Beszámoló az MKE pécsi vándorgyűléséről

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) 43. vándorgyűlése
Pécs, 2011. július 14. -16.

MKE Műszaki Könyvtáros Szekció

A műszaki és orvosi könyvtárosok a tudás és műveltség szolgálatában

Tanulás, tudás, műveltség
Könyvtárosok a jövő szolgálatában.

Beszámoló az MKE 43. (Pécsett rendezett) Vándorgyűléséről
ahogy megjelent az MKSZ 2011/5 októberi számában

Idén közel 800 könyvtáros, kiállító vett részt a Vándorgyűlésen. A szervezőknek köszönhetően a konferencia, a társadalmi programok egymáshoz közeli helyszíneken zajlottak. A Kodály Központ tökéletes helyszíne volt a Plenáris ülésnek, fogadásnak és az esti csodálatos koncertnek (Király Csaba Liszt műveket zongorázott, Kertesi Ingrid pedig áriákat énekelt a zongoraművész kíséretével).

Mindenkinek figyelmébe ajánlom a Vándorgyűlés honlapját, amelyen nem csak a konferencia előtt lehetett megtalálni minden szükséges információt, hanem most, utána is egyre több információ, fénykép illetve az előadások videó felvételei is folyamatosan felkerülnek rá, ill. videoblogot is nézhetnek benne. http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu/node/22

A nyitó plenáris ülésen a köszöntők után átadták a szakmai díjakat. Fitz József-könyvdíjat a 2010-es kiadású könyvek közül az alábbiak kapták meg:
Imrehné Sebestyén Margit: Divatok és korok. – Celldömölk: Apáczai
KiadóG.
A mindentvarró tű. – Bp.: General Press
Török Petra: Sorsával tetováltan önmaga: válogatás Lesznai Anna naplójegyzeteiből. – Bp.:  Petőfi Irodalmi Múzeum ; Hatvan : Hatvany Lajos Múzeum

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Emlékérmét idén öten kaptuk meg:

Silvia Strasselova (Szlovák Könyvtáros Egyesület elnöke), Béresné Dávid Magdolna (MKE Pest Megyei Szervezete), Kovács Beatrix (MKE Műszaki Könyvtáros Szekció), Molnárné Loridon Ilona (MKE Tolna Megyei Szervezete) és Papp Margit (MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete).

Az Év Fiatal Könyvtárosa Bedekovity Zora lett, a Kovács Máté alapítvány különdíját pedig Tóth Renáta érdemelte ki.

A szünet után Pléh Csaba professzor úr tartotta meg előadását az internet és az olvasó ember válságáról.

Sajnos idén sem volt mód átjárni a párhuzamosan zajló szekcióülésekre. Ezért röviden a mi, Műszaki Könyvtáros Szekcióülésünkről számolok be:

A műszaki és orvosi könyvtárosok a tudás és műveltség szolgálatában” címmel mintegy 70 érdeklődőnek tartottuk meg szakmai programunkat az orvosi/egészségügyi könyvtárak speciális szolgáltatásairól. A szekciónkat támogató három cég (Swets, SpringMed Könyvk. és Pedro Tanácsadó és Keresk. Kft.) bemutatkozása foglalta keretbe a szakmai előadásokat.

1. MOB-info. A Magyar Orvosi Bibliográfia régen és most

Dr. Palotai Mária könyvtárvezető, Kovács Beatrix (GYEMSZI) Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár

A nemzeti bibliográfiai rendszer része a Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB). A kurrens szakbibliográfiát 1957-től adja ki intézetünk. Az előadásban a magyar orvostudományi bibliográfiák történetének bemutatása után a MOB manuális és számítógépes előállítását mutattuk be. Az elmúlt évtizedekben a MOB évente 4-6 alkalommal jelent meg nyomtatásban és 1975-től 1990-ig supplementumokat is kiadtunk, amelyek az egyes konferenciákon elhangzott előadások anyagát tárták fel. Tartalmi feltárása szakcsoportok és azon belül alcsoportok alapján történt. 1990-ben kezdtük meg a bibliográfia számítógépes előállítását, először Micro-Isisben, majd OLIB integrált könyvtári rendszerében. 2007 elején a MOB új, saját keresőfelületet kapott. Ezzel egyszerűsödött és megnőtt a visszakeresési lehetőségek száma, gyorsabb lett a rendszer működése. 2011 óta a SZIKLA integrált könyvtári rendszerbe visszük be a szakcikkek bibliográfiai adatait. 2006-ban a MOB 50. évfolyamához érkezett. Ebből az alkalomból az előfizetők ingyenesen megkapták a 1997 és 2005 között megjelent MOB-füzetek kumulált összeállítását CD-ROM-on. Ugyanettől az évtől a MOB nyomtatott formában megszűnt, már csak CD-ROM-on lehet rá előfizetni, évente 4 CD jelenik meg. Negyedévente átlagosan 1000 tétellel gyarapszik a bibliográfia. 2006-tól a folyóiratcikkek adatai mellett a folyóiratokban megjelent összefoglalókat is tartalmazza a MOB.

