Magyar Kultúra Napi díjazottak Heves megyében

Posted by Oros Sándor - március 10th, 2024

2024. január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából szép kitüntetéseket kaptak kollégáink és a megye két könyvtára is. A következőkben Szécsényi Orsolya, Szekeresné Sennyey Mária és Varga Zsuzsanna beszámolói következnek.

Szécsényi Orsolya: A Bródy Sándor Könyvtár megkapta a Minősített Könyvtári Címet

Az országban egyedülálló módon, harmadik alkalommal nyerte el a Minősített Könyvtári Címet a Bródy Sándor Könyvtár. A kitüntetést a könyvtári minőségirányítás módszereinek többéves folyamatos alkalmazása, a könyvtárhasználati jog érvényesülése, valamint a könyvtárhasználói elégedettség eredményei terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, magas színvonalú szakmai munka alapján kapta meg intézményünk.

Az elismerést 2024. január 22-én, a magyar kultúra napján vette Tőzsér Istvánné igazgató asszony és Mihály Andrea, a Minőségirányítási Tanács vezetője a Pannonhalmán rendezett ünnepség keretében.

Az újabb Minősített Könyvtári cím elnyerésében szerepet játszott, hogy könyvtárunk egy nagyon erősen innovatív szemléletű, számos könyvtárszakmai újdonságot megteremtő bibliotéka. Innovációink országosan egyedülállóak, követendő példaként szolgálnak más intézmények számára is. A beadott pályázat alapján a Bródy Sándor Könyvtár egy a minőségmenedzsment, valamint a könyvtárhasználók és partnerek magas színvonalon történő kiszolgálása iránt nagyon erősen elkötelezett intézmény. Szolgáltatásainkat a felhasználói igények figyelembevételével, magas minőségi szinten valósítjuk meg. Vármegyei hatókörünkből adódóan kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a községekben élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek a korszerű és minőségi könyvtári ellátáshoz.

Elhivatottak vagyunk a könyvtári szolgáltatások minőségének folyamatos javítása, fejlesztése, ezáltal a partnerek elégedettségének biztosítása érdekében. A könyvtár imázsának megtartása az elkötelezettségünkön múlik, mindannyian azért dolgozunk, hogy a könyvtárhasználók a céltudatos, szolgálatkész, az új kihívásokra nyitott, feladatait kiváló minőségben ellátó szolgáltatót lássák bennünk. A minőségmenedzsment eszközeinek alkalmazásával könyvtárunk mára országosan elismert szakmai műhellyé vált, az elmúlt két évtized minőségirányítási tapasztalatait örömmel osztjuk meg a szakmával, a tudásmegosztás fontosságát intézményen belül és kívül is támogatjuk.

 Farkas Márta Pro Agria szakmai díja

Farkas Mártát, a Bródy Sándor Könyvtár egykori szervezési igazgatóhelyettesét több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért PRO AGRIA szakmai díjban részesítette Eger MJV Önkormányzata a Magyar Kultúra Napján.

Farkas Márta 1985-től a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban dolgozott olvasószolgálati tájékoztató könyvtárosként, 1998. május 1-jétől módszertani könyvtárosként, 2006. szeptember 1-jétől osztályvezetőként, majd szervezési igazgatóhelyettesként segítette a könyvtári hálózat munkáját. Az eltelt 38 év alatt a könyvtári munka minden területét megismerte, gyakorolta. Napi munkája során a könyvtárosság iránt elkötelezetten, magas szintű tudással szolgálja ki a könyvtárhasználók széles körét, továbbítja a szellemi értéket, megyeszerte közvetítette az innovatív szakmai ismereteket.

A HevesTéka hálózati csoport vezetőjeként kiemelkedő szerepe volt abban, hogy az intézmény mind a mai napig irányító szerepet játszik a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kialakításában. Közreműködésével a megyei könyvtár 103 településen nyújt hatékony és minőségi könyvtári ellátást, közel 70 településen segítette a kistelepülési könyvtárak megújítását, fejlesztését. A két évtizedes szisztematikus szervezési munka alapján a rendszer mára egységes megyei hálózattá erősödött, a partner önkormányzatok, a könyvtárhasználó lakosság visszajelzései alapján elérte célját: minden kistelepülésen elérhetővé vált a legfrissebb könyvkínálat, az egységes informatikai háttértámogatás, az egységes megyei könyvtári adatbázis, a helyi könyvtáros munkájának támogatása. Farkas Márta a fentieken kívül szervezője az országos könyvtári napok megyei rendezvényeinek, sikeres pályázataival segíti a kistelepülések könyvtárainak munkáját. A könyvtár Minőségirányítási Tanácsának vezetőjeként felelős az intézmény országosan is példaértékű minőségi fejlesztéséért, a két alkalommal is elnyert „Minősített könyvtár cím” kidolgozásáért. Titkárként segítette a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Heves Megyei Tagozatának munkáját, rendszeres irodalmi programok megvalósítását.

Az alapvető erkölcsi értékrendhez való szilárd elkötelezettsége és következetessége minden könyvtáros kollégánk számára példa; megbízhatósága és kiemelkedő szakmai tudása kivívta a közvetlen munkatársak, a könyvtár együttműködő külső partnereinek, a civil egyesületek képviselőinek elismerését.

