattak a szakmai egyesületek szerepéről, a könyvtárosok életpályájáról. A program végén lehetőség volt egy új megyei kiadvány megismerésére: Vendégváró Bács-Kiskun megye. A könyvet bemutatta Soós Zoltán szerkesztő.
 
2002. május 28.
A könyvtáros életpályáról az MKE, az IKSZ és az OSZK KI szervezésében a Dél-alföldi Régió könyvtárosainak beszélgetésére került sor Szegeden. Bács-Kiskun megyét 5 fő képviselte: Csáki Katalin (Kiskunfélegyháza), Erhardt Györgyi (Kiskuhalas), Gyergyádesz Lászlóné (Kecskemét), Kovács Istvánné (Jászszentlászló), Vasné Mészáros Katalin (Kecskemét). A feltett kérdések: Ki miért választotta a könyvtáros pályát, és mennyiben felel meg a várakozásainak? A tanárok szerepe és a képző intézmény mennyiben befolyásolta a szakmai létét? Értelmiségi munka-e a könyvtárosság? Számít-e az általános műveltség? Mi tartja a könyvtárosokat a pályán? Mi az oka a pálya elhagyásának? Hogyan látják a szakmai szervezetek szerepét, lehetőségét? Mire vállalkozzanak ezek a szakmai szervezetek?
 
2002. június 24.
Kibővített vezetőségi ülést tartottak Lakiteleken a Községi Könyvtárban. A házigazda Dékány Zoltánné a könyvtár vezetője volt, aki bemutatta a községi könyvtár elmúlt évi fejlesztéseit. A vezetőség legfontosabb feladata volt az őszi vezetőségi választás előkészítése. Tájékoztatást adott: Vasné Mészáros Katalin, Varga-Sabján Gyula, Papp Margit, Padányi Emese, Garaczi Sándorné, Rónyai Ibolya.
 
2002. szeptember 19-22.
Külföldi szakmai tapasztalatcsere, szakmai tanulmányút Romániába, Marosvásárhelyre.
A Teleki-Bolyai Könyvtár alapításának 200. évében, a kollégák figyelme, érdeklődése Marosvásárhely iránt megnőtt. A kecskeméti Katona József Könyvtár dolgozói közül többen részt vettek a tanulmányúton. A Kecskemét – Marosvásárhely Baráti Kör tevékenysége iránt érdeklődő könyvtárpártolók, valamint az egyesület más szervezetének tagjai közül is voltak a csoportban. Dimitriev Poptâmaş Teleki-Bolyai Könyvtár igazgatója mutatta be a megyei könyvtárat, a Teleki Könyvtárban a helyi magyar könyvtáros kollégák mutatták be a muzeális gyűjteményt. A tanulmányúton megnézték Nagyszalonta, Nagyvárad, Csucsa, Torda Segesvár, Fehéregyháza, Kolozsvár, Bánffyhunyad, Körösfő nevezetességeit. Bejárták Kolozsváron a Házsongárdi temetőt. Fehéregyházán a helyi Petőfi Sándor Emlékhelyet keresték fel, ahol találkoztak az ottani művelődési egyesület vezetőivel és tagjaival.
 
2002. november 25.
Szakmai nap Kecskeméten. Stratégiai terv készítése a könyvtárakban címmel Ramháb Mária, a Katona József Könyvtár igazgatója tartott előadást a megjelent kollégáknak. Ezt követően került sor az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete vezetőségválasztó taggyűlésére.
 
2003.
2003. március 3.
Szakmai nap Kecskeméten. A továbbképzés fő témája a könyvtáros életpálya volt. Arra a kérdésre, hogy Mire készítik fel a képző intézmények a könyvtáros-informatikusokat? Dr. Hajdú Ágnes főiskolai tanár, tanszékvezető SZTE JGYTFK Könyvtártudományi Tanszék munkatársa válaszolt előadásában. A másik kérdésre, Mit kell tudnia a könyvtárosnak, hogy szolgáltatni tudjon információs piacon? Mikulás Gábor információbróker, könyvtáros, minőségbiztosítási szakember mondta el véleményét.
Lukács Anikó kecskeméti tájékoztató könyvtáros Dániában járt. A „Nyilvános könyvtárak a demokráciában” konferenciáról (Koppenhága 2002. november 28-30.) számolt be. A programot a vezetőségválasztás utáni első taggyűlés követte.
 
