“Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt…”

Beszámoló a MKE Zenei Szervezete részvételéről a XX. Budapesti Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjában:

A meghirdetett programunk címe: “Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt…” : A Ringató program és az ehhez kapcolódó Énekelj velünk c. összejövetel bemutatása.
Meghívott előadónk a program megalkotója, szervezője, Gróh Ilona énektanár, karvezető

20 évvel ezelőtt Szekszárdon kezdte ezt a programot, amelynek elsődleges célja, hogy a kisgyermekes családokat megtanítsa, hogyan kezdjék el a gyermekek családon belüli zenei nevelését. Ismerjük Kodály véleményét erről: minél korábban kell elkezdenünk a kigyerekek zenei nevelését. A legjobb, ha a szülőknél kezdjük, ezért indította el Ilona ezeket a foglalkozásokat. A 30-40 perces összejövetelek játékkal, énekléssel, mondókák megtanulásával kedvet ébresztenek az anyukákban, hogy a kisgyermekükkel ilyen módon is foglalkozzanak. Eközben “észrevétlenül” maguk is énekelni kezdenek. Az éneklés “bátorságát” akarja ezzel Ilona felébreszteni a fiatal felnőttekben, hiszen az iskolai énekórák – sajnos – nem hatnak így rájuk.

A gyerekek életkori sajátosságaira figyelve gyermekdalok, népdalok, értékes zenei “táplálék” nyitja fel a szemüket, szívüket. Teljesen egyszerűen, szinte eszköztelenül, néha egy-egy hangszer bevonásával zajlanak heti rendszerességgel a foglalkozások. Ilona fontosnak tarja, hogy a gyermekek számára a zenei inger legyen az első, a hangszer a saját hanguk legyen. Így lesznek mozgalmasak, éneklős-dinamikusak a foglalkozások. Dacára, hogy sok örökmozgó kisgyerek vesz részt a foglalkozásokon, nincs rendbontás, fegyelmezetlenség. A részvétetelt illetően nincs semmi kötelezettség, bármikor bekapcsolódhtnak az anyukák a foglalkozások sorozatába.
A Ringató-korosztályból kinőtt, óvodáskorú gyerekek számára is megszülettek a ringató-énekes programok
A sok éneklésel teli és hangulatos foglalkozást követően az anyukák kérésére jöttek létre az Énekelj velünk címen meghirdetett alkalmak, ahol népdalokat, könnyű többszólamú műveket énekelnek alkalmi kórusként, havi rendszerességgel. Ezekre a találkozókra nagyobb gyerekek is eljöhetnek, akik vagy bekapcsolódnak az éneklésbe, vagy külön megtalálják az elfoglaltságukat, hogy az anyukák a kórusban énekelhessenek. Közös, nagy összejöveteleket is tartanak: évek óta anyák napján az “ezer anya énekel” programot a Millenárison. Az idén május 5-én lesz, a legújabb “Ringató”-kötet bemutatójával egybekötve.

Az eltelt 20 év alatt országossá lett a mozgalom, de sokfelé külföldön is követőkre talált. A munkatársakat Ilona tanfolyamon képzi, amelyre alkalmassági vizsgával kerülhetnek be a résztvevők.
A munkát saját kiadványai is segítik, amelyekben népdalok, mondókák, színes rajzok, és a legújabb kötetben CD-melléklet is található.

Vannak olyan könyvtárak, ahol befogadták ezeket a programokat. Egyetlen “feltételnek” kell teljesülnie: legyen olyan terület a könyvtárban, ahol 10-15 anyuka le tud ülni egy körben a földre, ahol az örökké mozgó, “pakolós” kicsik szabadon tudnak mozogni. Ezek a foglalkozások, a könyvtár hangulata előkészíti a gyerekeket a későbbi könyvtárhasználatra, az olvasóvá válásra is.

Az előadás végén mi is énekeltünk: két magyar népdalra hívott meg bennünket Ilona.
A program honlapja megtekinthető: http://www.ringato.hu

A programban részt vevő könyvtárak tapasztalata alapján bátran állíthatjuk, hogy minden csatlakozó intézmény olyan ügy mellé áll, amelyik a kisgyerekek, szüleik, ezen keresztül a családok zenei nevelését, az értékes zene szeretetét és ezzel együtt az olvasóvá nevelést szolgálja.