Farkas Márta

Szekeresné Sennyey Mária: Könyvtári Minőségi Díjat kapott a Vachott Sándor Városi Könyvtár

Nagy büszkeségre ad okot, hogy újabb Heves megyei könyvtár kapott Könyvtári Minőségi Díjat, melyet a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár vehetett át. Az intézmény évek óta elkötelezett a minőségirányítás felé, így nyerte el 2021-ben a Minősített Könyvtár címet is. Ennek a címnek és az innovatív munkának folyatása a most elnyert kitüntetés, melyet a „felhasználói igények alapján fejlesztett magas szintű könyvtári innovációkért” elért eredményeik elismeréseként kaptak meg a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, a pannonhalmai ünnepségen.

A könyvtár pályázatában két országosan egyedülálló innovációt mutatott be, a YouTube-on és egyéb közösségi felületeken több tízezres nézettséget elért Könyvtári Hírmondót, valamint a Vers tér elnevezésű kezdeményezést. Mint a pályamunkában írják, a hagyományos könyvtári szolgáltatások rendszerének megőrzése mellett egyre nyitottabbak az új megjelenési formákra, és egyre jelentősebb szerepet vállalnak Gyöngyös kulturális életében. Stratégiájukban az innovációt kulcsfontosságú feladatként határozták meg, ennek a törekvésnek a szellemében indították el az olvasást a fiatalok nyelvén népszerűsítő Könyvtári Hírmondót, és hívták életre a Fő teret a költészet napján Vers térré formáló szabadtéri rendezvényüket, amellyel a könyvtár falain kívülre szerették volna elhozni a verseket. A díjat az intézmény vezetője, Szekeresné Sennyey Mária, a könyvtár igazgatóhelyettese, Balog Judit és Szabó Dénes, a könyvtár munkatársa vette át a pannonhalmai kultúra napi ünnepségen.

 Varga Zsuzsanna: Pro Cultura díjat kapott Vitainé Kepes Gabriella

Szintén a Magyar Kultúra napján kapta meg Hatvan város Pro Cultura díját Vitainé Kepes Gabriella, a hatvani Ady Endre Könyvtár igazgatóhelyettese, a gyermekkönyvtár vezetője, a Heves Megyei Szervezet vezetőségi tagja. Gabriella szakmai életútja nem a könyvtárban kezdődött, középiskolában egészségügyi szakképzettséget szerzett, majd tanulmányai végeztével a budapesti Központi Antikváriumban helyezkedett el, mint becsüs és eladó, de részt vett árveréseken is. A könyves szakma ismeretét és szeretetét az antikváriumi munkában eltöltött évek alapozták meg. 2003-ban művelődésszervező, majd kulturális menedzsment és pedagógiai asszisztens szakképzettségeket is szerzett. 2018-ban pedig a boldogi művelődési ház intézményvezetői pozícióját sikeresen pályázta meg. Az összevont művelődési ház, könyvtár és tájház vezetéséhez szükséges volt könyvtárszakmai végzettség megszerzése is, ehhez még kinevezése előtt elvégezte a segédkönyvtárosi tanfolyamot, ezzel feladatait – mindhárom területen – maximálisan el tudta végezni. Több jól sikerült boldogi projekt fűződik nevéhez, rendezvények, előadások, kiállítások szervezése, lebonyolítása, pályázatok írása, könyvtári szolgáltatások ellátása, hagyományőrző tevékenységek szervezése tartozott feladatai közé. 2020 óta az Ady Endre könyvtár gyermekkönyvtárának munkatársa, 2021-től elnyerte a gyermekkönyvtár vezetői pozícióját, majd 2022-től a könyvtár igazgatóhelyettesi feladatait is átvette.

Fontosnak tartja a gyermek korosztály olvasóvá nevelését, a gyerekek könyvekkel, könyvtárral való szoros kapcsolatának kialakítását már kisbaba koruktól kezdve. Nyári napközis táborokat szervez és lebonyolít, ezek megtartásához pályázati forrásokat keres és pályázatot ír. Végül, álljon itt – a teljesség igénye nélkül – néhány kiváló program felsorolása, melyek ötlete, megszervezése Gabi nevéhez fűződik: Szabó Magda emlékkiállítás, Janikovszky Éva emléktárlat, Emlékkönyv-kiállítás, A könyvtár dedikált könyveinek bemutatója, Hulladékcsökkentési Héthez kapcsolódó alkotói pályázat és kiállítás, Könyvtári piknik az Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódóan, Csupa Csuda népmesetáborok, Szélrózsa mesetáborok, Internet Fiesta és Országos Könyvtári Napok több programja, Író-olvasó találkozók szervezése, lebonyolítása.

 

 

Vitainé Kepes Gabriella

Szeretettel gratulálunk minden kedves díjazottnak!

Az MKE Heves Megyei Szervezet Vezetősége nevében:
Szekeresné Sennyey Mária, Szécsényi Orsolya, Varga Zsuzsanna és Verle Ágnes

 

 

Comments are closed.

Blog Home