AZ MKE MKSZ 2011 évi tevékenységének összefoglalása

AZ MKE MKSZ  2011 ÉVI TEVÉKENSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA, ÉRTÉKELÉSE

NAGY ZOLTÁN ELNÖKI BESZÁMOLÓJA

Helyzetkép:

Annak ellenére, hogy az MKSZ életében a 2011-es év igen kiemelkedő  volt a 40 éves fennállásunk jubileuma végett, elmondhatjuk, hogy könnyebb semmiképpen nem volt az előző esztendőknél. Területünket is sújtotta az egyre nehezedő gazdasági helyzet, egyes műszaki és vállalati könyvtárak bezárása és szakmai kollégáink álláshelyei létszámának csökkenése.

Ugyanakkor bizonyára éppen az a tudat, hogy az elmúlt négy évtizedben szervezetünk jelentős és kiemelkedő szerepet tudott megvalósítani a magyar könyvtárügy folyamatos fejlődésében és fejlesztésben, megerősített minket abban, hogy tevékenységünkre és  minden tagtársunkra szüksége van a magyar könyvtáros társadalomnak.

Ennek tudható be, hogy nagy érdeklődés mellett rendezhettük meg  alapító és gesztor intézményünkben a BME OMIKK- ban ez év márciusában az MKSZ 40 évfordulós jubileumi szakmai és emlékkonferenciáját, az ország szinte minden részéből érkező nagy számú kollégáink részvételével.

A legfontosabb azonban, hogy a másutt a tagság rohamos és nagylétszámu csökkenése  nem volt jellemző, sőt .jó néhány új tag felvételére is sor került.

Stratégia:

Valószínű, hogy  a szervezetünk nagy múltú és neves korábbi vezetőinek , Vajda Eriknek, Poprády Gézának, Kovács Dezsőnek, Maurer Péternek, s a  későbbiekben Bakos Klárának, Fonyó Istvánnénak és  Balogh Margitnak a   visszaemlékező szereplésén túl, annak is  jelentős súlya volt, hogy maga az MKE  is tárgyévben érte el fennállásának 75 évfordulóját, amelyre egy több mint 750 oldalas  emlék kötetet jelent meg.

Ennek létrehozásában, szerkesztésében az MKSZ több aktív tagjának jelentős munkája és szerepe volt.

Valójában azonban a tagságunk létszámának megtartása azon az önzetlen un önkéntes munkán múlt, amelyet a vezetőségünk, – elnökségünk –  egyes tagjai kifejtettek a tárgyév során  és olyan programokat tudtunk megvalósítani,amelyek  a legkülönbözőbb  körű tagságunknak az érdekelődését kiváltották.

Továbbá a sokszor lebecsült szervező  és adminisztratív munka Emmertné Sz. Dóra ,Pastyik Endre és Dettai Nóra, a pénzügyeink  jó  és folyamatos kézben tartása, a testületi tagjaink  zömének megtartása. Ez  nagy részében Fenyves Márta és továbbá Földi Erika munkáját dicséri

Kiemelten fontos volt a tájékoztatási munkánk  javítása és fejlesztése, gondolok itt arra, hogy az MKSz  HIRADÓNK- ötször is megjelent( Emmertné Szerőczei Dóra) és igen komolyan termőre fordult az MKSZ  HONLAPUNK is, amelynek nézettsége és megkeresése is egyre növekvő számot mutat,  amely Tolnai György kollégán kitartó  tevékenységét

.Ezekről természetesen tényszerűen és részletesen a tikári beszámolóban fogunk hallani.

Rendezvényeink

Ilyenek voltak az MKSZ  jelen tárgyévében, az egyes intézményekben tett szakmai látogatások, csak  némelyiket kiragadva( Óbudai Egyetem, vagy a Bibliográfiai Szekcióval közösen a Corvinus Egyetem un. budai campusán az Entz Ferenc Kertészeti Egyetemi Szakkönyvtár meglátogatása

Ha valami speciálisan kiemelkedett mint szakmai elem   ebben az évben  éppen az Orvosi és Egészségügyi Csoportunk tárgyévi munkája és rendezvényei voltak.

A Pécsett lévő Vándorgyűlésünk „ Műszaki Szekciós „ napjának teljes programját, Ők állították ki,amelyen 5 előadás is elhangzott igen nagy sikereket arattak az ESKI ,a SOTE, a PTE könyvtárainak munkatársai.

Ezt  bővítette tovább a már alig pár hétre rá lévő Informátio Medicata rendezvényen való szereplésünk, amelynek  „ villámszerű”  megszervezése szintén elsősorban Antal Elli és segítőtársa Kovács Bea  munkáját dicséri.

Már hagyományosnak tekinthetjük az un Műhelybeszélgetés sorozatot, amelyet idén is Kóródy Judit  a  Wittinghoff Judith közreműködésével. szervezett meg több alkalommal éppen e  hónapban  a Magyar Posta  Központi Könyvtárnak igen korszerű tevékenységével ismerkedhettek meg az e körbe járó régi és újabb érdeklődő csoport tagjai.

Más visszatérő rendezvényeink is évek óta tartós és komoly érdeklődésre tartanak számot,ilyen a Könyvfesztivál ahol idén is külön programmal szerepeltünk, vagy a Bakos Kláriéknál azaz ZMNE Könyvtárával hagyományosan közös szervezésű Tudománynapi  országos konferenciák sorozata, amely idén is teltházas rendezvényünk volt, az USÁ-ból érkezett és a hazai neves előadók kitűnő  prezentációi miatt is.

