A jövő könyvtárai: határtalan kilátások – a szingapúri IFLA konferencián

Posted by zondaz - november 10th, 2013

IFLA_Singapore2013. augusztus 17. és 23. között megrendezett 79. IFLA konferencia szlogenje, vezető témája: „A jövő könyvtárai: határtalan kilátások” címet kapta, ezzel is mutatva, hogy az alkalom az aktualitások mellett a jövő kihívásaira is fókuszál. http://conference.ifla.org/past/2013/ifla79.htm. A téma általánosságát és a jövő lehetőségeit a szingapúri nemzeti bizottság, Elaine Ng – a nemzeti könyvtár igazgatója – vezetésével a lehető legszélesebben és színesen igyekeztek bemutatni.

A főkonferenciát megelőzően tizenegy szekció tartott előkonferenciát, de ezek nagyobb része már megérkezésünk előtti napokban lezajlott, ill. más helyszínen történt. Három szekció, köztük a Tudásmenedzsment Szekció tervezett satellite konferenciáját, a szervezési nehézségek miatt lemondták.

A konferencia nyitó ceremónia köszöntői és programja megfelelően szemléltettek mind a szlogenben jelzett általánosabb megközelítést, mind a helyiek varázslatos történetét, mind a jövő generációba vetett hitét és felelősségét.

DSCF7367 DSCF7378

Színes bevonulás a
nyitó ceremónián

A nyitó ceremónia előadói
a szingapúri gyermekek körében

Elaine Ng azt kívánta, hogy pompás ötletek, nagyszerű találkozások és beszélgetések jellemezzék a konferenciát. A felvetett témák között szerepeljen, hogy hogyan folytathatják a könyvtárak eddigi szerepüket, melyben a szolgáltatásaikkal hozzájárulnak a közösség életének megjobbításához.

A megnyitó nagyelőadását prof. Chan Heng Chee tartotta, aki Szingapúr nagykövete volt többek között az ENSZ-ben 1989 és 1991 között, majd az Egyesült Államokban 1996 és 2012 között.  A nagykövet asszony négy pontban foglalta össze mondanivalóját:

  • A könyvtárrak folytatják a tudáshoz való hozzáférés biztosítását.
  • A lakosság növekedésével a könyvtárak egyre fontosabb szerepet játszanak a találkozások, az idősek különböző csoportjai számára nyújtott képzési programok, az élethosszig tartó tanulás és a kutatási aktivitás növelése felétételeinek biztosításában.
  • A könyvtárak az innovációs kezdeményezések befogadói, a kreatív projektek és gondolatok hozzájárulnak a vállalkozások és a gazdaság fejlődéséhez.
  • A könyvtárak feladatai, hogy épületeik társadalmi tőkét jelentsenek, és a közösség megszentelt helyeivé váljanak, úgy, hogy társadalmi kötőanyagként a lakosság szolgálatában állnak.
  • Végül Chan Heng Chee köszönetet mondott minden könyvtárosnak, akik segítették és igazi partnerként ott voltak minden tanulmánya, előadása és egyetemi órája előkészítésében egész életpályája során.

A konferencián 120 országból 3500 delegált vett részt. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően a Magyar Könyvtárosok Egyesületét Bakos Klára elnök és Barátné Hajdu Ágnes alelnök képviselte. 

Barátné Hajdu Ágnes, az IFLA KM vezetőségi tagja, mint a Tudásmenedzsment Szekció programbizottságának elnöke, immár hetedik alkalommal vett részt az IFLA konferenciák programjának szervezésében, ebből Göteborgban (2010), Helsinkiben (2012) és Szingapúrban (2013) a Tudásmenedzsment Szekció nyilvános programjának igazgatójaként.

Idén a szekció ismét az egyik legtöbb (5) programot szervező és hallgatóságot vonzó csoport volt. A nyilvános ülés témája rendkívüli érdeklődést keltett a lehetséges előadók körében is: A nyílt hozzáférés szerepe a tudásmenedzsment teljes életciklusábanA szekció meghívott előadói: Ellen Tise és Reggie Raju volt. Előadásuk címe: Open Access: a new dawn for knowledge management. Ellen Tise a téma egyik legelkötelezettebb ismert alakja, és ami egyben mutatja a program jelentőségét is.
http://conference.ifla.org/past/2013/programme-and-proceedings-full-printable.htm

További KM programok:

– Building a learning and knowledge sharing organisation — Information Technology, Continuing Professional Development and Workplace Learning and Knowledge Management
– Building a learning and knowledge sharing organisation — Information Technology, Continuing Professional Development and Workplace Learning and Knowledge Management
– Agile management: strategies for achieving success in rapidly changing times — Knowledge Management with Academic and Research Libraries
Knowledge Café: taxonomies & metadata rule — Knowledge Management with Library and Research Services for Parliaments

Az Open Session levezető elnöke Barátné Hajdu Ágnes volt. A program után Ellen Tise, volt IFLA elnök, elismerően szólt a gondos előkészítésről és szervezésről, valamint köszönetet mondott Barátné Hajdu Ágnes áldozatos munkájáért.

DSCF7380 9763311871

Bakos Klára és Fülöp Ágnes
a megnyitó ünnepségen

Haipeng Li, Ellen R. Tise,
Barátné dr. Hajdu Ágnes
– a KMS nyilvános ülésén

Az eddigi szerepvállalásának elismeréséül, Barátné Hajdu Ágnes beválasztották a következő évi tudásmenedzsment programszervező bizottságába is (2014, Lion). 

A konferencián számos új ötletet, elméleti alapvetést, stratégiai gondolatot hallhattunk. Szerencsére az előadások szövege idén első alkalommal tekinthető meg az IFLA repozitóriumában, az IFLA Library-ban:
http://library.ifla.org/

A záróünnepségen először mutatták be hivatalosan az új IFLA elnökét, Sinikka Sipilát és az új Kormányzó Tanácsot. Bejelentették, hogy a 2015-ös konferencia a dél-Afrikai Fokvárosban lesz.

A konferencia alkalmat adott arra, hogy más könyvtáros egyesületekkel építsük és elmélyítsük kapcsolatainkat, új közös projekteken gondolkodjunk, így a horvát, szerb, szlovák, finn, norvég, amerikai, olasz és spanyol egyesületekkel folytattunk megbeszéléseket.

A konferencián továbbfolytatódott az új kommunikációs eszközök bevonása, így említést érdemel a facebook, vagy a különböző blogok összefogása.

Külön érdemes szólni az egyes kísérőprogramok gazdagságáról, a könyvtári látogatások szervezett és egyéni látogatásának lehetőségéről. A kiállításon a szokásos szakmai programokon és résztvevőkön kívül számos, a helyi kultúrát bemutató program is volt a hennafestéstől a művészi kivágatokig.

DSCF7532 DSCF8151

Kivágatok készítése a kiállításon

Az IFLA konferencia résztvevőit
köszöntő alkotás a
Jurong Könyvtárban

A szigetország 20 könyvtárában kínáltak szervezett vagy egyéni látogatásokat a rendezők, de volt lehetőség egy malaysiai könyvtár meglátogatására is.  A helyi könyvtárosok melegszívű fogadtatásban részesítették a konferencia résztvevőit és felejthetetlen élményekkel gazdagodva térhettünk haza mindannyian. 

Barátné Hajdu Ágnes,
az MKE alelnöke

Comments are closed.

Blog Home