Beszámoló az MKE MKSZ szakmai napjáról a BME OMIKK-ban

Az MKE MKSZ februárban anyaintézményében, a BME OMIKK-ban tartotta idei első szakmai napját. A szekció rendezvényére igen nagy volt az érdeklődés, a résztvevők megtöltötték a patinás egykori folyóirat olvasóteremet. A megjelenteket Nagy Zoltán elnök köszöntötte, és felkérte Liszkay Bélát, a könyvtár főigazgatóját, aki korábban az MKSZ vezetőségi tagja és alelnöke volt, előadása megtartására, melynek címe: „A műszaki könyvtárak szerepe, jövőbeli fejlődési lehetőségei és új útjai” volt.

Liszkay Béla előadását tartja

Liszkay Béla előadását tartja

Főigazgató úr előadásában, melyet PowerPoint diákkal illusztrált, elsősorban azokról a változásokról, fejlesztésekről beszélt, amelyek az elmúlt időszakban voltak, illetve várhatóak a könyvtárban.

A szolgáltatások terén újdonság az e-kérőlapok bevezetése, mely rövid idő alatt igen népszerűvé vált a felhasználók körében. A könyvtárban használt Aleph programból így már közvetlenül lehet a kéréseket a könyvtárosokhoz eljuttatni. Ma már igen fontos a nagy könyvtárak, különösen egy egyetemi könyvtár életében a külföldi hallgatók megszólítása is. Számukra egy kattintással elérhető a könyvtár internetoldalának angol nyelvű változata.

A BME-OMIKK honlapja

A BME-OMIKK honlapja

A legnagyobb sikert, elismerést a könyvtár tevékenységében talán az egyetem honlapjának szerkesztése jelentette az elmúlt időszakban. Dr. Aszódi Attila rektorhelyettes kezdeménye-zésére a BME.hu honlap tarta-lomszolgáltatása megújult és a könyvtár kezelésébe került. Ez nem kis feladatot jelentett a munkatársaknak, de olyan jól sikerült az új arculat kialakítása, hogy 2013-ban elnyerték vele az igen megtisztelő legjobb felsőoktatási honlap címet. A múlt év folyamán 250 új cikk került fel a honlapra és a látogatottsága is folyamatosan nő, tudtuk meg főigazgató úrtól.

Akárcsak az egyetem honlapjának a szerkesztése, a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat műegyetemi eseményeinek a szervezése sem szorosan vett könyvtári feladat, de szívesen vállalták fel a BME OMIKK munkatársai ennek teendőit. Az egészségügyi személyzetről való gondoskodás, az előadásokhoz szükséges termek biztosítása, a programok anyagi vonzatának fedezésére pályázatok írása csak néhány az ehhez kapcsolódó munkák közül.

A műegyetemi és külföldi oktatók egyik igen jelentős publikációs csatornája, a Periodica Politechnica sorozat folyóiratai, melyek nyomtatott és open access elektronikus változatban is megjelennek. A technikai szerkesztéssel, a megjelenéssel, az elektronikus szerkesztőségi rendszer üzemeltetésével kapcsolatos teendők a könyvtár feladatai közé tartoznak. A szaklapok jelentőségét mutatja, hogy kettő rendelkezik közülük impakt faktorral és a Scopus is referálja.

Berke Barnabásné, a TMT olvasószerkesztője

Berke Barnabásné, a TMT
olvasószerkesztője

A BME OMIKK gondozásában jelenik meg a könyvtáros szakma egyik legrangosabb folyóirata, a 61. évfolyamába lépett TMT, vagyis a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. A kiadvány megjelenésének financiális problémáiról és a kiadás jövőbeli – várhatóan a jövő évtől – online megjelenéséről, részletesebben Berke Barnabásnétól, Zsuzsától, a folyóirat olvasószerkesztőjétől hallottunk. Jelenleg a folyóirat nem kap semmilyen támogatást a központi költségvetésből, a szerkesztők és a cikkírók önkéntes munkával járulnak hozzá a lap fenntartásához. Az analóg (nyomtatott) megjelenést ebben az évben még az előfizetési díjakból finanszírozzák. Berke Barnabásné ezúton is kérte a tagságot, hogy minél többen támogassák cikkekkel, recenziókkal a lap megjelenését.

A múlt év folyamán új helyre, közelebb az anyaintézményhez, a K épületbe költözött a BME Levéltára, melyet még a 70-es évek elején dr. Szögi László, a könyvtár akkori munkatársa alapított. Egy másik tavalyi, a könyvtárat építészetileg érintő beruházás a főépület fűtésének részbeni korszerűsítése volt. Az átalakítás a nagyolvasót, az előteret és a földszinti folyosót érintette, amely helyeken korszerű geotermikus energiával váltották ki a korábbi fűtésrendszert.

A padlófűtést és a meleg levegő ellátást az épület mellett elhelyezett 16 szonda biztosítja. A beruházás pályázati pénzből valósult meg.

Liszkay Bála főigazgató úr beszélt a könyvtár jövőbeli terveiről is. Ezek között szerepelt a cédulakatalógus teljes kiváltása, melyben az első lépés a katalóguscédulák digitalizálása lenne, majd ezt követően egy nagymértékben automatizált feldolgozási módszerrel az eddig még feldolgozatlan 35% konverziója következne. 2014-ben szeretnének egy új, korszerű, a MIT-en is alkalmazott DSpace szoftverrel egy egyetemi repozitórium szolgáltatást elindítani. Ennek előkészítése a háttérben már javában zajlik, a neve MDA Műegyetemi Digitális Archívum lesz. Célul tűzték ki a könyvtárközi kölcsönzés rendszerének korszerűsítését. Az új rendszer teljeskörűen elektronikusan kezelné a kéréseket. Szeretnék a külföldi hallgatókat jobban bevonni a könyvtár használatába. Terveik között szerepel az olvasói terek átalakítása, a változó igényekhez való igazítása. Az egyetem tervezi egy múzeum létrehozását, mely szervezetileg majd szintén a könyvtárhoz tartozna.

