In memoriam Takáts Béla

Posted by Oros Sándor - május 7th, 2024

 

 

Takáts Béla 1959. március 1-jén született Kőszegen. A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán diplomázott népművelő és történelem szakos pedagógusként 1981-ben, majd hat évvel később az ELTE Bölcsészettudományi karán okleveles könyvtárosi végzettséget szerzett.

A tiszaörsi Művelődési Ház vezetője volt 1981 és 1983 között, ezt követően a tiszafüredi Városi Könyvtár tájékoztató könyvtárosaként tevékenykedett 1983-tól 1993-ig. Ekkor köteleződött el a helyismeret mellett. Gál Sándor könyvtárigazgatóval közösen állították össze évről évre Tiszafüred eseménynaptárát. Szakdolgozatát is a helyi könyvtár alapítójáról, Tariczky Endréről írta.

1994-ben a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény megyei feladatokat is ellátó szakmai igazgatóhelyettesévé nevezték ki. 2011 és 2012 között megbízott igazgatóként irányította a megyei intézményt.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének alapító tagja, 2003-2010 között elnöke, 2019-ig vezetőségi tagja volt. 2011-től nyolc éven át a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Elnökségének (MKE) tagja volt.

Személyében olyan szakembert ismerhettünk meg, aki mindig nyitott a helyismereti tevékenységekben és a könyvtári informatikában megjelenő új folyamatokra, képes felismerni és a gyakorlatba átültetni az azokban rejlő új lehetőségeket. Azt vallotta, „…hogy a helyismereti gyűjtemény vonatkozásában minden könyvtár nemzeti könyvtár, hogy az itt elhelyezett dokumentumokra alapozva a legkisebb könyvtár is újat, eredetit alkothat …

Könyvtáros szakmai tudását folyamatosan bővítette informatikai ismeretekkel. Ezirányú tájékozottságának köszönhetően úttörő tevékenységet végzett a helyismereti dokumentumok digitalizálása, valamint az elektronikus helyismereti dokumentumok gyűjtése, szolgáltatása terén.

Szakértelmét, tapasztalatait oktatóként is megosztotta. A Könyvtári Intézet által szervezett „A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon” elnevezésű akkreditált programjában rendszeresen részt vett. A Korszerű könyvtár (finanszírozás – gyarapítás – menedzsment) 2005-ben megjelent szakkönyv egyik szerzője volt. A gyakorlatban szerzett tapasztalatát a magyar könyvtári szaksajtóban is közzétette.

2000-ben létrehozta a helyismereti könyvtárosok szakmai levelezőlistáját. Az Országos Digitalizálási Terv egyik kidolgozásában is közreműködött. Számos szakmai konferencia szervezésében vett részt. 2004-ben Szolnok adott otthont az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete országos konferenciájának, amelynek házigazdája volt. A 2014-ben XIV. alkalommal megrendezett Győri Szalon szakmai programjában ő tartott előadást a helyismereti digitális tartalmakról. 2015-ben a könyvtáros vándorgyűlés szolnoki szervezőbizottságában töltött be jelentős funkciót.

Egyik fő törekvése a digitálisan létező, de ilyen formában nem publikált dokumentumok, számítógépes állományok begyűjtése a helyismereti részlegekbe. Úgy gondolta, „…valószínűsíthetően ötven év múlva éppen olyan kíváncsiak lesznek utódaink egy-egy település 2000. évi jelenlétére az Interneten, mint amilyenek mi vagyunk az ötven évvel ezelőtt megjelent aprónyomtatványokra, hírlapra…

1987-ben Miniszteri Dícséretben részesült. 2012-ban Szinnyei József-díjjal ismerték el szakmai munkáját. 2015-ben a MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete a Kertész Gyula Emlékérmet Takáts Béla könyvtárosnak ítélte oda. A díjjal azt a sokoldalú és innovatív szerepvállalást ismerték el, amivel Takáts Béla hozzájárult ahhoz, hogy a helyismereti tevékenység a 21. század elején is fontos része legyen a helyi közösségek és a közkönyvtárak újraformálódó kapcsolatának.

A Verseghy Ferenc Könyvtárban eltöltött három évtized alatt az ő szakmai munkájának is köszönhető az integrált számítógépes katalógus bevezetése. Ő hozta létre 1997-ben a könyvtár honlapját, majd 1999-ben a Magyar Elektronikus Könyvtár példáját követve megalapította a Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtárat, amely az ő szakmai irányításával bővült könyvekkel, folyóiratokkal és képeslapokkal. Koordinálta a megyei könyvtár informatikai célú – fejlesztési és oktatási tárgyú – pályázatait. Fontos szerepet töltött be a kistelepülési könyvtári ellátás megszervezésében is. A 2015-ben indult Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek köszönhetően 48 településen nyújt szolgáltatást a megyei hatókörű Verseghy Könyvtár. A kistelepülésekért és a megyei hálózat működtetésében végzett eredményes munkája elismeréseként 2022-ben Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közművelődési Díjjal tüntette ki a megyei önkormányzat.

Türelemmel viselt hosszú betegség következtében hunyt el 2024. március 9-én.

Személyében egy kiváló szakembert, jeles mentort és jó vezetőt vesztettünk el.

Mi, a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény munkatársai szomorúan búcsúzunk kollégánktól. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

 

Károly Nóra, Verseghy Ferenc Könyvtár

 

Comments are closed.

Blog Home