Szakirodalmi ajánló

Posted by zondaz - május 21st, 2016

Magyar nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Amberg Eszter

A nyílt hozzáférésű dokumentumok és repozitóriumok üzemeltetésének jogi kérdései / Amberg Eszter
In: Könyvtári figyelő. – 26. (2016) 1., p. 9-13.

Balogh András

“A könyvtár, ami összeköt” / Balogh András [et al.] ; [riporter] Redl Károly, Mezey László Miklós. – Interjú a “Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése” című, 2015. évi ösztöndíjprogram résztvevőivel
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 1., p. 8-34.

Bilicsi Erika

Az Open Access támogatásának közép-európai gyakorlata : nemzetközi konferencia az MTA Könyvtár és Információs Központban / Bilicsi Erika, Dér Ádám, Lencsés Ákos
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 2., p. 20-28.

Borvölgyi Györgyi

A magyar nyomda-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténeti szakirodalom 2014-ben / Borvölgyi Györgyi, Hegyközi Ilona ; (közrem.) Kollár Mária
In: Magyar könyvszemle. – 131. (2015) 4., p. 469-487.

Csulákné Angyal Katalin

Az IKSZ év végi közgyűlése a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban / Csulákné Angyal Katalin
In: Könyvtári levelező/lap. – 28. (2016) 2., p. 4-5.

Dancs Szabolcs

Hírek a könyvtári szabványosítás háza tájáról : az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság megalakulása / Dancs Szabolcs. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyvtári figyelő. – 26. (2016) 1., p. 30-33.

Dancs Szabolcs

A hosszú távú megőrzés szabványos útja és a Rosetta rendszer példája / Dancs Szabolcs
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 1., p. 27-37.

Dancs Szabolcs

Névtér építése nemzeti könyvtári környezetben és a bibliográfiai metamorfózis / Dancs Szabolcs. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyvtári figyelő. – 26. (2016) 1., p. 77-85.

Dér Ádám

Őszi információs napok az Akadémiai Könyvtárban : kiadók bemutatkozása az EISZ tagkönyvtárai számára / Dér Ádám, Lencsés Ákos
In: Könyvtári levelező/lap. – 28. (2016) 1., p. 7-14.

Dóra László

Mit olvastunk 2015-ben? / Dóra László
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 1., p. 35-39.

Fodor János

Kollaboratív tartalomfejlesztési projektek az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében / Fodor János. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 11/12., p. 429-441. : ill.

Fülep Katalin

Berlász Jenő, 1911-2015 / Fülep Katalin. – Függelékben Berlász Jenő önéletrajza 1945-ből és Berlász Jenő 1936 és 2000 között nyomtatásban megjelent munkáinak, tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiája Buza János összeállításában
In: Könyvtári figyelő. – 26. (2016) 1., p. 70-75.

Hajnal Ward Judit

Popfesztivál a könyvtárban : az amerikai és a magyar könyvtári munka különbségei / Hajnal Ward Judit
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 2., p. 3-12.

Juhász András

Vekerdi József : 1927-2015 / Juhász András
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 2., p. 40-46.

Kámán Veronika

Szakmári Klára az első „Featured Librarian” / Kámán Veronika. – Az IASL, az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Egyesületének elismerése

In: KTE hírlevél. – (2016) 1., p. 13.

Kiss Annamária

Beszámoló a Luca-napi taggyűlésről és évzáró rendezvényről : 2015. december 11., 14 óra OSZK, VIII. emeleti Klubterem / Kiss Annamária, Nagy Zoltán
In: MKE MKSZ híradó. – (2016) 1., p. 3-4.

Kiss Annamária

A könyvtáros kompetenciák változása, megjelenése az uniós továbbképzési gyakorlatban konferencia : 2016. március 3., OSZK / Kiss Annamária
In: MKE MKSZ híradó. – (2016) 2., p. 2-3.

Kissné Anda Klára

Egy tartalmas év a megyei szervezet mögött és előtt. – Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének értékelése a 2016. évi tavaszi taggyűlésen
In: KEMLIB [elektronikus dok.]. – 6. (2016) 3., p. 37-40.

