Látlelet a könyvtárak világából

Posted by Buzai Csaba - december 22nd, 2021

Könnyek és könyvek. Mit hozott a COVID a könyvtárakra? : Könyvtári kutatás és helyzetértékelés a COVID után

Az elmúlt időszak legfontosabb társadalmi kérdései közé ékelődött be a COVID és az azzal való küzdés. A hazai oktatási és szociális intézmények mellett a kulturális intézmények esetében is komoly kihívást jelentett e helyzettel való megküzdés, hiszen hosszabb-rövidebb ideig az intézmények bezártak látogatóik, olvasóik előtt, mely nemcsak az olvasó közönség számára jelentett nehézséget, hanem a könyvtár és az ott dolgozók életére is komoly hatást gyakorolt. 2021 nyarán az MKE Közkönyvtári Egylete megbízásából kutatást végeztünk a hazai könyvtárak körében, azzal a fő kérdéssel – vajon mi hozott a COVID a könyvtárak működésére.

A kutatás bemutatja a COVID hatását a könyvtár intézményére, az ott dolgozó munkatársakra, szakemberekre és azokra a problémákra, amelyeket e helyzet teremtett.

A könyvtár intézménye – hasonlóan más kulturális intézményekhez – jelentős szerepvesztést élt meg az elmúlt időszak alatt. A különböző programok, rendezvények, a könyvekhez, illetve a világukhoz kapcsolódó tevékenységek háttérbe szorulása nem csak a látogatókat érintették hátrányosan, hanem azokat a szakembereket is, akik ezzel foglalkoznak, s mindemellett az életük szerves részeként is tekintik a könyvtárba látogatókkal történő foglalkozást, a könyvtári munkát.

A téma feldolgozásával az alábbi kérdésekre kerestük tehát a választ:

 

  • Úgy gondoljuk a COVID ideje alatt a könyvtárban – különös tekintettel a frontvonalon – dolgozó szakemberek munkája ugyanolyan hasznos és értékes volt, mint a COVID-ot megelőzően. A helyzet bizonytalanságot teremtett, mely a munkavégzésre, valamint az egyéni életminőségre is kihatott.
  • A könyvtárak számára már az első hullám idején lehetett volna megfelelő megoldást találni, az igénybe vevők és a könyvtár érdekei között – a törvényi szabályozások mentén, a korlátozottság betartásával. Ez nem feltétlen jelenti a digitális/elektronikus lehetőségek alkalmazásának lehetőségét.

A teljes tanulmány pdf-ben itt érhető el.

 

Comments are closed.

Blog Home