2003. április 28.
Szakmai nap Kiskunfélegyházán. A változó könyvtári szolgáltatások c. sorozathoz kapcsolódott a téma: Az esélyegyenlőség biztosításának egyik alapintézménye a nyilvános könyvtár. Az előadó Dr. Bartos Éva az OSZK Könyvtári Intézet osztályvezetője volt.
 
2003. május 17.
Belföldi szakmai tapasztalatcsere Gödöllőn. A Juhász Gyula Városi Könyvtárat Glóserné Szabó Györgyi, a könyvtár igazgatója mutatta be. Külön érdekessége volt a látogatásnak, hogy a nem régen átadott könyvtár építésztervezője, Major György volt a kecskeméti könyvtár egyik építésze. A teljes napot a városban töltötték, a gödöllői kastélyt és a város egyéb nevezetességeit is megnézték.
 
2003. június 16.
A szervezet elmúlt négy évének tevékenységéről kikérték a tagság véleményét. A beküldött kérdőívek alapján a tagság elégedettségéről, igényéről kaptak képet. A vizsgálat eredményéről beszámoltak a tagságnak. A Bács-Kiskun Megyei szervezet 100 tagja közül 46-an juttatták vissza a kérdőívet. A tagság elégedett az eddigi tevékenységgel. A tapasztalatcseréket és a szakmai továbbképzéseket nagyon jól fogadták. A kérdőívet Turán Istvánné, Zadravecz Istvánné és Rónyai Ibolya dolgozta fel.
 
2003. augusztus 14.
Az MKE 35. budapesti Vándorgyűlésén MKE-emlékérem kitüntetésben részesült az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete felterjesztésére Kállainé Vereb Mária, kiskunfélegyházi könyvtáros, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója
 
2003. szeptember 11-14.
Külföldi szakmai tanulmányút Szlovákiában. Szlovákia több városi könyvtárát keresték fel, a könyvtárak mellett a városok kulturális értékeivel is megismerkedtek. A tapasztalatcsere állomásai a következő városok voltak: Komárom – Dunaszerdahely – Somorja – Pozsony – Dévény. A tervezett programok megvalósítását a szlovákiai ELIT-TRAVEL és a Duna Menti Könyvtár (Rév-Komárom) segítette. Rév-Komáromban szakmai megbeszélésen keresték az együttműködés lehetőségeit a Bács-Kiskun megyei szlovákok és a szlovákiai magyarok könyvtári ellátásában, tapasztalatot cserélhettek a gyűjteményszervezés és a gyermekek könyv- és könyvtárhasználati foglalkozásainak módszerei területén. Zsok Gizella igazgató asszony (Duna Menti Könyvtár, Rév-Komárom) segítségével a komáromi Öregvár és Újvár erődrendszerét is megtekinthették szakmai kísérettel. Kivételes eset volt ez, hisz a nagyközönség még nem látogathatta az erődöt. A pozsonyi városi könyvtárban tett látogatásukon a könyvtár szolgáltatásairól, a könyvtár közönségkapcsolatáról, a könyvtár használati szabályzatáról tájékozódtak.
 
2003. október 27.
Szakmai nap Soltvadkerten. A változó könyvtári szolgáltatások programsorozatunk előadásain – Stratégiai tervek a nyilvános könyvtári szolgáltatásra Bács-Kiskun megyében címmel – a megye könyvtárosai kaptak fórumot. Beszámolt: Turán Istvánné (Kiskőrös), Zadravecz Istvánné (Kiskunmajsa), Dékány Zoltánné (Lakitelek)
Meghívott vendégeink voltak Emmer Gáborné (iskolai könyvtári szakértő, Budapest), aki a kistelepülések kettős funkciójú könyvtárainak lehetőségeiről szólt, és Ramháb Mária, megyei könyvtárigazgató, aki a megyében várható könyvtárellátási fejlesztésekről beszélt. A programot a szervezet taggyűlése zárta.
 
2003. november 17.
Szakmai nap. Az ODR tagkönyvtárait megismertető program keretében látogatást tettek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában.
 