Kissné Anda Klára

Könyvtáros készségek, kompetenciák és átalakuló hivatás. – A 2016. március 3-án az Országos Széchényi Könyvtárban megrendezett konferenciáról
In: KEMLIB [elektronikus dok.]. – 6. (2016) 3., p. 34-37.

Kiszl Péter

Újratervezés a könyvtárosképzésben / Kiszl Péter. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 11/12., p. 399-414. : ill., 9 ábra

Lengyelné Molnár Tünde

Digitális írástudás fejlesztése a könyvtárakban / Lengyelné Molnár Tünde
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 2., p. 65-72.

Mészáros Tamás

Értékmentés diaszpórában, avagy Új gyarapítási lehetőség a Kárpát-medence könyvtárai számára / Mészáros Tamás
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 1., p. 3-7.

Mikolasek Zsófia

KSZR Műhelynapok : Szeged, 2016. március 9-10.
In: KEMLIB [elektronikus dok.]. – 6. (2016) 3., p. 19-20.

Muzs Krisztina

E-könyvek a könyvtárban. 1. rész / Muzs Krisztina
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 1., p. 3-26.

Muzs Krisztina

E-könyvek a könyvtárban. 2. rész / Muzs Krisztina
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 2., p. 51-64.

Nagy Gergely

Az RFID könyvtári felhasználása / Nagy Gergely
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 1., p. 38-48.

Nász János

Az ökológiai gondolkodás erősítése Tatabánya város lakóközösségében könyvtári eszközökkel / Nász János, Nagy Ádám
In: Könyvtári levelező/lap. – 28. (2016) 2., p. 13-18.

Németh Márton

Mozaikok az információs műveltség európai konferenciájáról : ECIL, 2015 / Németh Márton
In: Könyvtári figyelő. – 26. (2016) 1., p. 86-90.

Ónody-Molnár Dóra

Dosztojevszkij a cekkerben / Ónody-Molnár Dóra. – Mozgókönyvtár a baranyai aprófalvakban. Csobán László könyvtáros egy napja
In: Vasárnapi hírek. – (2015) 51/52. Hősök mell., p. II-III.

Rácz Ágnes

Berlász Jenő : 1911-2015 / Rácz Ágnes, Mezey László Miklós
In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 25. (2016) 1., p. 49-50.

Rövidített szakmai beszámoló, 2015

In: KTE hírlevél. – (2016) 1., p. 2-3.

Sebestyén György

Az információtudomány főbb trendjei az ezredforduló után / Sebestyén György. – Bibliogr. – Res. angol nyelven
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 62. (2015) 11/12., p. 415-428.

Tószegi Zsuzsanna

A könyvtárak virtuális valósága : a valóságos könyvtár – könyvtári valóság II. című könyvtártudományi szimpózium / Tószegi Zsuzsanna
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. – 63. (2016) 2., p. 73-83.

Tóth Anita, G.

A biblioterápia klinikai alkalmazásáról / G. Tóth Anita. – Bibliogr. jegyzetekben
In: Könyvtári figyelő. – 26. (2016) 1., p. 14-24.

 

Idegen nyelvű szakcikkek, tanulmányok

Baich, Tina

Open access : help or hindrance to resource sharing? / Tina Baich
In: Interlending & document supply. – 43. (2015) 2., p. 68-75.

Címfordítás: Segíti vagy akadályozza-e a nyílt hozzáférés a forrásmegosztást?

http://www.emeraldinsight.com/toc/ilds/43/2

Böhm, Tomáš

Development of the National Library of the Czech Republic 2011-2016 : past, present and future / Tomáš Böhm
In: Alexandria. – 25. (2014) 3., p. 17-24.

Címfordítás: A Cseh Köztársaság nemzeti könyvtárának fejlődése 2011 és 2016 között. Múlt, jelen, jövendő

http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/journals/alx

Halphin, Eddie

Measuring the value of public libraries in the digital age : what the power people need to know / Eddie Halphin [et al.]. –Bibliogr.
In: Journal of librarianship and information science. – 47. (2015) 1., p. 30-42.

