Konferenciai beszámoló

Posted by zondaz - május 21st, 2016

2016. április 18-án az Országos Széchényi Könyvtárban egy konferencia keretében emlékeztünk meg az Amerikai Magyar Alapítvány (American Hungarian Foundation, AHF) fennállásának 60. évfordulójáról az OSZK és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciójának közös rendezvényén.

201602_Szakmaimuhely_AHF

Az amerikai New Jersey államban, New Brunswickban működö AHF a nyugati diaszpóra egyik legjelentősebb intézménye. Sokrétű kulturális programjának lényeges vonása a magyar értékek mentése. Az AHF különösen fontos munkát végez a külföldi hungarikumok összegyűjtése terén, elsősorban Amerikában, de kapcsolatai révén a teljes nyugati diaszpóra területén is. A szakmai kapcsolatok már évtizedekkel ezelőtt kiépültek az OSZK és az AHF között. A 90-es évektől jelentős együttműködés (elsősorban kiadványcsere) zajlik, melyet szerződésben is rögzítettek 1997-ben és 2004-ben.

Tíz évvel ezelőtt, 2005-ben került sor az OSZK és az AHF közös szervezésében az Alapítvány 50 éves évfordulójának megünneplésére az OSZK dísztermében egy három napos nagyszabású nemzetközi konferencia keretében. Az esemény felhívta mind a hazai kormány és tudományos világ, mind az Egyesült Államok megfelelő szerveinek figyelmét az addig meglehetős elszigeteltségben működő AHF alapítvány tevékenységére.

Most, a 60. évforduló alkalmából elsősorban a hazai könyvtári szakmai és a kutatói kör kapott lehetőséget az AHF értékmentő és értékteremtő munkájának megismerésére. Dr. Boka Lászlónak, az OSZK tudományos igazgatójának megnyitója után dr. Kovács Ilona, az OSZK nyugalmazott osztályvezetője előadásában áttekintette az AHF hat évtizedes tevékenységének eredményeit és méltatta azok jelentőségét. Kaposváriné Dányi Éva, az OSZK osztályvezetője és Hegedűs István, az MTA Kisebbségkutató Intézetének kutatási asszisztense előadásában azokról az új kormányzati kezdeményezésekről (a Mikes Kelemen és a Kőrösi Csoma Sándor Programról) adott tájékoztatást, amelyek szorosan kapcsolódnak mind az OSZK-hoz, mind pedig az Amerikai Magyar Alapítványhoz. Kaposváriné Dányi Éva a diaszpóra-magyarság könyvtári és levéltári örökségét összegyűjtő és méltó felhasználásáról gondoskodó Mikes Kelemen Programról mint a hungarika-gyűjtés új forrásáról szólt; ismertette az OSZK szerepét és a jövő terveit, az elért eredményeket, a felmerült problémákat. Hegedűs István a külhoni magyar közösségek támogatására indult Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként két alkalommal is New Brunswickban dolgozott, és a helyszínen részt vett egyebek mellett a Mikes Kelemen Program munkálataiban. Előadását javaslattal zárta, amely koordináló szerepet szán az Amerikai Magyar Alapítványnak. Negyedik előadóként Deák Nóra, az ELTE Angol-Amerikai Intézet Könyvtárának vezetője az AHF-nél Fulbright-ösztöndíjasként végzett kutatásairól számolt be, amelynek eredményeképpen egy új kutatási forrás jön létre az 1956-os magyar menekültek amerikai befogadó táborának (Camp Kilmer) nyilvántartásai alapján.

A rendezvényen közel hetvenen vettek részt: a kérdéskörrel foglalkozó kormányzati intézmények, a magyarság kulturális értékeit feltáró és népszerűsítő civil szervezetek képviselői mellett érdeklődő könyvtárosok és kutatók.

Hegyközi Ilona titkár,
Társadalomtudományi Szekció

Comments are closed.

Blog Home