Könyvtárak világtérképe

Posted by Buzai Csaba - december 22nd, 2021

 

Az IFLA több éve működteti a Könyvtárak világtérképét (librarymap.ifla.org). Azért hozták létre, hogy országonként megjelenítsék a világ könyvtárainak országos és összesített, alapvető könyvtári statisztikai adatait, és ezzel lehetőséget adjanak arra, hogy ki-ki összehasonlítsa országa teljesítményét régiója és a világ más könyvtáraiéval, és ezzel létrehozzák a megbízható könyvtári világstatisztikát.

Az összesítésben könyvtártípusként szerepelnek a nemzeti, felsőoktatási, köz-, iskolai és szakkönyvtárak egyaránt. A megjelenített alapadatok a következők: a könyvtárak (szolgáltatóhelyek), az internet-hozzáférést biztosító könyvtárak (szolgáltatóhelyek), a munkatársak és önkéntesek, a beiratkozott olvasók, látogatók, valamint a fizikai és elektronikus kölcsönzések (letöltések) száma.

A világtérképről leolvasható például, hogy a világon

  • 2,6 millió könyvtár működik
  • a nemzeti könyvtárak száma: 352
  • a felsőoktatási könyvtárak száma: 95 402
  • a közkönyvtárak száma: 406 816
  • a közösségi könyvtárak száma: 25 231
  • az iskolai könyvtárak száma: 2 100 000
  • az egyéb könyvtáraké: 37 521

A világtérkép honlapja ad helyet azoknak az információknak is, hogy mit tesznek a könyvtárak világszerte az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósításáért: itt közzé tehetik sikertörténeteiket. Ez a forrás egy világméretű együttműködés terméke. Létrehozásában partnerként közreműködnek az országos könyvtári egyesületek, a nemzeti könyvtárak, a könyvtárakat támogató szervezetek és más érdekeltek.

Összefoglalta: Hegyközi Ilona

 

 

Comments are closed.

Blog Home