”Ahol igényes tájékoztató munka folyik” – pillanatképek a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár honlap családjáról és a Vasi Könyvtári Portálról

Posted by zondaz - november 10th, 2013

„…ahol igényes tájékoztató munka folyik… ott kikerülhetetlenek a megyei könyvtár közvetített, hagyományos vagy online szolgáltatásai…”

Az idézett mondat a Közvélemény kutatás a Berzsenyi Dániel Könyvtár honlap családjáról (2011. május)című elemzésből származik.  Pallósiné Dr. Toldi Márta igazgatónő nem csak a könyvtári portál szolgáltatások tervezésében, hanem a befejezést követő értékelésben is a tőle megszokott alapossággal tekinti át eredményeiket a számukra legfontosabb értékmérő, a felhasználók észrevételei alapján.

A megyei könyvtári koordinációs szolgáltatások fejlesztése az országos EU pályázatok keretében valósult meg a Vasi Könyvtári Portállétrehozása és a Vasi Digitális Könyvtár továbbfejlesztése során. A portál nem egyszerűen digitális vagy elektronikus információk és dokumentumok gyűjteménye, hanem új megoldási keretrendszer arra, hogy a tájékozódást, az információk elérését egy új technológia használatával, web2.0 eszköztárral elősegítsék az elektronikus tartalomszerkesztésre vállalkozó könyvtárosok. A portál önmagában csak egy technológiai keretrendszer lenne a könyvtárosok munkája, a szolgáltatás struktúrájának megtervezése, és a tartalmak folyamatosan megújuló szerkesztése nélkül. A könyvtárosok bátran vállalták az új munkafolyamatokat, és a felhasználói véleményekből bátorítást, új muníciókat is kaptak.

szakmai_muhely_01

Keresés és igénylés a Vasi Könyvtári Portálon és a Vasi Digitális Könyvtárban. A színes ikonok jelzik a kiadványok státuszát (kölcsönözhető, előjegyezhető, kézikönyvtári használat stb.)

Az új szolgáltatásnál fontos kérdésnek tekintették a hatékonyabb módszerek alkalmazását az olvasók tájékoztatásában és a tudásbázisok, elektronikus források fejlesztésében, ezért a könyvtárigazgató a várható feladatok és a teljesíthetőség szempontjából új utakat és  szövetségeseket is keresett az integrált feladatmegosztáshoz, a szolgáltatások körének kiterjesztéséhez. Az áttekinthető, jól sturkturált Vasi Könyvtári Portál (http://vasikonyvtarak.hu) nyitólapjáról elérhetjük az együttműködő könyvtárak honlapjait, gyűjteményeit, szolgáltatásait és katalógusait. Egységes arculattal, közös felületen jelenik meg a Vas megyében működő könyvtárak (megyei könyvtár városi könyvtárak ill. kistérségeik) tevékenysége, a gyűjteményekben őrzött tudásvagyon.

A portál közös kereső funkcióval biztosítja a lehető leggyorsabb hozzáférést az érdeklődőknek az egyes dokumentumokra vonatkozó lelőhely-információk alapján.

A legkedveltebb megoldás a könyvtárközi kölcsönzés teljes automatizálása, amellyel a papírmunkát teljesen kiváltották a könyvtár munkatársai, a lelőhely tájékoztatástól a statisztika készítéséig.

A közkönyvtári egyesített katalógus a megyei könyvtár, a városi könyvtárak, továbbá a pályázatban együttműködő könyvtárak állományáról (OLIB és NetLib/Szikla) nyújt tájékoztatást és hozzáférési információkat egyidejű és egyszeri kereséssel. A kőnyvtárközi kölcsönzéshez otthonról is tájékozódhatnak az olvasók a kiadványok elérhetőségéről, az igénylő és a szolgáltató könyvtáros azonos felületeken követhet minden lépést a saját számítógépén. A döntési és elfogadási tranzakciók minden eseményt átláthatóvá tesznek, a könyvtáros és az igénylő is dönthet a feladat vagy szolgáltatás elfogadásáról, fizetési feltételekről, határidőkről.

A felhasználó tájékoztatást kap az igénybevétel lehetőségeiről, választhat a szolgáltatásokból, és online módon fogadja el a szolgáltatás árát, határidejét és egyéb körülményeit, amelyhez a közös keresés előzetes találati listáit is felhasználhatja. A közös keresést és a könyvtárközi kölcsönzés webes munkafolyamat-kialakítását a portál és az IKR-ek előzetes integrációja tette lehetővé az OLIB és a Szikra rendszerek vonatkozásában.

