Szakirodalmi ajánló

Posted by Buzai Csaba - június 30th, 2021

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Andóczi Balogh Éva
Együttműködés és rugalmasság : beszélgetés Andóczi Balogh Évával / [riporter] Bene Zoltán
In: Szeged. – 33. (2021) 2., p. 21-30. : ill., 9 fotó

Béres Judit

A könyv és könyvtárak szerepe az érzékenyítésben / Béres Judit ; [riporter] Pajor Zsófia, Kárpáti Szlávna
In: Könyvtári hírzengő. – 5. (2021) 1., p. 6-8. : ill.

Billédi Ferencné Holló Ibolya

Húsz esztendő : a Publika Magyar Könyvtári Kör tevékenysége / Billédi Ferencné Holló Ibolya
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 68. (2021) 5., p. 304-315.

Bódog András

SWIB20 – Fókuszban a kapcsolt nyílt adatok könyvtári felhasználásának jó gyakorlatai / Bódog András
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 30. (2021) 2., p. 14-30. : ill., 1 ábra

Dancs Szabolcs

Beszámoló a könyvtári szabványosítási tevékenységekről, az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság munkatervének teljesüléséről 2015–2020 között, valamint a Bizottság új munkatervéről a 2021–2025-ös időszakra / Dancs Szabolcs. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 31. (2021) 1., p. 56-62.

Dancs Szabolcs

EODOPEN: nemzetközi projekt a jogtisztázás támogatására / Dancs Szabolcs, Radó Rita
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 68. (2021) 5., p. 295-303.

Földvári Gabriella

Az értékteremtő győri múzeumi könyvtáros története : a nő, aki Rómer és Madách nyomába eredt / Földvári Gabriella. – Csécs Terézről
In: Győr+ hetilap. – 11. (2021) 15., p. 14. : ill., 1 fotó

Győriné Kövesdi Zsuzsanna

A fejlesztés lehetőségei az olvasási nehézségek leküzdésére könyvtári környezetben / Győriné Kövesdi Zsuzsanna
In: Könyvtári hírzengő. – 5. (2021) 1., p. 4-5. : ill., 1 fotó

Hajnal Ward Judit

Könyvtáros pizsamában, papucsban: könyvtári szolgáltatások home office-ból / Hajnal Ward Judit. – Bibliogr.
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 30. (2021) 2., p. 31-45. : ill., 9 ábra

Halászné Kapcsándi Szilvia

A zárt ajtók mögött is van munka / Halászné Kapcsándi Szilvia, Fábiánné Horváth Adrienn, Köntös László ; [riporter] Hegedűs Bence. – A pápai Pannonia Reformata Múzeum könyvtáráról

In: Reformátusok lapja. – 65. (2021) 12., p. 16-19. : ill., 11 fotó

Horváth Adrienn

Mert építeni kell…– A Könyvtári Intézet minőségmenedzsment szolgáltatásának fejlesztései és eredményei, 2017–2020 / Horváth Adrienn. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 31. (2021) 1., p. 9-27.

Juhász Attila

Tudományos láthatóság és ragadozó folyóiratok a hazai felsőoktatásban / Juhász Attila, Alter Emese. – Bibliogr.
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 68. (2021) 3/4., 159-163. p. : ill., 6 ábra, 1 tábl.

Kardos Helga

75 éves az ENSZ – a Dag Hammarskjöld Könyvtár az információhoz való szabad hozzáférés szolgálatában / Kardos Helga. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 31. (2021) 1., p. 79-86.

Kiss Gábor

Baranyai György, 1940-2020 / Kiss Gábor. – Elhangzott Baranyai György temetésén, 2020. szeptember 2-án. – Tévesen 34. évfolyam megjelöléssel jelent meg
In: Zalai könyvtári levelező. – 33. (2020) 2., p. 3-4. : ill., 1 fotó

Latorcai Csaba

404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” : múlt, jelen, jövő a digitális térben / Latorcai Csaba. – A 2020. évi, azonos című online workshopon elhangzott előadás szerkesztett változata. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 31. (2021) 1., p. 28-30.

Molnár Bence

A Wikidata és a Nemzeti Névtér kapcsolódási lehetőségei / Molnár Bence. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 31. (2021) 1., p. 46-55.