2003. november 24.
Szakmai nap Kecskeméten. A Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Ponttal közösen szervezték a rendezvényt.
A változó könyvtári szolgáltatás programsorozatunk előadása: Információforrások a könyvtári szaktájékoztatásban címmel Kovácsné Koreny Ágnes információs menedzser, az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja munkatársa tartott előadást. A szakmai programot a taggyűlés követte.
 
2004.
2004. február 23.
Szakmai nap Kiskunhalason. „A meseirodalom és a gyermekirodalom a 21. század elején” címmel került sor az év első továbbképzési napjára. Koszecz Sándor mesekutató Csillagmitológiai hagyományunk égen, földön, népmesében című előadását hallgathatták meg a résztvevők, majd Nógrádi Gábor íróval és olvasóival találkozhattak az érdeklődő könyvtárosok. A bemutató gyermekfoglalkozás a városi könyvtár gyermekkönyvtárában volt. A szakmai napot a városi könyvtár a NKÖM NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának pályázatán nyert forrásból támogatta. A képzést követte a szervezet taggyűlése.
 
2004. május 24.
Szakmai nap Kiskunhalason. „Az Európai Unió pályázatai, a pályázókat segítő intézmények” témában tartott előadást Varga András ügyfélszolgálat vezető, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal EU Pályázati Információs Központból, Kardos Anita PR csoportvezető a Tempus Közalapítványtól. A tájékoztatási gyakorlatról, a használók igényéről és a Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont tevékenységéről Szűcs Margit, az információs pont vezetője, a megyei alpontok és információs sarkok szerepéről az uniós tájékoztatásban Fülöp Erika tájékoztató könyvtáros Kiskőrösről számolt be.
 
2004. június 19-20.
Belföldi szakmai tapasztalatcsere Tiszaújvárosban. Egy többször elhalasztott látogatásra került sor, amikor a tiszaújvárosi városi könyvtár működéséről, szolgáltatásairól tájékozódtak a megye könyvtárosai. A szakmai látogatást a város és környékének nevezetességeinek megismertetésével is összekapcsolták a szervezők.
 
2004. július 29.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöke, a Katona József Könyvtár igazgatóhelyettese, Vasné Mészáros Katalin az egyesület 36. vándorgyűlésén, Miskolcon kapta meg az MKE-emlékérmét. A díjat rendhagyó módon Hiller István kultuszminiszter adta át.
 
2004. szeptember 9.
Belföldi és külföldi szakmai tapasztalatcsere. Vas megye két könyvtárát nézhette meg a Bécsbe tartó csoport. Szombathelyen a könyvtár igazgatónője, Pallósiné dr. Toldi Márta mutatta be a felújított könyvtárat, Kőszegen az 1800-as években épült Musser-féle házban működő városi könyvtárban tettek egy sétát a könyvtárosok.
 
2004. szeptember 9-12.
Külföldi szakmai tanulmányút Ausztriába. Ausztria volt a hatodik ország 1998. óta, amelyet az egyesület tagjai és a pártoló könyvtárhasználók közösen felkerestek. Bécs új városi könyvtárát szakszerű vezetéssel, sok-sok információs anyag átadásával mutatták be az osztrák kollégák. A könyvtár kinyitásától mintegy két órán keresztül figyelhették meg a szolgáltatások működését, a korszerű berendezések, technikai eszközök használatát a tanulmányút résztvevői.
 
2004. október 25.
Szakmai nap Kiskunfélegyházán. A változó könyvtári szolgáltatások sorozat keretében tartotta meg előadását Dr. Tóth Péter Benjamin jogász (ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület) „A könyvtári szolgáltatások szerzői jogi vonatkozásai” címmel. A programot a taggyűlés követte.
2004. november 15.
Szakmai nap Budapesten. Az ODR tagkönyvtárak megismerését az Országgyűlési Könyvtárral folytatták. A megye több könyvtárából jelentkeztek érdeklődők a látogatásra: települési, iskolai és szak könyvtárosok, valamint nyugdíjas könyvtárosok. A program megvalósulását az MKE Társadalomtudományi Szekciójának tagjai segítették. A látogatás keretében az Országházat is megnézhették a résztvevők.
 
