Beszámoló a 40 éves jubileumi konferenciáról

A 40 éves Jubileumra

A Műszaki Könyvtáros Szekció 2011. március 24-én ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját, az alkalomhoz méltó gyönyörű helyszínen, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem patinás épületében, a BME OMIKK olvasótermében. A rendezvényre mintegy 70 meghívott vendég érkezett az ország minden tájáról. A résztvevők egy perces néma felállással emlékeztek a könyvtártudomány és a könyvtárügy kiemelkedő egyéniségére, Horváth Tiborra.

A konferenciát ünnepi köszöntővel nyitotta meg Fonyó Istvánné a BME OMIKK főigazgatója, Bakos Klára az MKE elnöke, Kovács Dezső aki Vajda Erik a Műszaki Szekció alapítójának üzenetét olvasta fel – és Nagy Zoltán az MKSZ elnöke.

Bakos Klára beszédében kiemelte, hogy a Műszaki Könyvtáros Szekció a Magyar Könyvtárosok Egyesületének legnagyobb létszámú szervezete, amely mindig is élen járt a szakmai terület fejlődésében. Mint elmondta, ő maga nem a kötelesség, hanem a közös múlt, a munka és az összetartozás fontossága miatt jelentkezett annak idején a szekcióba. Az alapító Vajda Erik üzenete a szakkönyvtári tevékenység területén létrehozott szakirodalmi tájékoztatás jelentőségét hangsúlyozta. Nagy Zoltán bejelentette, hogy a konferencia után az egybegyűltek részt vesznek Horváth Tibor gyászszertartásán, a Tabáni Szent Katalin Plébániatemplomban.

Prof. Gazda István tudománytörténész a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója ”A műszaki könyvtárak létrejöttéről és szerepéről a kezdetektől napjainkig” címmel rendkívül

Bakos Klára MKE elnök, Fonyó Istvánné BME OMIKK főigazgató és Nagy Zoltán MKSZ elnök

érdekes és szórakoztató előadást tartott. Ebből azt is megtudhattuk, hogy az első műszaki gyűjtemény a Selmecbányai bányaiskolából származik, ahol három tanszék is működött. Ez az intézmény volt a hazai bányászati-kohászati, geodéziai-kartográfiai, kémiai, geológiai, erdészeti tudományok legkorábbi felsőfokú intézménye. A selmeci muzeális értékű gyűjtemény 1919-ben Pannonhalmára, majd 1928-ban Sopronba, később Miskolcra került. A muzeális gyűjtemény 1969-ben nyílt meg a látogatók előtt.

Beszélt a Műegyetemi Könyvtár, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet, a Technológiai Iparmúzeum és további műszaki könyvtárak létrejöttéről. Megemlékezett arról, hogy 1970-ben megalakult a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belül a Műszaki Könyvtáros Szekció Vajda Erik vezetésével.

Nagy Zoltán az MKSZ negyven évének legjelentősebb személyiségeiről, eseményeiről adott átfogó történeti ismertetést. Elmondta, hogy a műszaki könyvtárosok szakmai fejlődése iránti elvárások hozták létre a zenei könyvtáros után közvetlenül a műszaki könyvtáros szekciót 1970. december 18-án Vajda Erik vezetésével. Ez volt az első korszak, amely számos eredményt mutathat föl, pl. a taglétszám növekedése, különböző szakmai fejlesztések, pl. a tagság tárcák szerinti nyilvántartásba vétele, különböző szakmai események, például a MKSZ- en belül az osztályozási és indexelési bizottság megalakulása. Az IFLA 42 közgyűlésén magyar javaslatra fogadta el, hogy önálló műszaki szekció jöjjön létre a nemzetközi szervezeten belül. 1978-ban döntés született, hogy a 2,5 féléves könyvtáros képzőn végzett hallgatók főiskolai diplomát szerezhessenek.

A második szakasz 1978 októberében Poprády Gézával folytatódott. Létrejöttek nem csak az országos intézmények, hanem a vállalati különböző szintű, nagyságú információ-szolgáltató egységek is. Megindult szakmánk” gépesítése,” ami a nyolcvanas évek közepére már a mai információs lehetőségeket vetítette előre. Ebben a szakaszban érte el a szekció a legnagyobb tagságát, 670 főt. Kifejlődtek az MKE más szekcióival történő kapcsolatai is.

A harmadik szakasz 1986-tól Ottovay László elnökletével folytatódott, legjelentősebb eredménye, hogy ekkor készült el a szervezet új alapszabálya, valamint a továbbiakban önálló jogi személyként folytatta munkáját a szekció.

A negyedik szakasz 1990 decemberétől Teveli Mihályné elnökletével folytatódott, ekkor újult meg a szekció MKSZ Híradója, mely évente négy illetve hat alkalommal jelent meg. Megszervezésre kerültek az Ellenőrző Bizottságok, valamint a számítógépes könyvtári rendszerek elterjesztésében is élen járt a szekció. Nagy hangsúlyt kapott a külföldi tapasztalatcsere, tanulmányutak megszervezése.

Az ötödik szakasz 1994-től Koltay Tiborral folytatódott, ő ismerte föl az internet fontosságának szerepét a tájékoztatásban. Erről szóló konferenciákat, szimpóziumokat, rendezvényeket szervezett. Ebben az évben lett Fenyves Márta a MKSZ gazdasági felelőse, ő szedte ráncba a tagdíjügyeket.

