MKE és IFLA hírek


Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható fejlődési célok megvalósításáért

Posted by zondaz - január 6th, 2018

201706_MKEIFLA_ENSZ2030Agenda_1

2017. november 22-én az Országos Széchényi Könyvtár adott helyet annak az országos szakmai szemináriumnak, amely igyekezett teljes képet adni az ENSZ 2030 Agenda Fenntartható Fejlődési Céljairól, a nemzeti stratégiáról és válaszokat keresett a könyvtári feladatokra. Az NKA által támogatott programon az MKE tagszervezeteiből csak negyvenen, de rendkívül aktívan vettek részt, és további munkájukra számít az Elnökség. A hazai sajátosságok figyelembe vételével a fenntartható fejlődési célokat (SDG-ket) segítő jó gyakorlatokat kell megfogalmazniuk, amelyeket az IFLA (International Federation of Library Associations – Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége) felé továbbítva, és a többi nemzet gyakorlataiból is merítve, módszertani segédeszközt adhat majd a szakma képviselőinek itthon és külföldön. […»]


Könyvtár és fenntarthatóság

Posted by zondaz - január 6th, 2018

Egy résztvevő beszámolója az MKE szemináriumáról:

Könyvtárosok az ENSZ 2030 Agenda és a fenntartható fejlődés megvalósításáért.

201706_MKEIFLA_Konyvtar_es_fenntarthatosag_1

Rendhagyó programon vehettünk részt az OSZK dísztermében november 22-én. A mintegy negyven  könyvtáros az ENSZ 2030 Agenda könyvtári vonatkozásairól kapott tájékoztatást – és kiscsoportos munka  keretében átgondoltuk, megbeszéltük a lehetséges fejlesztési irányokat és elvégezhető tennivalókat. Amint arról a Könyvtárvilág is hírt adott, Donna Scheeder az ENSZ közgyűlése előtt ismertette a Lyoni Nyilatkozatot, ezzel kapcsolódva az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaihoz, melyekre röviden AGENDA 2030-ként szoktak hivatkozni. Ebben 17 fenntartható fejlesztési célt és 169 alcélt határoztak meg, pl. a szegénység felszámolása, az éhezés megszüntetése stb. Az első és legnyilvánvalóbb kérdés: ezekhez a kétségtelenül életbe vágó, globális horderejű problémakörökhöz a gyakorló magyar könyvtáros hogyan, miként tud kapcsolódni? A rendelkezésünkre álló, sokszor szűkös eszköz- és feltételrendszer szorításában mit tehetünk? E kérdésekre sok és sokféle választ kaptak – és alkottak meg – a résztvevők. […»]

Szervezeti élet


Zöld könyvtár – Szakmai nap

Posted by zondaz - január 7th, 2018

A MKE Szabolcs-Szatmár megyei Területi Szervezete 2017.11.13-án, egy borongós őszi napon -úgyszólván – üde témát tűzött napirendre. Zöld könyvtár. Mit jelent ez a kifejezés? Megtudtuk, de haladjunk sorjában.

201706_Szervezetielet_Zoldkonyvtar_1

Dr. Kührner Éva, az MKE Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Terület Szervezet elnökének köszöntő szavai után az első előadónk dr. Kiss Ferenc volt (Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettes, Környezettan Intézeti Tanszék vezetője). Élményszerű, látványos, érzelmekre is ható előadásának címe: Globális és lokális környezettudatosság. […»]


Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezete évzáró taggyűlése

Posted by zondaz - január 7th, 2018

2017. december 4-én a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban került megrendezésre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Nógrád Megyei Szervezetének évzáró taggyűlése.

