„s gondold hozzá e bús regét” (Arany János)

Posted by zondaz - december 23rd, 2013

Hol és mikor is jártunk? Tesszük föl a kérdést sokszor a Pest Megyei Szervezetben, hiszen szinte minden évben szervezünk tanulmányutat, kirándulást – Magyarországon, illetve a Kárpát-medencébe.

Valóban nevezhetjük ezeket a kirándulásokat tanulmányutaknak: sokszor fölkeresünk könyvtárakat, de a legfontosabb az egyéni élmény és információ, amit megszerezve aztán átadhatunk a látogatóinknak, olvasóinknak. Mert mennyire más az, amikor elmondom az útikönyvet kölcsönző olvasónak, hogy nekem milyen benyomásaim voltak, és átadhatom neki az apró, gyakorlati információimat, mintha csak egyszerűen kikölcsönzöm neki az útikönyvet!

A Pest Megyei Szervezet járt már többször Erdélyben, járt Kárpátalján, Csehországban, Lengyelországban (kétszer is), persze magyarországi utakat is magunk mögött tudhatunk. De kiemelkedő a felvidéki útjaink sora, szinte sorozata! Ezekről fogok összefoglalóan írni, hátha más is kedvet kap a szervezéshez!

Szepes_vara Locse-Thurzo-haz

Szepes vára

Lőcse, Thurzó-ház

Pest megye az „önmagával határos” Magyarországon kívül elsősorban Felvidékkel, Szlovákiával közeli terület. Éppen ezért – főleg a váci és a szentendrei könyvtár kezdeményezésére több, határ közeli, magyar lakosságú többségi település (Ipolyság, Érsekújvár, Zselíz, Komárom, Párkány, Palást stb.) könyvtáraival volt/van kapcsolatunk. Ezeken a helyeken nemegyszer jártunk, de Közép-Szlovákia több más nevezetességét is megismertük (Korpona, Selmecbánya, Körmöcbánya, Bozók, Szentantal, Garamszentbenedek).  Kimondottan szakmai tapasztalatcsere vágya vezetett bennünket a nyitrai megyei és a zólyomi Ludomit Stur könyvtárba.

Két utat is szerveztünk Lengyelországba, ide pedig természetesen a Felvidéken át vezetett az út: Krakkóba menet meglátogattuk Besztercebányát, Zakopánéba, Ószandecbe vezető utunk során pedig Bártfát néztük meg.

Három (4-4 napos) tematikus utat szerveztünk az utóbbi években: a tematikát persze nem kell szigorúan venni! Az első út a felvidéki gótikát térképezte föl, gyönyörű látnivalókkal, a világörökség részeivel, magyar vonatkozású emlékekkel: Betlér, Késmárk, Lőcse, Lubló, Podonin, Káposztafalva, Csütörtökhely, Zsigra, Szepes, Szepeshely, Szepesszombat templomait, egyéb látnivalóit néztük meg, és a végén még tutajozhattunk is a Dunajecen. Gyakorlatilag tehát bejártuk a Szepességet, a Tátra-alját.

 Dunajeci_tutajozas

Dunajeci tutajozás

 A következő utunk a felvidéki várakat célozta meg, mégpedig elsősorban a Vág mentén. De amíg oda elértünk, meglátogattuk Lévát, Selmecbányát, hazafelé pedig Bajmócot, Nyitrát, a komáromi erődöt. A vágbesztercei szállásunkról csillagtúraszerűen kerestük föl Nagybiccsét, Sztrecsnót, Budatin várát, Csicsmányt, Beckót, Trencsént, Csejtét, a Manini-hasadékot.

Becko_vara Sztrecsno_vara

Beckó vára

Sztrecsnó vára

2013-ban folytattuk a vártúrát, bár ez azért egy kicsit pihentetőbbre sikerült. A Kis-Kárpátok vidékére, Pozsony környékére szerveztük a szintén 4 napos utat. Somorján laktunk, innen mentünk Pozsonyba, Dévénybe, Szomolányba, Vöröskő várába, Pozsonyszentgyörgyre. Nagyszombatba. Oda- és visszafelé érintettük Gútát, Deákit, Galántát, Észak-Komáromot.

Pozsony Deveny_vara

Pozsony

Dévény vára

Ahol módunk volt rá, könyvtárakat is fölkerestünk: Késmárkon az evangélikus líceum műemlék-könyvtárát, a somorjai és a galántai könyvtárakat, de láttunk a várakban is gyűjteményeket: Betléren, Ólublón, Vöröskőn.

Mindez felsorolásszerű, akit részletesebben érdekel, részletesebb beszámolókat talál a szervezetünk honlapját: www.pemeksz.hu.

Végiggondolva a felvidéki utakat, összegezve elmondhatom, hogy Közép- és Nyugat-Szlovákia legjelentősebb nevezetességeit megismertük. Kelet-Szlovákia picit még kimaradt… Komoly szakmai kapcsolataink alakultak ki nemcsak a „magyar” könyvtárakkal, de Nyitrával, Zólyommal is.

Azt vallom, ismerjük meg hazánkat, a Kárpát-medencét, segítsük a tájékozódásban azokat, akik hasonlóan gondolkodnak! Eddigi útjainkat ennek megfelelően szerveztük, talán így is folytatjuk majd.

És nem mellesleg a csapatépítésben is sokat segítettek ezek az utak! Más oldalunkról mutatjuk meg magunkat, ismerjük meg egymást, és az összetartozás érzését mindenképpen erősítik ezek a programok.

Bazsóné Megyes Klára,
az MKE Tanácsának elnöke

Comments are closed.

Blog Home