Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Posted by Buzai Csaba - március 2nd, 2021

Bajzátné Tóth Zsófia Eszter

Látássérült felnőttek olvasási szokásai Heves megyében / Bajzátné Tóth Zsófia Eszter. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyv és nevelés. – 22. (2020) 1., p. 27-62.

Balogh Mihály

Levélféle Jáki László tanár úrnak –a túlpartra / Balogh Mihály
In: Könyv és nevelés. – 22. (2020) 1., p. 123-124.

Békésiné Bognár Noémi Erika

Hogyan lépjünk egyről a kettőre? : a K2 műhely múltja és jelene / Békésiné Bognár Noémi Erika, Németh Márton. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 4., p. 624-636. : ill., 14 fotó

Bernáth Lajos

Folyamatmenedzsment / Bernáth Lajos

In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 68. (2021) 1., p. 1-11.

Bittnerné Temesi Zsuzsanna

A hazai holokausztkutatás könyvtári tájékoztatási forrásai és az USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum az EISZ Nemzeti Programban / Bittnerné Temesi Zsuzsanna, Lencsés Ákos. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 4., p. 605-623. : ill., 3 tábl.

Bódog András

Könyvtárak a koronavírus-járvány idején – Pandémia és infodémia / Bódog András. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 3., p. 419-436.

Borbé Levente

Mit tehet egy iskolai könyvtáros, ha félig vagy egészen online van? : a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium könyvtárosának online könyvtári tevékenysége a koronavírus-járvány idején / Borbé Levente
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 29. (2020) 12., p. 21-26.

Drótos László

Egyedi mentésekre szolgáló webarchiváló szoftverek / Drótos László, Németh Márton. – A 2020. december 2-án megrendezett “404 Not Found” – Ki őrzi meg az internetet c. videókonferencián bemutatott szoftverek ismertetése
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 29. (2020) 12., p. 3-11. : ill., 6 ábra

Farkas Ferenc

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt keretében megvalósult Az én könyvtáram program eredményei / Farkas Ferenc. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 3., p. 437-455. : ill., 5 fotó, 2 ábra, 5 tábl.

Holl András

A Magyar Tudományos Művek Tára – alapvető információk és működési alapelvek / Holl András. – Bibliogr.
In: Magyar tudomány. – 182. (2021) 1., p. 81-89.

Kereszturi József

In memoriam Bertók László, 1935-2020 / Kereszturi József
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 29. (2020) 12., p. 27-29. : ill., 1 fotó

Molnár Éva

Minősített Könyvtári címet kapott a Balassi Bálint Megyei Könyvtár / Molnár Éva
In: Könyvtár-tér. – (2020) dec., p. 2. : ill., 1 fotó

Nagy Dóra

Digitális gyűjteményépítés Omeka alapokon: egy lehetséges válasz a könyvtárak (helytörténeti) digitalizált anyagainak szolgáltatására / Nagy Dóra, Nagy Gyula. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 3., p. 456-468. : ill., 17 ábra

Nagy Mónika

Képzés, kompetenciafejlesztés a Balassi Bálint Megyei Könyvtár munkatársai számára / Nagy Mónika
In: Könyvtár-tér. – (2020) dec., p. 3.

Németh Márton

Szubjektív mozaikok a Networkshop 2020. konferenciáról / Németh Márton. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 4., p. 668-675.

Országos elismerés a könyvtárostanárnak / Cs.B.É. – Jákliné Tilhof Ágnes megkapta a Könyvtárostanári Hivatásért Emlékérmet

In: Ajkai szó. – 33. (2020) 44., p. 1.

Pásztor Csörgei Andrea

A képtől az előadásig : a papírszínház alkalmazása a drámapedagógiai munkában / Pásztor Csörgei Andrea. – A képkönyvekről és a papírszínház történetéről, jelentőségéről. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyv és nevelés. – 22. (2020) 1., p. 63-88.

Radó Rita

A norvég csoda nyomában – avagy Hogyan jött létre az első elektronikus nemzeti könyvtár Európában / Radó Rita. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 3., p. 501-506.

Sasvári Péter

Előmeneteli minimumkövetelmények a társadalomtudományban / Sasvári Péter, Urbanovics Anna

In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 68. (2021) 1., p. 12-24.