201706_Szervezetielet_Nograd_1

Ezen a napon került sor a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és az MKE Nógrád Megyei Szervezete közötti együttműködési megállapodás aláírására. A két szervezet közötti együttműködés már több évtizedes múltra tekint vissza, de a hivatalos dokumentációra most került sor. […»]


Helyünk, helyzetünk, jövőnk – a Könyvtárostanárok Egyesülete Őszi Szakmai napja

Posted by zondaz - január 7th, 2018

Helyünk, helyzetünk, jövőnk – Az IFLA Iskolai könyvtári útmutató magyarországi adaptációja címmel tartotta meg 2017. november 7-én Budapesten a Könyvtárostanárok Egyesülete a hagyományos Őszi Szakmai Napját. Az ünneplés, az egyesület életét érintő kérdések és a szakmai megbeszélések egyaránt helyet kaptak a nap programjában.

201706_Szervezetielet_KTE_1

A Könyvtárostanárok Egyesülete önállóságának huszadik évfordulóját ünnepli 2017-ben (előtte 1986-tól a Magyar Könyvtárosok Egyesületén belüli szekcióként működött). A KTE volt elnöke, Balogh Mihály emlékezett a kezdetek nehézségeire, örömeire, majd a szünetben elnöki köszöntő után egy nagy születésnapi torta közös elfogyasztásával folytatódott az ünneplés. […»]


Kisalföldi Könyvtáros-díj – Dénes Zsuzsanna

Posted by zondaz - január 7th, 2018

A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete 2017. december 5-én tartotta évzáró rendezvényét a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Könyvtárának rendezvénytermében. Az ünnepi programot az Ister Gitárzenekar kamaraműsora nyitotta meg. A délelőtt folyamán hagyományteremtő céllal adtuk át első alkalommal a Kisalföldi Könyvtáros-díjat.

201706_Szervezetielet_Kisalfoldi_konyvtaros_dij_1

Dénes Zsuzsanna

A díjat az egyesület azzal a céllal alapította meg 2017 májusában, hogy elismerje a Győr-Moson-Sopron megyében tevékenykedő elkötelezett könyvtáros kollégák kiemelkedő szakmai munkáját. Az elismerést minden évben egy könyvtáros kaphatja meg, a díj odaítéléséről egy ötfős testület dönt felterjesztés alapján. Az átadásra minden év decemberében kerül sor, az egyesület alapításának évfordulója kapcsán. […»]


Gyermekkönyvtáros műhelytalálkozó Érden

Posted by zondaz - január 7th, 2018

Kamaszok – irodalom – olvasás – könyvtár

2017. november 8.

Idén ősszel szép számban érkeztünk Érdre, a Csuka Zoltán Városi Könyvtárba, hogy részt vegyünk a PEMEKSZ idei utolsó rendezvényén, a Gyermekkönyvtáros műhelytalálkozón. Mivel az érintett korosztály éppen a gyermek és felnőtt részleg közötti átmenetet jelenti, így érthető, hogy sokakat érdekelt a program.

201706_Szervezetielet_Gyermekkonyvtaros_1

Először Sebestyénné Majchrowska Ewa, az érdi könyvtár igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd Fülöp Attiláné, a PEMEKSZ elnöke szólt néhány szót. Öröm műhelynapot szervezni, ha ilyen nagy érdeklődést tapasztalunk – mondta. […»]


Adomány Érmihályfalvára

Posted by zondaz - január 7th, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének küldöttsége december 12-én Érmihályfalván járt.

201706_Szervezetielet_Ermihalyfalva

2015-ben kerültünk kapcsolatba Böjte Csaba által létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítvány Keresztszülői programjával. Ekkor voltunk először a közel tízezres, magyar többségű városban és ekkor fogadtuk keresztgyermekünkké Sas Imikét. […»]


Együttes élmény

Posted by zondaz - január 7th, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete 2017 novemberében évzáró programként látogatást tett az Országházban és az Országgyűlési Könyvtárban. Bár úgy gondolom, hogy többségünk volt már az Országházban, az érdeklődők száma azt mutatja, hogy mégis jó volt a kezdeményezés.