2008-ban az új felületre betöltöttük az 1990 és 1997. közötti évek mintegy 25 ezer tételét. Könyvtárunk kezdőoldalán összegyűjtöttük a MOB-bal kapcsolatos segédleteket (tárgyszókészlet, feldolgozott folyóiratok listája, CD-ROM megrendelő). A webes felület használatát példákkal illusztráltuk, keresési tanácsokat nyújtottunk. Fejlesztési terveink mellett a MOB weboldalának 2010. évi látogatottsági statisztikájáról adtunk ismertetést.

Hallgatóság

Hallgatóság

2. Az orvosi könyvtárak speciális szolgáltatásai

Batíz Judit szolgáltatás vezető Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár

Az orvosi könyvtárak (kórházi könyvtárak, felsőoktatási intézmények könyvtárai, gyógyszergyárak könyvtárai, országos intézetek könyvtárai) az intézményükben folyó gyógyítás, oktatás és kutatás támogatását a szakterület állományának, forrásainak biztosításával és az orvosok, egészségügyi szakemberek, klinikusok, oktatók, kutatók, hallgatók és a teljes nyilvánosság kiszolgálásával végzik. Természetesen az intézmény alaptevékenységi köre meghatározza a könyvtár szolgáltatásait. A Semmelweis Egyetem könyvtári szolgáltatási rendszerét ismertük meg az előadás második felében. A Központi Könyvtár (KK) két szolgáltatási helyszínen 4 műszakban 25 fő könyvtárossal a 3 nagy kari könyvtár (Egészségtudományi Kar Könyvtára, Testnevelési- és Sporttudományi Kar Könyvtára, Fogorvostudomány Kar Könyvtára) önálló személyzettel működik. Pár képet láttunk a KK muzeális gyűjteményét befogadó teremről, régi orvosi berendezésekről és közösségi olvasótermekről. A KK évente 100 ezer látogatót fogad napi 24 órás nyitva tartás alatt. Ez a forma rugalmas tanulási lehetőséget biztosít a hallgatóknak, lehetővé teszi a férőhelyek maximális kihasználtságát, a számítógépek, Wi-Fi, elektronikus források korlátlan használatát és új közösségi terek alakultak ki. Viszont nehézséget okoz a helyiségek folyamatos tisztántartása, az eszközök, bútorok, épületelemek folyamatos karbantartása. Gyorsabb az amortizáció, folyamatosan biztosítani kell a könyvtáros jelenlétét, számolni kell a megnövekedett rezsiköltségekkel, a vagyonőrzés megerősítésével.

3. Akönyvtárosok oktatás-képzési feladatai

Szluka Péter, Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár

Mivel foglalkozik egy modern szakkönyvtár? Erre kaptunk választ az előadásból. Az értékőrzés, információ közvetítés és oktatás közül az utóbbiról tudtunk meg többet: kik a könyvtári képzések potenciális résztvevői, mik a könyvtárak képzési területei és formái. A KK fontosnak tartja a könyvtárosok továbbképzését workshopok, adatbázis használati tréningek megtartásával. Az egyetem hallgatóit pedig modul rendszerű oktatásban ismerteti meg a különböző szakterületek témáival (informatikai alapok, katalógusok, adatbázisok, folyóiratok, bibliometria, stb). Az előadásokat az adott szakterülettel foglalkozó diplomás munkatárs tartja. Jelenleg 9 akkreditált kurzust tartanak. Az előadó az E-learning előnyei, hátrányai bemutatásával megpróbálta felvázolni a jövőt. Befejezésül elmondta, hogy a korszerű felsőoktatási/szakkönyvtár feladata az oktatási segédanyagok gyűjtése és közzététele, tudásbázis létrehozása, tananyagok feltöltésének, megosztásának lehetővé tétele.

4. ATÁMOP-os pályázat eredményeiről

Orosz Noémi, PR vezető Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár

A SE Központi Könyvtára a TÁMOP „Tudásdepó-Expressz” pályázatán indult, melynek célkitűzése az egyetemi könyvtárhálózat integrációjának fejlesztése (3 kari, 1 tanszékcsoporti és 32 tanszéki könyvtár), az olvasói kör bővítése, új olvasói rétegek megnyerése, szolgáltatásfejlesztés és –bővítés és egységesítés, a könyvtárhálózat népszerűsítése, az informális tanulási formák alkalmazása volt. A Semmelweis Tudáshálózat elnevezésű projekt időtartama egy év (2010. szeptember 23.-2011. szeptember 23.). A projekt alatt az alábbi feladatokat végezték el a könyvtár munkatársai: retrospektív, elektronikus állomány-feldolgozás (13.500 kötet), interaktív web 2.0-ás alapú könyvtári portál + „Semmelweis Tudástár” felület (közösségi tudás megosztása azokkal is, akik nem könyvtár használóak) létrehozása, rendezvénysorozat 1000 résztvevővel (több mint 60! egy év alatt), könyvtárszakmai és idegen nyelvi továbbképzésen való részvétel (12 fő). Az előadáson ezen tevékenységek folyamatát, eredményeit, pl. az új könyvtári portál, a Semmetweis Tudástár létrejöttét, tapasztalataikat ismertük meg. Hamarosan megjelenik az SE könyvtári hálózatának tagjait bemutató kiadvány is. A projekt hatásaként várhatóan megnő a könyvtár presztízse, szorosabbá válik az együttműködés a hálózat tagjaival.