Schlay Georgina

Egy konferencia töredékei : MuseumDigit 2020 / Schlay Georgina
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 29. (2020) 12., p. 12-16. : ill., 5 ábra

Sipos Anna Magdolna

Bibliometriai tükörkép a könyvtár és a könyvtártudomány interdiszciplináris kapcsolatairól / Sipos Anna Magdolna. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 4., p. 589-604.

Szöllősi Gréta

Kérdések és válaszok a könyvtári beiratkozásról / Szöllősi Gréta
In: Könyvtári hírzengő. – 4. (2020) 4., p. 10-11.

Tomori Tímea

A középiskolai tanárok viszonya az információs műveltséghez Magyarországon, Lengyelországban és Litvániában / Tomori Tímea, Koltay Tibor, Vincas Grigas. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Könyvtári figyelő. – 30. (2020) 4., p. 637-643. : ill., 6 tábl.

Virágos Márta

A nyílt tudomány (Open Science) műveléséhez szükséges kutatói és könyvtárosi készségek / Virágos Márta. – Bibliogr.
In: Debreceni szemle. – 28. (2020) 4., p. 389-401.

Magyar nyelvű szakkönyvek

Csík Tibor

Könyvtár és iskola : tanulmányok / Csík Tibor ; [közread. az] ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. – Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2020. – 222 p. : ill. ; 20 cm. – Bibliogr.: p. 209-222. – ISBN 978-963-489-188-8 fűzött

Érték, hatás, változás : írások A mi múzeumunk kiemelt projekt eredményeiről / szerk. Bereczki Ibolya, Nagy Magdolna. – Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszertani Közp., 2020. – 279 p. : ill. ; 24 cm. – (Múzeumi iránytű ; 29.). – Bibliogr. a fejezetek végén. – Összefogl. angol nyelven. – ISBN 978-615-6044-73-0

Információközvetítés és közösségépítés : multifunkciós könyvtári hálózatok / szerk. Kiszl Péter és Németh Katalin ; [közread az] ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet. – Budapest : ELTE BTK Könyvtár- és Információtud. Int., 2020. – 342 p. : ill. ; 24 cm. – Bibliogr. a fejezetek végén. – ISBN 978-963-489-175-8 kötött

Varga Emőke

Az interaktív könyv : teóriák és példák / Varga Emőke. – [Budapest] : L’Harmattan, cop. 2019. – 159 p. : ill. ; 23 cm. – Bibliogr.: p. 136-150. és a lábjegyzetekben. – Webliogr.: p. 150-152. – ISBN 978-963-414-555-4 fűzött

Idegen nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Arnold, Nicole
He’s ready for his closeup : Peter the Anteater’s guide to the library / Nicole Arnold [et al.]. – Bibliogr.
In: College & research libraries news. – 81. (2020) 3., p. 125-129.
Címfordítás: Kamera forog: Hangyász Péter, a könyvtári kabalafigura
https://doi.org/10.5860/crln.81.3.125

Buller, Ryan F.
An analysis of “Request It” print delivery service in the Alma Library Management System and its impact on physical browsing in a midsized private academic library / Ryan F. Buller. – Bibliogr.
In: Collection management. – 45. (2020) 1., p. 87-98.
Címfordítás: Az Alma integrált rendszerben elérhető dokumentumkikérő szolgáltatás vizsgálata és hatása a fizikai böngészésre egy közepes méretű, magánkézben lévő felsőoktatási könyvtárban
https://doi.org/10.1080/01462679.2019.1646686

Corrado, Edward M.
Libraries and protecting patron privacy / Edward M. Corrado. – Bibliogr.
In: Technical services quarterly. – 37. (2020) 1., p. 44-54.
Címfordítás: A személyes adatok védelme és a könyvtárak
https://doi.org/10.1080/07317131.2019.1691761

DeLooper, John
Determining shelving accuracy via sampling in a community college library / John DeLooper and Devika Gonsalves. – Bibliogr.
In: Journal of access services. – 17. (2020) 1., p. 22-32.
Címfordítás: A raktári rend pontosságának mintavételes vizsgálata egy közösségi főiskola könyvtárában
https://doi.org/10.1080/15367967.2019.1687308

