In memoriam Fenyves Márta

Posted by Buzai Csaba - június 30th, 2021

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal az MKE tagtársakkal, akik ismerték és szerették, hogy a Műszaki Könyvtáros Szekciónk Felügyelő Bizottságának máig aktív tagja, a mi féltve őrzött barátunk és évtizedeken át kedves társunk, Fenyves Márta 92 évesen, 2021. június 16-án kora este 18:30 perckor családja körében, békésen és szenvedések nélkül örökre itt hagyott bennünket.

Ő volt az MKE 70-es években újraszervezett működésének igazi alapitó tagja és példaképe, aki már előtte is, a 60-as évek második felétől részt vett a TIT szervezetében létrehozott Szabó Ervin Könyvtárosok Baráti Körében is.

Amikor 1970. december 18-án megalakult az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója, elsőként lépett be a tagjai sorába, s haláláig hűséges, mindenkor és mindenben kitartó, tevékeny, aktív és alkotó tagja volt.

Gazdag és eredményes könyvtárosi pályájának méltatására most még vagyunk méltó módon felkészülve, amelyre azonban rövidesen mindenképpen visszatérünk és összefoglaló tanulmányban is elérhetővé kívánjuk tenni az MKE teljes tagsága számára.

Most elsőként emberi nagyságáról és szeretetteljes, a fiatal, a kezdő munkatársakat mindig jó szívvel támogató személyiségére, a legnehezebb helyzetekben is mosolyogni tudó kolléganőnkre emlékezünk. Márta több mint két évtizeden át volt vezetőségi tagja a Műszaki Könyvtáros Szekciónak, már 1991-től ő volt a szervezetünk gazdasági felelőse, amelyhez komoly szaktudása és különleges érzéke is volt. Ennek is köszönhető, hogy amikor több szervezetnél jelentős taglétszám csökkenés következett be, az ő kiváló szervezőkészségének és baráti kapcsolatteremtő képességének köszönhetően nálunk nemhogy jelentős számú lemorzsolódás nem volt, hanem még inkább növekedett a létszám.

Fő szervezője és résztvevője volt több mint 15 éven át a határainkon túl lévő magyar emlékhelyeink meglátogatására irányuló szakmai kirándulásainknak. Minden tudományos, szakmai és társadalmi rendezvényen ott volt idős kora és nehezített mozgáslehetőségei ellenére is. Mindvégig folytatta az ő „lelki segélyszolgálatát”, azaz telefonon meleg és vidám szavaival gyámolította a nála talán kevésbé elesett, de beteg és elhagyatott kollégáinkat.

Annál szebb és nagyobb ünnepi megemlékezésben, mint az ő 90 születésnapjára szervezett köszöntés, még nem volt részünk soha! Elnökünk, Barátné Dr. Hajdu Ágnes mellett szívesen eljött a korábbi MKE elnök, Bakos Klára és Poprády Géza is, szervezetünk, a Műszaki Szekció egyik megalapítója, az MKE volt főtitkára s később az OSZK főigazgatója, akikkel lelkes tagságunk körében köszöntöttük a mi Mártánkat.

Tájékoztatni kívánjuk kedves MKE tagtársainkat, hogy Fenyves Márta temetéséről a családja jelzéseit megvárva külön közleményben fogunk beszámolni, s természetesen a búcsúztatásban az MKE-MKSZ nevében méltóképpen részt veszünk majd.

Időközben a tudomásunkra hozta Márta nénénk fia, Lakner László, hogy az Édesanyjuk kérése szerint – tekintettel arra, hogy a Márta hosszú éveken át vízi életet élt – egy dunai hajóúton vehetünk majd búcsút tőle, hamvainak virágokkal együtt történő szétszórásával. Erre várhatóan július hónap második felében kerülhet sor, de ígérete szerint kellő időben előzetes értesítést kapunk, amit továbbítani fogunk.

KEDVES MÁRTÁNK, NYUGODJ BÉKÉBEN, S TE TUDOG A LEGJOBBAN, HOGY SZÍVÜNKBEN ÖRÖKKÉ ÉLNI FOGSZ!

Barátné Dr. Hajdu Ágnes az MKE elnök és Nagy Zoltán MKSZ elnök

Comments are closed.

Blog Home