Várhatóan 2014 első felében valósul meg a BME Publikációs Adattárának migrációja az MTMT-be. A betöltést követően az oktatók, kutatók tudományos munkásságának nyilvántartása az MTMT keretein belül fog megvalósulni.

Liszkay Béla nem csak a könyvtár újdonságairól beszélt, hanem nagyon őszintén beszélt a működtetés nehézségeiről, valamint a könyvtárosok élet- és munkakörülményeinek változásáról is. A financiális nehézségek és a hálózat világa nagy kihívást jelent a könyvtárak számára, de ha az intézmények megtalálják az új feladatokat a megváltozott körülmények között és ezt kiegészítik a könyvtárosok korszerű szakmai tudásával, hosszú távon is jó esélyük van a sikeres működésre a diákokkal, kutatókkal, és az olvasók különböző csoportjaival.

Liszkay Béla válaszol a kérdésekre

Liszkay Béla válaszol a kérdésekre

Főigazgató úr előadása közben és végén is lehetőség volt kérdések feltevésére, így közvetlen jó hangulatú párbeszéd alakult ki a hallgatóság és az előadó között.

A program második részében dr. Horváth Attila Levente könyvtáros, történész vezette körbe a látogatókat a könyvtár régi és új terein, aki nagyon élvezetesen mutatta meg a hallgatóságnak az épületet.  A régi könyvtárépületet Petz Samu tervezte, melyet 1909-ben Wartha Vince rektor adott át a közönségnek. Érdekes történet, hogy eredetileg az Országházba tervezett hatalmas, 6 méteres szobor, amely Sissit és Ferenc Józsefet ábrázolja, végül a BME előterében állt. A háború alatt lebombázták és mivel csak Sissi alakja maradt épségben, ezért már újra nem állították fel. Tekintve, hogy beltéri szobornak készült, jelenleg az Epreskertben látható egy fedett részen.

Rakssányi Dezső elpusztult olvasótermi freskójának képe

Rakssányi Dezső elpusztult olvasótermi freskójának képe

Az olvasóterem Magyarországon az egyetlen nem szakrális céllal készült szabályos hálóboltozatú építmény. Egy óriási üres, boltíves falfelület látható benne, ahol régen a falat egy monumentális falfestmény díszítette, melynek alkotója Rakssányi Dezső, a Benczúr-iskola tanítványa volt. Sajnos a freskó a II. világháborúban egy légitámadás során annyira tönkre ment, hogy már nem volt helyreállítható.

Az olvasóterem alatt található raktárban lenyűgöző rendben sorakoznak a könyvek. Itt régebben tömörraktár volt, de most szabadpolcos olvasói tér lett belőle, ahol a kurrens műszaki szakkönyvállomány kapott helyet. Érdekes betekintést kaptunk az állomány alakulásáról. Eötvös kultuszminiszter 5 db könyv adományával indult 1848-ban az intézmény, 1917-re 117.000 dokumentumra nőtt az állomány, 2008-ra pedig már 2 millió kötettel büszkélkedhetett az egyetem könyvtára.

A hely sajátosságát mutatja, hogy időnként még az árvízzel is meg kell küzdeniük. Alkalmunk nyílt megtekinteni a csodálatos régi könyvek gyűjteményét is. Úgy tervezik, hogy a gyönyörű metszetekkel ellátott könyveket majd a leendő Múzeumban fogják kiállítani.

Feljebb mentünk az úgynevezett legyező raktárba, amely ergonómiai szempontból is különleges létesítmény. A legfelső polcokat is el lehet érni létra segítsége nélkül. A padlózat tűzálló üveg, az üvegablakokon az állítható polcok közé is sok fény érkezik. Olyan az épület, mintha egy kápolnában járnánk, emiatt sokan úgy gondolják, hogy itt valaha az is működött. Ez azonban csak szóbeszéd, Petz Samu egyszerűen ilyen szép könyvtárat tervezett.

Kár, hogy a Levéltár megtekintése már nem fért bele az időnkbe.

Dr.Horváth Attila bemutatja a raktárat a látogatóknak

Dr.Horváth Attila bemutatja a raktárat a látogatóknak

A beszámolóban csak egy-egy érdekességet tudtunk kiemelni abból a sok információból, amit nagy tudású és igen jó előadói képességgel bíró kísérőnk, Horváth Attila mondott nekünk. Csak ajánlani tudjuk a tagtársaknak, hogy a Múzeumok Éjszakáján látogassanak el a BME OMIKK Könyvtárába, mert szakmabeliként is sok meglepetésben lehet részük.

Egy információkban és élményekben rendkívül gazdag délutánt töltöttünk a BME-OMIKK-ban, amelyért összes tagtársunk nevében is köszönetünket fejezzük ki a könyvtár főigazgatójának és munkatársainak.

A beszámolót írták: Dettai Eleonóra és Wittinghoff Judit

Képes rövid beszámoló

A bejegyzés kategóriája: BME-OMIKK, Hírek, Rendezvények
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*