2004. november 19.
Az MKE tagdíjreformjának előkészítő munkájához a szervezet is elkészítette javaslatát. Szervezetben az elmúlt évek tagdíjfizetési adatait Padányi Emese elemezte. A szervezet elnökét, Vasné Mészáros Katalint beválasztották az MKE „tagdíjbizottsága” tagjainak sorába. Az egyéves munka eredményeként 2005. november 25-én tette közzé a tagdíj módosításáról a javaslatát az egyesület.
 
2005.
2005. február 14.
Szakmai nap Kecskeméten. A könyvtáros életpálya a fő témája a képzésnek. A „Minőségi könyvtáros” a könyvtári szolgáltatás minősége” című előadáson a könyvtárosok etikai kódexét mutatta be Biczák Péter, az MKE alelnöke, a Pest Megyei Könyvtár igazgatója.
Ezt követően A Nagy Könyv országos játékot ismerhették meg a kollégák Ramháb Mária (NKA Könyvtári Kollégium elnöke) előadásából. A szakmai napot követően került sor a taggyűlésre.
 
2005. március 21.
Szakmai nap Kiskunhalason. A változó könyvtári szolgáltatások képzési sorozathoz kapcsolódott a Startlap bemutatkozása. Müller András, a Startlap főszerkesztője „Hasznos információk az Interneten” című előadása segítette a kollégák tájékozódását. Gyakorlati segítséget adott Belán Anita tájékoztató könyvtáros (Katona József Könyvtár, Kecskemét) „Egy potenciális felhasználói kör igénye a közérdekű internetes tartalomszolgáltatásra a községi és városi könyvtárakban” című bemutatójával.
 
2005. április 23.
A szervezet javaslatára a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Könyvtárosok Klubjában Beke József bemutatta a szerkesztésében megjelent Zrínyi-szótárat.
 
2005. április 28.
Szegeden, a Somogyi Károly Könyvtárban „Az etikai kódex a magyar könyvtárosság számára” címmel szervezett regionális szakmai fórumon vett részt az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete delegáltjaként Bajtai Mária iskolai könyvtáros.
 
2005. június 23.
Belföldi szakmai tanulmányút Debrecenbe. Az ODR tagkönyvtárak megismerése képzési sorozatunk következő állomása volt a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. Az egynapos úton lehetőségük adódott a város átépített főterét és a Munkácsy kiállítást is megnézni.
 
2005. szeptember 9.
Belföldi szakmai tanulmányút Szegedre. Szegedi Egyetemi Könyvtár új épületét nézték meg. A kifogástalan szakmai vezetést követően értékes városnézésben volt részük. Kiváló idegenvezetőnk szeretette meg a várost a résztvevőkkel.
 
2005. szeptember 9-11.
Külföldi szakmai tanulmányút Szerbiába. A szerbiai út állmásai voltak: Magyarkanizsa, Szabadka, Palics. A magyarkanizsai József Attila Könyvtárat Virág Ibolya igazgatónő mutatta be. A könyvtárlátogatást gazdagította Hózsa Éva irodalomtörténésznek az újvidéki magyar irodalomról tartott egy előadása. Fogadta a csoportot a város polgármestere is. Többen éltek az alkalommal, és megmártóztak a gyógyvízben. Szeptember 11-én vasárnap Palicsot és a környék nevezetességeit nézték meg.
 
2005. október 24.
Szakmai nap Kiskunfélegyházán. A változó könyvtári szolgáltatások képzési sorozatunk a tartalomszolgáltató honlapokról szólt. A jó szolgáltató honlap ismérveit Dr. Pajor Enikő a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Könyvtártudományi Tanszék docense mutatta be. Belán Anita tájékoztató könyvtáros (Katona József Könyvtár, Kecskemét) a kormány és a minisztériumok honlapjainak szolgáltatásait mutatta be.
Fórumot kaptak a községi és városi könyvtárak internetes szolgáltatásai. Beszámoltak a honlapot működtető könyvtárak képviselői a következő településekről: Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Kiskőrös, Kiskunmajsa, Lajosmizse, Tiszakécske, Lakitelek.
A taggyűlést a képzési programot követően tartották meg.
 