Kategória: Beszámoló | Címke: , | Hozzászólás most!

Látogatás a Táncművészeti Főiskola könyvtárában

G. Somogyi Klára rövid összefoglalója a 2013. március 14-i programról: látogatás a Táncművészeti Főiskola könyvtárában, illetve beszélgetés a tárgyi feltárásról, az egyes könyvtárakban megvalósuló módjairól:

A Magyar Táncművészeti Főiskola – a Magyar Balettintézet jogutódjaként – a magyarországi táncművész-képzés szinte minden területét és korosztályát összefogja. Ebben a speciális helyzetben a Főiskola Könyvtára is egyedülálló az országban: a táncművészet minden területét igyekszik lefedni a gyűjtéssel, ugyanakkor a gimnáziumi és a főiskolás korosztálynak nemcsak a szorosan vett képzéshez, hanem az iskolához, a gimnáziumhoz tartozó olvasmányait is szolgáltatja. A többféle fő- és mellékgyűjtőkörhöz változatos dokumentumtípusok tartoznak: a zongorakivonatoktól a ginmáziumi kötelező olvasmányokon keresztül a pedagógiai szakirodalomig. Az állomány egyik legfontosabb részét a zongorakivonatok alkotják, amelyeket elsősorban a korrepetítorok használnak.
Néhány éve kezdték el a gyűjtemény digitális katalógusának építését, folyamatosan dolgozzák be az új szerzeményeket, és lehetőségeik szerint a rekatalogizálást is folytatják. Jelenleg hárman dolgoznak a könyvtárban, de egyikük a levéltár állományát gondozza.

A könyvtár megtekintését követően néhány pillanatra betekinthettünk egy-egy balettórára is. A folyosón a cipőnkre húzott védőpapuccsal közlekedhettünk, és hatalmas üvegablakokon – üvegfalakon – keresztül elleshettük egy-egy néptánc, illetve klasszikus balettóra egy-egy mozdulatát.

Visszatérve a könyvtár tereibe Fehér Miklós kollégánk, aki egyben az MKE titkára is, röviden tájékoztatott bennünket az egyesület aktuális ügyeiről. Legfontosabb az Egyesület gazdálkodásának kérdése, amelyet idén úgy kell megoldanunk, hogy a következő évtől kezdve teljes mértékben megfelelhessünk a “civil-törvény” kívánalmainak, és ezzel párhuzamosan a közhasznúság feltételeinek. Ez alapvető lesz a jövőben a pályázati lehetőségek kihasználásához. Egységes, közös könyveléssel, de az egyes szevezetek önállóságának megőrzésével kell mindezt megvalósítanunk. A többféle megoldási lehetőség közül Miklós javaslata egy kismértékű tagdíjemelést és a központnak átadott összeg emelését tartalmazza. A végleges döntést, több javaslat egybevetését a májusi közgyűlés hozza meg.

Harmadikként a zenei tárgyi besorolás kérdéseiről beszélgettünk. Néhány évvel ezelőtt szó volt már ilyen kérdésekről, akkor az OSZK-ban megismerkedtünk a KÖZTAURUSZ-szal és azon belül a zenei tárgyavakkal, tezaurusszal is. Mostani témafelvetésünket egy hosszabb folyamat kezdetének szeretnénk tekinteni: a feldolgozás, tájékoztatás, bibliográfia-készítés mindennapjaihoz kapcsolódó kérdésekben való mélyebb tájékozottságunkat, illetve az osztályozási rendszerek lehetőség szerinti egységesebb használatát szeretnénk ezzel elősegíteni. Mindez nem teszi feleslegessé a terveink szerint akkreditálandó képzési modult sem, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozik.
A beszélgetésünkből a következőket szűrtük le: először célszerű az alapelveket, alapfogalmakat, a különböző rendszereket áttekintenünk. Ezután könnyebben felmérhetjük a saját lehetőségeinket, adottságainkat, amelyhez az igényeinket, ötleteinket hozzátehetjük. A különféle tárgyszavas rendszereket, a köztauruszt, illetve ETO-t használó könyvtárak gyakorlatát nagyon nehéz egyeztetni, de az elvek, illetve a szemlélet közelítése, így egymás munkájának megismerése és segítése nem lehetetlen. Fontos és irányadó lehet ebben a köztaurusz részletesebb megismerése, még akkor is, ha nem használjuk a tejes tezauruszt, hanem csak az egységesítést nagyban elősegítő deszkriptorokat.
A megvalósítást – Darvassi Andrea és Bándoli Kati javaslatára – egy “hírlevél” formájában tervezzük, amelyben időről időre rövid írásokban mutatnánk be az egyes témákat, természetesen a visszajelzés, visszacsatolás lehetőségével.