Murányi Lajos

In memoriam Bánhegyi Zsolt, 1949-2021 / Murányi Lajos
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 30. (2021) 2., p. 46-48. : ill., 1 fotó

Németh Anikó

“Zárt ajtók mögött” : a DFMVK olvasószolgálata pandémia idején / Németh Anikó. – Tévesen 34. évfolyam megjelöléssel jelent meg
In: Zalai könyvtári levelező. – 33. (2020) 2., p. 7. : ill., 3 ábra

Nitsch Erzsébet

Minősített könyvtár címet kapott a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár / Nitsch Erzsébet. – Tévesen 34. évfolyam megjelöléssel jelent meg
In: Zalai könyvtári levelező. – 33. (2020) 2., p. 5-6.

Penkalo-Seres Katalin Beáta

QR kódos szabadulószoba : könyvtárhasználat kicsit másképp / Penkalo-Seres Katalin Beáta, Penkalo Alex
In: Tarkaforgó. – (2021) 23., p. 105-114. : ill., 8 ábra

Schőnviszkyné Gáldi Anna

Búcsúzunk Fritzné Tószeczki Marikától, 1959−2021 / Schőnviszkyné Gáldi Anna, Fonyó Istvánné. – Bibliogr.
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 68. (2021) 3/4., [2] p. : ill., 1 fotó

Scheiber Veronika

Ozmánbük község könyvtárosa kapta 2020-ban az Olvasóinkért díjat / Scheiber Veronika. – Tévesen 34. évfolyam megjelöléssel jelent meg
In: Zalai könyvtári levelező. – 33. (2020) 2., p. 29. : ill., 1 fotó

Szakadát István

A Nemzeti Névtér értelméről és hasznáról / Szakadát István
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 68. (2021) 3/4., p. 200-208.

Szüts Etele

IFLA útmutató: Ritka könyv- és kéziratgyűjtemények digitalizálásának megtervezése / Szüts Etele
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 68. (2021) 5., p. 287-294.

Takácsné Giczi Hajnalka

KSZR felújítások 2020-ban / Takácsné Giczi Hajnalka [et al.]. – Tévesen 34. évfolyam megjelöléssel jelent meg
In: Zalai könyvtári levelező. – 33. (2020) 2., p. 13-17. : ill., 13 fotó

Tóth Renáta

Családbarát Munkahely 2020 / Tóth Renáta. – Tévesen 34. évfolyam megjelöléssel jelent meg
In: Zalai könyvtári levelező. – 33. (2020) 2., p. 8-12. : ill., 7 fotó

Törökné Antal Mária

Mit tehet a gyermekkönyvtáros koronavírus idején? : a dunaújvárosi József Attila Könyvtár gyermekkönyvtári tevékenysége a járvány alatt / Törökné Antal Mária, Pokornyi Orsolya. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 30. (2021) 2., p. 3-13. : ill., 13 fotó, 1 ábra

Ungváry Rudolf

A „földrajzi személyi” hungarikum : a magyar kultúrában szerepet játszó személyek születési, életrajzi és halálozási helyeinek területi szórása a világban / Ungváry Rudolf
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 68. (2021) 6., p. 364-373.

Varga Istvánné

Fajszi Károly, az eszperantó mozgalom jeles személyisége / Varga Istvánné
In: Honismeret. – 49. (2021) 2., p. 89-93. : ill., 1 fotó

Visky Ákos László

Együttműködési lehetőségek a webarchiválás területén / Visky Ákos László. – A 2020. évi, „404 Not Found – Ki őrzi meg az internetet?” című online workshopon elhangzott előadás szerkesztett változata. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 31. (2021) 1., p. 39-45.

Magyar nyelvű szakkönyvek

Kokas Károly 

Kalauz a modern könyvtárak világába [elektronikus dok.] : a könyvtárak új feladatai és megváltozott szerepük a XXI. század elején / írta Kokas Károly. – Elektronikus könyv. – Budapest : Akad. K., 2020. – (Betekintés, ISSN 2732-1231). – A hozzáférés módja: World Wide Web. – Működési követelmények: Adobe Reader.

ISBN 978-963-454-573-6

Munkaterv a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben végzett munkájához. – Zalaegerszeg : Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Módszertani Csoportja, 2021.

Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás : válogatott könyvtártudományi tanulmányok / [szerk. Barátné Hajdu Ágnes] ; [… ford. Hegyközi Ilona és Murányi Lajos]. – Budapest : MKE, 2020. – 270 p. : ill., színes ; 24 cm. – Bibliogr. a tanulmányok végén és a lábjegyzetekben.

