Stressz a könyvtárban?

Posted by zondaz - május 21st, 2016

Az MKE Somogy Megyei Szervezet szakmai napja

201602_Szervezetielet_SMSZ_Stressz_1

Az MKE Somogy Megyei Szervezet 2016. március 8-án tartotta tavaszi szakmai napját. A taggyűlésen napirend előtt Halász Lászlóné, az MKE SMSZ korábbi elnöke megemlékezett a közelmúltban elhunyt Horváth Éva, nagybajomi könyvtáros kollégánkról, aki 1964-től 1995-ig dolgozott a könyvtárban. Munkásságának évtizedei alatt gyermekek és felnőttek százaival szerettette meg a könyveket és az olvasást, nyugdíjasként is mindennapjainak része volt a könyvtár, ahol nagyon sok fiatalt nevelt olvasó felnőtté és több kollégát is a könyvtáros pálya felé irányított. Elhivatottan és rajongással gondozta Gyergyai Albert hagyatékát. A sport és a közösségi élet is fontos volt számára, az egyesületi rendezvényeken és a szakmai kirándulásokon mindig szívesen vett részt. Közösségi munkásságáért megkapta Nagybajom Város Díszpolgári címét és két évvel ezelőtt az 50 éves könyvtárosi munkásságáért törzsgárda emlékérmet vehetett át. Mi sem tudunk szebben búcsúzni Évától, mint szeretett városa: „Ha el is mentem, itt maradt a léptem…”

201602_Szervezetielet_SMSZ_Stressz_2

Halász Lászlóné Judit

A taggyűlésen elfogadásra került az éves beszámoló, melyet Dr. Pintérné Kék Krisztina elnök ismertetett és az ellenőrző bizottság jelentése, a 2015. évi gazdálkodásról. Monostori Szilveszter vezetőségi tag felvázolta a 2016. évi munkatervet, jelezve, hogy a programok a Somogy Megyei Szervezet megalakulásának 50. évfordulója köré szerveződnek ebben az évben.

Az olyan „modern könyvtárnak” van jövője, amelyben a könyvtárosok nem csak az olvasóikkal és igényeikkel, hanem a saját lelki egészségükkel is törődnek. Ezt az üzenetet közvetítette a somogyi könyvtárosoknak az egyesület által szervezett szakmai napon az a két előadás, amely látszólag egymástól nagyon távoli témákról, a könyvtári informatikáról és a könyvtárosok lelki egészségének megőrzéséről szólt.

201602_Szervezetielet_SMSZ_Stressz_3

Garamvölgyi László

Garamvölgyi László, az ELTE Informatikai és Fejlesztési Osztály munkatársa Mobileszközök a könyvtárban című előadásában ráirányította a figyelmet arra a tényre, hogy ma már az Y és Z generációból kerülnek ki az egyetemi könyvtárak használói, akik az információhoz azonnal szeretnének hozzájutni, ezért őket mobil eszközökön kell elérni, hiszen a hagyományos honlapokat kevésbé látogatják. A fiatalok mellett az idősebb korosztály is szívesen használja a modern technológiát, a felmérések szerint a lakosság 60 %-a használ közösségi oldalakat és egyre több funkciót kezel mobil eszközről. Bemutatta az intézményi honlapok mobilizálásának két irányát, a külön mobil illetve a reszponzív honlap előnyeit és hátrányait, majd vázolta a jó mobil honlap ismérveit. A témáról részletesen is olvashatunk a TMT 61. évfolyam (2014) 11-12. számában. Az új eszközök alkalmasak az olvasás népszerűsítésére is, bár a felmérések szerint ugyanazok olvasnak e-könyveket, akik korábban hagyományos könyveket, kérdés, hogy a kevesebbet olvasó, fiatalabb generációt meg lehet-e nyerni az új eszközök révén az olvasás szeretetére, eszközként való használatára. Az Instagramban, a QR-kódban rejlő lehetőségeket már alkalmazzák a könyvtárak, a bemutatott okos órák és VR szemüvegek újabb szolgáltatási lehetőségeket rejtenek. A technika mindig új és új kihívás elé állítja a könyvtárosokat, akik munkájuk – az értékközvetítés, a tudásátadás és információközvetítés – során már nem térhetnek ki a modern technológiák elől.

201602_Szervezetielet_SMSZ_Stressz_4

Horváth Judit

Horváth Judit pszichológus ezt a technikai kihívást is a könyvtárosok lelki egészségének egyik kritikus tényezőjeként említette meg a Veszélyes üzem című előadásában. A mai használók a gyorsabb, könnyebb, sőt azonnali szolgáltatást várják a könyvtártól, melyhez a nagyrész digitális bevándorló könyvtárosoknak speciális kompetenciák elsajátítására, állandó folyamatos tanulásra, az újdonság iránti nyitottságra van szüksége. A nyitottsága az olvasók és használók felé is elvárt, ám a mások problémáival való feltétlen azonosulás már kudarcos helyzeteket, pszichés sérülést eredményezhet. Kártékony stresszt vált ki a túlzott kötelességtudat, az extra igénybevétel, az anyagi és erkölcsi elismerés hiánya, valamint a nagy felelősséggel végzett munka alacsony társadalmi presztízse. Mindezek könnyen vezetnek burnout szindrómához, a kívülállók számára oly békés helynek gondolt munkahelyen, a könyvtárban is. Az előadó szerint, aki jól ismeri a könyvtárosok mai problémáit, sokkal több önmegértést kellene tanúsítanunk és önvédelmi eszközöket elsajátítanunk. Meg kellene tanulnunk jobban gazdálkodni az idővel, legyőzni szorongásunkat a pénz hatalmával kapcsolatban, óvakodni a workoholizmustól és perfekcionizmustól. Az empátia és az együttműködő kommunikáció mellett nemet is lehet mondani, és elkerülni a káros alkalmazkodás útját. A feltett kérdésre, hogy „…és rájuk most ki vigyáz?”…intézményi szintű válasz lehet a szakmai továbbképzések mellett a mentálhigiénés, önismereti tréningek szervezése, a rugalmas terhelés, munkatársi autonómia megvalósítása és a munkatársak által támogatott önismereti munka, ha szükséges személyes segítség igénybevételével.

Szeretném remélni, hogy az egyesületi életünk, a rendezvényeink, az egymás iránti figyelmességünk hozzájárulhat a könyvtárosok lelki egészségének megőrzéséhez.

A rendezvényről szóló híradások:

A modern könyvtárnak van jövője, Somogy Televízió Híradó 2016. 03.08. 05.00-07.55

Stressz a könyvtárban, Somogy Televízió Cikkek 2016. 03.08.

Dr. Pintérné Kék Krisztina
elnök,
MKE Somogy Megyei Szervezet

Comments are closed.

Blog Home