Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciójának a BME Nukleáris Technikai Intézetében tett látogatásáról

Posted by Buzai Csaba - december 22nd, 2021

Szekciónk 2021. december 2-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetébe látogatott, hogy megismerkedjen az Oktatóreaktorral. Az épületben az intézet munkatársai Horváth András és Milecz-Mitykó Richárd kalauzoltak bennünket.

Az NTI legfontosabb berendezése a 100 kw névleges termikus teljesítményű, medence típusú oktató- és kutatóreaktor. A reaktor hűtőközege és moderátora könnyűvíz, reflektora víz és grafit. A létesítmény 1971 óta üzemel.

Az Oktatóreaktort reaktorüzemeltetési gyakorlatok oktatására alkalmazzák egyetemi és posztgraduális hallgatók számára, de neutron- és gamma-forrásként is használják. A különböző minták besugárzása a pneumatikus csőposta, valamint a függőleges és vízszintes besugárzó csatornák segítségével történik.

Az Oktatóreaktor Nagylaboratóriumhoz radiokémiai, neutron- és reaktorfizikai, valamint sugárvédelmi laboratóriumok sora tartozik. Az oktatóreaktor üzemeltetését a következő 20 évben is folytatni szeretnék, ennek nincs műszaki akadálya.

A Nukleáris Technikai Intézetben egyetemi alapképzés és posztgraduális oktatás is történik. A képzés fő területei a reaktorfizika, atomerőművi termohidraulika, nukleáris biztonság, sugárvédelem, radiokémia stb. A posztgraduális képzés fő vonalába a PhD iskola és a reaktortechnikai szakmérnöki képzés tartozik. Az Intézet nemzetközi oktatási kötelezettségei kétoldalú együttműködéseken és nemzetközi egyezményeken alapulnak. A kísérleti reaktorfizikával foglalkozó Wigner kurzus az ENEN (European Nuclear Education Network) keretein belül évente kerül megrendezésre.

Az Intézet fő kutatási területei a következők: reaktor- és neutronfizika, termohidraulika, radiokémia, sugárvédelem, atomenergia-rendszerek, nukleáris méréstechnika, IV. generációs reaktorok, transzmutációs és fúziós kutatások.

Néhány vélemény a reaktor látogatásról:

„Több mint 20 éve dolgozom a BME-én és eddig mindig messziről és áhítattal figyeltem a Tanreaktor kupola alakú épületét. Híve vagyok az atomenergia békés célú felhasználásának, így örömmel jelentkeztem a Műszaki Szekció által szervezett látogatásra. Többször hangsúlyozták, hogy ez nem egy termelési célú reaktor, a működés alapjai mégis hasonlóak. Megnyugtató volt hallani, hogy megvannak a biztonságos működés alapfeltételei, akár még 20 évig. A két szakember, akik körbe vittek alapos tudással, nagy szakértelemmel rendelkeztek, lelkesedésük ránk is átragadt. Tudásunkat gyarapító, érdekes másfél óra volt.” Bócz Judit

„Már régóta szerettünk volna ellátogatni a BME atomreaktorába, azonban eddig nem volt rá lehetőségünk, így nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy december 2-re szerveznek hosszú idő után ismét egy rövid körbevezetést. A bejáratnál mindannyian védőfelszerelést, köpenyt és cipővédő fóliát kaptunk. A látogatást két szakember bonyolította le, igen felkészültek voltak, részletesen bemutatták az egyes helyszíneket, minden felmerülő kérdésre pontos precíz választ kaptunk. A látogatást egy oktató teremben kezdtük itt különböző alkatrészeket tarthattunk a kezünkben, megismerkedhettünk a reaktor elméleti működésével, a legfontosabb tudnivalókkal. Ezután megnéztük a vezérlőpultot, ahol a különböző gombok kijelzők funkcióival ismerkedhettünk meg, majd kimentünk a reaktor tetejére, ahol felülről láthattuk, hogy hol zajlanak a folyamatok, ráláthattunk milyen veszélyes és komoly folyamatok zajlanak a helyszínen. Számomra nagyon érdekes volt a látogatás, sok új dolgot hallhattunk és tanulhattunk, valamint érdekes volt egy kicsit belelátni, hogy hogyan is zajlanak ezek a folyamatok. Az épület és a felszereltsége is látványos volt, különösen tetszett maga a félgömb formájú épület, a csőposta gondolata, a hatalmas daru, amivel mozgatják a védő falakat, nagyobb eszközöket, valamit az is, hogy az ilyen precíz folyamatok végzéséhez mennyi mindenre kell odafigyelni. Köszönjük még egyszer a szervezést és a lehetőséget, hogy részt vehettünk a látogatáson.” Balla Enikő

“Nagyon tetszett a vezetés, sok érdekes dolgot tudtam meg a tanreaktorról. Legjobban az épület formája fogott meg és az, hogy nemcsak a teteje különleges alakú, hanem a föld alatt található részen is tükröződik az érdekes elrendezés. A tervezők a legnagyobb biztonságra törekedtek hiszen Budapest közepén található az építmény.” Magyar-Hutai Katalin

 

A beszámolót Prokné Palik Mária készítette

a Nukleáris Technikai Intézet szórólapjának felhasználásával.

Comments are closed.

Blog Home