Elhunyt dr. Skaliczki Judit

Posted by Oros Sándor - március 10th, 2024

Elhunyt dr. Skaliczki Judit, az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyugalmazott főosztályvezető-helyettese, a magyar és nemzetközi könyvtárügy meghatározó alakja.

Pályafutása alatt sok-sok könyvtárral, könyvtárossal került kapcsolatba, és nyomot hagyott mindenkiben szakmai elkötelezettsége, kitartó törekvése a szakma elfogadtatására, fejlesztésére, az együttműködés erősítésére. Az alábbiakban néhány munkatársa visszaemlékezése olvasható.

Bakos Klára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Központi Könyvtárának ny. főigazgatója, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének volt elnöke

„A végső búcsú előtt felerősödik az emlékezés. Elment Judit, de itt maradtak az emlékek, amik már rég belénk épültek. Van mire visszaemlékezni. Eredmények sokaságára, melyek az ő égisze alatt születtek. Hosszú ideig dolgoztunk együtt, szinte napi kapcsolatban voltunk, sok esetben a munkaidőn túl is, estébe nyúlóan folytak az egyeztetések, a véleménycserék. Egyetértések és viták, de mindig a megoldás keresése volt a cél.  Stratégiák, koncepciók megbeszélése, jogszabályok véleményezése, a minőség bevezetése a könyvtári munkába – csak kiragadva munkásságából az egész könyvtárügyet meghatározó legfontosabb mozzanatokat. Mert volt koncepció és keresett hozzá forrást is. Rendkívül fontosnak tartotta, hogy legyen stratégia, ahhoz cselekvési terv és a megvalósításhoz szükséges pénz. A minőséget mindenekelőttinek tartotta: Elismert könyvtárak, versenyképes könyvtárosokkal. Szisztematikusan gondolkodott, szisztematikusan építkezett. Természetes volt számára az együttműködés a könyvtáros civil szervezetekkel, így a Magyar Könyvtárosok Egyesületével is – annak elnökeként kerültem vele munkakapcsolatba. Számított a civilek véleményére. Méltányolta az egyesületben végzett munkát, becsülte a civil kurázsit. A végsőkig képviselte a magyar könyvtárügyet. Személye és szakmai elkötelezettsége saját munkahelyén, a kulturális ágazaton belül is elfogadott volt. Tekintélyként tisztelték.

Hiányzik a bölcsessége, a hite, a tettre készsége, a munkakedve, az ereje, a jókedve és egyáltalán: az emberi nagysága.”

Zalainé dr. Kovács Éva, a BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár ny. igazgatója

„1992-ben Manchesterben Maurice Line (neves könyvtári szakértő) által „Könyvtári marketing és menedzsment” címmel szervezett és vezetett nemzetközi tanfolyamon vettünk részt, itt történt, hogy a tanfolyam 2. napjának végén egymásra néztünk Judittal és azt mondtuk: ezeket a módszereket a hazai könyvtárosokkal is meg kell ismertetni. Így indultak el az ezen módszerek megismertetését segítő előadások, tanfolyamok, workshopok, majd a hozzá készült tananyagok, tankönyvek elkészítése, végül a Minősített Könyvtári cím és a Könyvtári Minőségi díj megalapítása. A fentieket nagyban segítette Judit minisztériumi munkája, megteremtve hozzá az országos könyvtári stratégiát, a Könyvtári törvényen keresztül pedig a megfelelő anyagi források biztosítását.

Judit szakmai meggyőződése volt, hogy a könyvtáraknak is stratégiai terv alapján kell dolgozniuk, amely az országos stratégiához kapcsolódva biztosítja a hazai könyvtári rendszer hatékonyabb minőségi működését.

Kitartott azon szemlélete mellett, miszerint a könyvtári szolgáltatások minősége határozza meg az adott könyvtár használóinak bizalmát, elégedettségét.

Hatalmas energiával és pozitív szemlélettel rendelkezett, és mindig jókedvűen, vidáman dolgozott, tanított. Hirtelen meg sem tudnám mondani, hány minisztert „szolgált ki”, de sikerült vezetésével a Könyvtári Osztálynak elérnie, hogy a könyvtáraknak minisztériumon belül is jó híre volt, sok elismerést és lehetőséget kaptak az EU-s pályázatokon is.

