Irodalom az al-dunai utazáshoz

Ajtay Jenő: A delibláti kincstári homokpuszta ismertetése; Budapest – Pátria irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság, 1914. 48 p.

Alduna. Kárpátoktól Adriáig – Kirándulási útmutató; Budapest – Kiadja a Magyar Földrajzi Intézet Rt., 1914. 64 p.

Bárány Ágoston: Torontálvármegye’ hajdana; Budán – A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel, 1845. 163 p. + Második rész: Oklevelek, 80 p.

Bakator Judit – Mészárosné Bába Lucia: Hosszú a jegenyesor. Debelyacsa monográfiája [Torontálvásárhely]; Debelyacsa – Vitkay, 2003. 612 p.

Berecz Sándor: Pusztatemplom – Egy darab Szentföld. Az aracsi bencés apátság története; Temerin – Szent Rozália plébánia hivatal, 1970. 191 p.

Bodor Antal: Temesvár és Délmagyarország múltja, jelen közállapotai és turisztikai leírása az Alduna uti kalauzával; Temesvár – Moravetz Testvérek kiadása, é. n. [1908] 328 p.

Boleszny Antal: Kézikönyv az Al-Dunán Szerb- Oláh- és Bolgárországban utazók számára, vagy a határvidék, Szerb- Oláh- és Bolgárország. Írta Boleszny Antal; Ó-Orsova – Nyomatott Handl Józsefnél, 1870. 176 [3] p.

[Borovszky Samu]: Torontál vármegye. Magyarország Vármegyéi és Városai – Szerkesztette Borovszky Samu; Budapest – Országos Monográfia Társaság, é. n. [1912]

Galambos Tibor: Székelykeve (Skorenovac) – A falu története; LO Press, 2001. 313 p. + térkép

Gáspárdy Aladár: A magyar Alduna; Lugos – Virányi János könyvnyomdájában, 1904. 123 p.

[Gecser Béla]: A Dunán le Zimonytól Turn-Severinig és Orsovától Herkulesfürdőig. Írta Gecser Béla polg. isk. tanár; Pancsova – Nyomatott Wittigschlager K.-nál, 1893. 218 p.

Herczeg Ferenc: A Várhegy; Budapest – Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, 1940. 264 p.

Herczeg Ferenc: A hét sváb; Budapest – Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.-T. kiadása, é. n. 206 p.

Jókai Mór: Az arany ember I–II.; Budapest – Akadémiai Kiadó, 1964. 442 és 346 p. Benne: Keletkezése, forrása, I. 324–350. p.

Kalapis Zoltán: Bánát könyve; Újvidék – Forum Könyvkiadó, 1979. 258 p.

Majtényi Mihály: Császár csatornája; Budapest – Magyar Írás Könyvkiadó, é. n. [1943] 232 p.

Matuska Márton: Megvert pásztorunk – Adalékok Gachal János torontálvásárhelyi református püspök életrajzához; Bácsfeketehegy – Református Keresztyén Egyház, 2008. 174 p.

Mihalik Sándor: Ada-Kaleh története; Lugos – Virányi János könyvnyomdája, é. n. 106 p.

Milleker Bódog: Versecz szab. kir. város története I–II.; Budapest – Ráth Mór bizománya, 1886. 314 p. és 392 p. + térkép

[Munk Manó]: A Herkulesfürdő és környéke. Természettudományi, orvosi, fürdészeti, történelmi és statisztikai tekintetben. Három térkép- és szövegbe nyomott fametszvényekkel. Emlékül a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók1872. a Herkulesfürdőben (Mehádián) tartott XVI. nagygyűlésére; Pest – Nyomatott Heckenast Gusztávnál, 1872. 263 p. + 3 t.

Nagy Sívó Zoltán: Bukovina mit vétettem?; Újvidék – Forum Könyvkiadó, 1999. 219 p.

Nagy Sívó Zoltán: A főváros árnyékában [Székelykeve]; Újvidék – Forum Könyvkiadó, 2003. 169. p.

Nagy Zoltán: A magyar fürdőfejlődés aranykora az 1850-es évektől 1918-ig a Kárpát-medencében; In: Magyar fürdőalmanach; Budapest – A Magyar Fürdőszövetség és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadása, é. n. 55–68. p.

Péter László: Al-dunai székelyek nyomában I–III. rész – In: Magyar Turista, 2005. április, 26–28. p., 2005. május 44–45. p. és 2005. június, 44–45. p.

Szabó Zoltán: A Vaskapun túl; Budapest – Az Élet kiadása, é. n. [1936. október] 174 p.

Szentiványi Ferencz: Nagybecskerek város fejlődése és jelentősége; Budapest – Pesti Könyvnyomda-Részvénytársaság, 1911. 47 p.

Sz. Szigethy Vilmos: A vármegyéből (elbeszélések); Budapest – Légrádi Testvérek, 1908. 233 p.

Sz. Szigethy Vilmos: A vármegyeház kapujából (elbeszélések); Szubotica – Kiadja a Jugoszláviai Magyar Könyvtár é. n. [1933] 156 p.

Sz. Szigethy Vilmos: Torontáli fametszetek (elbeszélések); [Szeged] – A szerző kiadása, 1937. 240 p.

[Tatartzy Károly]: Herkulesfürdő (Mehádia) gyógyhely Magyarországban. Kivonatosan ismerteti Tatartzy Károly főbérlő. 35 képpel és 1 helyszínrajzzal; Budapest – Deutsch M.-féle műintézet, é. n. [1888] 34 p.

[Wallandt Ernő]: Adatok a Vaskapu szabályozásának történetéhez. Írta Wallandt Ernő; Budapest – Pátria irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság nyomása, 1903. 55 p.

Összeállította Mák Ferenc

Vissza

További Mák Ferenc cikkek:

Halottainkról csöndben és viharban

Nem féltek Herkules haragjától? 
Delibláti homokpuszta

A jószolgálati küldetés             Az isonzói kegyelet     Muraszombati varázslat

 

A bejegyzés kategóriája: Al Duna 2012, Bibliográfia, Szakmai utak, Vajdaság, Vaskapu 2012
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*