Köszönjük Herke Péter könyvtárvezetőnek és Schmidt Antalné Emminek a könyvtárlátogatás lehetőségét és a kedves vendéglátást!

G. Somogyi Klára

(forrás: MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetének honlapja)

Kategória: Beszámoló | Címke: , , , | Hozzászólás most!

Zeneiskola+Zenei könyvtár – ismerjük meg egymást!

Beszámoló Darvassi Andrea tollából a Zenei Szekció szakmai napjáról (2012. november 27, Tóth Aladár Zeneiskola, Budapest):

A zenei könyvtárosok számára ez évben, késő tavasszal megtartott akkreditált képzés első modulján a résztvevők között több zeneiskolai könyvtáros-tanár is volt. Ez adta a döntő lökést ahhoz, hogy tagjaink közelebbről megismerkedjenek a zeneiskolai könyvtáros zenetanárokkal, akik közül többen szeretnék bővíteni tagjaink sorát.

A találkozó helyszíneként a Tóth Aladár Zeneiskola adott otthont. Az épületet e tanévtől lakja a zeneiskola, ezért a találkozó alatt belső felújítási munkálatok zajlottak. A számunkra biztosított terem sem volt “hiánytalan”, így láthattuk a Liszt Ferencet ábrázoló festményt még a falnak támasztva. A technikai berendezést is mi vittük: a előadó a saját vetítőjét használta, ugyanis a mi szakmai találkozónkkal egy időben párhuzamosan zajlott egy másik értekezlet is, ahol szükség volt az iskola eszközére. A körülmények nehézségei ellenére azonban nagy örömünkre kevésnek bizonyult az előre bekészített székek száma. A résztvevők létszáma kereken 30 fő volt.

Szekciónk elnöksége majdnem teljes létszámban képviseltetett, így Somogyi Klára néhány személyes gondolattal mutathatta be a tagokat feladatkörük szerint. Néhány szóval a szekcióról, életéről, történetéről is beszélt, így visszavezetett minket az alakuláshoz – nagy örömükre még vannak olyan tagjaink, akik azóta is jelen vannak, értékes tanácsaikkal és hozzászólásaikkal egyengetik a szekció mindennapjait. A kezdetek rövid vázolása után a múltban megfogalmazott célokról és azok jelenben történő megvalósításáról beszélt Klári. Kiemelte az akreditált képzés fontosságát és folytonosságát az előzményekkel. Elhangzott, hogy jövő tavasszal ismét meghirdeti az OSZK Könyvtári Intézete az első modult. A hosszabb távú tervek között szerepel egy második, zenei alapképzési modul is, amely talán a jövő év második felében realizálódik.

A meghirdetett programok sorozatában Darvassi Andrea következett. Előadásában vetítéssel egybekötve ismerkedtünk meg a Parlando honlapjával. A 2012-es naptári évvel, 53 évnyi működés után, megszűnt a nyomtatott változat, csak az interneten érhető el a zenetanárok folyóirata. A legfrisebb szám, a 2012/6., közli Bándoli Katalin (FSZEK) cikkét, mely felhívja a figyelmet a zenei könyvtárak szolgáltatásaira. A cikk folytatásaként a jövő év tervei között szerepel egy szakmai kérdéseket érintő sorozat, mellyel a zeneművek – kották, hangzó anyagok – feldolgozáshoz kapcsolódó kérdéseket kívánjuk megvitatni. A folyóirat honlapját ismertetve a cikkek digitalizálásáról és feltöltéséről mesélt az előadó, majd a tematikus, illetve az időrendi visszakereshetőségre hívta fel a figyelmet. Rövid ismertető következett ezután a FSZEK és az OIK honlapjáról, valamint e könyvtárak zenei gyűjteményeinek digitális katalógusáról. A könyvtárak közötti kölcsönzés megoldására jött létre és működik az ODR- hálózat, amely néhány mondatban szintén ismertetésre került. Szó esett még a kottarendelés elektronikus lehetőségeiről is.