201706_Szervezetielet_Egyuttes_elmeny_1

A budapesti programjainknál megkerülhetetlen megemlíteni Sándor Tibor nevét. Munkája, kapcsolatai, ismertsége révén minden alkalommal a legautentikusabb személyeket nyeri meg számunkra. Köszönjük, és reméljük, hogy a továbbiakban is élvezzük ennek előnyeit! […»]


„Az én könyvtáram”

Posted by zondaz - január 7th, 2018

Törzsgárda ünnepség és szakmai nap Kaposváron

2017. november 21-én került sor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezete, valamint a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár közös szervezésében tartott szakmai napra és a hagyományosan megrendezett éves törzsgárda ünnepségre.

201706_Szervezetielet_Az_en_konyvtaram_1

A program az MKE helyi szervezetének taggyűlésével kezdődött, majd a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárosai tartottak előadást a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt a könyvtárszakmát érintő komponenséről. […»]


A szakma megújul

Posted by zondaz - január 7th, 2018

201706_Szervezetielet_A_szakma_megujul

A XII. Országos Könyvtári Napok keretén belül a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Komárom-Esztergom Megyei Szervezete a jövő évben bekövetkező, a szakmát érintő változásokról beszámoló előadókat hívott meg a József Attila Megyei és Városi Könyvárba. Az október 2-ai szakmai nap délutánját az előadássorozat háziasszonya, Kisné Anda Klára kolleganőnk, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének elnöke nyitotta meg és vezette le. Az előadások témái a közeli jövő adminisztratív változásai, a fejlődő, digitális világban helyet kapó és foglaló könyvtári alkalmazások köré csoportosultak. […»]

Szakmai műhely


Open Access, a nyílt hozzáférés – A vállalati könyvtárosok 26. műhelybeszélgetése a Műszaki Könyvtáros Szekció szervezésében

Posted by zondaz - január 7th, 2018

201706_Szakmaimuhely_Muhelybeszelgetes_1

Az open access témában rendezett műhelybeszélgetésünk sok könyvtáros vonzott, elsősorban a felsőoktatási, kutatási intézményektől, illetve a kutatási tevékenységet folytató gyógyszeripari vállalatoktól. A beszélgetést Kutnyánszky Anikó, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtárának vezetője moderálta, ahol szintén kiemelkedő fontosságú a kutatók publikációs lehetőségeinek szervezése és követése. […»]


Emberközponti tudomány – emberközpontú könyvtár

Posted by zondaz - január 6th, 2018

Gondolatok az NKE Könyvtár Tudománynapi konferencián 

2017.11.24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

201706_Szakmaimuhely_Emberkozponti_1

„Smart”, intelligens, kognitív rendszerek és a „humán” tényező

A jó néhány éve tartó technológiai fejlődést követően talán természetes fordulat, hogy a közkönyvtárak és a tudományos könyvtárak rendezvényeinek előadásaiban, tematikájában (itthon és külföldön) is hangsúlyosan jelent meg az emberközpontú megoldások iránti fokozott érdeklődés. A humán oldal hangsúlyozása minden könyvtárban természetes alapkövetelmény volt eddig is, jelenleg azonban bonyolult összefüggésekben jelenik meg. […»]

Ötágú síp


A Mikes Kelemen Program 3 éve

Posted by zondaz - január 6th, 2018

201706_Otagusip_Mikes_1

Az Országos Széchényi Könyvtár három éve csatlakozott a Mikes Kelemen Programhoz – röviden Mikes Programhoz -, ami ez alatt az idő alatt több száz könyvtár működését támogatta, több százezer dokumentumot szállított kontinenseken keresztül Magyarországra – több száz ember munkájának köszönhetően – az adományozóktól a megajándékozottakig. […»]

Szakmai barangolások itthon és a nagyvilágban


Kissné Anda Klára: Bakonysárkánytól Ácsig

Posted by zondaz - január 6th, 2018

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezet őszi tanulmányútját megyei helyszíneken szervezte meg, ezúttal Kisbér és környéke volt az úti cél. 2017. szeptember 11-én tartalmasnak ígérkező szakmai nap elé tekintettünk.