 

5. Információkutatás és információszerzés modern könyvtári környezetben:
könyvtárhasználók képzése a PTE Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtárában

Dr. Gracza Tünde, könyvtárigazgató PTE Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár

Az előadás első részében a könyvtár történetével, 2010-es felújításával ismerkedhettünk meg. A felújításkor is már figyelembe vették a felhasználók jobb kiszolgálását, képzését. A könyvtár számára szerzeményezett magyar és idegen nyelvű folyóiratokat a számítógépes teremben helyezték el, ahol lehetőség van az elektronikus adatbázisok és dokumentumok használatára is. A teremben lehetőséget és megfelelő helyszínt teremtettek csoportosan történő foglalkozások, valamint szabadon választható, de kredit pontot érő kurzusok megtartására is. Az Általános Orvostudományi Karon belül több intézet is meghirdetett információkutatással kapcsolatos kurzust. A kurzusok három csoportra oszthatók aszerint, hogy milyen mértékben veszik igénybe a könyvtár ilyen irányú tevékenységét. Az első csoportba azok tartoznak, akik csupán a könyvtár információközvetítő munkáját használják fel a képzés során. A következő csoportba azok sorolhatók, akik a könyvtár virtuális lehetőségeit is igénybe veszik és a könyvtáros segítségét is kérik az irodalomkutatás, adatkezelés, tudománymetriai kérdések tisztázásához. A harmadik csoportot a könyvtárban könyvtárosok által megtartott kurzusok képezik. A könyvtár által szervezett kurzusok tematikájának összeállításakor a hagyományos bibliográfiai alapismeretek átadásán kívül a legaktuálisabb könyvtárinformatikai, tudománymetriai, a kutatást leginkább segítő tudnivalók közvetítése is a cél. Befejezésül a 2010/2011-es évi PhD-s kurzus tematikáját leginkább befolyásoló Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázist mutatta be az előadó. Azért ezt, mert a doktoranduszok publikációs tevékenységét már ebbe az adatbázisba kell rögzíteni. A kutatók által feltöltött – saját publikációik- és azokra történt hivatkozásokra vonatkozó – adatok lehetővé tesznek egy egységes szempontok alapján megjeleníthető táblázat segítségével történő rangsorolást. Ennek az összehasonlításra alkalmas táblázatnak a bibliográfiai és tudománymetriai fogalmainak tisztázására vállalkozik a könyvtár a kurzus során.

Idén is Totóval egészítettük ki a szakmai programunkat. Az egészségről, a tudományról és műveltségről szóló kérdések helyes válaszaira sokan tippeltek. A kitöltők közül 13-an értek el 10, vagy annál több találatot. 10 találatot elért 8 fő között a SpringMed Kiadó egészségügyi tárgyú könyveit és 2 db hátmasszírozót sorsoltunk ki. 11 találatot ért el Kiss Tamás a PTE Pekár Mihály Orvosi- és Élettudományi Szakkönyvtárból, aki az MKE Jubileumi évkönyvét vehette át. Telitalálatot a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárából Áncsán Gizella, Batiz Judit, Magyar Zsoltné, Szluka Péter és Triebl Brigitta értek el, akik között Zsolnay porcelán díjakat és Jubileumi évkönyvet sorsoltunk ki.

A teljes szakmai programunkat Nagy Zoltán az MKSZ elnöke koordinálta, aki az alábbi jelmondatban foglalta össze szekciónk előadásainak lényegét: „A műszaki és orvosi könyvtárak intenzív tudományos és ismeretterjesztő egészségügyi tájékoztatással alapvetően tudják elősegiteni az emberek életminőségének folyamatos javítását.”

Ezt aztán ismertetette is a vándorgyűlés záró plenális ülésén résztvevő nagylétszámú könyvtáros kollégákkal és vendégekkel.

 A szakmai programok mellett lehetőségünk volt a kollegákkal találkozni, beszélgetni, zenét hallgatni, kirándulni.

Köszönjük a szervezőknek a hatalmas munkát. Jövőre Győrben találkozunk.

Kovács Beatrix

A bejegyzés kategóriája: Rólunk, Vándorgyűlések
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*