Tények. Tényleg?! – Történelemtanárok és könyvtárostanárok közös szakmai napjai

Posted by Buzai Csaba - december 22nd, 2021

 

A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) 2021 őszén a Történelemtanárok Egyletével (TTE) közösen szervezte meg az Őszi Szakmai Napját. Két délután, 2021. november 16-án és 17-én online kapcsolódhattak be az érdeklődők a Tények. Tényleg?! – történelemtanárok és könyvtárostanárok együttműködése a kritikai gondolkodásért című szakmai nap plenáris előadásaiba és gyakorlati műhelyeibe.

Történelem- és könyvtárostanárok a közös cél érdekében

Az elmúlt évtizedekben a plágium és az álhírek problematikája felerősítette a könyvtárak szerepét, felelősségét a forráshasználat és az információs műveltség fejlesztése területén. Az elmúlt év digitális tanrendben szerzett tapasztalatai azt mutatják, hogy az önálló tanulásra való felkészítésben a tanulóknak több támogatásra van szükségük. Fontos a tanulás és tanítás folyamatában is, hogy ki tudjuk szűrni a pontos, releváns információkat és tisztában legyünk a hitelesség szempontjaival, az álhírek kiszűrésének módszereivel is. Természetesen ez a kihívás az életünk minden területét érinti, de ezen a szakmai napon a történelem tantárgyra fókuszáltunk. A történelemtantárgyban alapvető fontosságú a forráskritika mind a régmúlt, mind a közelmúlt és mind napjaink eseményeiről szóló források esetén.

Vagyis a forráskritika, a kritikai gondolkodás, az információs műveltség fejlesztése területén a történelemtantárgy és a könyvtárpedagógia több együttműködési lehetőséget is kínál. Szeretnénk megerősíteni a kollégákat abban, hogy kihasználva a szakterületünk tantárgyköziségét, a 21. századi forrásalapú oktatás területén szerepünknek még inkább meg kell erősödnie.

A két szakmai szervezet 2021 őszén a közös szakmai naphoz kapcsolódóan közös pályázatot hirdetett, melynek célja a fentebb leírtakhoz kapcsolódóan az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos szemléletváltás elősegítése, az iskolai könyvtárak szolgáltatásainak megújítása és az ehhez kapcsolódó jó gyakorlatok, ötletek bemutatása. A pályázat témája: Forráskiválasztás, forrásértékelés a történelemtanítás és a könyvtárhasználat tanításának metszetében. A pályázat kiírása elérhető: https://portal.ktep.hu/tenyekpaly2021 Az eredményhirdetés után műhelymunkák keretében bemutatásra kerültek a díjazott pályaművek.

A szakmai délutánokon szemléletformáló előadásokat hallhattak az érdeklődők és a résztvevőket munkáltató, a mindennapi munkájuk során hasznosítható gyakorlatba bevezető műhelyfoglalkozásokon vehettek részt.

A történelem és a könyvtárhasználat Nemzeti alaptantervben és azon is túl címmel Dömsödy Andrea, a KTE alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az oktatás minőségének javítása, a tanulók hatékony fejlesztése nem egyszerűen egyes pedagógusok munkájának eredménye. Az iskola, mint tanuló szervezet kulcsszerepet játszik abban, hogy a célok milyen eredményességgel tudnak megvalósulni. A szervezeti és pedagógiai kultúra meghatározza, hogy milyen együttműködések, milyen innovációk tudnak működni. Vagyis a történelem- és könyvtárostanárok együttműködését is. A célokat is befolyásolják. A könyvtárpedagógiában és történelemtudományban is sokféle szemlélet létezik. Nem mindegy, hogy egy irodalmi történelemfelfogást akarunk közvetíteni a forrásokat a kész, rendszerezett tudás átadására használva, vagy egy interpretációra épülő relativista történelemszemléletet célunk fejleszteni, melyben a forrásokat az értelmezési alternatívák megismerésére használtatjuk. A két szakterület leghangsúlyosabb közös pontja a forrás. A történelmi gondolkodás és az információs műveltség fejlesztése pedig számos ponton jól összehangolható, ha a célok tisztázottak és a szervezeti és pedagógiai kultúra támogatja az ilyen irányú közös munkát.