Továbbá fontosak, az un testületi tagjaink és szponzoráló intézményeink által tartott előadások és szakmai napok is. Igy a tárgyévben kiemelt támogatónk Swets  Elektronikus  periodikákat forgalmazó cég volt, aki a jubileumi rendezvényünket is támogatta, külön szakmai napon az OSZK- ban és Vándorgyűlésen is szerepeltek., a PEDRO Mikrofilmes és Számítógépes  Kft és a  Sping-Med Kiadóval közösen.

Változatlanul kiemelt feladatunknak tekintjük a határainkon túl lévő magyar területek könyvtárainak és más kulturális vagy történelmi intézményeinek támogatást és a szakmai kapcsolatok ápolását.

Az a sorozat amelyet néhány éve megkezdtünk, hogy végigjárjuk a Kárpátmedence magyar emlékhelyeit és kulturális intézményeit tárgyévben az I. Világháborús eseményekre emlékezve az egykori Isonzó és Doberdó  csatatereit  bejárva Szlovéniába és Olaszországba jártunk talán a könyvtáros társadalmunk legnagyobb  csoportjával fejet hajtva a több tízezer  hősi halottunk sírjainál is.  Magyar nyelvű könyveket  és kiadványokat juttattunk el és adtunk át  ez évben is a Muraszombati Területi és Tudományos Könyvtárnak és a tavasz során a Publika Könyvtári Körrel közösen szervezett utunk során a Lendván lévő Szlovéniai Magyar  Közösség Bánffy Kulturális Központjának is.

 

Szervezeti és szakmai ügyeink.

 

Az MKSZ mint az MKE önálló jogi személyiségű rész szervezete, ha lehet mondani így, hogy az anyaszervezetével jó kapcsolatokat ápolunk A tagdíj átutalásaink folyamatosan időben megtörténnek, melyről Fenyves Márta gondoskodik .Ennek pedig az alapja az,hogy van miből, azaz a tagdíjakat tagságunktól szintén Ő szívós hangyamunkával begyűjti. Gazdasági ügyeinket megnyugtatónak és rendezettnek tudhatjuk, amelyet az Ellenőrző Bizottságunk vezetője  az előzetes információk alapján megtud erősíteni .Egyben az Elnökségünk és tagságunk  köszönetét is szeretném tolmácsolni Rettich .Bélának  az EB elnökének,aki évek óta végezte ezt a munkát és bejelentette,hogy jövőre el kíván köszönni e felelős tevékenységtől,amelyet megértve szempontjait tudomásul veszünk .Igyekszünk  azon ,hogy hamarosan lehetőleg zökkenő mentesen megoldjuk utánpótlását   Az MKE elnökével, elnökségével folyamatosan aktív a munkakapcsolatunk, melyet Balogh Margit is tud segíteni,  mint aki ezen vezető testületünknek is tagja .

Az MKE titkársággal a kiemelt ügyeken kívül a napi munkakapcsolatot Pastyik Endre kollegánk tartja együttműködve Molnár Ilonával. Az MKE elnökével, Bakos Klárával és főtitkárával Nagy Anikóval magam tartom az információs kapcsolatot

Az MKE legnagyobb testületében a Tanácsban pedig küldöttünk Dettai Eleonora  képviseli a Műszaki Könyvtáros Szekciót és tagságának érdekeit. A tárgyévi tevékenységéről ,meg fogjuk hallgatni tényszerű beszámolóját. Elöljáróban szeretném elmondani, hogy igen fontos és eredményes munkát végzünk ott, mert éppen e testületben tudjuk érvényre juttatni a tagságunk közvetlen véleményét, a mindnyájunkat érintő ügyekben,  így a tagdíj mértéke, a pályázati lehetőségek kihasználása, kitüntetési és támogatási ügyek, melyeket Nóra igen aktívan  szokott képviselni

Terveink!!!

Mit szeretnénk elérni a 2010 esztendőben.!

Vulgárisan szólva amit ebben az esztendőben szerettünk volna, de  nem sikerült, vagy csak részben sikerült.

Így: felmérések ill. közvélemény szondázás alapján ki és megtudni, melyek volnának a legkedvezőbb rendezvények, amelyekre  valós igénye van tagságunknak.

Tovább folytatva és felerősítve a fiatalítási törekvéseinket.

Több aktív fiatal könyvtárost szeretnénk bevonni a       vezetésbe, konkrét feladatok elvégzésébe.

Így első helyen kívánjuk, megvalósítani, hogy az MKSZ – nek önálló honlapja legyen.

Ennek érdekében egy kis ad hoc bizottságot szeretnék felállítani már a jövő év elejétől, megfelelő számítógépes és informatikai ismeretekkel rendelkező fiatal kollegák bevonásával,erre már most javaslatot tehetünk.

Folytatni kívánjuk az un. műhely beszélgetések típusú rendezvényeinket. Szintén ápolni kívánjuk a határontúli magyar könyvtárakkal és kulturális intézményekkel való kapcsolatunkat. Jövőre, Horvátországba ás Szlovénia-Ausztria felé szeretnénk eljutni.

Több nagy  rendezvényben mint a Könyvfesztivál, a Baján sorra kerülő Vándorgyűlésen kívánunk közreműködni, de ezen túlmenően gondolunk  országos  műszaki , vállalati könyvtárszakmai   fórumok megrendezésére is .Ennek részletes tervét a titkári beszámoló és  a 2010 évi rendezvényterv összeállításunk tartalmazza.

Kérem az elhangzott beszámoló tagságunk részéről történő szíves elfogadását.

Budapest, 2011. december 10.

Nagy Zoltán
MKE-MKSZ Elnök

Meghívó

A bejegyzés kategóriája: Hírek, Kiadvány, Konferenciák, Közgyűlés, Rendezvények, Rólunk
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*