A rendszerváltás utáni években olyan fejlett és átfogó nyugati módszertanokat hozott be a magyar könyvtári rendszerbe, amelyekkel sikerült a fentieket elérni.

Mindenképpen meg kell említeni a mellette álló szerető családját, ez nagyon sokat – szeretetet, biztonságot, erőt – jelentett neki.”

Mender Ibolya, az Országos Idegennyelvű Könyvtár ny. főigazgatója

„Mély megrendüléssel olvastam a hírt Skaliczki Judit eltávozásáról, mivel 20 éven keresztül közeli munkatársak voltunk: ismertem, tiszteltem és szerettem őt.

A döbbenet és a szomorúság perceiben felidéződtek bennem a közös munkák. 1990-től a könyvtári intézményeket tömörítő Könyvtári és Informatikai Kamara (későbbi nevén Informatikai és Könyvtári Szövetség) megalapítása és működtetése. Majd az országos könyvtári stratégiák kidolgozása, a könyvtári területet megújító és országosan sikeres minőségfejlesztési projektek, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, kiadványok összeállítása, szakmai rendezvények következtek. Kiváló szakmai tudása minden területen megnyilvánult. Jellemző volt rá az állandó önképzés, a rugalmassággal párosuló határozottság, a nyitottság a könyvtárügy új területei felé.

A másik fő jellemvonása derűs személyisége volt. Felejthetetlenek a szakmai programok utáni nagy, nevetős beszélgetések egy pohár vörösbor mellett. Itt a könyvtári ügyekről, a számára oly fontos családról, aktuális társadalmi ügyekről egyaránt szó esett.

A magyar könyvtárügy utóbbi évtizedeinek legnagyobb alakja távozott Skaliczki Judit elhunytával!

Drága Judit! Köszönöm, hogy ismerhettelek és Veled dolgozhattam. Nyugodj békében!”

Gócza Julianna, a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének (AIBM) Magyar Nemzeti Csoportjának volt elnöke

„A 70-es évek elején jelentkeztek a specializálódási, integrálódási törekvések az MKE-en belül. Elsőként a Zenei Szekció alakult meg 1970. március 11-én.

Judit a szegedi Somogyi-könyvtárban dolgozott, és 1971-ben kapta azt a feladatot, hogy alakítsa ki a könyvtár Zeneszobáját. Ennek kapcsán belépett a Zenei Szekcióba, és meglátogatott néhány már működő zenei könyvtárat. Így ismerkedtünk meg. A kölcsönös szimpátiánk barátsággá mélyült.

Együtt végeztük az első zenei könyvtáros továbbképző tanfolyamot a Könyvtártudományi és Módszertani Központban 1972-73-ban. Remek tanterv alapján, kiváló szakemberek, tanárok, zenészek irányításával szívtuk magunkba a speciális ismereteket (Földes Imre, G. Forrai Magdolna, Gyimes Ferenc, Kárpáti János, Pernye András, Pethes Iván, Szalai Ágnes, Székely András, Sztanó Pál, Vavrinecz Veronika). Ez a tanfolyam meghatározó volt a zenéhez és a zenei könyvtáros szakmához való kapcsolatunk szempontjából. Nem véletlen, hogy ezen a szakterületen boldogan felvállaltuk a hazai és nemzetközi egyesületi munkát is.

Pályánk első 20 évében sokat beszélgettünk, gyakran dolgoztunk együtt. Jó volt Judit mindig mosolygós, vidám társaságában lenni! A komoly viták is jókedvűen záródtak. Ezt a hangulatot idézte fel bennünk a tavaly októberi találkozás!”

Még néhány a számtalan megemlékezés közül:

Ramháb Mária búcsúzása a Magyar Könyvtárosok Egyesületének oldalán

AIBM Magyar Nemzeti Csoport

Az Országos Széchényi Könyvtár

A Publika Magyar Könyvtári Kör

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Elnöksége és valamennyi tagja nevében megrendülten búcsúzom Judittól, aki példaképünk volt mind szakmai, mind egyesületi munkájával, és számos kollégánkat segítette szakmai tudásának fejlesztésében és pályájának kiteljesítésében.

Gerencsér Judit, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke

 

Comments are closed.

Blog Home