A hatodik szakaszban, 1998-tól vette át az elnökséget Balogh Margit, ekkortól vált nonprofit szervezetté az MKE. Színvonalas rendezvények kerültek megszervezésre, az informatika, ill. a szakmai fejlődését szolgáló kérdésekben.  Újra szervezésre kerültek a vállalati könyvtárakról, információs központokról tartandó felmérő és értékelő találkozók is. Nagy hangsúly helyeződött a hagyományos hungarika értékek megmentésére, ezért e ciklusban számos külföldi tanulmányút szerveződött pl. a Muravidékre, Muraszombat és Lendva környékére, a Partiumba, Krakkó, Tarnow környékére. Elkezdődtek 2005 novemberében Kóródy Judit ötlete nyomán a vállalati könyvtárakkal folytatott beszélgetések Műhelybeszélgetések címmel.

A hetedik szakaszt 2006-tól számítjuk, ekkortól az MKSZ elnöke Nagy Zoltán. A vezetés célul tűzte ki, hogy növelje a tagság létszámát, továbbképzési lehetőségeket biztosítson, programokat szervezzen a határon túli könyvtárosok bevonásával. Szakmai tapasztalatszerző tanulmányutakat szerveztek a Kárpát-medencében Felvidékre, Délvidékre és Erdélybe, a Székelyföldre, Kárpátaljára. Nagy hangsúlyt fektettek az aktív nyugdíjas tagok megtartására, valamint az elektronikus tájékoztatási formák kialakítására, például a Muszkon levelezőrendszerre. Az elnök kezdeményezte az MKSZ önálló Honlapjának létrehozását is. A legjelentősebb eredmény, hogy az MKSZ a kezdetek óta az MKE legnagyobb létszámú szekciója volt és maradt.

A konferencia ezután az ünnepi elismerések kiosztásával folytatódott. Az MKSZ 40 éves fennállásának alkalmából eddigi munkájának elismeréseként jubileumi emléklapot kaptak a legrégebbi tagjaink közül ( időrendben):  Vajda Erik, Kovács Dezső, Poprády Géza, Fenyves Márta, Farkas Katalin, Hajagos Ferenc, Jáki Éva, Szabó Júlia, Várady Éva, Maurer Péter, Tremkó Györgyné, Benda Mária, Billédi Ferencné, Teveli Mihályné, Tolnai György, Balogh Margit, Petróczi Judit, Rettich Béla, Bakos Klára és Palotai Mária.

A szünet után a korábbi MKSZ elnökök visszaemlékeztek a vezetésük alatt eltelt időszakra.

Elsőként Kovács Dezső szólalt föl maga és Poprády Géza nevében is, hangsúlyozva, hogy a Műszaki könyvtáros szekció megalakulására igen nagy igény volt, az alapító csapat igen lelkes volt, teli ötlettel, témákkal, mellyel korábban senki nem foglalkozott. A szekció megalakulásának napjára egy verssel emlékezett meg, melyet nagy tapssal jutalmazott a tagság.

Teveli Judit emlékeztetett a 90-es években megváltozott gazdasági háttérre, amikor is nagyon kellett a műszaki-, vállalati könyvtáros. Mindenütt csökkentek a költségek, a beszerzést cenzúrázták, a vállalatokat átszervezték, csökkent a létszám. A gazdasági rendszerváltást követően jöttek a privatizációk, a könyvtárak megszüntetései. Nem volt email, online adatbázis, internet. A műszaki könyvtáros szekció szakmai, emberi tartást adott; úgy kellett, mint egy falat kenyér az embereknek, a szakmának. Ezért szakmai előadások sora fejlődött ki, amelyek új szemléletet adtak. Megváltoztak az igények, erről jó volt személyesen beszélni, kommunikálni a hasonló cipőben járó könyvtárosokkal. Be kellett bizonyítani, hogy a vállalati könyvtárakra szükség van, fontos a létük, a piaci igények is ezt mutatták.

Koltay Tibor elnökségének szakaszában felmerült, hogy a szekciót át kellene nevezni, amire végül nem került sor. Ekkor tört be az Internet, és jelentősen megváltoztatta ezt az időszakot, ezért nagyon sok oktatást kellett szervezni. Beindult a számítógépes fejlesztés, új rendszerek jöttek létre mellyel a könyvtáraknak is lépést kellett tartani.

Várady Éva veszi át az oklevelet Nagy Zoltán MKSZ elnöktől

Balogh Margit 1998-2006-ig elnökölt, röviden, tömören összefoglalta ennek az időszaknak a fontosabb eseményeit, jelentőségeit. Hangsúlyozta, hogy valódi civil szervezet lett a szekció, amelyet a könyvtári szakma irányít, s amelyet támogatókkal és tagdíjakból tartottak fenn. Kiemelt néhány főbb tevékenységet, például a könyvfesztivált vagy a műhelybeszélgetéseket.

A konferencia záró programja Tolnai György előadása volt, aki bemutatta a MKSZ új honlapját.

A honlap beindításának célja az volt, hogy egy új megjelenésű, barátságos, képekkel teli, kapcsolatteremtésre alkalmas, dinamikus tartalmú weboldal jöjjön létre. Lényege, hogy integrálódjon az egész egyesület MKE honlapjához, magába foglalva a területi, szakmai egyesületeket is. A MKSZ honlapja kétszintű hierarchikus menüvel rendelkezik. Egyik nagyon hasznos menüpontja a Hírfolyam – melynek lényege, hogy frissen lehet tagjaink által is szerkeszteni, be lehet küldeni a híreket, élménybeszámolókat kirándulásokról, konferenciákról, tanulmányutakról.

Nagy Zoltán zárószava nagyon ide kívánkozik: „ A jövő ide van beágyazva, ebbe a honlapba.”

Sok sikert kívánunk az új honlaphoz!

Fülöpné Cserép Gyöngyi

Képek a konferenciáról Nosztalgia képek régebbi konferenciákról
A meghívó

 

A bejegyzés kategóriája: Hírek, Konferenciák, Rendezvények, Rólunk
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

*