2005. november 22.
Rigó Rezső (1935 – 2005). Kedves tagtársukat vesztették el ezen a napon. Rigó Rezső a szervezet egyik legaktívabb tagja volt. Temetése 2005. december 2-án, 14.15 órakor volt a kecskeméti Köztemetőben.
 
2006.
2006. március 6.
Szakmai nap Kecskeméten A változó könyvtári szolgáltatás sorozatban. Ramháb Mária, megyei könyvtárigazgató, az IKSZ Bács-Kiskun Megyei Tagozatának elnöke a 2006-os országos könyvtári programokról, mint a települési könyvtárak, könyvtárosok számára megteremtett lehetőségről szól, amelyek segítséget nyújtanak a könyvtári szolgáltatások szélesebb körű megismertetésére. A Katona József Könyvtár Infotéka szolgáltatásának gyakorlatáról tartott bemutatót Belán Anita tájékoztató könyvtáros. Témája volt az elektronikus ügyfélszolgálat, hogyan segítheti az állampolgárt és a hatóságot az ügyintézésben a könyvtár, mint közszolgáltató hely? Képzési programot a taggyűlés követte.
 
2006. július 27-29.
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 38. Vándorgyűlése Kecskeméten került megrendezésre. A konferencia témája: Középpontban az állampolgár. A könyvtárak közösségi közszolgáltató szerepe.
 
2006. július 27.
A szervezet javaslatára MKE-emlékérem kitüntetést kapott Bajtai Mária nyugalmazott iskolai könyvtáros.
 
2006. július 28.
A szervezet a kecskeméti vándorgyűlésen jelentette meg a „Kavar a könyvtáros” CD-jét.
A kiadvány megjelentetésével örömet szereztek maguknak és másoknak. Felhívást tettek közzé, amelyben arra kérték a könyvtárosokat, hogy csatlakozzanak ehhez a kreatív programhoz, és küldjék el kedvenc receptjeiket. A CD anyaga a recepteket tartalmazza.
 
2006. szeptember 18.
Szakmai nap Kecskeméten. A változó könyvtári szolgáltatás képzési sorozat programja volt a rendezvény.
Szakmai fórumra hívták a kollégákat, témája: „ A könyvtárak összefogása a társadalomért” országos könyvtári program, mint lehetőség a települési könyvtárak, könyvtárosok számára a könyvtári szolgáltatások szélesebb körű megismertetésére. Beszámolók hangzottak el a program várható megyei és régiós eseményeiről. Módszertani segítséget kaptak a résztvevők a helyi reklám tevékenységek és közönségkapcsolatok szervezéséhez. A beszélgetést Ramháb Mária (Katona József Könyvtár, Kecskemét) vezette. A szakmai nap másik programjaként a „Csízió avagy neves személyek, jeles ünnepek és különös szavak magyarázata a 2007-es esztendő minden napjára” című kötet adatgyűjtésének tapasztalatairól hallgatták meg Kozák Pétert, a kötet szerzőjét. A program vendége volt Almási Éva, az Enciklopédia Kiadó igazgatója és Pótó János történész, az MTA Történettudományi Intézet főmunkatársa. Ezt követően Vasné Mészáros Katalin és Padányi Emese beszámolt az eddigi munkáról és az MKE 38. kecskeméti Vándorgyűléséről. A 2006. évi vezetőségválasztás előkészítésére megválasztották a jelölő-bizottságot.
 
2006. október 30.
Szakmai nap Kiskunfélegyházán. „A tartalomszolgáltató honlap ismérve” címen nagy érdeklődés közepette folytatta előző évi előadását Dr. Pajor Enikő főiskolai docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kara Könyvtártudományi Tanszékének munkatársa. Az előadás ppt változatát az előadó engedélyével a honlapon is hozzáférhetővé tették.
Megtartották a vezetőséget választó taggyűlésüket.
 
2007.
2007. január
A szervezet a számláját az OTP banknál megszüntette. Az új számlát a Lakiteleki Takarékszövetkezet Kecskeméti Kirendeltségénél nyitotta meg.
 