Végezetül Sárközi Andrea (OIK) is megerősítette a zeneiskolai könyvtáros tanárok és a szekció tagjai közötti kapcsolat fontosságát. Befejezésként Somogyi Klára kötetlen beszélgetésre invitálta a jelenlévőket egy kis vendéglátás keretében.

Darvassi Andrea
Elnökségi tag

(forrás: MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete honlapja)

Kategória: Szakmai találkozó | Címke: , , | Hozzászólás most!

Hang, harmónia, összhangzás, léleképítés a változó világban: hogyan látjuk a könyvtár szerepét az értő zenehallgatáshoz vezető úton?

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. Vándorgyűlés
Győr, 2012. július 12.-14.
Stabilitás – Innováció – Inspiráció

Szekciónk számára a Széchényi Egyetemen az A2 előadó adott helyet. A Zenei Szekció két érdekes programja követte egymást egy közös főcím alatt: Hang, harmónia, összhangzás, léleképítés a változó világban: hogyan látjuk a könyvtár szerepét az értő zenehallgatáshoz vezető úton?

Darvassi Andrea beszámolóját a Hangtárnokon olvashatják el: itt.

Kategória: Vándorgyűlés | Címke: , , | Hozzászólás most!

MKE 44. Vándorgyűlése, Győr

Szeretettel várunk mindenkit a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. Vándorgyűlésére, Győrbe, ahol 2012. július 13-án, pénteken 13.30-kor tartjuk szekcióülésünket a Széchenyi Egyetem A2 termében, az alábbi témában:

Hang, harmónia, összhangzás, léleképítés a változó világban: Hogyan látjuk a könyvtár szerepét az értő zenehallgatáshoz vezető úton?

Moderátor: Gulyásné Somogyi Klára
Utak: zene és zenehallgatás társadalomtudományi kutatások tükrében Sárközi Andrea (OIK)

A világban létező sokféle hang, zenei stílus és zenehallgatási lehetőség hozzájárul a világról alkotott képünk és benne a saját szerepünk kialakításához. A változások sokszor elbizonytalanítanak bennünket. A stabilitást, biztos pontokat kereshetjük a zenében is, ehhez azonban tudnunk kell, hogyan juthatunk ezekhez a különböző zenéken keresztül. A könyvtárak zenei gyűjteményei, illetve a könyvtárosok arra törekszenek, hogy ebben segítséget nyújtsanak.

A hangrögzítéssel maradandóvá tehetünk egy-egy pillanatot, pillanatsort. A magyar hanglemez képes történetével foglalkozó. nemrégen megjelent, egyedülálló kiadvány bemutatásával ennek a folyamatnak az egyik részét szeretnénk megjeleníteni.

A következő előadás egy másik megközelítésből indul ki. Számos tudományág foglalkozik a zenével, a zene hatásával az emberre, és ezáltal a környezetére. Társadalomtudományi vizsgálatokban egyaránt foglalkoznak a zenehallgató ember egyéni környezetével, a kisebb-nagyobb közösségek zenéhez való viszonyával, a társadalomban tapasztalható változásokkal mind biológiai, mind technikai, mind morális szinten. A zene által tapasztalható (megélhető) reveláció alapját képezheti azoknak a – társadalomban változás alatt álló – folyamatoknak, amelyek segíthetik, támogathatják egyéni és közösségi szinten is az ember alkalmazkodását, el-és befogadó készségét. Társadalomtudományi vizsgálatok eredményeivel megismerkedve rálátásunk nyílhat a könyvtárakat és zenei gyűjteményeket is érintő változások kezelésére, lehetőséget adva továbbgondolásra, fejlesztésre, újításra.

Az előadások után és közben lehetőség nyílik beszélgetésre, a zenei közvetítésben szerzett tapasztalataink megbeszélésére, és egy kicsit saját magunk és a zene kapcsolatának megtapasztalására…

Dr. Bajnai Klára és Simon Géza Gábor a Képes magyar hanglemeztörténet c. könyv alkotói

Kategória: Vándorgyűlés | Címke: , , | Hozzászólás most!

