Katsányi Sándor és Papp István 90 éves lett

Posted by Buzai Csaba - december 22nd, 2021

Könyvtárügyünk két kiemelkedő személyisége, Katsányi Sándor és Papp István ezekben a hetekben ünnepelte 90. születésnapját. Szeretettel és tisztelettel köszönti őket, jó egészséget, tartalmas és örömteli éveket kíván nekik a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöksége és tagsága!

A jeles alkalomra az ünnepeltek barátai, egykori munkatársai és tisztelői gazdag és terjedelmes ünnepi kötettel álltak elő, ezzel tisztelegve szakmai és emberi teljesítményük előtt. A kötet címe: Publicum meritorum praemium („az érdemek nyilvános jutalma” – a Szent István-rend jelmondata). A mű közreadását a Magyar Könyvtárosok Egyesülete támogatta.

Közel hetven szerző írt bele köszöntőt, visszaemlékezést, elemzést, tanulmányt az ünnepeltek pályafutásáról és más, fontos szakmai témákról. A kötetet szerkesztette Havas Katalin, Hegyközi Ilona, Sándor Tibor és Sonnevend Péter, olvasószerkesztője Kovács Katalin volt.

Ahogy Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnöke írta köszöntőjében: ”Minden hivatás büszke lehet arra, ha olyan, nemzetközileg is ismert személyiségek alakították és alakítják szakmai életét mind a mai napig, mint amilyen szakembereket személyetekben megismerhettünk. Őszinte tisztelettel adózunk több évtizedes könyvtárosi, oktatás- és tudományszervezési, információs tevékenységeteknek és szakmai-közéleti munkátoknak. … A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és tagsága elismeréssel adózik töretlen szakmai hitetek, a könyvtárügy megújítása érdekében végzett tevékenységetek előtt. Petőfi Sándor soraival kívánjuk: Vezessen a sors boldog útakon öröm-tavasznak tündér korszakán’.”

Sajnos a járványhelyzet miatt nem valósulhatott meg az a terv, hogy november végén széles körben köszöntsük és ünnepeljük Katsányi Sándort és Papp Istvánt. A kötet szerzőivel közösen szerettük volna nekik átnyújtani ajándékképpen a nyomtatott kötetet, de csak egy meglehetősen szűk körű találkozásra kerülhetett sor. Reméljük, hogy 2022 tavaszán sort keríthetünk a személyes találkozásra.

A kötet 150 példányban jelent meg nyomtatásban. Egy-egy példányt kaptak a szerzők és szerkesztők, a kötelespéldányok révén a nemzeti könyvtár és más nagykönyvtárak, eljutott a megyei könyvtárakba, a képzőintézményekbe, a Könyvtártudományi szakkönyvtárba, továbbá néhány határon túli magyar és jelentős külföldi könyvtárba is. A mű elektronikus változata – amely az ünnepeltek publikációinak bibliográfiáját is tartalmazza majd – hamarosan elérhető lesz a Magyar Elektronikus Könyvtárban. (Erről természetesen majd hírt adunk, hogy minél többen megismerhessék a kötet tartalmát.)

 

 

 

Comments are closed.

Blog Home