Néhány szó a Zenei Szervezet két őszi szakmai programjáról

Posted by zondaz - december 23rd, 2013

zenei_1

Október 17-én és 18-án Szekszárdon jártunk, ahol többek között az Illyés Gyula Megyei Könyvtár zenei gyűjteményének 40 évvel ezelőtti megalakulására emlékeztünk. A szekszárdiak a szakmai programok mellett a város rövid bemutatásával, két hangverseny szervezésével és a Liszt-emlékek megtekintésével tették teljessé az ott eltöltött két napot.

Különleges esemény volt Liszt Szekszárdi miséjének meghallgatása Koloss István vegyeskari átiratában. Az újonnan elkészült Művészetek Házában kifejezetten a mi ottlétünk alkalmából rendezett hangversenyen szinte megtelt a régi zsinagóga, az előadás így a város zenei életének is része lett. A másik, immár “házi” hangversenyen a Zeneiskola két jeles tanára közreműködött: Bakó Katalin (fuvola) és Lányi Péter (zongora).

A szakmai program egyik részeként a Zenei KÖnyvtárosok Nemzetközi Szervezete (AIBM) nyári bécsi konferenciájáról hallhattunk tájékoztatót. Az AIBM szervezetéről és a konferenciákról Gócza Júlianna tartott általános összefoglalót, az előadásokról és az egyéb eseményekről Szabó Anikó és Sárközi Andrea beszámolóját hallhattuk. Ezt követte Fehér Miklós, az MKE titkárának előadása az MKE aktuális feladatairól és az Egyesület terveiről, beleértve a stratégiát is.

A tanácskozás következő, másnap délelőtt is folytatott témája a zenei könyvtárak, gyűjtemények helyzetéről, problémáiról, közös és eltérő sajátosságairól szóló referátumok és az ehhez kapcsolódó beszélgetések voltak. Valójában két nagy téma – pontosabban témacsoport volt az, amelyen elindultunk.

Sárközi Andrea Könyvtár és olvasója, marketing stratégiák, jövőkép címmel tartott előadást, másnap pedig Nida Judit (érdi Csuka Zoltán Könyvtár Zenei Gyűjteménye) “A zenei könyvtárakban az utóbbi 10 évben bekövetkezett változásokról, átalakulásokról – szigorúan a saját tapasztalataink alapján” témamegjelöléssel osztotta meg gondolatait.  Az előadásokban foglalt helyzetértékelés, a könyvtárosok, könyvtárak lehetőségeinek vázolása, a saját tapasztalatok közzététele élénk beszélgetést indított el, amely új ötletek, további lehetőségek, megvitatandó kérdések felvetését eredményezte.

A vendéglátó kollégák, Béresné Koller Éva és Tóth Ildikó fantasztikus szervezésével  így  nagyon tartalmas és emlékezetes két napot töltöttünk Szekszárdon. Köszönet érte!

November 21-én a Régi Zeneakadémia Könyvtárában az AIBM Magyar Nemzeti Csoportjával közösen rendeztük meg az év utolsó összejövetelét.

Ez alkalommal két, az AIBM bécsi konferenciáján elhangzott előadás magyar nyelvű változatát ismerhettük meg. Mikusi Balázs (az OSZK Zeneműtárának vezetője) Haydn kismartoni kottatáráról beszélt, Szabó Ferenc János pedig az MTA-BTK Zenetudományi Intézete Lendület kutatócsoportjának tevékenységével, ezen belül a 20-21. századi magyar zenetörténet archívumának létrehozásáról és működéséről tájékoztatott bennünket.

Az élvezetes előadások után két kollégánkat köszöntöttük 80. születésnapja alkalmából: Vavrinecz Veronikát és Gyimes Ferencet. A jókívánságok és az emlékek felelevenítése, a beszélgetések mind azt az örömet fejezték ki, hogy találkozhattunk velük. Ezen a fórumon is szeretnénk köszönteni őket: egészséget, békét, örömet, vidámságot kívánva nekik!

Gulyásné Somogyi Klára,
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtára

Comments are closed.

Blog Home