RSS Feed

február, 2016

 1. Meghívó – 2016. március 3.

  február 23, 2016 by MKE SZSZB

  A Magyar Könyvtárosok Egyesülete

  „Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás.

  A könyvtáros kompetenciák változása és

  megjelenése az uniós gyakorlatban”

  címmel országos konferenciát szervez, amelyre tisztelettel meghívjuk

  Időpontja: 2016. március 3. 10.00 – 15.30

  Helyszíne: Országos Széchényi Könyvtár, 1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület, VI. szint

  A konferencia programja

  Levezető elnök: Redl Károly alelnök, Magyar Könyvtárosok Egyesülete

  10.00 – 10.10 Köszöntő

  10.10 – 10.30 New profiles, new skills, new education: the librarian competencies gap in the

  előadóterem

  10.30 – 10.50 A könyvtárosi szaktudás folyamatos megújítása és elismerése. A magyar

  10.50 – 11.10 Developing a competency model for Library and Information Professionals in

  11.10 – 11.30 A magyar könyvtárosok digitális kompetencia mérésének lehetséges fogalmi

  11.30 – 11.50 The only constant is change: ready to become the future librarian?

  digital age

  Előadó: Anna Maria Tammaro elnök, IFLA Library Theory and Research Section;

  University of Parma

  továbbképzési gyakorlat aktuális kérdései

  Előadó: Barátné Hajdu Ágnes elnök, Magyar Könyvtárosok Egyesülete

  the UK

  Előadó: Simon Edwards igazgató, CILIP Professional Services

  kerete és indikátorai

  Előadó: Eszenyiné Borbély Mária elnökségi tag, Magyar Könyvtárosok Egyesülete

  Előadó: Ulrike Lang Head of Education and Training Department, State and

  University Library, Hamburg Carl von Ossietzky; IFLA Education and Training

  Section

  A kérdések feltevésére az előadások után 3-3 perc erejéig nyílik lehetőség.

  Büfé ebéd

  13.00 – 13.20 Az EU-s könyvtári, kulturális pályázatok igényelte kompetenciák

  13.20 – 13.40 Working (in) Libraries

  13.40 – 14.00 Paradoxes of live long learning and forming the Romanian librarian

  14.00 – 14.20 Könyvtári szolgáltatások – könyvtárhasználók. Elvárt kompetenciák a

  14.20 – 14.40 A könyvtáros szerepe és lehetőségei a kistelepülések könyvtári ellátásában és a

  Előadó: Sörény Edina vezető tanácsos, Kulturális Kapcsolatok Főosztálya, Ember

  Erőforrások Minisztériuma

  Előadó: Jukka Relander elnök, EBLIDA; Finnish Library Association

  Előadók: Maria Micle – Lovász Ágnes West University of Timişoara – Politehnica

  University of Timişoara; Association of Romanian Librarians

  kistelepüléseken

  Előadó: Böröcz Lívia osztályvezető, Közösségi Fejlesztésekért és Értéktárakért

  Felelős Osztály, Hermann Ottó Intézet

  könyvtárbuszokon

  Előadó: Csobán László hálózati szakreferens, Csorba Győző Könyvtár

  A kérdések feltevésére az előadások után 3-3 perc erejéig nyílik lehetőség.

  Kérem, hogy fogadja el az MKE Elnökségének meghívását, tisztelje meg jelenlétével a rendezvényünket!

  Részvételi szándékát az alábbi linken várjuk 2016. február 28-ig.


 2. Matricák

  február 19, 2016 by MKE SZSZB

  Kedves Tagtársaink!

  Megérkeztek a tagkártya érvényesítő matricák . Aki befizette a tagdíját, az átveheti a matricát Oláhné Gócza Krisztina vezetőségi tagtól a Megyei Könyvtár olvasótermében naponta 10-16 óra között.
  MKE Sz-Sz-B Megyei Szervezet vezetősége

 3. Meghívó

  február 9, 2016 by MKE SZSZB

  Meghívó

  Kedves Tagtársak! Kedves Kolléganő, Kolléga!

  A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

  beszámoló taggyűlést és szakmai napot szervez,

   melyre szeretettel hívjuk és várjuk.

   Időpont: 2016. február 15. hétfő, 10.00 – 13.00 óra

  Helyszín: a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – kamaraterem

  9.30 – 10.00 óra: Regisztráció, tagdíjbefizetés

  Napirend:

      A taggyűlést vezeti: Zselinszky Lászlóné titkár

  1.  Beszámoló az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet 2015. évi munkájáról.

       – Szakmai beszámoló – dr. Kührner Éva megyei elnök

       – A szervezet gazdálkodásáról szóló beszámoló – Varga Jánosné gazdasági felelős

       – Az Ellenőrző Bizottság beszámolója – Szikoráné Rendes Marianna, a bizottság elnöke

       – Kérdések, hozzászólások.

  2. Szavazás a beszámolókról.

  3.  A 2016. évi munkaterv előterjesztése dr. Kührner Éva elnök

       – Vélemények, javaslatok.

  4.  A munkaterv elfogadása.

  5. Az MKE Szabolcs-Szatrmár-Bereg Megyei Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának

      aktualizálása, módosítása.

      Előterjesztő – Zselinszky Lászlóné titkár

  Vélemények, javaslatok.

  6. Szavazás az SZMSZ-ről.

  7.  A szervezet által alapított „Csendes János emlékérem” és a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye

       Könyvtári Kultúrájáért” kitüntetés Alapszabályának módosítása.

  Előterjesztő – dr. Bihari Albertné kuratóriumi titkár

       – Vélemények, javaslatok.

  8. Szavazás a kitüntetés Alapszabályáról.

  Szünet – 15 perc

  9. Szakmai program

      Helyzetkép – tervek – elvárások -, együttműködések.

  – Előadók: Tomasovszki Anita igazgató, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

                        Szivák Gábor igazgató, Várday István Városi Könyvtár, Kisvárda

                       Kulcsár Lászlóné könyvtárvezető, Művelődési Központ és Könyvtár, Tiszavasvári

  – Hozzászólások

  11. A taggyűlés és a szakmai nap zárása – dr. Kührner Éva elnök

  Büféebéd

  Az MKE alapszabálya szerint (VIII. fejezet 15. § (6) pont), a taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagok ötven százaléka plusz egy fő jelen van. – (7) pont: A határozatképesség hiánya miatt a taggyűlést fél órával későbbre, 10. 30 órára ismét összehívjuk, változatlan programmal.

  A napirendek fontosságára való tekintettel számítunk tagjaink és érdeklődő kollégáink részvételére.

  Nyíregyháza, 2016. február 4.

  Zselinszky Lászlóné sk.                                                                                                  Dr. Kührner Éva sk.

  titkár                                                                                                                                  elnök