A bemutatott prezentáció egy diája

A történelmi álhíreket cáfoló Tényleg?! internetes oldalt (https://tenyleg.com/) mutatta be szerkesztője: Lőrinc László történelemtanár. A plenáris előadáshoz kapcsolódó műhelyen, melyet Németh Szilvia könyvtárostanárral közösen vezettek, a honlap rovatait és cikkeit vizsgálták meg olyan szemmel, hogy tanórai vagy azon kívüli keretben hogyan és mire használhatjuk fel őket. Az online csoportmunka során a kollégák ötletelésük során alkalmasnak találták az oldalt arra, hogy könyvtárhasználati órán építsünk rá a forráskritika, a forrásértékelés szempontjainak tanításakor. De az egyes cikkek kiindulópontjai, lehetnek egy vita órának is. Egy adott témából szerkeszthetünk közösségi oldalt, amelyen kitalált csetes párbeszédeket irathatunk a diákokkal. Helyettesítés során gyors, s.o.s segítségünk lehet egy adott korszak feldolgozásához, kiegészítéséhez, hiszen a bejegyzések korszakok mentén is böngészhetők. De beépíthető tanórába, lehet belőlük hosszabb projekt, házi feladat, önálló diákmunka, lehetnek ezek történelemórán vagy könyvtárhasználati órán vagy akár kombinálva, biztos, hogy mindegyikre tartogat lehetőségeket a honlap.

A műhelyek többsége történelemtanár és könyvtárostanár közös munkáját mutatta be. Többek között a Barna hajnal című papírszínházas történet lehetőséget ad az emberi jogi témák feldolgozására. Az Arcanum Digitális Tudománytárban megtalálható dokumentumokkal a dualizmus korszakát a mindennapok felől ismertethetjük meg a korabeli időszaki kiadványokon keresztül, mely jó alkalom az adatbázis-használat fejlesztésére is. A “Mi gulagunk” oktatási segédanyag emléknapok megemlékezéseihez nyújt ötleteket. Egy-egy tanóra vagy hosszabb projektet kínáló anyagokat is bemutattak a kollégák. Érdemes a szakmai nap anyagai között böngészni. A szakmai nap honlapja: https://portal.ktep.hu/oszn2021 Folyamatosan kerülnek fel a programok összefoglalói, előadások anyagai és a plenáris programok videófelvételei.

Teachmeet az inspirációért

 A KTE először szervezett a szakmai napján teachmeetet, vagyis minielőadásokat. Az előzetesen jelentkező 11 kolléga szigorúan három-három percben jó gyakorlataikba engedtek bepillantás: Genially, etikus forráshasználat, QR-kódos keresés, technikatanítás könyvtárostanárként, sci-fi és a disztópia az ifjúsági irodalomban. Nem könnyű ennyire röviden, lényegretörően összefoglalni a gondolatainkat, de ebből következően 15 perc alatt számos ötlettel gazdagodhattunk, ami inspiráló lehet a mindennapi munkánkban.

Rendhagyó módon a Kis KTE könyvek sorozat új kötetének bemutatója is teachmeet keretben történt. A 11. kötet Iskolai könyvtárak a digitális műveltségért. Ötletek, foglalkozástervek, projektek karantén előtt, alatt, után címmel jelent meg Dömsödy Andrea, Németh Szilvia és Savanya Ildikó szerkesztésében. A kötetről további információk: https://portal.ktep.hu/KKK11

Díjak – a könyvtárostanári munka elismerése

A Könyvtárostanárok Egyesülete számára a 2021. év jeles esztendő volt, hiszen idén ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Ez alkalomból a KTE díjat alapított Iskolai könyvtári közéleti sajtódíj néven. A szakmai nap keretében átadásra került az idei díj. A 2020-a sajtómegjelenések alapján a Könyvtárostanárok Egyesülete 2021-ben az Iskolai könyvtári közéleti sajtódíjat a Szombathely ma c. tv-műsorban Krizsán Zsuzsanna Iványiné Nagy Kinga könyvtárostanárral készült interjúja nyerte el. A sajtódíjról részletes információk: https://portal.ktep.hu/sajtodij_dijazott2021