ISBN 978-963-89260-3-6

Szőke-Milinte Enikő

Információ – média(tudatosság) – műveltség : a Z generáció tanulása / Szőke-Milinte Enikő ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. – Budapest : PPKE, 2020. – 144 p. : ill. ; 24 cm. – Bibliogr.: p. 134-144.

ISBN 978-615-5224-87-4 fűzött

Idegen nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Anderson, Linda L.
Library usage, instruction, and student success across disciplines : a multilevel model approach / Linda L. Anderson and Susan A. Vega García. – Bibliogr.
In: College & research libraries. – 81. (2020) 3., p. 459-491.
Címfordítás: Könyvtárhasználat, használóképzés és hallgatói eredményesség a különböző tudományterületeken: egy többszintű modellezést alkalmazó megközelítés
https://doi.org/10.5860/crl.81.3.459

Barbian, Jan-Pieter
Eine existenzielle Krise : die Folgen der Corona-Pandemie für die Öffentlichen Bibliotheken am Beispiel der Stadtbibliothek Duisburg / Jan-Pieter Barbian. – Bibliogr. – Res. angol és francia nyelven
In: BuB. – 72. (2020) 7., p. 417-421.
Címfordítás: Egzisztenciális válság: a koronavírus-járvány hatása a közkönyvtárakra a Duisburgi Városi Könyvtár példáján
https://www.b-u-b.de/wp-content/uploads/Heft7-20.pdf

Bayer, Ulrike
1969/2019 : 50 Jahre nationalbibliographische Erfassung der Drucke des 16. Jahrhunderts im deuschen Sprachraum : ein Einblick in die VD 16-Arbeitsstelle / Ulrike Bayer
In: Bibliotheks-Magazin. – (2020) 2., p. 65-68.
Címfordítás: 1969–2019: 50 éves a német nyelvterületen készült XVI. századi nyomtatványok bibliográfiai számbavétele – bepillantás a VD 16 munkálataiba
https://staatsbibliothek-berlin.de/die-staatsbibliothek/publikationen-der-staatsbibibliothek/bibliotheksmagazin

Benson, Sara R.
Copyright and digital collections : a data-driven roadmap for rights statement success / Sara R. Benson and Hannah Stitzlein. – Bibliogr.
In: College & research libraries. – 81. (2020) 5., p. 753-767.
Címfordítás: Szerzői jog és digitális gyűjtemények: adatvezérelt ütemterv a szerzői jogi közlemények sikeres implementálásához
https://doi.org/10.5860/crl.81.5.753

Comalat Navarra, Maite
La lettura in Catalogna : analisi dei dati sulle pratiche di lettura e delle campagne di promozione della lettura = La lectura en Cataluña : análisis de los datos sobre prácticas lectoras y de las campañas de promoción de la lectura / di Maite Comalat Navarra e Mònica Baró Llambias. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: AIB studi. – 60. (2020) 2., p. 361-383.
Címfordítás: Olvasás Katalóniában: felmérés az olvasási szokásokról és az olvasásnépszerűsítési kampányokról
https://doi.org/10.2426/aibstudi-12217

Corbin, Jennifer L.
Turnover is coming : strategies to prepare for impending retirements / Jennifer L. Corbin. – Bibliogr.
In: Journal of library administration. – 60. (2020) 4., p. 354-364.
Címfordítás: Közeleg a fluktuáció: stratégiák a küszöbön álló nyugdíjazásokra való felkészüléshez
https://doi.org/10.1080/01930826.2020.1721942

Eastman, Teagan
State of e-learning marketing : results and recommendations from a nationwide survey / Teagan Eastman and J. Saulnier. – Bibliogr.
In: Journal of library administration. – 60. (2020) 3., p. 235-249.
Címfordítás: A könyvtári e-learning források népszerűsítése: egy országos hatókörű felmérés eredményei és javaslatai
https://doi.org/10.1080/01930826.2019.1685824

Lavoie, Brian
Reflections on collective collections / Brian Lavoie, Lorcan Dempsey, and Constance Malpas. – Bibliogr.
In: College & research libraries. – 81. (2020) 6., p. 981-996.
Címfordítás: Gondolatok a közös gyűjteményekről
https://doi.org/10.5860/crl.81.6.981