Ducas, Ada
Reinventing ourselves : new and emerging roles of academic librarians in Canadian research-intensive universities / Ada Ducas, Nicole Michaud-Oystryk, and Marie Speare. – Bibliogr.
In: College & research libraries. – 81. (2020) 1., p. 43-65.
Címfordítás: Hogyan találjuk fel (újra) magunkat? Új könyvtárosi szerepkörök a kanadai kutatóegyetemeken
https://doi.org/10.5860/crl.81.1.43

Landgraf, Greg
Meeting legal needs : libraries help bridge the justice gap / by Greg Landgraf
In: American libraries. – 51. (2020) 5., p. 18-19.
Címfordítás: Könyvtári jogsegélyszolgálat: a könyvtárak segítenek áthidalni az igazságszolgáltatási szakadékot
https://americanlibrariesmagazine.org/magazine/issues/may-2020/

McHale, Christopher
The life span of a print textbook : an investigation in the utility of aging textbook collections in academic libraries / Christopher McHale. – Bibliogr.
In: Journal of access services. – 17. (2020) 1., p. 4-21.
Címfordítás: Egy nyomtatott tankönyv élettartama: az öregedő tankönyvgyűjtemények használatának vizsgálata a felsőoktatási könyvtárakban
https://doi.org/10.1080/15367967.2019.1684825

Moulaison Sandy, Heather
Innovating support for research : the coalescence of scholarly communication? / Heather Moulaison Sandy, A.J. Million, and Cynthia Hudson-Vitale. – Bibliogr.
In: College & research libraries. – 81. (2020) 2., p. 193-214.
Címfordítás: Innovatív kutatástámogatás: a tudományos kommunikáció egységesülése?
https://doi.org/10.5860/crl.81.2.193

Oehlschläger, Susanne
Wie misst man die Qualität einer Nationalbibliothek? / Susanne Oehlschläger
In: Dialog mit Bibliotheken. – 31. (2019) 2., p. 44-47.
Címfordítás: Hogyan mérjük egy nemzeti könyvtár minőségét?
https://d-nb.info/1196978506/34

Schade, Frauke
Fit für die Zukunft : Anforderungen einer neuen Arbeitswelt an die bibliotheks- und informationswissenschaftliche Aus- und Weiterbildung / Frauke Schade. – Bibliogr.
In: BuB. – 72. (2020) 1., p. 32-35.
Címfordítás: Felkészülés a jövőre: a munka világának új követelményei a könyvtár- és információtudományi képzésben és továbbképzésben
https://b-u-b.de/wp-content/uploads/2020-01_verl.pdf

Simmerl, Helga
Leben und Lernen in der Schulbibliothek / von Helga Simmerl
In: Bücherei Perspektiven. – (2020) 1., p. 24-27.
Címfordítás: Élni és tanulni az iskolai könyvtárakban
https://www.bvoe.at/epaper/1_20/

Skare, Roswitha
Documentation Studies at the University of Tromsø : a new way to educate librarians? / Roswitha Skare. – Bibliogr.
In: Education for information. – 35. (2019) 4., p. 455-463.
Címfordítás: Dokumentációs tanulmányok a Tromsői Egyetemen: a könyvtárosok képzésének új útja?
https://content.iospress.com/journals/education-for-information/35/4

Weiner, Jean-Pierre
Vom Katalog zur Suchmaschine / Jean-Pierre Weiner. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: ABI-Technik. – 40. (2020) 1., p. 60-72.
Címfordítás: A katalógustól a keresőmotorig
https://doi.org/10.1515/abitech-2020-1007

Wennerhold, Markus
Unter himmlischen Polygonen : Neukonstruktion des Glasdachs und Sanierungsmaßnahmen an der Staatlichen Bibliothek Passau / Markus Wennerhold. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: ABI-Technik. – 40. (2020) 1., p. 2-17.
Címfordítás: Égi sokszögek alatt: az üvegtető újraépítése és felújítási munkálatok a Passaui Állami Könyvtárban
https://doi.org/10.1515/abitech-2020-1002

Zhu, Yimei
Open-access policy and data-sharing practice in UK academia / Yimei Zhu. – Bibliogr.
In: Journal of information science. – 46. (2020) 1., p. 41-52.
Címfordítás: A nyílt hozzáférés és az adatmegosztás gyakorlata az Egyesült Királyság egyetemein
https://doi.org/10.1177/0165551518823174

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát.
Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette: Honffyné Felhő Ágnes
közreműködött: Szabó Piroska
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home