Nem véletlen a könyvtárközi kölcsönzési funkció elismertsége, a könyvtárosok és a portál fejlesztője (T-Systems Magyarország – illetve korábban IQSYS) lépésről lépésre, együttműködve alakította ki a folyamat ISO szabvány által meghatározott lépéseit és a szükséges informatikai megoldásokat. A fejlesztésben teljes mértékben megvalósult az az alapelv, hogy a könyvtár és a fejlesztője csak egymásra támaszkodva érhet el valódi eredményt, amelynek sikerét a használat is visszaigazolt.

szakmai_muhely_02

Közös keresés és könyvtárközi kölcsönzés a Berzsenyi Dániel Könyvtár Vasi Könyvtári portálján

A fejlesztés tervezése 2008-ban indult, miután a könyvtár munkatársai meghatározták azt a funkciórendszert, amelynek megvalósítását a fejlesztőtől várták. A gyűjtemény alapú tájékoztatástól továbblépve az önálló tartalomszerkesztést tartották szem előtt, amelyhez nem szükséges fejlesztői közreműködés. A portál tartalomszerkesztési keret- és funkciórendszer új oldalak szerkesztésére, a dizájn módosítására is lehetőséget biztosít, amelyhez rugalmas web2.0 eszközrendszer társul a felhasználók és a könyvtárosok kapcsolatának, kommunikációjának elősegítésére: wiki, fórum, szavazás, rendezvény, tájékoztatás stb. formájában.

A WIKI tudástárat könyvtárszakmai és Vas megyei tartalmakkal töltik fel, amelyek helyi vonatkozásuk miatt sokak figyelmét felkeltik. A Tudástárban közölt tartalmakhoz a Portál regisztrált használói véleményt fűzhetnek. A wiki és blog bejegyzésekben megyetörténeti anyagok, természeti kincsek, hiteles forrásközlések és információk jelenhetnek meg gyors átfutási idővel. Egyes szócikkekhez 5-600 látogatót is regisztrált már a rendszer. A tudástárban sok olyan helyi vonatkozású információ jelenhet meg, amelyet más forrásokból nem érhetnénk el. Az azonnali nyilvánosság teljesen nyitottá teszi a korábban két személyre alapozott könyvtári tájékoztatást.

szakmai_muhely_03

Könyvtáros életutak Vas Megyéből wiki szócikk Takács Miklós könyvtárigazgatóról

Az interaktív szolgáltatások sorába tartozik az WEB OPAC-ból indítható távoli előjegyzés, a személyes adatok módosítása, raktári bekérés, vagyis az igény feladásától kezdve végig elektronikusan lehet a kéréseket intézni.

A Könyvtári portál sikerességét bizonyítja, hogy a könyvtárigazgatótól riportot kért a helyi televízió, ahol ismertethette a portál szolgáltatásokat és céljaikat:
http://www.sztv.hu/szombathely-ma/szombathely-ma—2013-aprilis-30

A Kérdezd a könyvtárost funkció lehetővé teszi a szolgáltatási kör közös tudástartalmainak tárolását is, a későbbi felhasználás, módosítás lehetőségével.

A portál elősegítette az online tájékoztató szolgáltatás iránti erősebb érdeklődést, a könyvtárak közötti jó együttműködés szervezésével hatékonyabb tájékoztatást, és specializálódást is eredményezett.

A könyvtár érzékelte a közösségi fórumok iránti igényt a felmérésre adott válaszokban, amely összecseng későbbi terveikkel, hiszen az ismeretek bővítése az olvasók támogatásával érdekes és speciális tartalmak létrejöttét eredményezheti a művelődéstörténeti érdekességek, helyi sajátosságok felkutatása és megjelenítése során.

A VASI DIGITÁLIS KÖNYVTÁR alkalmazásban közös keresőfelülettel használható a Megyetörténeti adatbázis és az Elektronikus publikációk tára, valamint a Megyei Közgyűjtemények és Internetforrások Vas megyéről gyűjtemények tára. Az egyszerű és összetett kereséssel létrejövő találatok (digitalizált szöveg, kép, aprónyomtatvány ill. elektronikus dokumentum) rendezhető formában, szövegkiemeléssel segíti a releváns információk közötti navigálást. A jelen fejlesztésben aprónyomtatványokkal bővült a digitalizált állomány és egyszerűbbé vált az adatbázis építés. http://www.vasidigitkonyvtar.hu

„Az új szolgáltatások megismerésének és elfogadásának értékelése után kimondható, hogy a több éves megfeszített munka eredményes volt, és érdemes a következő fejlődési ütem tervezését a megtett útra, és a visszajelzésekre alapozni. A felhasználók „lelkülete” szempontjából érdekes momentum, hogy javaslataik sokszor már létező szolgáltatásokra vonatkoznak (pl. jelenjen meg a könyvtár a Facebook-on is). Az igényes könyvtárosok ebből is azt a tanulságot vonják le, hogy a visszajelzések tükrében tájékoztatásainkat és marketingünket továbbra is folyamatosan elemezni, fejleszteni kell.” (Részlet a cikk elején idézett elemzésből.)

A továbbfejlesztés során a könyvtár megkezdte a mobil tájékoztatás bevezetését, amelynek befejezése 2013-ban várható.

Horváth Zoltánné
T-Systems Magyarország
horvath.zoltanne@pp.t-systems.hu

Comments are closed.

Blog Home