A Magyar Könyvtárosok Egyesülete igényfelmérésére érkezett válaszok elemzése

Posted by Oros Sándor - március 10th, 2024

2023 év végén az MKE elnöksége kérdőíves igényfelmérést végzett tagsága körében, amelyre összesen 233 érvényes válasz érkezett. A 2023-ban megválasztott új elnökség elkötelezett abban, hogy a tagság érdekeit képviselve, a tagság véleményét megismerve végezze működését. Az új elnökségi ciklus feladatait, céljait a tagság javaslataival összehangolva szeretné megvalósítani, így a 2024-es munkaterv és az előttünk álló időszak stratégiai tervezésének előkészítésében is nagyon fontos volt a felmérés. A kérdőívezés során egy gyors helyzetelemzést is végeztünk (SWOT analízis), amelyet aztán követett az egyesület tevékenységének értékelése, a megújulás főbb irányvonalainak kijelölése és végül a szöveges javaslatok, ötletek összegyűjtése. Az alábbiakban a kapott válaszok összegző elemzését mutatjuk be.

Technikai okok miatt a magazinban csak az összegzés olvasható, de természetesen az egész elemzés és a diagrammok letölthetőek innen.

Összegzés:

A kapott eredmények sok tekintetben egybeestek azzal az előzetes elképzeléssel, mellyel az új elnökség a ciklusát kezdte és az elnöki/főtitkári programokban szerepelt. Sok területen terveztünk korábban reformot, az igényfelmérés alapján már sokkal biztosabbak vagyunk abban, melyek a legfontosabb, legégetőbb kérdések, melyeket előre kell venni, priorizálni és lépésről lépésre haladva bevezetni a szükséges változásokat. A kérdőív másik része, mely a szöveges értékeléseket tartalmazza, nagyban segíti ezt a munkát, hiszen a tagság javaslataiból, ötleteiből tudjuk feltérképezni az igényfelmérés során (is) felszínre került problémákat, azok okait, megérteni a mélyebb összefüggéseket és javaslatokat tenni a szükséges intézkedésekre, konkrét célok megfogalmazására. A kérdőív szöveges válaszainak elemzését egy további publikációban tárjuk majd a tagság elé.

Az igényfelmérés elemzése és eredménye révén indulhat el – egyeztetve az Elnökséggel, a szervezetekkel, a tagsággal, a szakmai szervezetekkel és a partnerekkel – az MKE stratégia előkészítése, illetve a cselekvési területek és intézkedési tervek meghatározása. Az Elnökség részéről vállaljuk szakmai roadshow formájában az igényfelmérés egyeztetését, megvitatását, illetve a jövőbeli feladatok előkészítését. Várjuk ebben az MKE szervezeteinek, tagságának és a szakmai partnereknek a visszajelzését és megkeresését.

Az egész elemzés itt érhető el.

Comments are closed.

Blog Home