Füzéki-díj átadási ünnepség, 2016. október 21. Országos Széchényi Könyvtár

Posted by zondaz - november 13th, 2016

201605_mkeifla_fuzeki_unnepseg_1

Program:

  • Köszöntő és felvezető gondolatok: Fehér Miklós, a Füzéki István emlékérem-díj kuratórium elnöke

  • Különlegességek 1956 történetéből:

  • Füzéki Bálint: Hűségnyilatkozat-tétel a forradalmi események sorában

  • ifj. Entz Géza: id. Entz Géza 56-os krónikája. Entz Géza beszélgető partnere Sághi Ilona, a Könyvtári Intézet munkatársa

  • Papp István: Forradalom – szélről. Személyesen megélt történelmi beszámoló

  • Füzéki-díj átadás

  • Köszöntőt mond Füzéki Bálint

  • A díjazottat bejelenti Fehér Miklós

  • Laudációt mond Sándor Gertrúd, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi szekció elnöke

  • Emléktábla koszorúzás

201605_mkeifla_fuzeki_unnepseg_2

Fehér Miklós köszöntője: Füzéki István emlékezete (1934-1956)

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt ünnepi közönség, Kedves Vendégeink, Kedves Könyvtáros Kollégák!

14 esztendeje annak, hogy 2002. november 5-én márványtáblát avattunk a könyvtár ötödik szintjén az alábbi felirattal:

Tisztelet valamennyi könyvtárosnak, aki részt vett az 1956-os forradalomban és szabadságharcban. Külön főhajtás Füzéki István kollégának, akit bátor kiállásáért a szovjet csapatok kivégeztek. Emlékét megőrizzük.

Országos Széchényi Könyvtár – Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2002”

Azóta évről évre összegyűlünk a Nemzeti Könyvtárban hármas céltól vezéreltetve:

1./ hogy megemlékezzünk Füzéki Istvánról és megkoszorúzzuk emléktábláját,

2./ megemlékezzünk az 1956-os Forradalom és Szabadságharcról,

3./ valamint köszöntsük és ünnepeljük a Füzéki István emlékérem-díj tárgyévi kitüntetettjét.

Ki volt Füzéki István? Mit tett? Hogyan élt? Mi lett a végzete? Évtizedeken át névtelen mártír volt, csak családja, testvére, a Füzéki István emlékérem-díjat alapító Füzéki Bálint és barátai emlékezetében élhetett tovább. Bóka B. László így írt róla:

A 22 éves Füzéki István könyvtáros volt, fiatal és lobogó lelkű. Épp elmúlt 1956 nyara, amikor végzett a könyvtárszakon, munkába állt a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárában, ősszel pedig kitört a forradalom. November 4-én, amikor az oroszok megszállták a várost nemzetőrként a Jogi Kar Duna-parti épületét próbálták védeni néhányan. Már aznap délelőtt szovjet páncélosok zárták körbe az egyetemet. Gyorsan világossá vált, nincs menekvés. A sors kegyetlen iróniája, hogy Füzéki István kiválóan beszélt oroszul, így a többiek őt kérték meg, közvetítse a tárgyalásokat a megadás feltételeiről. Egy darabig úgy tűnt, minden rendben lesz, hiszen a szovjetek belementek, hogy a harcosok fegyvereiket az épületben hagyva szabadon távozzanak. Valaki azért visszakérdezett, vajon mi a biztosíték, az orosz tiszt pedig visszaüzent: tiszti becsületszava. Igen, elhitték, mert ilyen volt a neveltetésük. Abban a pillanatban azonban, ahogy a srácok fegyvertelenül megjelentek az épület előtt, a szovjetek mindenkit őrizetbe vettek. A foglyokat a Széchényi téri Belügyminisztérium épületéhez kísérték, és falhoz állították őket. Az orosz százados szitkozódott és azt mondogatta, itt mindenki fasiszta. Ekkor szólalt meg Füzéki István, aki pontosan tudta, ki a fasiszta és ki nem. Annyit mondott: „Ti vagytok fasiszták! Mit kerestek a hazámban?” Ezt követően minden foglyot az épület első emeletére tereltek, de a tülekedésben Füzéki István már nem volt köztük. Vélhetően kiemelték, és máshová vitték. Soha többé senki sem látta. Arról, hogy mi történt, két lehetséges elmélet is szól: az épületbe kísérve azonnal agyonlőtték, néhányan azonban azt valószínűsítik, hogy a közeli Margit híd környékén lőtték az oroszok a folyóba, mert másokkal is ezt tették. Sorsában a XX. század történelmének összes kegyetlen gonoszsága benne van, hiszen édesapját a nácik pusztították el, vele a szovjet megszállók végeztek”.

Emléke tiszteletére kérem, álljunk fel és néma főhajtással tisztelegjünk.

id. Entz Géza 56-os krónikája

Sághi Ilona, a Könyvtári Intézet munkatársa édesapjuk, Entz Géza 1956-ban írt gyermekkori naplójáról beszélgetett ifj. Entz Gézával és Entz Lászlóval. A naplót a fivérek felajánlották az Országos Széchényi Könyvtárnak.

201605_mkeifla_fuzeki_unnepseg_3

Végül Papp István, a Könyvtári Intézet volt igazgatója, a FSZEK volt főigazgató-helyettese beszélt személyes forradalmi élményeiről.

201605_mkeifla_fuzeki_unnepseg_4

Fehér Miklós, OSZK Könyvtári Intézet, az MKE elnökségi tagja,
a Füzéki emlékérem díj kuratóriumi elnöke

Comments are closed.

Blog Home