2007. március 12.
Szakmai nap Kecskeméten. Témája a könyvtárszakmai tartalomszolgáltatás. Payer Barbara, a Könyvtári Intézet honlapjának szerkesztője mutatta be a Könyvtári Intézet elektronikus szolgáltatásait. Ezt követte a tájékoztató az Internet Fiestáról. A szolgáltatások gyakorlati bemutatóit a Katona József Könyvtár IT tanácsadói és az Infotéka munkatársai tartották: E-közigazgatás – hivatalos ügyek egy kattintásra; E-Adózás. APEH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára együttműködése; Online banking; Gyógyszereim; Kérdezze meg adatbázisát. A képzést követte a taggyűlés.
 
2007. május 19-20.
Belföldi szakmai tapasztalatcserét szerveztek tagjaik számára Nyíregyházára, ahol megtekintették a felújított Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárat. Az esti program színházi előadás volt a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Kirándultak a Sóstófűrdőhöz, és látogatást tettek a Sóstói Múzeumfaluba. Megnézték Vaján a Vay Ádám Múzeumot, Máriapócson a görög katolikus bazilikát, a Bazilita Egyházi Gyűjteményt, Nyírbátoron a református templomot a várkastélyt és a Báthori István Múzeumot.
 
2007. szeptember 17.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezete és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei Könyvtára közös képzése az „Információszolgáltató és közösségi hely a települési könyvtár” program. A megismert szolgáltató helyek: Kecskemét kistérségben Kunbaracs, Fülöpháza, Kiskőrös kistérségben Kaskantyú. A szolgáltató helyeket bemutatta Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató, és Lukács Anikó, a Bács-Kiskun Megyei Könyvtár-ellátási Szolgáltatás osztályvezetője.
 
2007. november 5.
Folytatódott az „Információszolgáltató és közösségi hely a települési könyvtár” képzési program. Baján, az Ady Endre Városi Könyvtárban. Dr. Pajor Enikő főiskolai docens (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Könyvtártudományi Tanszék) előadása „Az információszolgáltatás tartalma, megjelenése a könyvtári szolgáltatásban” című előadását hallgatták meg. Az előadás ppt változatát az előadó engedélyével a honlapon is hozzáférhetővé tették. A kollégák a szakmai fórumon a helyi információszolgáltatás forrásairól adtak számot. Asbóth Miklós (Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtár, Kalocsa) a helyi személyek, testületek, objektumok adattáráról, Horváth Etelka (Martonosi Pál Városi Könyvtár, Kiskunhalas) a helyi sajtó feldolgozásáról tartott tájékoztatót. Nap végén bemutatta Letenai Mária, igazgató a bajai Ady Endre Könyvtárat. Az év második taggyűlését is ezen a napon tartották meg.
 
2008.
2008. január 22.
A szervezet által felterjesztett Dékány Zoltánné, lakiteleki könyvtárvezető, a szervezt tagja, volt vezetőségi tag 2008. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, Budapesten átvehette a Bibliotéka Emlékéremre a kitüntetést.
2008. március 17.
 
Szakmai nap Kecskeméten. Ládi László, a Könyvtári Intézet. Kutatási és szervezési osztály vezetője mutatta be a „Portál program a 2008-2013. évre” címmel közzétett könyvtárügyi stratégiát. A szakmai program részeként beszámoló hangzott el a „Versenyképes ország – versenyképes könyvtárosokkal” egyesületi programsorozat Dél-alföldi képzési napjáról. Szervezetet Papp Margit; Őri-Szabó Viktória képviselte. Rédai Árpádné, a kecskeméti Katona József Könyvtár Infotéka egység vezetője tájékoztatást adott az Internet Fiesta programról. Felhívta a kollégák figyelmét, milyen lehetőséget ad szolgáltatásuk népszerűsítésére az országos rendezvény. Lukács Anikó, szintén a Katona József Könyvtárból, az E-Tanácsadó képzési programot ajánlotta a kollégáknak. A szakmai napot most is a taggyűlés zárta.
 
2008. május 17-18.
Belföldi szakmai tapasztalatcserét szerveztünk Jászberénybe és Debrecenbe. A cél a 2005-ben felújított jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központ és a 2007-ben átadott debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ megtekintése volt. Jászberényben a könyvtárlátogatást egy helyismereti séta követte. Debrecenbe a Hortobágyon keresztül mentek, sok kollégának ez volt az első útja a Hortobágyra. Debrecenben a Csokonai Színházban operaelőadást láttak és az új kiállítási központot, a MODEM-t is megnézték.
 