15 éve hagyomány, hogy minden ősszel emlékéremmel díjazzuk az iskolai könyvtár területén kimagasló munkát végző kollégáinkat. A 2021-es díjazottak: Heltmanné Mudri Zsuzsa, Peternainé Juhász Zsuzsánna és Simon Krisztina könyvtárostanárok.  A díjazottak laudációja, a bemutatkozó prezentáció és a díjátadó felvétele elérhető a KTE honlapján: https://portal.ktep.hu/emlekerem2021

Bevett gyakorlat, hogy az Őszi Szakmai Naphoz és egyben az iskolai könyvtárak nemzetközi hónapjához kapcsolódóan a KTE pályázatokat, kampányokat hirdet.

A könyvtáros- és történelemtanároknak kiírt szakmai pályázaton a zsűri a Hajdúböszörményi Bethlen Gábor Általános Iskola, a budaörsi Kesjár Csaba Általános Iskola és a Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum együttműködő kollégáinak pályaművét emelték meg, így a szakmai nap programjának részeként őket és munkájukat is megismerhették a résztvevők. https://portal.ktep.hu/tenyekpaly2021ered

A Mutasd az ISKOLAI könyvtáradat! kampányban diákok, szülők, pedagógusok mondhatták el vélemlnyüket, kampányolhattak az iskolai könyvtárak mellett. A zsűri Szigetfűné Papp Szilvia Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum könyvtárostanárának munkáját díjazta. https://portal.ktep.hu/mutasd2021ered

A résztvevők és véleményük

Az online rendezvényre 96 regisztráció érkezett be. Az első napon 77, a második napon 61 kolléga jelentkezett be a plenáris ülésre. 33 kolléga töltötte ki a visszajelzésre szolgáló anonim kérdőívet. Az ötfokozatú skálán a témaválasztást átlagosan 4.8-ra, a programot, 4,7-re, az előadókat 4,5-re, az online meeting felületet 4,7-re, a szervezést és a honlapot is, 4,8-ra értékelték.

A szöveges értékelésekben mindkét plenáris előadót sokan kiemelték, de sokak említették, hogy a teachmeeten sok használható ötletet kaptak. Többen megfogalmazták, hogy jó megközelítésnek látják, hogy más szakos tanárokkal működtünk együtt a programszervezésben és a megvalósításban. Látható, hogy a többségnek nem volt technikai problémája, de sajnálatos módon volt, akinek igen. És hát a visszajelzésekből látszott, hogy a találkozás, a kötetlen beszélgetés hiányzott a programból, hiszen voltak műhelyek, csoportmunkák, de azok irányított és nem spontán beszélgetések.

Bővebben – a szakmai napokról utólag elérhető információk

A szakmai programjainkról, díjainkról évekre visszamenőleg lehet információhoz jutni honlapunkról: https://portal.ktep.hu/. Ez hagyományosan prezentációkat, fotókat és a megjelent médiamegjelenések összegyűjtését jelenti. Mióta nemcsak előadásokat, hanem műhelyfoglalkozásokat is szervezünk, azóta teszünk közzé előzetes háttéranyagokat, a közös gondolkodásról készült összefoglalókat is. Ilyenek a 2021-es Őszi Szakmai Napról is elérhetők.

A digitális kényszer, az online szervezett programok viszont elhozták a videófelvételek megjelenését, így a KTE videócsatornája folyamatosan bővül a plenáris programok vágott felvételeivel. Ezek szakmai programonként, programtípusonként külön lejátszási listákból is elérhetők.

A szakmai nap honlapja: https://portal.ktep.hu/oszn2021

A 2021-es Őszi Szakmai Nap lejátszási listája: https://youtube.com/playlist?list=PLfuD2X8yRJglYWdON4-VX40l7eu8xPxwa

A videócsatorna főoldala: https://www.youtube.com/channel/UC7Arviy2yZgGvPb2aDxPR3w/featured

 

Németh Szilvia – Dömsödy Andrea, Könyvtárostanárok Egyesülete

 

 

Comments are closed.

Blog Home