Címfordítás: A közkönyvtárak értékének mérése a digitális korban: amit a döntéshozóknak tudniuk kell

Hutchison Koep, Deborah

Take our data-driven approach to staff technology training / Deborah Hutchison Koep and Sarah Felkar
In: Computers in libraries. – 35. (2015) 1., p. 18-22.

Címfordítás: Adatvezérelt szemlélet alkalmazása a könyvtárosok technológiai irányú továbbképzésében

Meinhardt, Haike

Die Bibliotheca Alexandrina und die Arabellion : im arabischen Frühling enwickelte [!] sich die Bibliothek in der Küstenstadt Alexandria zu einem Hort der Freiheit : die Kämpfe hat sie gut überstanden / Haike Meinhardt
In: BuB. – 67. (2015) 5., p. 298-302.

Címfordítás: Az Alexandriai Könyvtár és az arab tavasz

Rohrssen, Carolin

“Offene Bibliothek” nach dänischem Vorbild bei den Bücherhallen Hamburg : mehr Flexibilität für den Kunden und Erweiterung der Öffnungszeiten am Standort Finkenwerder / Caroly Rohrssen
In: BuB. – 67. (2015) 4., p. 211-213.

Címfordítás: Dán mintájú „nyitott könyvtárak” Hamburgban: nagyobb rugalmasság és hosszabb nyitvatartási idő a finkenwerderi fiókkönyvtárban

Sadeh, Tamar

From search to discovery / Tamar Sadeh. – Bibliogr. lábjegyzetben. – Res.angol nyelven
In: Bibliothek. – 39. (2015) 2., p. 212-224.

Címfordítás: A keresés és a discovery rendszerek

Schulz, Knud

Die Bibliothek als innovative Bürgerplattform : mit dem spektakulären Neubau Dokk1 vollzieht die dänische Stadtbibliothek Aarhus einen Paradigmenwechsel : der Fokus liegt nun auf Menschen statt auf Medien / Knud Schulz. – Res. angol és francia nyelven
In: BuB. – 67. (2015) 4., p. 206-210.

Címfordítás: Az Aarhusi Városi Könyvtár új épülete mint innovatív platform a polgárok számára

Waugh, Mike

Next-generation collection management : a case study of quality control and weeding e-books in an academic library / Mike Waugh, Michelle Donlin, and Stephanie Braunstein. – Bibliogr.
In: Collection management. – 40. (2015) 1., p. 17-26.

Címfordítás: Új generációs állománykezelés: egyetemi könyvtári esettanulmány az e-könyv gyűjtemény minőségbiztosítására és állományapasztására

Magyar nyelvű szakkönyvek

Kosáry Domokos, az Agrártudományi Egyetem tudományszervező könyvtárigazgatója : forráskiadvány a Magyar Agrártudományi Egyetemen, Kosáry Domokos alkalmazása alatt keletkezett, a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban őrzött iratokból / szerk. Koósné Török Erzsébet, Kissné Bognár Krisztina. – Gödöllő : Szt. István Egy. K., 2015. – 247 p. : ill., részben színes ; 25 cm. – Bibliogr.: p. 223-224. – Összefoglalás angol nyelven. – ISBN 978-963-269-369-9 fűzött

Olvasásra születtem! : ismeretterjesztő és könyvajánló segédlet szülőknek / [főszerk. Béres Judit]. – [Pécs] : Csorba Győző Könyvtár, [2015]. – [28] p : ill., színes ; 15X21 cm. – ISBN 978-963-9043-06-0 (fűzött)

Sipos Anna Magdolna

Net! Mindenekfelett? [elektronikus dok.] : kompetenciák a digitális univerzumban / Sipos Anna Magdolna, Varga Katalin, Egervári Dóra ; szerk. Sipos Anna Magdolna ; elektronikus szerk. Ambrus Attila József. – Pécs : PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2015. – jelentés. – ISBN 978 963 642 973 7 (PDF). – ISBN (html) 978-963-642-974-4

További böngészésre ajánljuk a Humanus adatbázis és a MAKSZAB anyagát.
Az idegen nyelvű szakcikkeket szakkönyvtárunkból érhetik el.

Szerkesztette: Honffyné Felhő Ágnes
Közreműködött: Feimer Ágnes
Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Comments are closed.

Blog Home