Ünnepi ülés és szakmai nap Nyíregyházán

Posted by Buzai Csaba - november 4th, 2021

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete immár második alkalommal rendhagyó módon nem tavasszal, a Könyvtárosok Világnapján, hanem ősszel rendezte ünnepi ülését. Idei rendezvényünknek méltó keretet biztosított a Móricz Zsigmond Megyei Hatókörű Városi Könyvtár által szervezett Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozata, melynek nyitányaként adhattuk át az egyesületünk által alapított díjakat.

A Csendes János-életműdíj idei kitüntettje Kovács Tiborné lett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultújáért díjat dr. Kührner Éva elnökünk kapta. Köszöntöttük az idei online vándorgyűlésen Magyar Könyvtárosok Egyesülete Emlékérem kitüntetést kapott két megyebeli kolléganőnket, dr. Kührner Éva elnökünket és dr. Bihari Alberné titkárunkat.

Ünnepi ülésünkhöz hagyományosan szakmai program is kapcsolódik. Idén a Könyvtárosaink írták című előadásblokkban mutatkozhattak be munkatársaink. Ezzel kettős célunk volt, egyrészt szélesebb körben megismertetni a megyei kollégák szakmai tevékenységét, másrészt publikálásra ösztönözni a tagtársakat. Sajnos nálunk is jellemző az az egyébként országos tendencia, hogy a könyvtárosok publikációs tevékenysége érzékelhetően csökkent. Ezt a tendenciát a számok is alátámasztják. Varga Vanda könyvtáros kolléganő adatgyűjtése nyomán elmondhatjuk, hogy ha csupán a folyóiratokban megjelent publikációkat nézzük, egy évtizeddel ezelőtt (2000–2010) majdnem kétszerannyi tanulmány jelent meg, mint az elmúlt évtizedben (2011–2020) munkatársainktól. A jelenség mögött vélhetően számos ok húzódik meg, melyek egy része összefüggésben áll a könyvtárosi szakma iránti (olvasói, fenntartói, kormányzati) elvárások átalakulásával és a terhelés jelentős megnövekedésével. Ennek ellenére szégyenkezésre nincs okunk, az elmúlt évtizedben közel 600 publikáció jelent meg könyvtárszakmai és egyéb tudományterületek tekintetében a megye könyvtárosainak tollából, ezen kívül számos tanulmánykötetben közölt írás és jónéhány önálló kötet is napvilágot látott.

A szakmai napon tulajdonképpen négy nyomtatásban is megjelent projektbeszámolót hallhattunk. Ebből három Az én könyvtáram c. uniós program keretében valósult meg. A 2017–2020 között zajló program célja múzeumi és könyvtári területen köznevelést támogató szolgáltatások fejlesztése volt. A program számos eredménye közül talán a leghasznosabbak számunkra azok a módszertanok és képzések, melyek ma már 9 kötetben realizálódva nyomtatásban, illetve azenkonyvtaram.hu internetes portálon közzétéve online is rendelkezésünkre állnak. A módszertanok gyakorlati megvalósítása, adaptációja ma is folyik.

Az olvasásfejlesztő mintaprogramok c. kötetben jelent meg Bakosné Mikula Edit főkönyvtáros, a nyíregyházi Vécsey úti Fiókkönyvtár munkatársa kisiskolásoknak fejlesztett programja, melynek célja az olvasóvá nevelés. A Befektetés a jövőbe – Olvasólétra mintaprogrammal az olvasóvá nevelésért című előadásában hangsúlyozta az előadó, milyen nagy szerepe van/lehet a könyvtáraknak/könyvtárosoknak az olvasóvá nevelésben. A mintaprogram sikere reméljük ösztönzi a kollégákat.

A program hivatalos oldalán közel száz mintaprogramból válogathatunk, a kötelező olvasmányok feldolgozásának segítésétől kedve, a környezetvédelemre való érzékenyítésen vagy a tudatos internethasználaton át egészen a kutatásmódszertani technikákig. A paletta igen gazdag.

Az én könyvtáram program másik nagy célkitűzése az oly sokat emlegetett digitális írástudás és digitális kompetenciák fejlesztése, mely beágyazódik az európai és hazai digitalizálási stratégiába. Ennek könyvtári alkalmazásáról, elméletéről, gyakorlatáról és eredményeiről számolt be Oktatást támogató tartalomszolgáltatás a könyvtárakban c. előadásában Márföldi István, a megyei könyvtár Médiatárának vezetője.

Az örök klasszikusnak tekinthető nyomozós-felfedezős játékba ágyazottan könyvtárhasználatot segítő és információkeresést segítő mintaprogramot tervezett Polák Péter főkönyvtáros, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár osztályvezetője. A népszerű Nyomkeresés a könyvtárban! Légy Te is Sherlock Holmes! c. játék gyakorlati tapasztalatait is megosztotta velünk.

A negyedik előadás szintén egy uniós projekthez kapcsolódott (Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás c.), mely a könyvtárak társadalmi szerepvállalását volt hivatott erősíteni, méghozzá a helyi közösségek, civil szervezetek felé való nyitással. A helyi civil szervezetek és a könyvtár évek óta jó kapcsolatot ápolnak egymással, segítik egymás munkáját, támogatják egymás törekvéseit. Közösségek Nyíregyházán c. előadásában Tomasovszki Anita, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója arról számolt be, hogy itt Nyíregyházán a megyei könyvtár mily módon próbálta ezt megvalósítani/megerősíteni a Közösségek Hete c. országos rendezvénysorozat alkalmával.

Tartalmas és hasznos, gondolatébresztő délelőtt volt.

Laskayné Szőlősi Katalin múzeumi könyvtáros,
az MKE SZ-Sz-B megyei Szervezet, vezetőségi tagja

Comments are closed.

Blog Home