Matusiak, Krystyna K.
Teaching research methods in master’s-level LIS programs : the United States perspective / Krystyna K. Matusiak, Kawanna Bright. – Bibliogr.
In: Journal of education for library and information science. – 61. (2020) 3., p. 357-382.
Címfordítás: A kutatásmódszertan oktatása a mesterszakos könyvtárosképzéseken: az Egyesült Államok példája
https://doi.org/10.3138/jelis.61.3.2020-0001

Mumenthaler, Rudolf
Smart Cities und Bibliotheken : ein Blick auf mögliche und bereits realisierte Anknüpfungspunkte / Rudolf Mumenthaler. – Bibliogr.
In: BuB. – 72. (2020) 8-9., p. 460-463.
Címfordítás: Az okos városok és a könyvtárak: pillantás a lehetséges és már megvalósult kapcsolódási pontokra
https://www.b-u-b.de/wp-content/uploads/Heft8-20.pdf

Poissenot, Claude
L’usage des ressources en ligne en temps de confinement : vers une meilleure connaissance des publics de Limédia / Claude Poissenot. – Bibliogr.
In: Bulletin des bibliothèques de France. – (2020) 1., p. 1-6.
Címfordítás: Az online tartalmak használata a járványhelyzet ideje alatt: a Limédia használóinak vizsgálata
https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2020-00-0000-028

Reid, Peter H.
How good is our public library service? : The evolution of a new quality standards framework for Scottish public libraries 2012–2017 / Peter H. Reid. – Bibliogr.
In: Journal of librarianship and information science. – 52. (2020) 3., p. 647-658.
Címfordítás: Mennyire jó a közkönyvtári szolgáltatásunk? Egy új minőségmenedzsment-keretrendszer fejlesztése a skóciai közkönyvtárak számára, 2012–2017
https://doi.org/10.1177/0961000619855430

Rose-Wiles, Lisa M.
Read in or check out : a four-year analysis of circulation and in-house use of print books / Lisa M. Rose-Wiles, Gerard Shea, Kaitlin Kehnemuyi. – Bibliogr.
In: The journal of academic librarianship. – 46. (2020) 4., 102157
Címfordítás: Helyben olvasás vagy kölcsönzés: a nyomtatott könyvek négyévnyi forgalmazásának elemzése
https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102157

Samples, Jacquie
MARC to BIBFRAME : converting the PCC to linked data / Jacquie Samples and Ian Bigelow. – Bibliogr.
In: Cataloging & classification quarterly. – 58. (2020) 3-4., p. 403-417.
Címfordítás: MARC-ból BIBFRAME-re: a PCC-adatok kapcsolt adattá konvertálása
https://doi.org/10.1080/01639374.2020.1751764

Smith, Drew
Making disciplinary research audible : the academic library as podcaster / Drew Smith, Meghan L. Cook, and Matt Torrence. – Bibliogr.
In: Information technology and libraries. – 39. (2020) 3., p. 1-11.
Címfordítás: A szakterületi kutatások hallhatóvá tétele: a felsőoktatási könyvtár mint podcast-előállító
https://doi.org/10.6017/ital.v39i3.12191

Stančić, Hrvoje
Optimisation of archival processes involving digitisation of typewritten documents / Hrvoje Stančić and Željko Trbušić. – Bibliogr.
In: Aslib journal of information management. – 72. (2020) 4., p. 545-559.
Címfordítás: Az archiválási folyamatok optimalizálása a gépiratok digitalizálásának példáján
https://doi.org/10.1108/AJIM-11-2019-0326

Stevenson, Siobhan
What is the “value-add” of the MLIS in public libraries? : Perspectives from today’s library leaders and their rank and file / Siobhan Stevenson. – Bibliogr.
In: The library quarterly. – 90. (2020) 1., p. 38-55.
Címfordítás: Mi a könyvtáros mesterszakos diploma „hozzáadott értéke”? A mai könyvtárvezetők és beosztottaik meglátásai
https://doi.org/10.1086/706307

Tzanova, Stefka
Changes in academic libraries in the era of Open Science / Stefka Tzanova. – Bibliogr.
In: Education for information. – 36. (2020) 3., p. 281-299.
Címfordítás: Változások a felsőoktatási könyvtárakban a nyílt tudomány korában
https://doi.org/10.3233/EFI-190259

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát.
Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette: Honffyné Felhő Ágnes
közreműködött: Szabó Piroska
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home