Beszámoló a Zenei könyvtáros ismeretek I. tanfolyamról

Darvassi Andrea írása:

A könyvtáros nem annak születik, azzá válik – hallottam egyszer egy zongoratanár könyvtárostól. Miközben az ELTE tanárképzőjén a könyvtáros tanulmányokat végeztem, egyik oktatóm megjegyezte: az általános könyvtáros tudás mellett szükségem lesz szakirányú elméletre, zenei könyvtáros tudásra is. Megkérdeztem, mikor mehetek ilyen képzésre? A válaszban nem kaptam konkrét időpontot. Mindennek éppen 10 éve.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Civil Szövetség szervezetei között 42 évvel ezelőtt alakult meg – elsőként – a Zenei Szekció, amely a képzéseket kezdettől fogva támogatta. Így az első tanfolyamokat szakmájuk kiválóságai tartották, többek között Kárpáti János és Földes Imre zenetörténész, Gráfné Forrai Magdolna főiskolai szolfézstanár, Pethes Iván, Skaliczki Judit, Gócza Julianna, Vavrinecz Veronika, Gyimes Ferenc könyvtáros.

Akkreditált zeneis tanfolyamot nem sikerült létrehozni, illetve elindítani az elmúlt 1.5 évtizedben, ezt sikerült elérnie a Zenei Könyvtárosok Nemzetközi Szövetsége (AIBM) Magyar Nemzeti Csoportjának és a szekciónak az idén. A tanfolyami terv: három modul. A benyújtott első modult az Akkreditációs Szakbizottság 2011-ben elfogadta – Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek – címmel. Helyszínt az Országos Széchényi Könyvtár épülete adott a Budai Várban, ahol tíz résztvevő hallgatta könyvtárosok és a szerzői jogi szakértő tárgyszerű előadásait. Naprakész információban, szakmájuk teljes jártasságával felvértezve, érdekes és nyílt párbeszéd formájában vezették gondolatainkat az előadók.

Az első napon Gócza Julianna (AIBM Magyar Nemzeti Csoport), áttekintést nyújtott a magyarországi zenei könyvtárakról, valamint a honi és nemzetközi szervezetekről. Ezután Gulyásné Somogyi Klára (LFZE Zenetörténeti Kutató Könyvtár) a dinamikus hangzó zene statikus hordozóit, a zenei dokumentumokat tárta elénk. Szerencsénkre az OSZK rendezvény miatt korábban bezárt ezen a napon, ezért kézbe vehettünk, sőt, fehér kesztyűben bele is lapozhattunk néhány kottaritkaságba a Kutatókönyvtárban. Második napunkon Bándoli Katalin (FSZEK Zenei Gyűjtemény) az általános párbeszéd mentoraként a gyűjtemény gyarapítási szempontjait tekintette át. A résztvevők a saját könyvtárukban tapasztaltakat is megosztották egymással. Majd dr. Kenyéri Katalin (EMMI) a zenei könyvtárakat érintő szellemi termékek szabad felhasználás és terjesztés különbségéről, valamint a szerzői jogokról beszélt. A harmadik napon Zsoldos Marianna (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger) az INTERNET szinte teljes honlap-arzenálján végigszáguldott. Segítségével megismerkedtünk a fájlmegosztás, a torrent letöltés, a public domain, valamint a WEB 2.0 szerepével. Utolsó napunkon Haszonné Kis Katalin (FSZEK Zenei Gyűjtemény) a marketing tevékenység és rendezvény-szervezés zenei könyvtárakra kiterjeszthető lehetőségeit osztotta meg velünk.

A tanfolyam zárásaként egy 31 kérdésből álló, javarészt eldöntendő válasszal megoldható tesztlapot töltöttünk ki az OSZK Könyvtári Intézet távoktatási felületén. Mi tízen, akik elsőként vettünk részt ezen a zenei könyvtáros képzésen, tapasztalatokkal gazdagabban tértünk vissza gyűjteményeinkbe. Apránként beleolvadnak az ismeretek a mindennapos munkánkba, de emellett egy fontos élménnyel lettünk gazdagabbak. Megéreztük, hogy tudunk javítani, ha akarunk. Ötleteket és kapcsolatokat szereztünk, és természetesen várjuk a következő tanfolyamot.

