Dr. Szénássy Árpád (1953–2005) pályaképe

Dr.Gazda Isrván

Dr.Gazda Isrván

Írta: Dr. Gazda István

Dr. Szénássy Árpád (1953–2005)

Dr. Szénássy Árpád (Foto Nagy Zoltán)

Dr. Szénássy Árpád
(Foto Nagy Zoltán)

Szénássy Árpád életét a magyarság ügye iránti elkötelezettség, az anyanyelv és a nemzeti kultúra iránti hűség, kiváló intellektus, páratlan szervezőtehetség, a szülőföld tisztelete és múltja feltárásának igénye, valamint töretlen munkakedv jellemezte. Prágában szerzett agrármérnöki diplomát, Mosonmagyaróvárott doktorált.

Felmenői között a Szénássy családban a nyomdászatnak régi és  komoly hagyományai vannak, dédnagyapja már 1895-ben nyomdát  nyitott Komáromban, könyveket és sajtótermékeket is kiadott, másik rokona, Szénássy Béla budapesti nyomdájával még császári és királyi beszállító is volt.

2018-ban még csak 65 éves lenne. Korai halála ellenére rendkívül gazdag életművet hagyott hátra, több könyv, nagyszámú szaktanulmány, valamint az általa alapított KT Könyv- és Lapkiadó által felújított csúzi kastélyban működő Művelődési és Kultúrtörténeti Intézet létrehozása, számos különlegességet bemutató állandó kiállításának összeállítása és az Intézet működtetése fűződik a nevéhez. 2000-ben megindította „A művelt diákok kiskönyvtára” sorozatot, az ő ötlete volt a „Múltunk emlékei” honismereti, műemlékvédelmi és turisztikai magazin 2002-es alapítása, valamint a negyedéves folyóirat, a „Kárpát-medencei kastélykrónika” 2004-es elindítása, továbbá a jól ismert gyereklap, a Tábortűz közreadása.

A „Honismereti kiskönyvtár” sorozat megindításával és néhány kötetének megírásával nagyban hozzájárult a felvidéki települések történelmi és vallási emlékeinek megörökítéséhez,  megőrzéséhez. Már a sorozat első 250 füzete mintegy egymillió példányban került ki a sajtó alól. Felkutatta majd lexikonba szedte a felvidéki Árpád-kori templomokat a nyitrai, nagyszombati és pozsonyi kerületben, feldolgozta a komáromi hírlapírás 200 éves történetét, a szabadságharc 150. évfordulójára megírta „Az 1848/49-es szabadságharc emlékhelyei – Pozsonytól Komáromon át Ipolyságig” c. munkáját és értékes helytörténeti munkája a „Komárom és vidéke képeslapokon” c. kötete. Részt vett az 1849-es Komáromi Lapok reprint kiadásának elkészítésében. Könyvet írt a Hetényben született Tarczy Lajos fizikus akadémikusról, másik életrajzi munkája „A pomológia úttörője: Kováts József életútja” címmel látott napvilágot. Értékes szakkönyvei jelentek meg „A polgári építészet Feszty Gyula alkotásaiban”, valamint a „Feszty Adolf élete és pályája” címmel. Bibliográfiába foglalta az 1882–1997 közötti magyar filatelista hírlapirodalmat. Mindezeken túlmenően foglalkozott nyomdászattörténettel, ipartörténettel, építészettörténettel, s jelentek meg ilyen témájú publikációi.

Művelődési és helytörténeti írásait egyebek között az Új Szó , a Honismeret, a Limes, a Soproni Szemle, a Szabad Föld, a Magyar Építőművészet, a Halászat, a Természet Világa, az Élet és Tudomány és a Magyar Nemzet hasábjain publikálta.

Közéleti szerepet is vállalt: 1990–1995 között a szlovákiai Komárom alpolgármestere volt. Kezdeményezésére 1991-ben a város önkormányzata létrehozta a Komáromi Városi Egyetem támogatására a Schola Comaromiensis alapítványt, melynek elnöke lett.

Sokoldalúságát bizonyítja díjainak, elismeréseinek sokrétegűsége is. 1979-ben a szlovák mezőgazdasági minisztérium által a napenergia hasznosítására kiírt pályázaton első helyezést érte el. 1994-ben-ben a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság tagjává választották, emellett tagja volt a MABÉOSZ Szlovák és Cseh Szekciójának, s annak lapját, az „Orbis Pictus”-t filatélista kollégájával közösen szerkesztette 1994 és 1999 között. 2000-ben díjat kapott kiemelkedő honismereti munkájáért, 2004-ben pedig a Magyar Kultúra Lovagja megtisztelő cím birtokosa lett.

Dr. Gazda István
tudománytörténész

Dr. Szénássy Árpád a Wikipédián
Vissza  a Konferencia beszámolóhoz

A bejegyzés kategóriája: Hírek, Rendezvények
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*