201706_Szakmaibarangolasok_Bakonysarkany_1

Bakonysárkány Községi Könyvtár.
Fotó Kissné Anda Klára

[…»]

Civil infó


Programajánló

Posted by zondaz - január 6th, 2018

Kultúrák és generációk
A kínai és a magyar modern művészet megalapítói és örökösei
„Az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Xu Beihong Művészeti Bizottság és a Sino-Európai Alapítvány a Kínai Kultúráért és Oktatásért közös szervezésében valósult meg a Kultúrák és generációk: A kínai és a magyar modern művészet megalapítói és örökösei című kiállítás.” 201706_Civil_1

http://www.oszk.hu/kiallitasok/kulturak-es-generaciok

2018. január 2-12., Budapest

[…»]

Mentor


Csontos Mara

Posted by zondaz - január 6th, 2018

201706_Mentor_Csontos_Mara

 

az Infodok Kft. – Magyar Telekom Infotéka munkatársa

Szívesen konzultálok könyvtáros hallgatókkal,
szakdolgozókkal, kollégákkal az alábbi témákról:

  • Külföldi könyvek, folyóiratok, adatbázisok beszerzése
  • Elektronikus dokumentumok beszerzése, feldolgozása, szolgáltatása
  • Dawsonera e-könyves adatbázis bevezetése, könyvtári testreszabása
  • Üzleti információszolgáltatás
  • Ügyféligények, ügyfélvisszajelzések felhasználása a szolgáltatások tervezésénél, fejlesztésénél

Portré


Juhász István P., az alkotó könyvtáros

Posted by zondaz - január 6th, 2018

201706_Portre_Juhasz_Istvan_1

1993. április 2-án született Budapesten. Az általános iskolát Nagykátán végezte (2007), a Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskolában (Szolnok) érettségizett (2011), a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán (Jászberény) szerzett informatikus könyvtáros (BA – információmenedzsment szakirány) diplomát (2014). 2015-ben elvégezte az EFEB Európai Uniós pályázatíró tanfolyamát. Idén az Alfa Kapos Képző Központ Kft. szervezésében részt vett egy bérügyintéző OKJ tanfolyamon, melyet decemberben sikeresen befejezett. Rendelkezik a 7 modulos ECDL bizonyítvánnyal. 10 évig tanult angolt, 7 évig németet; eszperantóból államilag elismert, középfokú, komplex nyelvvizsgával rendelkezik. 2014-től a Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ könyvtárosa, ”információ menedzsere”. 2016 óta tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének. Írásait olvashatjuk a Csillagles és a Lámpagyújtó c. antológiákban; első könyve Papírrepülő (versek és novellák) címen jelent meg 2016-ban. […»]

Szakirodalmi ajánló


Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - január 6th, 2018

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Bálint Ágnes

Digitalizálás az európai teológiai könyvtárakban : BETH konferencia, Zágráb, 2017. szeptember 9-12 / Bálint Ágnes
In: EKE Hírlevél. – 14. (2017) 3., p. 14-16. : ill., 2 fotó

Beke Gabriella

Kérdésemre hol a válasz? Marad-e válaszadó? : pillanatkép a magyar kórházi könyvtárak helyzetéről / Beke Gabriella, Palotai Mária. – Helyzetkép egy 2011-ben, majd 2016-ban végzett kérdőíves felmérés eredményeinek összevetése és összegzése alapján. – Bibliogr.
In: Orvosi könyvtárak. – 14. (2017) 3., p. 14-20. : ill., 4 ábra […»]

Sziporkák


Karácsony vicc könyvtárosoknak! Vagy nem is annyira vicc?

Posted by zondaz - január 7th, 2018

  • Könyveket szeretnék, computert… és képességet, hogy átutazhassak időn és téren!
  • OK… akkor itt egy olvasójegy a könyvtárba!

201706_Sziporkak