Darvassi Andrea
MKE Zenei szekció elnökségi tag, MKE Pr munkacsoport tag
Budapest, 2012. június 5.

Kategória: Beszámoló | Címke: , , , | Hozzászólás most!

Liszt és a társművészetek

Az MKE Zenei Könyvtáros Szervezete 2012. május 17-én megnézte a Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeumának Liszt-kiállításátEckhardt Mária, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont tudományos igazgatója, a kiállítás főkurátora kalauzolt . A kiállítás idén nyár végéig látható a Budai Várnegyedben, a Táncsics Mihály utca 7-ben található Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeumában. Csanda Mária beszámolóját olvashatjátok az Irodalmi Jelen oldalán, fényképekkel gazdagon illusztrálva: Csanda Mária: Liszt és a társművészetek (Irodalmi Jelen)

Kategória: Szakmai találkozó | Címke: , | Hozzászólás most!

Hallgatjuk-e a zenét vagy csak halljuk?

Következő programunk a Budapesti Könyvfesztivál Könyvtáros Klubjában lesz, 2012. április 21-én (szombat), de. 10.30 és 11.30 között, a Millenárison a Fogadó épület Galériáján.
Téma: Hallgatjuk-e a zenét vagy csak halljuk : A zenei könyvtárak a zenehallgatás kulturájának szolgálatában. A beszélgetés résztvevői: Papp  Márta zenetörténész, a Bartók Rádió hosszú időn át volt szerkesztője, Banda Ádám hegedűművész, többek között Prima Junior díjas, Kiss Katalin osztályvezető, FSZEK, Sárközi Andrea osztályvezető, OIK. A belépés könyvtárosoknak ingyenes.

Kategória: Hír | Hozzászólás most!

Zenei könyvtári ismeretek akkreditált tanfolyam

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám AL-1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012. tavaszára meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési programját. Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek (PLB-1634) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2012. május 24-25., 31., június 1.
Jelentkezési határidő: 2012. május 10.

Részvételi díj: 30.000,- Ft

A tanfolyam 30 órás, 2×2 napos.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.

A tanfolyam oktatói: Bándoli Katalin, Gócza Gyuláné, Gulyásné Somogyi Klára, Haszonné Kiss Katalin, Kenyéri Katalin, Zsoldos Marianna

Kérjük, a tanfolyam leírásánál található „Jelentkezési lap” feliratú linkre kattintva töltse ki a jelentkezési űrlapot. Ezután e-mailben kapja meg azt a letölthető pdf formátumú jelentkezési lapot, amely a már előzőleg kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt kinyomtatva, aláírva postai úton juttassa el a Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület)

További információ: Gaálné Kalydy Dóra; tel: 224-3876; e-mail: gaald@oszk.hu

A tanfolyam leírása

A képzés célja az, hogy a zenei dokumentumokkal dolgozó munkatársak elsajátítsák a zenei terület sajátosságaiból adódó speciális könyvtári ismereteket. A program megismertet a zenei könyvtárak történetével, szerepével, szolgáltatásaival, szervezeteivel; bemutatja a legfontosabb hazai gyűjteményeket, és ráirányítja a figyelmet a nemzetközi zenei adatbázisokra. Nagy hangsúlyt fektet a speciális zenei dokumentumok típusainak bemutatására, összefoglalja a gyűjteményépítés és kezelés sajátos követelményeit, lehetőségeit és módjait. Megismertet a zenei könyvtár szolgáltatásaihoz kapcsolódó marketing tevékenységgel és a rendezvényszervezés alapjaival. Bemutatja, milyen új lehetőségeket kínál az internet és a digitalizálás a zenei könyvárak számára. Végül körvonalazza a szolgáltatások jogi kereteit. A tanfolyam során a résztvevők alapvető jártasságot szereznek a zenei könyvtári munkafolyamatokban.

Kategória: Hír | Címke: , , , , | Hozzászólás most!

Látogatás a Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárában

Az MKE Zenei Könyvtárosok Szervezete 2012. március 8-án, nőnapon tartotta ez évi első találkozóját a Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárában. A találkozó részletei, fotók a Hangtárnokon: itt.

Kategória: Szakmai találkozó | Címke: , , , , , , , , , | Hozzászólás most!