2008. május 31.
Javaslatot készített Vasné Mészáros Katalin az MKE „Fitz József-könyvdíj” Előkészítő Bizottsága működésének ügyrendjére. Az MKE Tanács elfogadta a javaslatot. A 2008. évi előkészítő bizottságban a szervezetet Vasné képviselte.
 
2008. szeptember 15.
Belföldi szakmai tapasztalatcsere továbbképzésen folytatták a Bács-Kiskun megyei kistérségek könyvtárainak megismerését. A Kalocsa kistérség két városi könyvtárába, Soltra és Kalocsára látogattak. Solton Lencsés Sándorné intézményvezető mutatta be az összevont intézmény, a Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár működését.Kalocsán Asbóth Miklós igazgató és munkatársai kalauzolták a résztvevőket a Tomori Pál Városi és Főiskolai Könyvtárban. Kalocsán megnézhették Főszékesegyházi Könyvtár műemlékkönyvtárát.
 
2008. október 22.
A Füzéki István Emlékéremre, a kecskeméti Dr. Orosz László irodalomtörténészt, pedagógust, iskolai könyvtárost terjesztették fel, aki meg is kapta a díjat. Távollétében fia, Orosz István vett át a kitüntetést Budapesten, az Országos Széchényi Könyvtárban.
 
2008. november 17.
Szakmai nap Kiskunfélegyházán. Ládi László, Könyvtári Intézet. Kutatási és szervezési osztály vezetője „A könyvtárügy stratégiai céljainak megvalósulását segítő pályázatok. TÁMOP 3.2.4.” címmel segített eligazodni az EU-s pályázatok tartalmában és szerkezetében.
A címzett állami támogatással felújított és kibővített, 2008-ban átadott kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár beruházásának forrásait, és az új könyvtár funkcionális tereit mutatta be Kállainé Vereb Mária könyvtárigazgató.
 
2009.
2009. március 9.
Szakmai nap Kecskeméten. Interaktív könyvtári szolgáltatások a weben címmel szervezték a továbbképzést. Payer Barbara a Könyvtári Intézet Oktatási Osztályának munkatársa, honlapszerkesztő tartott bemutatót. A rendezvényen emlékeztek meg Sallai István születési évfordulójára. A kisszállási Bundula Melinda könyvtáros a helyi Sallai István kultuszt mutatta be.
A program második részében az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaival támogatott könyvtári fejlesztéseket a megyei pályázók projektmenedzserei mutatták be.
Rédai Árpádné (Katona József Könyvtár, Kecskemét) tájékoztatót adott az Internet Fiesta ez évi programjáról.
Az év első taggyűlését a továbbképzést követően tartották meg.
 
2009. május 23.
Az ORD könyvtárak megismerésére szervezett képzésben a 2007-ben felújított Budapesti
Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában. A könyvtárlátogatást követően több budapesti múzeum időszaki kiállítását nézték meg: Szépművészeti Múzeumban Mucha: A nő dicsérete; a Nemzeti Múzeumban a Szkíta aranykincsek; a Petőfi Irodalmi Múzeumban Radnóti Miklós születésének századik évfordulójára megnyitott életút-kiállítást.
 
2009. szeptember 21.
Szakmai nap Baján, ahol új képzési sorozat indul Partnereink címmel. Bács-Kiskun megye és a Dél-alföldi régió közgyűjteményeiben folyó szakmai munkával ismerkedhetnek meg a résztvevők. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Megyei Levéltára bajai részlegét mutatta be dr. Gyenesei József igazgató. A helytörténeti kutatást segítő új levéltári fondjegyzéket (Fodor István – Apró Erzsébet: A vajdasági levéltárak magyar provenienciájú fondjai és állagai 1918-ig) Apró Erzsébet főlevéltáros ismertette.
Belföldi szakmai tapasztalatcsere keretében két könyvtárat mutattak be a szakmai programhoz kapcsolódóan: Majorné Bodor Ilona könyvtárigazgató az Eötvös József Főiskola Könyv- és Médiatárát, Widnerné Fenyvesi Bernadett igazgató a keceli Városi Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységét.
 
Kecskemét, 2009. december 14.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*